De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collector doorgang Westrozebeke

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collector doorgang Westrozebeke"— Transcript van de presentatie:

1 Collector doorgang Westrozebeke
Deel 5: Afkoppeling – Isabel Vanderhaeghe 25 januari SWOK Staden

2 Project: Staden Westrozebeke
Infovergadering Project: Staden Westrozebeke

3 Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering

4 De taken van Infrax Investeringen Onderhoud en exploitatie
Project ontwerpen en uitvoeren Waterbeleid: Rationeel Watergebruik (RWG)

5 Een beetje geschiedenis over onze riolering
Jaren ’50-’70: Enkel steden waren voorzien van riolering Platteland had grachten als “open riolen” Aanleg inbuizingen => afwatering afvalwater naar de waterloop Jaren ’70-’80-’90: Verzamelen van lozingen door aanleg collectoren Bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) Regenwater en afvalwater van de woningen naar de zuiveringsstations

6 Een beetje geschiedenis over onze riolering
Jaren ‘90: Aanleg gescheiden riolering Enkel regenwater van de straten naar de beek toename wateroverlast door versnelde afvoer nog steeds slecht werkende zuiveringsstations door teveel regenwater Oplossing: Ook woningen voorzien van gescheiden riolering Regenwater van woning hergebruiken met hemelwaterput Regenwater van woningen liefst ter plaatse infiltreren Regenwater van straten in berm of gracht infiltreren

7 VLAREM wetgeving Voorwaarden rioleringsproject: Wat is hemelwater?
Gescheiden riolering: vuil water en regenwater apart Vuil water naar RWZI, regenwater naar waterloop Afkoppeling regenwater op publiek en particulier domein Wat is hemelwater? Afvoeren van daken Afvoeren van buitenverhardingen: terrassen, opritten, …

8 Particuliere afkoppeling
Wetgeving VLAREM II ( ) Hemelwater niet op openbare riolering, indien technisch mogelijk op oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater Waarom? Wateroverlast tegengaan Geen afvalwater via overstort in beken Infiltratie is voeding grondwater Verbeterde werking zuiveringsstation

9 Particuliere afkoppeling
Wat wordt er gevraagd? Verplicht volledig gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater Bij voorkeur hergebruik van regenwater Maximaal laten infiltreren van regenwater Hemelwater en huishoudelijk afvalwater scheiden

10 Particuliere afkoppeling?

11 Hoe kunnen wij u helpen? Afkoppelingsadvies
Vrijstelling aansluitingsvergoeding tijdens project Gemeentelijke subsidies RWG Staden i.s.m. Infrax Keuring van de privéwaterafvoer (ten laste van Infrax)

12 Afkoppelingsadvies Een afkoppelingsadviseur helpt u bij het inventariseren van de bestaande toestand en maakt in samenspraak met u een ontwerp op voor de scheiding van het hemel – en het afvalwater Onafhankelijk advies met toepassing wetgeving Overzichtelijk plan van werken Bestaande toestand Ontworpen toestand

13 RWG-premies 2013 Rationeel Watergebruik Subsidie voor privé-woningen
Gescheiden afvoer Hemelwaterput Infiltratie Groendak

14 Subsidie gescheiden afvoer
Wie komt in aanmerking? Subsidie gescheiden afvoer Bestaande gebouwen (woongelegenheden). Voor bouwvergunningen tot 1 februari 2005 Ook bedrijven, BVBA’s, VZW’s,… komen in aanmerking doch enkel voor het woongedeelte. Woningen die volledige scheiding van regenwater en afvalwater realiseren.

15 Welke kosten komen in aanmerking?
Subsidie gescheiden afvoer Kopie van de gemaakte kosten kosten van aankoop materiaal en installatie Kosten van de aannemer kosten i.v.m. effectieve afkoppelingswerken (niet verfraaiing) Zowel kastickets als facturen komen in aanmerking

16 Op welk subsidiebedrag heeft u recht?
De subsidie van Infrax bedraagt maximum € 400 en bestaat uit 2 delen: Er wordt een forfaitair bedrag van € 200 betaald voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater. Er wordt een subsidie betaald van maximum € 200 voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen/kastickets. Bijkomende subsidie van de gemeente Staden: 50% van de bewezen kosten boven de € 800: maximum € 400.

17 Sociale categorieën Leefloon of levensminimum
Gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen Inkomensvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming voor personen met een handicap Een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt kopie attest bijvoegen bij aanvraagformulier Verhoogde tussenkomst: + 20% premie Infrax

18 Keuring riolering op privédomein
Na melding of uiterlijk 2 maand na heraansluiting op de nieuwe riolering wordt keuring uitgevoerd

19 Wat moet de klant voorbereiden?
Hoe controleert keurder? Zowel binnen als buiten de woning Visueel + nazicht advies Rookproef Duwcamera Waterstroom of kleurvloeistof Op basis van as-built, facturen/kastickets en eventuele foto’s Volgens de werkinstructie van de keuringsinstelling Wat moet de klant voorbereiden? De plannen van het afkoppelingsadvies Facturen/kastickets van aangekochte materialen en/of foto’s van de uitgevoerde werken Indien van toepassing een attest voor de sociale categorieën Kopie van de bouwvergunning

20 Procedure De keuring van de privéwaterafvoer werd uitgevoerd
De afkoppelingsdeskundige vult samen met u het subsidie-aanvraagformulier in en bezorgt het aan Infrax Uitbetaling subsidie door Infrax Eenmalige subsidie per woning Schriftelijke bevestiging van de uitbetaling Bedrag afhankelijk van gemaakte kosten

21 Subsidie hemelwaterput met pompinstallatie
Subsidiebedrag € 500 bij aansluiting 100% dakoppervlak Subsidiebedrag € 250 bij aansluiting minstens 50%, maar niet volledige dakoppervlak Subsidiebedrag kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden

22 Besparing op waterfactuur
Gebruik hemelwaterput voor de helft van het gemiddeld waterverbruik Bijvoorbeeld: 3 personen = 3X55liter/dag = 60m³/jaar. Besparing ongeveer € 190 Gebruik hemelwater voor wasmachine, voor toilet, om auto te wassen, om tuin te sproeien, …

23 Subsidie infiltratie van hemelwater ter plaatse
Plaatsen van een infiltratiesysteem

24 Subsidie infiltratie van hemelwater ter plaatse
Subsidiebedrag € 500 bij aansluiting 100% dakoppervlak Subsidiebedrag € 250 bij aansluiting minstens 50%, maar niet volledige dakoppervlak Subsidiebedrag kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden

25 Aansluiting op de riolering
De aansluiting bestaat uit 2 putjes: 1 aansluiting voor regenwater 1 aansluiting voor vuilwater => deze putjes worden op privé-eigendom geplaatst

26 Aansluiting voor regenwater

27 Aansluiting voor afvalwater

28 Voorbeeld

29 Contact Infolijn: Storingslijn:

30 Collector doorgang Westrozebeke
Deel 6: Verder verloop project Evelyne Crabbe 25 januari SWOK Staden

31 Collector doorgang Westrozebeke
Timing: voorontwerp informatie avond: algemene informatie bezoek afkoppelingsdeskundige 2de helft: goedkeuring dossier 2014 1ste helft: aanbesteding -> aannemer 2de helft: start werken 1ste fase vanaf KWZI Voorafgaandelijk werken nutsleidingen Totaliteit werken: 3 jaar -> gefaseerd 25 januari SWOK Staden

32 Collector doorgang Westrozebeke
Per fase: afzonderlijke infovergaderingen -> detailplannen -> preciezere timing werken -> omleiding -> praktische info 25 januari SWOK Staden

33 Website www.staden.be (presentatie)
Contactpersonen: Website (presentatie) 25 januari SWOK Staden

34 Collector doorgang Westrozebeke
Vragen????? 25 januari SWOK Staden


Download ppt "Collector doorgang Westrozebeke"

Verwante presentaties


Ads door Google