De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pwc Onderzoek scenario's nationale verdeling Kyoto- verbintenissen Platform Milieu Economie, Leuven, 22/01/2003 Studie voor het Kabinet van de Staatssecretaris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pwc Onderzoek scenario's nationale verdeling Kyoto- verbintenissen Platform Milieu Economie, Leuven, 22/01/2003 Studie voor het Kabinet van de Staatssecretaris."— Transcript van de presentatie:

1 pwc Onderzoek scenario's nationale verdeling Kyoto- verbintenissen Platform Milieu Economie, Leuven, 22/01/2003 Studie voor het Kabinet van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling Olivier Deleuze

2 pwc 2 Agenda 1. Context en doelstelling 2. Rekenmodel en werkhypothesen 3. Historische emissies en projecties 4. Beleidsinstrumenten 5. Scenario’s: Verdeling verantwoordelijkheden over de Gewesten 6. Resultaten 7. Conclusies

3 pwc 3 Context en doelstelling • Probleem: -Gewesten geven de voorkeur aan verschillende lastenverdelingsleutels: Lineair t.o.v. gelijkschakeling Marginale Kosten. • Vraagstelling: -Over welke grootteorde van kosten spreken we? -Welke kostenverschillen bestaan er bij toepassing van de alternatieve lastenverdelingsleutels? • Doelstelling: -Cijfergegevens aanleveren die toelaten een antwoord te geven op voorgaande vraagstelling.

4 pwc 4 • Berekening voor slechts één jaar: 2010 • Enkel directe kosten / opbrengsten • Bottom-up opbouw van het model: -20 subsectoren, op dit niveau werden de berekeningen uitgevoerd: •Per jaar, per Gewest en per broeikasgas -8 hoofdsectoren, op dit niveau werden de beleidsinstrumenten gedefinieerd: •Op basis van hun bijdrage tot de totale emissies en/of hun afgelijnd beleidsterrein • Rapportage: -3 sectoren volgens toegepast beleidsinstrument (cfr. Infra) Rekenmodel

5 pwc 5 Werkhypothesen Hypothesen i.v.m. 1)De emissieprojecties in 2010 indien er geen bijkomend beleid zou zijn (de Business As Usual emissies) 2)De Marginale Reductiekosten Curven per subsector 3)Lacunes in het Common Reporting Format van de Gewesten  Mogelijk bron van onzekerheid omtrent het resultaat en de interpretatie hiervan Dit wordt opgevangen d.m.v.: -Sensitiviteitsanalyses -Transparantie van het rekenmodel

6 pwc 6 Historische emissies en projecties BAU 2010 MT CO2-equi. emissies 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 BelgiëVlaanderenWalloniëBrussel 199019992010 Emissies 1990 = 100 % 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% BelgiëVlaanderenWalloniëBrussel 199019992010

7 pwc 7 Historische emissies en projecties BAU 2010

8 pwc 8 • Bij kostenminimaliserend beleid zouden de Marginale Reductiekosten binnen België zoveel mogelijk moeten egaliseren met de prijs van emissierechten • Assumpties prijzen emissierechten: -De prijs voor emissierechten op de internationale markt onder het Kyoto Protocol is 10 € per ton CO 2-equi. -Gebaseerd op lage prijzen (<<10€) in het Nederlandse JI en CDM programma, (C)-Erupt Beleidsinstrumenten basisassumpties

9 pwc 9 Beleidsinstrumenten basisassumpties en toepassingsgebied -Sectoren met taks: •Wegtransport, Verwarming ( Residentieel), Verwarming (Tertiair) •Krijgen een taks opgelegd gelijk aan 10 € voor elke ton CO 2 die zij uitstoten •Inkomsten gaan naar de Federale Overheid -Sectoren met emissiehandel: •Elektriciteit en Industriële sectoren met emissiehandel •Sectoren die vallen onder het Europees voorstel van richtlijn ivm emissiehandel •Moeten voor al hun CO 2 emissies emissierechten bezitten •Krijgen emissierechten gratis toegewezen goed voor 95 % van hun CO 2 emissies in 2000 •Worden geconfronteerd met een prijs voor emissierechten gelijk aan 10 € per ton CO 2 binnen het Europees systeem van emissiehandel -Sectoren zonder bijkomend beleid: •Landbouw, afval en industriële sectoren zonder emissiehandel

10 pwc 10 Scenario’s: Verdeling verantwoordelijkheden over de Gewesten • Voor alle lastenverdelingscenario’s: -Gewesten zijn verantwoordelijk voor alle emissies op hun gebied. Indien Gewesten een tekort hebben aan emissierechten, dan verwerven ze die d.m.v. de flexibele mechanismen onder het Kyoto Protocol. -Echter voor de hoofdsectoren die onderworpen zijn aan het Europees systeem van emissiehandel zijn het de privé-entiteiten binnen deze sectoren die voldoende emissierechten moeten bezitten. Gewesten geven wel gratis emissierechten aan deze sectoren goed voor 95% van hun CO 2 emissies in 2000.

11 pwc 11 Scenario’s: Verdeling verantwoordelijkheden over de Gewesten • Scenario A: Lineaire Lastenverdeling -Gewesten krijgen emissierechten toegewezen gelijk aan 92,5 % van hun emissies in 1990. • Scenario B: MAC + Lineair -Gewesten krijgen emissierechten gelijk aan alle emissies van alle industriële sectoren, inclusief Elektriciteit, indien binnen deze sectoren reducties zouden worden doorgevoerd tot daar waar de marginale reductiekost gelijk is aan 10 € per ton CO 2-equi.. -Voor de overige sectoren worden de resterende emissierechten aan de Gewesten verdeeld volgens een lineair % van de emissies in 1990 op zo een manier dat de totale hoeveelheid toebedeelde emissierechten aan de Gewesten gelijk is aan de Kyoto reductiedoelstelling. • Scenario C: ‘Best of Both Worlds’ -Beide Gewesten krijgen het aantal emissierechten toegewezen uit hun voorkeursscenario. Voor Brussel en Wallonië is dit scenario B, voor Vlaanderen scenario A. -Indien er meer emissierechten toegewezen worden aan de Gewesten dan België emissierechten toegekend worden onder het Kyoto Protocol, dan is het de Federale Overheid die de ontbrekende emissierechten verwerft.

12 pwc 12 Resultaten Basisscenario’s

13 pwc 13 Resultaten Sensitiviteitsanalyse met een sterkere stijging van de emissies in 2010

14 pwc 14 Resultaten Sensitiviteitsanalyse Marginale kosten Vlaanderen hoger dan Marginale kosten Wallonië

15 pwc 15 Resultaten Sensitiviteitsanalyse met een prijs van 30 € per emissierecht i.p.v. 10 €

16 pwc 16 Conclusies • Absolute maatschappelijke kosten: eerder beperkt •241,7 tot 350, 3 miljoen € bij een prijs voor emissierechten gelijk aan 10 € •590 miljoen € bij een prijs voor emissierechten gelijk aan 30 € • Verschillen scenario’s voor de gewesten: eerder beperkt -Het voordeel voor de Gewesten in hun preferentieel scenario t.o.v. het andere lastenverdeling-scenario in de sensitiviteitsanalyses is van volgende grootteorde: •10,8 tot 34,3 miljoen € per jaar voor het Vlaamse Gewest •7,9 tot 31,0 miljoen € per jaar voor het Waalse Gewest •2,9 tot 5,7 miljoen € per jaar voor het Brusselse Gewest • Concensusscenario: Best of Both Worlds werkt verschillen weg

17 Voor verdere informatie 17 PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers Risk Management Gen. Lemanstraat 67 2018 Antwerpen Luc WittebolleWillem van Ierland Tel : 0032 (0) 3 259 31 96Tel : 0032 (0) 3 259 34 62 Fax : 0032 (0) 3 259 30 99 Mob: 0032 (0) 479 80 94 27Mob: 0032 (0) 473 91 05 17 E-mail : E-mail : luc.wittebolle@pwc.be willem.thomas.van.ierland@pwc.be

18 pwc


Download ppt "Pwc Onderzoek scenario's nationale verdeling Kyoto- verbintenissen Platform Milieu Economie, Leuven, 22/01/2003 Studie voor het Kabinet van de Staatssecretaris."

Verwante presentaties


Ads door Google