De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collector doorgang Westrozebeke Deel 5: Afkoppeling – Isabel Vanderhaeghe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collector doorgang Westrozebeke Deel 5: Afkoppeling – Isabel Vanderhaeghe."— Transcript van de presentatie:

1 Collector doorgang Westrozebeke Deel 5: Afkoppeling – Isabel Vanderhaeghe

2 Infovergadering Project: Staden Westrozebeke

3 Infrax  Elektriciteit  Aardgas  Kabeltelevisie  Riolering

4 De taken van Infrax  Investeringen  Onderhoud en exploitatie  Project ontwerpen en uitvoeren  Waterbeleid: Rationeel Watergebruik (RWG)

5 Een beetje geschiedenis over onze riolering  Jaren ’50-’70:  Enkel steden waren voorzien van riolering  Platteland had grachten als “open riolen”  Aanleg inbuizingen => afwatering afvalwater naar de waterloop  Jaren ’70-’80-’90:  Verzamelen van lozingen door aanleg collectoren  Bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)  Regenwater en afvalwater van de woningen naar de zuiveringsstations

6 Een beetje geschiedenis over onze riolering  Jaren ‘90:  Aanleg gescheiden riolering  Enkel regenwater van de straten naar de beek  toename wateroverlast door versnelde afvoer  nog steeds slecht werkende zuiveringsstations door teveel regenwater  Oplossing:  Ook woningen voorzien van gescheiden riolering  Regenwater van woning hergebruiken met hemelwaterput  Regenwater van woningen liefst ter plaatse infiltreren  Regenwater van straten in berm of gracht infiltreren

7 VLAREM wetgeving  Voorwaarden rioleringsproject:  Gescheiden riolering: vuil water en regenwater apart  Vuil water naar RWZI, regenwater naar waterloop  Afkoppeling regenwater op publiek en particulier domein  Wat is hemelwater?  Afvoeren van daken  Afvoeren van buitenverhardingen: terrassen, opritten, …

8 Particuliere afkoppeling  Wetgeving VLAREM II (09-05-2008)  Hemelwater niet op openbare riolering, indien technisch mogelijk op oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater  Waarom?  Wateroverlast tegengaan  Geen afvalwater via overstort in beken  Infiltratie is voeding grondwater  Verbeterde werking zuiveringsstation

9 Particuliere afkoppeling  Wat wordt er gevraagd?  Verplicht volledig gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater  Bij voorkeur hergebruik van regenwater  Maximaal laten infiltreren van regenwater  Hemelwater en huishoudelijk afvalwater scheiden

10 Particuliere afkoppeling?

11 Hoe kunnen wij u helpen?  Afkoppelingsadvies  Vrijstelling aansluitingsvergoeding tijdens project  Gemeentelijke subsidies RWG Staden i.s.m. Infrax  Keuring van de privéwaterafvoer (ten laste van Infrax)

12 Afkoppelingsadvies  Een afkoppelingsadviseur helpt u bij het inventariseren van de bestaande toestand en maakt in samenspraak met u een ontwerp op voor de scheiding van het hemel – en het afvalwater  Onafhankelijk advies met toepassing wetgeving  Overzichtelijk plan van werken  Bestaande toestand  Ontworpen toestand

13 RWG-premies 2013  Rationeel Watergebruik  Subsidie voor privé-woningen  Gescheiden afvoer  Hemelwaterput  Infiltratie  Groendak

14 Wie komt in aanmerking?  Bestaande gebouwen (woongelegenheden).  Voor bouwvergunningen tot 1 februari 2005  Ook bedrijven, BVBA’s, VZW’s,… komen in aanmerking doch enkel voor het woongedeelte.  Woningen die volledige scheiding van regenwater en afvalwater realiseren. Subsidie gescheiden afvoer

15 Welke kosten komen in aanmerking? 1.Kopie van de gemaakte kosten  kosten van aankoop materiaal en installatie  Kosten van de aannemer  kosten i.v.m. effectieve afkoppelingswerken (niet verfraaiing) 2. Zowel kastickets als facturen komen in aanmerking Subsidie gescheiden afvoer

16 Op welk subsidiebedrag heeft u recht?  De subsidie van Infrax bedraagt maximum € 400 en bestaat uit 2 delen:  Er wordt een forfaitair bedrag van € 200 betaald voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater.  Er wordt een subsidie betaald van maximum € 200 voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen/kastickets.  Bijkomende subsidie van de gemeente Staden:  50% van de bewezen kosten boven de € 800: maximum € 400.

17 Sociale categorieën  Leefloon of levensminimum  Gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen  Inkomensvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming voor personen met een handicap  Een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt  kopie attest bijvoegen bij aanvraagformulier  Verhoogde tussenkomst: + 20% premie Infrax

18 Keuring riolering op privédomein  Na melding of uiterlijk 2 maand na heraansluiting op de nieuwe riolering wordt keuring uitgevoerd

19 Wat moet de klant voorbereiden?  De plannen van het afkoppelingsadvies  Facturen/kastickets van aangekochte materialen en/of foto’s van de uitgevoerde werken  Indien van toepassing een attest voor de sociale categorieën  Kopie van de bouwvergunning Hoe controleert keurder?  Zowel binnen als buiten de woning  Visueel + nazicht advies  Rookproef  Duwcamera  Waterstroom of kleurvloeistof  Op basis van as-built, facturen/kastickets en eventuele foto’s Volgens de werkinstructie van de keuringsinstelling

20 Procedure  De keuring van de privéwaterafvoer werd uitgevoerd  De afkoppelingsdeskundige vult samen met u het subsidie- aanvraagformulier in en bezorgt het aan Infrax  Uitbetaling subsidie door Infrax  Eenmalige subsidie per woning  Schriftelijke bevestiging van de uitbetaling  Bedrag afhankelijk van gemaakte kosten

21 Subsidie hemelwaterput met pompinstallatie  Subsidiebedrag € 500 bij aansluiting 100% dakoppervlak  Subsidiebedrag € 250 bij aansluiting minstens 50%, maar niet volledige dakoppervlak  Subsidiebedrag kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden

22 Besparing op waterfactuur  Gebruik hemelwaterput voor de helft van het gemiddeld waterverbruik  Bijvoorbeeld: 3 personen = 3X55liter/dag = 60m³/jaar. Besparing ongeveer € 190  Gebruik hemelwater voor wasmachine, voor toilet, om auto te wassen, om tuin te sproeien, …

23 Subsidie infiltratie van hemelwater ter plaatse  Plaatsen van een infiltratiesysteem

24 Subsidie infiltratie van hemelwater ter plaatse  Subsidiebedrag € 500 bij aansluiting 100% dakoppervlak  Subsidiebedrag € 250 bij aansluiting minstens 50%, maar niet volledige dakoppervlak  Subsidiebedrag kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden

25 Aansluiting op de riolering  De aansluiting bestaat uit 2 putjes:  1 aansluiting voor regenwater  1 aansluiting voor vuilwater => deze putjes worden op privé-eigendom geplaatst

26 Aansluiting voor regenwater

27 Aansluiting voor afvalwater

28 Voorbeeld

29 Contact  Infolijn: 078 35 30 20  Storingslijn: 078 35 34 33  www.infrax.be

30 Collector doorgang Westrozebeke Deel 6: Verder verloop project Evelyne Crabbe

31 Collector doorgang Westrozebeke Timing: 2013 voorontwerp informatie avond: algemene informatie bezoek afkoppelingsdeskundige 2 de helft: goedkeuring dossier 20141ste helft: aanbesteding -> aannemer 2 de helft: start werken 1 ste fase vanaf KWZI Voorafgaandelijk werken nutsleidingen Totaliteit werken: 3 jaar -> gefaseerd

32 Collector doorgang Westrozebeke Per fase: afzonderlijke infovergaderingen -> detailplannen -> preciezere timing werken -> omleiding -> praktische info

33 Contactpersonen: Website www.staden.be (presentatie) www.aquafin.be

34 Collector doorgang Westrozebeke Vragen?????


Download ppt "Collector doorgang Westrozebeke Deel 5: Afkoppeling – Isabel Vanderhaeghe."

Verwante presentaties


Ads door Google