De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Maximale afkoppeling van hemelwater Voorontwerpplannen Kerkstraat – St Michielsstraat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Maximale afkoppeling van hemelwater Voorontwerpplannen Kerkstraat – St Michielsstraat."— Transcript van de presentatie:

1 1 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Maximale afkoppeling van hemelwater Voorontwerpplannen Kerkstraat – St Michielsstraat – L. Van Veltemstraat

2 2 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Doelstellingen Wat is een gemengd stelsel? Wat is afkoppelen ? Wat is een gescheiden stelsel ? Wat is een 2 DWA stelsel? Voordelen van een gescheiden stelsel Scheiden op huisniveau Wat doet de gemeente? Inhoud

3 3 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008  Voldoen aan de Europese kaderrichtlijnen voor afval- en oppervlaktewater Zuiver grond- en oppervlaktewater tegen 2015 Alle lozingen in grond- en oppervlaktewater wegwerken Overstorten van gemengde stelsels in grachten beperken oppervlaktewater in de gemengde stelsels beperken  Maximaal gebruik maken van maatregelen aan de bron, dus op privé terrein, om deze doelstellingen te realiseren Afkoppelen op woningniveau Herbruik, buffering en infiltratie van het RW Doelstellingen

4 4 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Waarom werken op privé terrein:  Vlarem verplicht de afkoppeling – ook op privé terrein  Rio toelage wordt afhankelijk gemaakt van 2 DWA leidingen met afkoppeling op woningniveau  Propere oplossing: minder kans op vervuiling van RWA op privé terrein dan op openbaar domein?  Financieel voordeel: werken op privé – terrein meestal goedkoper dan grote wegenwerken

5 5 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Gemengd rioleringsstelsel Oppervlakte- water gemengd rioleringsstelsel naar RWZI hemelwaterriool afvalwaterriool

6 6 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Gescheiden rioleringen en afkoppelingen  Gescheiden riolering : aanleg van een aparte afvalwaterleiding en regenwaterleiding of gracht.  Afkoppelen van alle RWA (regenweerafvoer of regenwater) van de afvalwaterleiding (DWA)  Aansluiten op de RWA leiding van alle onverharde oppervlakte (vb. grachtinlaten) en verharde oppervlakte wegenis (  35 %) woningen (  65 %)

7 7 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 DWA Droog weer afvoer – riolering gedimensioneerd voor uitsluitend afvalwater, zonder regenwater 2 DWA Gedimensioneerd voor 2 maal het afvaldebiet omdat het afvalwater niet evenredig over 24 u verdeeld wordt RWA Riolering voor uitsluitend regenwater, zonder afvalwater 2 DWA stelsel

8 8 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Hemelwaterstelsel : bij voorkeur, en indien mogelijk, herbruik nastreven (regenwaterput) Gescheiden rioleringsstelsel hemelwaterriool afvalwaterriool hemelwaterstelsel Woningen: 65 % Straat: 35 % naar RWZI afvalwaterstelsel RWA-put oppervlakte- water infiltratieunit OF

9 9 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 RWA installatie op privé terrein – meer dan afkoppelen alleen  Bij afkoppelingswerken :  Herbruik stimuleren  RWA put  Niet verplichten, wel stimuleren  Inplantingsvoorstel mee opnemen in het afkoppelingsplan Grootte van de RW put  Prov normen i.f.v. dakoppervlakte : 50 l/m²  In Herent : 55l/m² dakoppervlakte met een min. van 3000 lt Kosten RW put  Bij afkoppelingswerken : 100% t.l.v. de gemeente  Infiltratie en/of buffering  Globale berging en infiltratie in bergingsbekken

10 10 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 RWA installatie op privé terrein – meer dan afkoppelen alleen  Herbruik  Op initiatief van inwoners bij bestaande woningen Subsidie voor het plaatsen van een RW put  Subsidie van 0.15€/lt voor regenwaterput en pomp met maximum van 90% van het factuurbedrag (put en pomp) = 1.500€ voor 10.000 lt  Subsidie afhankelijk van de plaatsing van een pomp met minimum 2 aansluitpunten (binneninstallatie ten laste van de inwoners)  Infiltratie en/of buffering Mee opnemen in de afkoppelingsplannen en verplicht aan te leggen (indien technisch en economisch haalbaar) Grootte van de buffering volgens de provinciale normen of volgens de resultaten van de hydraulische studie in knelpuntgebieden (indien strenger) Voor 100% t.l.v. de gemeente Bij volledige heraanleg van de wegen kan soms een globaal bergings- en infiltratiebekken goedkoper uitvallen dan individuele infiltratie per woning  Raming Afkoppeling : studie en uitvoeringskosten 2.000€/ woning Afkoppeling + RW installatie : 5.000€ / woning

11 11 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Scheiden tot op huisniveau hal RWA DWA WC woonkamer keuken badkamer garage straat RWA-put infiltratieunit OF

12 12 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Scheiden tot op huisniveau – voorbeeld herbruik

13 13 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Scheiden tot op huisniveau – voorbeeld infiltratie

14 14 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008  Op basis van grondplan en/of gedetailleerd onderzoek per woning  per woning wordt de beste oplossing gezocht, die voor alle partijen aanvaardbaar is.  per woning wordt een overeenkomst afgesloten (akkoord voor onderzoek en uitvoering)  zou moeten lukken voor elke woning, hiervan hangt welslagen van het project af Scheiden tot op huisniveau

15 15 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008  op tijd verwittigd van huisbezoek  plan van de woning en de leidingen klaarleggen, indien beschikbaar  opmeting + eerste ontwerpschets Eerste huisbezoek door het Studiebureau

16 16 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Uitwerking van een afkoppelingsplan per woning  plan per woning met meetstaat en kostenraming  eventuele aanpassingen in samenspraak met de bewoners  de ontwerpschets en overeenkomst ter ondertekening 2 modelovereenkomsten : een met of zonder de aanleg van een regenwaterput

17 17 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008  regenwater zo veel mogelijk bovengronds  zo weinig mogelijk verhardingen opbreken  bestaande leidingen zo veel mogelijk behouden  regenwaterput wordt aangeraden en de aanleg kan worden opgenomen in de werken  algemene regel voor septische put = > afkoppelen (?) Ontwerprichtlijnen

18 18 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008  Werken op privé – terrein: voor 100 % t.l.v. de gemeente opmaak afkoppelingsplan uitvoering van alle noodzakelijke werken + RW - voorzieningen, niet de binneninstallatie (leidingen, pomp, aansluiting WC....)  Gratis afkoppelen is niet van toepassing wanneer de afkoppeling en plaatsing RW put opgelegd is in de bouwvergunning  Belasting invoeren voor inwoners die niet afkoppelen bij de aanleg van 2 DWA leidingen Indien veel inwoners niet meedoen vervalt de rio subsidie en dient een grotere DWA leiding geplaatst te worden – belangrijke meeruitgave voor de gemeente. Belasting : 125€ per maand Zelfde belasting toepassen wanneer men een regenwaterput laat plaatsen maar, binnen 1 jaar, geen pomp plaatst en voldoende afnamepunten aansluit. Wat doet de gemeente?

19 19 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008  Investeringsprogramma voor wegen en rioleringswerken met 2 DWA voor 2008: Schotstraat (deel): 5 woningen Mastellestraat Kerkstraat – St Michielsstraat – L. Van Veltemstraat Potestraat - Reikemstraat Investeringsprogramma


Download ppt "1 Infovergadering Kerkstraat St Michielsstraat L.Van Veltemstraat 21/2/2008 Maximale afkoppeling van hemelwater Voorontwerpplannen Kerkstraat – St Michielsstraat."

Verwante presentaties


Ads door Google