De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MOTIEVEN ACHTER DE SYSTEEMKEUZE IN BELGIË

Verwante presentaties


Presentatie over: "MOTIEVEN ACHTER DE SYSTEEMKEUZE IN BELGIË"— Transcript van de presentatie:

1 MOTIEVEN ACHTER DE SYSTEEMKEUZE IN BELGIË
KUNSTSTOFINZAMELING MOTIEVEN ACHTER DE SYSTEEMKEUZE IN BELGIË Limburgse afvalconferentie 12 juni 2008 Jos Boeckx IVAREM Interafval - VVSG

2 IVAREM Belgisch scenario Andere systemen voor kunststoffen Pro’s en contra’s

3 1) IVAREM IVAREM Duurzaam afvalbeheer 11 gemeenten, 255.000 inwoners
125 personeelsleden Omzet: ± EUR Balanstotaal: ± EUR

4 2) BELGISCH SCENARIO Situatie IVAREM-werkingsgebied 1994 Operationeel
Wekelijkse inzameling restafval in zakken. Inzameling van glas d.m.v. glasbollen. Inzameling papier/karton door verenigingen wordt aangemoedigd. Containerparken. Opm.: IVAREM is groen-regio (geen GFT-regio) Financieel Gezinnen betalen (direct) 30 à 60 % van de kosten van restafval Forfaitaire huisvuilbelasting: 0 – 37,50 EUR/jaar (“goedkope”) huisvuilzak: 0,05 – 0,25 EUR/stuk

5 2) BELGISCH SCENARIO Initiatief “verpakkers”
Europese verpakkingsrichtlijn. Voorafgaande studie FostPlus. Basisscenario Papier/karton: 1 maal per maand huis aan huis samen met kranten en tijdschriften Glas: glasbollen - gescheiden wit/gekleurd - 1 glasbol per 1000 inwoners (nu 700) PMD: blauwe zak - plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons - 2 maal per maand huis aan huis

6 2) BELGISCH SCENARIO Motieven FostPlus basisscenario
Behalen van opgelegde doelstellingen op meest efficiënte wijze. Praktische haalbaarheid inzamelingen operationeel uitvoerbaar medewerking burger Recyclagemogelijkheden zuiverheid kritische massa geen LCA-benadering

7 2) BELGISCH SCENARIO Samenwerking FostPlus – Openbare sector
Samenwerking langs intercommunales. Overeenkomst 5 jaar. FostPlus vergoedt : inzamelkosten (uitbesteed of in eigen regie) volgens basisscenario Opm.: andere inzamelwijzen: referentiekost sortering PMD (uitbesteed of in eigen regie) operationele en administratieve opvolging (10 % overhead) jaarlijks budget voor communicatie (te bewijzen kosten) FostPlus wordt eigenaar van het ingezamelde verpakkingsafval

8 2) BELGISCH SCENARIO Opmerkingen openbare sector
Gemeenten moeten regisseur blijven van afvalbeleid binnen de krijtlijnen uitgezet in de “Uitvoeringsplannen” op Vlaams niveau. Voor andere scenario’s moeten ook de reële kosten worden vergoed indien de plaatselijke noden deze verantwoorden. vb.: - ondergrondse glasbollen (historisch centra) - glasinzameling huis-aan-huis (sluikstorten rond glasbollen) - inzamelingen op het containerpark (lokale draaischijf voor afvalinzameling) - aanpassen frequenties (tweewekelijks en vierwekelijks) P-fractie blijft moeilijk te communiceren (enkel flessen en flacons), uitbreiding gewenst. Verpakkingsafval in zwerfvuil

9 2) BELGISCH SCENARIO Resultaten 2007
Fractie Kg/inw/j % gerecycleerd Min. % Doelstellingen EU (2004) ontwerp ISA Glas 30,02 108,60 60 % Papier/karton (25 %) 17,91 125,40 Plastic flessen en flacons 6,30 35,20 (67,20) 22,5 % 30 % Metalen verpakkingen 4,37 97,50 50 % Drankkartons 1,60 76,20 (60 %) TOTAAL 60,20 90,80 55 à 80 % 80 % Opm.: - percentages t.o.v. hoeveelheid (eenmalige) verpakkingen op de Belgische markt. - Belgische wetgeving stelt afzonderlijke doelstellingen voor huishoudelijke en bedrijfsverpakkingen.

10 2) BELGISCH SCENARIO Kosten Bijdragen groene punt: 7,50 EUR/inw.
Opbrengsten gerecycleerde materialen: 3,92 EUR/inw. Kosten voor - glas: 1,51 EUR/inw. - Papier/karton: 1,01 EUR/inw. - PMD: 5,61 EUR/inw. - Communicatie: 0,36 EUR/inw. - Andere: 0,65 EUR/inw.

11 3) ANDERE SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOFFEN
Groene zak voor gemengde plastics (IOK-Afvalbeheer) wel: plastic verpakkingen, folies, draagtassen, botervlootjes, yoghurtbekers niet: rubber, schuimrubber speelgoed, emmers, golfplaten Maandelijkse inzameling aan huis + eventueel bijkomend op containerpark

12 3) ANDERE SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOFFEN
Inzamelresultaten: 7 kg/inw/jaar waarvan 65 % verpakkingen + eventueel 3 kg/inw/jaar op het containerpark Kosten inzameling: 3,00 EUR/inw/jaar (430 EUR/ton) overslag + transport: 0,56 EUR/inw/jaar (80 EUR/ton) verwerking: 1,47 EUR/inw/jaar (210 EUR/ton) Opm.: Meerdere gemeenten stoppen met de inzameling wegens hoge kostprijs

13 3) ANDERE SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOFFEN
Containerpark (IVAREM) Gescheiden in 4 fracties: PVC van bouw en sloop Harde kunststoffen Folies Verpakkingen van voedingsmiddelen onzuiverheden + meervoudige samenstelling verwerkingsmogelijkheden beperkt zuiverheid (geen restanten van inhoud)

14 3) ANDERE SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOFFEN
Inzamelresultaten (voorlopige cijfers) + verwerkingskosten: PVC: 0,5 kg/inw/jaar; + 25 EUR/ton Harde kunststoffen: 2,5 kg/inw/jaar; - 48 EUR/ton Folies: 1,0 kg/inw/jaar; + 64 EUR/ton Verpakking voedingsmiddelen: 1,0 kg/inw/jaar; EUR/ton(*) (*) Opm.: FostPlus vergoedt recyclage van gedeelte verpakking à ± 90 EUR/ton

15 3) ANDERE SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOFFEN
Uitbreiding van de P-fractie in PMD-zak Gevraagd door (sommige) gemeenten (alle plastic verpakkingen met groene punt) Niet aanvaard door FostPlus wegens recyclagedoelstelling reeds behaald met flessen en flacons te grote kans op verontreiniging samengestelde verpakking minder efficiënte sortering door veelvoud soorten geen recyclagemogelijkheden (te kleine hoeveelheden)

16 4) PRO’s EN CONTRA’s hoge recyclagepercentages
beperkte kosten voor gezinnen (bijdrage groene punt) en gemeenten uniformiteit en daardoor beter communiceerbaar alle kosten basisscenario worden vergoed gemeentelijke autonomie wordt “financieel” beperkt (enkel “referentievergoeding” voor scenario’s die afwijken) beperkte P-fractie


Download ppt "MOTIEVEN ACHTER DE SYSTEEMKEUZE IN BELGIË"

Verwante presentaties


Ads door Google