De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011. Gemeente Deerlijk – IBA’s 08 | 03 | 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011. Gemeente Deerlijk – IBA’s 08 | 03 | 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011

2 Gemeente Deerlijk – IBA’s 08 | 03 | 2011

3 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Overzicht wetgeving Zoneringsplan Collectief aanbod van de gemeente Facturatie en kosten voor de burger Concreet en praktisch Beheer en onderhoud na plaatsing Uitgevoerde werven

4 Overzicht wetgeving Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011

5 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Overzicht wetgeving Europese Kaderrichtlijn Water – 23 oktober 2000 Decreet Integraal Waterbeleid – 18 juli 2003 de bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen op zo'n wijze dat tegen uiterlijk 22 december 2015 een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater (door zuivering) hemelwater zoveel mogelijk verdampt of nuttig wordt aangewend of geïnfiltreerd, en dat het overtollig hemelwater en effluentwater gescheiden van het afvalwater en bij voorkeur op een vertraagde wijze via het oppervlaktewaternet wordt afgevoerd

6 Opmaak zoneringsplannen Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011

7 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Opmaak zoneringsplan Opmaak zoneringsplan – 2007 Kans om bezwaren in te dienen Geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is Opgesteld door de VMM in samenwerking met de gemeente Indeling in zones Oranje of centraal gebied (via openbare riolering aansluiting op zuiveringsstation van Aquafin) Groene of collectief te optimaliseren buitengebied (collectieve inzameling nog te realiseren) Rode zone of individueel te optimaliseren buitengebied (afvalwater individueel zuiveren door middel van een IBA) Definitieve vaststelling zoneringsplan – 2008

8 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Opmaak zoneringsplan

9 Collectief aanbod gemeente Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011

10 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Collectief aanbod gemeente Burger heeft de keuze Instappen in het collectief aanbod Of individueel zorgen voor een IBA De gemeente biedt een collectief aanbod aan Keuze uit 2 systemen geselecteerd door de gemeente Intensief systeem (betonnen systeem met 3 compartimenten) Extensief systeem (kokosbiobed) Collectief aanbod Saneringsplicht wordt overgenomen door de gemeente door middel van een overeenkomst Burger kiest welk systeem hij wenst via keuzeformulier Installatie gebeurt in onderling overleg en liefst in clusters Gemeente rekent een verhaalbelasting (30 % van de totale factuur) aan

11 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Collectief aanbod gemeente Onderhoudscontract is voor rekening van de gemeente Afkoppelingswerken (scheiden van regenwater en afvalwater) op privaat domein zijn ten laste van de burger Heraanleg tuin en bestrating (oprit, terras,…) is ten laste van de burger Door de overname van de saneringsplicht kunnen er geen attesten meer verleend worden voor de vrijstelling op de gemeentelijke saneringsbijdrage Elektriciteitskosten zijn ten laste van de burger Septische put Intensief systeem Niet nodig, maar bestaande septische put kan behouden worden als deze technisch OK is Extensief systeem Mag behouden worden indien deze technisch OK is Minimuminhoud van 1.500 l Doorgang van 1,50 m Bij niet aanwezigheid van een septische put wordt er nog een voorbezinker geplaatst

12 Facturatie en kosten voor de burger Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011

13 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Facturatie en kosten voor de burger Kosten voor de burger: De gemeente rekent aan de burger een belasting aan na indienststelling van de IBA Deze belasting bedraagt 30% van de factuur die de gemeente betaalt voor de aankoop, levering, plaatsing en indienststelling van de IBA De verhaalbelasting kan gespreid worden over 20 jaar, mits aanrekening van interesten Energiekosten Een gemeentelijke bijdrage voor de sanering van het afvalwater wordt aangerekend via de waterfactuur Afkoppelingskosten en kosten voor de heraanleg van de tuin of verharding

14 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Facturatie en kosten voor de burger De gemeente betaalt volgende kosten: De kosten voor de aankoop, levering, plaatsing en indienststelling van de IBA De kosten voor een onderhoudscontract Ruiming van de septische put of voorbezinker

15 Concreet en praktisch Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011

16 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Concreet en praktisch Overdracht saneringsplicht aan de gemeente: Via het invullen van het keuzeformulier maakt de burger kenbaar welke IBA hun voorkeur geniet Terugkoppeling vanuit de gemeente wanneer de installatie zal geïnstalleerd worden na selectie welke IBA’s/clusters eerst geplaatst worden Plaatsbezoek: Aannemer samen met de gemeente komt de situatie ter plaatse bekijken Tegen het plaatsbezoek moet gekend zijn welke afkoppelingswerken moeten gebeuren en tegen wanneer deze kunnen uitgevoerd worden Na het plaatsbezoek wordt er een uitvoeringsplan en een raming van de kosten opgemaakt Indien alles OK, dan wordt de werf opgenomen op de planning om uitgevoerd te worden Na uitvoering wordt er een verhaalbelasting aangerekend op basis van de factuur

17 Beheer en onderhoud na plaatsing Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011

18 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Beheer en onderhoud na plaatsing Volgen van de bepalingen opgenomen in de overeenkomst Producten die NIET mogen geloosd worden zijn: Bedrijfsafvalwater, regenwater, bleekwater, agressieve ontstoppers, verf, white spirit, thinner, motorolie, desinfecterende middelen, maandverband, zuren,… Melden van problemen aan de milieu- of groendienst zodat er kan ingegrepen worden om de goede werking zo min mogelijk te verstoren

19 Uitgevoerde werven Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011

20 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Uitgevoerde werven

21 Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011 Uitgevoerde werven


Download ppt "Gemeente Deerlijk – IBA’s08 | 03 | 2011. Gemeente Deerlijk – IBA’s 08 | 03 | 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google