De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KUNSTSTOFINZAMELING MOTIEVEN ACHTER DE SYSTEEMKEUZE IN BELGIË Limburgse afvalconferentie 12 juni 2008 Jos Boeckx IVAREM Interafval - VVSG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KUNSTSTOFINZAMELING MOTIEVEN ACHTER DE SYSTEEMKEUZE IN BELGIË Limburgse afvalconferentie 12 juni 2008 Jos Boeckx IVAREM Interafval - VVSG."— Transcript van de presentatie:

1 KUNSTSTOFINZAMELING MOTIEVEN ACHTER DE SYSTEEMKEUZE IN BELGIË Limburgse afvalconferentie 12 juni 2008 Jos Boeckx IVAREM Interafval - VVSG

2 1)IVAREM 2)Belgisch scenario 3)Andere systemen voor kunststoffen 4)Pro’s en contra’s

3 IVAREM Duurzaam afvalbeheer 11 gemeenten, 255.000 inwoners 125 personeelsleden Omzet: ± 20.000.000 EUR Balanstotaal: ± 40.000.000 EUR 1) IVAREM

4 Situatie IVAREM-werkingsgebied 1994 Operationeel −Wekelijkse inzameling restafval in zakken. −Inzameling van glas d.m.v. glasbollen. −Inzameling papier/karton door verenigingen wordt aangemoedigd. −Containerparken. Opm.: IVAREM is groen-regio (geen GFT-regio) Financieel Gezinnen betalen (direct) 30 à 60 % van de kosten van restafval −Forfaitaire huisvuilbelasting:0 – 37,50 EUR/jaar −(“goedkope”) huisvuilzak:0,05 – 0,25 EUR/stuk 2) BELGISCH SCENARIO

5 Initiatief “verpakkers” −Europese verpakkingsrichtlijn. −Voorafgaande studie FostPlus. Basisscenario 2) BELGISCH SCENARIO Papier/karton:1 maal per maand huis aan huis samen met kranten en tijdschriften Glas:glasbollen- gescheiden wit/gekleurd - 1 glasbol per 1000 inwoners (nu 700) PMD:blauwe zak- plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons - 2 maal per maand huis aan huis

6 Motieven FostPlus basisscenario −Behalen van opgelegde doelstellingen op meest efficiënte wijze. −Praktische haalbaarheid inzamelingen −operationeel uitvoerbaar −medewerking burger −Recyclagemogelijkheden −zuiverheid −kritische massa geen LCA-benadering 2) BELGISCH SCENARIO

7 Samenwerking FostPlus – Openbare sector −Samenwerking langs intercommunales. Overeenkomst 5 jaar. −FostPlus vergoedt : −inzamelkosten (uitbesteed of in eigen regie) volgens basisscenario Opm.: andere inzamelwijzen: referentiekost −sortering PMD (uitbesteed of in eigen regie) −operationele en administratieve opvolging (10 % overhead) −jaarlijks budget voor communicatie (te bewijzen kosten) −FostPlus wordt eigenaar van het ingezamelde verpakkingsafval 2) BELGISCH SCENARIO

8 Opmerkingen openbare sector − Gemeenten moeten regisseur blijven van afvalbeleid binnen de krijtlijnen uitgezet in de “Uitvoeringsplannen” op Vlaams niveau. − Voor andere scenario’s moeten ook de reële kosten worden vergoed indien de plaatselijke noden deze verantwoorden. vb.: - ondergrondse glasbollen (historisch centra) - glasinzameling huis-aan-huis (sluikstorten rond glasbollen) - inzamelingen op het containerpark (lokale draaischijf voor afvalinzameling) - aanpassen frequenties (tweewekelijks en vierwekelijks) − P-fractie blijft moeilijk te communiceren (enkel flessen en flacons), uitbreiding gewenst. − Verpakkingsafval in zwerfvuil 2) BELGISCH SCENARIO

9 Resultaten 2007 FractieKg/inw/j % gerecycleerd Min. % Doelstellingen EU (2004) Min. % Doelstellingen ontwerp ISA Glas30,02108,6060 % Papier/karton (25 %) 17,91125,4060 % Plastic flessen en flacons6,30 35,20 (67,20) 22,5 %30 % Metalen verpakkingen4,3797,5050 % Drankkartons1,6076,20(60 %) TOTAAL60,2090,8055 à 80 %80 % Opm.: - percentages t.o.v. hoeveelheid (eenmalige) verpakkingen op de Belgische markt. - Belgische wetgeving stelt afzonderlijke doelstellingen voor huishoudelijke en bedrijfsverpakkingen.

10 Kosten −Bijdragen groene punt:7,50 EUR/inw. −Opbrengsten gerecycleerde materialen:3,92 EUR/inw. −Kosten voor- glas:1,51 EUR/inw. - Papier/karton:1,01 EUR/inw. - PMD:5,61 EUR/inw. - Communicatie:0,36 EUR/inw. - Andere:0,65 EUR/inw. 2) BELGISCH SCENARIO

11 Groene zak voor gemengde plastics (IOK-Afvalbeheer) wel:plastic verpakkingen, folies, draagtassen, botervlootjes, yoghurtbekers niet:rubber, schuimrubber speelgoed, emmers, golfplaten Maandelijkse inzameling aan huis + eventueel bijkomend op containerpark 3) ANDERE SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOFFEN

12 Inzamelresultaten: 7 kg/inw/jaar waarvan 65 % verpakkingen + eventueel 3 kg/inw/jaar op het containerpark Kosten inzameling:3,00 EUR/inw/jaar (430 EUR/ton) overslag + transport:0,56 EUR/inw/jaar (80 EUR/ton) verwerking:1,47 EUR/inw/jaar (210 EUR/ton) Opm.: Meerdere gemeenten stoppen met de inzameling wegens hoge kostprijs 3) ANDERE SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOFFEN

13 Containerpark (IVAREM) Gescheiden in 4 fracties: PVC van bouw en sloop Harde kunststoffen Folies Verpakkingen van voedingsmiddelen onzuiverheden + meervoudige samenstelling verwerkingsmogelijkheden beperkt zuiverheid (geen restanten van inhoud) 3) ANDERE SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOFFEN

14 Inzamelresultaten (voorlopige cijfers) + verwerkingskosten: PVC:0,5 kg/inw/jaar;+ 25 EUR/ton Harde kunststoffen:2,5 kg/inw/jaar;- 48 EUR/ton Folies:1,0 kg/inw/jaar;+ 64 EUR/ton Verpakking voedingsmiddelen:1,0 kg/inw/jaar;- 210 EUR/ton(*) (*) Opm.: FostPlus vergoedt recyclage van gedeelte verpakking à ± 90 EUR/ton 3) ANDERE SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOFFEN

15 Uitbreiding van de P-fractie in PMD-zak −Gevraagd door (sommige) gemeenten (alle plastic verpakkingen met groene punt) −Niet aanvaard door FostPlus wegens −recyclagedoelstelling reeds behaald met flessen en flacons −te grote kans op verontreiniging −samengestelde verpakking −minder efficiënte sortering door veelvoud soorten −geen recyclagemogelijkheden (te kleine hoeveelheden) 3) ANDERE SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOFFEN

16 4) PRO’s EN CONTRA’s hoge recyclagepercentages beperkte kosten voor gezinnen (bijdrage groene punt) en gemeenten uniformiteit en daardoor beter communiceerbaar alle kosten basisscenario worden vergoed gemeentelijke autonomie wordt “financieel” beperkt (enkel “referentievergoeding” voor scenario’s die afwijken) beperkte P-fractie


Download ppt "KUNSTSTOFINZAMELING MOTIEVEN ACHTER DE SYSTEEMKEUZE IN BELGIË Limburgse afvalconferentie 12 juni 2008 Jos Boeckx IVAREM Interafval - VVSG."

Verwante presentaties


Ads door Google