De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Maximale afkoppeling van hemelwater Ontwerpplannen Mastellestraat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Maximale afkoppeling van hemelwater Ontwerpplannen Mastellestraat."— Transcript van de presentatie:

1 1 Maximale afkoppeling van hemelwater Ontwerpplannen Mastellestraat

2 2 1. Doelstellingen 2. Wat is een gemengd stelsel? 3. Wat is afkoppelen ? 4. Wat is een gescheiden stelsel ? 4. Wat is een 2 DWA stelsel? 5. Voordelen van een gescheiden stelsel 6. Scheiden op huisniveau 7. Wat doet de gemeente? Inhoud

3 3 Doelstellingen:  Voldoen aan de Europese kaderrichtlijnen voor afval- en oppervlaktewater •Zuiver grond- en oppervlaktewater tegen 2015 •Alle lozingen in grond- en oppervlaktewater wegwerken •Overstorten van gemengde stelsels in grachten beperken •oppervlaktewater in de gemengde stelsels beperken  Maximaal gebruik maken van maatregelen aan de bron, dus op privé terrein, om deze doelstellingen te realiseren: •Afkoppelen op woningniveau •Herbruik, buffering en infiltratie van het RW

4 4 Waarom werken op privé terrein:  Vlarem verplicht de afkoppeling – ook op privé terrein  Rio toelage wordt afhankelijk gemaakt van 2 DWA leidingen met afkoppeling op woningniveau  Propere oplossing: minder kans op vervuiling van RWA op privé terrein dan op openbaar domein?  Financieel voordeel: werken op privé – terrein meestal goedkoper dan grote wegenwerken

5 5 Gemengd rioleringsstelsel

6 6 Gescheiden rioleringen en afkoppelingen  Gescheiden riolering: aanleg van een aparte afvalwaterleiding en regenwaterleiding of gracht.  Afkoppelen van alle RWA (regenweerafvoer of regenwater) van de afvalwaterleiding (DWA).  Aansluiten op de RWA leiding van alle onverharde oppervlakte (vb. grachtinlaten) en verharde oppervlakte •wegenis (+ 35 %) •woningen (+ 65 %)

7 7 2 DWA stelsel  DWA:  Droog weer afvoer – riolering gedimensioneerd voor zuiver afvalwater, zonder regenwater  2 DWA:  Gedimensioneerd voor 2 maal het afvaldebiet omdat het afvalwater niet evenredig over 24 u verdeeld wordt  RWA:  Riolering voor zuiver regenwater, zonder afvalwater

8 8 Gescheiden rioleringsstelsel Hemelwaterstelsel : bij voorkeur, en indien mogelijk, herbruik nastreven (regenwaterput) Woningen: 65 % Straat: 35 %

9 9 RWA installatie op privé – terrein: meer dan afkoppelen alleen  Hergebruik  Bij afkoppelingswerken:  RW put: •niet verplichten, wel stimuleren •inplantingsvoorstel mee opnemen in het afkoppelingsplan  Grootte van de RW put: •prov normen ifv dakoppervlakte: 50 l/ m² met een minimum van 3000 lt. •In Herent: 55l/m² dakoppervlakte  Kosten RW put: •Bij afkoppelingswerken: 100 % t.l.v. de gemeente

10 10 RWA installatie op privé – terrein: meer dan afkoppelen alleen  Hergebruik  Op initiatief van inwoners bij bestaande woningen:  Subsidie voor het plaatsen van een RW put: •Subsidie van 0.15 €/lt voor regenwaterput en pomp met een maximum van 90 % van het factuurbedrag (put en pomp) = 1.500 € voor 10.000 lt •Subsidie afhankelijk van de plaatsing van een pomp met verschillende aansluitpunten (binneninstallatie ten laste van de inwoners)

11 11 RWA installatie op privé – terrein: meer dan afkoppelen alleen  Infiltratie en/of buffering  Infiltratie en/of buffering :  Mee opnemen in de afkoppelingsplannen en verplicht aan te leggen (indien technisch en economisch haalbaar)  Grootte van de buffering volgens de provinciale normen of volgens de resultaten van de hydraulische studie in knelpuntgebieden (indien strenger).  Voor 100 % tlv de gemeente  Bij volledige heraanleg van de wegen kan soms een globaal bergings- en infiltratiebekken goedkoper uitvallen dan individuele infiltratie per woning  Raming: •Afkoppeling: studie en uitvoeringskosten 2.000 € / woning •Afkoppeling + RW installatie: 5.000 € / woning

12 12 Scheiden tot op huisniveau hal DWA RWA WC woonkamer keuken badkamer garage straat

13 13 Scheiden tot op huisniveau - voorbeeld

14 14 Scheiden tot op huisniveau  Op basis van grondplan en/of gedetailleerd onderzoek per woning  per woning wordt de beste oplossing gezocht, die voor alle partijen aanvaardbaar is.  per woning wordt een overeenkomst afgesloten (akkoord voor onderzoek en uitvoering)  zou moeten lukken voor elke woning, hiervan hangt welslagen van het project af

15 15 Eerste huisbezoek door het Studiebureau :  op tijd verwittigd van huisbezoek  plan van de woning en de leidingen  opmeting + eerste ontwerpschets

16 16 Uitwerking van een afkoppelingsplan per woning  plan per woning met meetstaat en kostenraming  eventuele aanpassingen in samenspraak met de bewoners  de ontwerpschets en overeenkomst ter ondertekening  2 modelovereenkomsten: een met of zonder de aanleg van een regenwaterput

17 17 Ontwerprichtlijnen  regenwater zo veel mogelijk bovengronds  zo weinig mogelijk verhardingen opbreken  bestaande leidingen zo veel mogelijk behouden  regenwaterput wordt aangeraden en de aanleg kan worden opgenomen in de werken  algemene regel voor septische put = > afkoppelen

18 18 Wat doet de gemeente?  Werken op privé – terrein: voor 100 % t.l.v. de gemeente  opmaak afkoppelingsplan  uitvoering van alle noodzakelijke werken + RW - voorzieningen, niet de binneninstallatie (leidingen, pomp, aansluiting WC....)  Subsidie is niet van toepassing wanneer de afkoppeling en plaatsing RW put opgelegd is in de bouwvergunning

19 19 Wat doet de gemeente?  Belasting invoeren voor inwoners die niet afkoppelen bij de aanleg van 2 DWA leidingen  Indien veel inwoners niet meedoen vervalt de rio subsidie en dient een grotere DWA leiding geplaatst te worden  Belasting: 125 € per maand  Zelfde belasting toepassen wanneer men een regenwaterput laat plaatsen maar, binnen 1 jaar, geen pomp plaatst en voldoende afnamepunten aansluit.

20 20 Investeringsprogramma  Investeringsprogramma voor wegen en rioleringswerken met 2 DWA voor 2008:  Schotstraat (deel): 5 woningen  Mastellestraat  Kerkstraat – St Michielsstraat – L. Van Veltemstraat  Potestraat - Reikemstraat


Download ppt "1 Maximale afkoppeling van hemelwater Ontwerpplannen Mastellestraat."

Verwante presentaties


Ads door Google