De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 1 Info-avond Riolerings- en wegeniswerken Collector Molenbeek fase 3 – Hauwerzele en Blareveld Afkoppelingswerken op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 1 Info-avond Riolerings- en wegeniswerken Collector Molenbeek fase 3 – Hauwerzele en Blareveld Afkoppelingswerken op."— Transcript van de presentatie:

1 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 1 Info-avond Riolerings- en wegeniswerken Collector Molenbeek fase 3 – Hauwerzele en Blareveld Afkoppelingswerken op perceelsniveau

2 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 2 Toelichting afkoppelen  Wat zijn scheiden en afkoppelen ?  Waarom scheiden ?  Waarom afkoppelen ?  Stappenplan afkoppelen  Voorziene tussenkomsten  Hoe afkoppelen ?  Aandachtspunten  Waterconsulent  Besluit

3 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 3 Wat zijn scheiden en afkoppelen ? (1)  In oorsprong: scheiden van regenwater- en afvalwaterstromen op openbaar domein - Door de aanleg van gescheiden rioolstelsels (twee riolen: één voor regenwater en één voor afvalwater) - Of waarbij regenwater via natuurlijke weg (infiltratie of grachten) wordt afgevoerd  Scheiden impliceert nu ook afkoppelen: - Afkoppelen is het scheiden van regenwater en afvalwater op de private percelen - Wijziging van de Vlaamse Milieuwetgeving (Vlarem II), dd 01/08/2008 - Regenwater is niet alleen afkomstig van het wegoppervlak maar ook van de private percelen: milieuzorg is gedeelde zorg

4 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 4 Wat zijn scheiden en afkoppelen ? (2) - Afkoppeling op private percelen langsheen het rioleringsproject, volgens het principe van optimale afkoppeling Open- en halfopen bebouwing: volledig afkoppelen Gesloten bebouwing: regenwater afkoppelen voor zover geen inpandige werken noodzakelijk - Afvoer van hemelwater Bij voorkeur en volgens afnemende graad van prioriteit Opvang voor hergebruik (vb. regenwaterput) Infiltratie op eigen terrein Buffering met vertraagde lozing Lozing op gracht Lozing op regenwaterriolering

5 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 5 Waarom scheiden ? (1)  GEMENGDE RIOLERING: Eén rioolleiding voor afvalwater en regenwater

6 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 6 Waarom scheiden ? (2)  GESCHEIDEN RIOLERING: Aparte rioolleidingen voor afvalwater en regenwater (dubbel stelsel) Opmerking: het regenwaterstelsel moet niet noodzakelijk een ondergronds buizenstelsel zijn (grachten, …)

7 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 7 Waarom scheiden ? (3)  Hemelwater is zuiver en hoeft niet in de afvalwaterriolering  Rationeel scheiden: Scheiden is duur, en moet dus effectief zijn Maar scheiden is geen doel op zich  Voordelen van scheiden: - De natuurlijke afwatering zorgt ervoor dat de waterhuishouding (grondwater,…) in evenwicht blijft – infiltratie en vertraagde afvoer - De algemene werking van het rioolstelsel wordt verbeterd door een: Reductie van overstromingen Reductie van overstortingen (vervuiling oppervlaktewater) Efficiëntere werking van de waterzuivering

8 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 8 Waarom afkoppelen ?  Zonder afkoppelen heeft scheiden niet veel zin  Voordelen van afkoppelen: - Het hergebruiken van regenwater (regenwaterput) zorgt voor: Zuinig omgaan met drinkwater Een vermindering van de waterfactuur Een lagere belasting op het milieu (vb. grondwaterwinning) Waarvoor: Toilet, sproeien tuin, … - Via infiltratie, buffering en vertraagde afvoer een natuurlijker afvoer naar het openbaar regenwaterstelsel

9 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 9 Stappenplan afkoppelen (1) 1- Opmaak van de afkoppelingsstudie door afkoppelingsdeskundige Eerste bezoek: - Inventarisatie bestaande toestand van de private waterafvoer - Ontwerp en bijhorende raming op basis van meest economische oplossing Tweede bezoek: - Toelichting ontwerp - Engagement in de vorm van een overeenkomst met de eigenaar

10 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 10 Stappenplan afkoppelen (2) 2- Afkoppelingswerken - Door de eigenaar - Door TMVW, via collectieve aannemer (vrije keuze) Bij werken via TMVW: de offerte is een bindende prijsafspraak 3- In geval zelf doen: - Afkoppelingswerken uit te voeren vóór start rioleringswerken - Controle van de uitgevoerde afkoppelingswerken met afgifte van attest door afkoppelingsdeskundige

11 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 11 Voorziene tussenkomsten (1)  Financiële tussenkomst - Afkoppelingsstudie Voor 100% gedragen door TMVW - Afkoppelingswerken Tussenkomst tot maximaal 500 euro (incl. BTW) van de kosten op basis van de voorgelegde factuur / bewijsstukken Tussenkomst geldt voor de noodzakelijke werken verbonden aan afkoppeling, volgens offerte afkoppelingsdeskundige (inclusief herstel verhardingen, exclusief groen- en tuinherstel)

12 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 12 Voorziene tussenkomsten (2) In geval zelf doen: Aanvraagformulier overmaken aan TMVW – Stropkaai 14 te 9000 Gent, met bijgevoegd : kopie van factuur, controleattest, schets van de uitgevoerde werken In geval van via TMVW aangestelde aannemer: De tussenkomst wordt verrekend in de factuur  Uitvoeringstermijn Met TMVW: tijdens de werken op openbaar domein Zelf doen: vóór aanvang van de werken in de straat

13 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 13 Hoe afkoppelen ?  Niet mengen van afval- en regenwater  Verminder afvoer regenwater: Door bronmaatregelen, met nuttig gebruik - Regenton - Waterdoorlatende verharding - Infiltratie op perceel - Groendak - Regenwaterput, met herbuiksysteem  Aansluitingsplicht!

14 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 14 Aandachtspunten  Consequenties: Aandacht van de bewoners - Straatkolken en terrassen rechtstreeks aangesloten op de waterlopen => Geen afval(water), verf, olie, … inkieperen! => Auto’s wassen: car-wash is zuiniger en beter => Sop in het toilet - Zuiver afvalwater: gevaar op bezinking en aanslibbing! => Minder spoeling met regenwater => Septische put verplicht => Helling private afvalwaterafvoer zo groot mogelijk (1m/100m)

15 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 15 Waterconsulent Advies omtrent rationeel watergebruik  Advies bij plaatsen regenwaterherbruikinstallatie  Hulp bij subsidie-aanvragen: -Groendak -Regenwaterherbruikinstallatie -Infiltratievoorziening  Op aanvraag

16 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 16 Besluit Project slaagt mits een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen  Gemeente  Inwoners  TMVW  Ontwerper  Afkoppelingsadviseur  Aannemer  Waterconsulent

17 Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 17 Overleg en vragen Vragen? Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Sint-Lievens-Houtem – 29 juni 2010 1 Info-avond Riolerings- en wegeniswerken Collector Molenbeek fase 3 – Hauwerzele en Blareveld Afkoppelingswerken op."

Verwante presentaties


Ads door Google