De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012 Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) infovergadering bewoners gemeente Herent Luc Vleugels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012 Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) infovergadering bewoners gemeente Herent Luc Vleugels."— Transcript van de presentatie:

1 1 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012 Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) infovergadering bewoners gemeente Herent Luc Vleugels

2 2 Agenda  Verwelkoming  Wetgeving  Wat is een IBA?  Welke werken moeten er rondom de woning gebeuren?  Verdere Aanpak  Tijdsverloop  Conclusies  Vragen? Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

3 3 Wetgevend kader  Europese Kaderrichtlijn Water: tegen 2015 goed oppervlaktewaterkwaliteit  Invulling Vlaanderen door Zoneringsplan: afbakening collectief te zuiveren vs individueel te zuiveren gebied  ontbrekende riolering aanleggen waar voorzien  resterende woningen in het buitengebied: plaatsing van IBA’s  aanpassingswerken aan bestaande rioleringen Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

4 Waarom individuele zuivering? (nog) geen volwaardige riolering, collectief te zuiveren reeds aangesloten op een zuiveringsinstallatie individuele zuivering • saneringsplicht = burger

5 5 Wetgevend kader Volgens huidige wetgeving • Gemeente verantwoordelijk voor aanleg van ontbrekende riolen • Burger verantwoordelijk voor plaatsing en onderhoud IBA Herent en Aquafin willen de zorg voor de IBA’s overnemen van de burger • financieel: overname van investering en latere exploitatie (voor afkoppeling en IBA): m.u.v. elektriciteitskost. • technisch: organisatie van aankoop, plaatsing en onderhoud • ecologisch: door degelijk onderhoud en alarmbewaking een goede zuivering van het afvalwater garanderen Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

6 6 Diverse systemen Individuele Behandeling van Afvalwater Installatie op privé- terrein voor zuivering afvalwater van één woning Compacte systemen • actief slib • Beluchting Natuurlijke systemen • percolatierietveld, met of zonder wortelzonerietveld • kokosbiobed Wat is een IBA? Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

7 7 Compacte systemen: actief slib Klassiek systeem, 3 kamers:  Voorbezinkkamer: verwijdering van grove bezinkbare bestanddelen – buffering – afvlakken van pieklozing  Beluchtingskamer: afvalwater in contact met biomassa  Nabezinkkamer: slib en gezuiverd afvalwater gescheiden  lbh= 3,60 – 1,20 – 1,80 m Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

8 8 Compacte systemen : ondergedompelde beluchte bacteriefilter 1 kuip, 3 kamers :  Voorbezinkkamer  Beluchtingskamer met ondergedompelde bacteriedrager  Nabezinkkamer  diameter = 2,2 m  hoogte = 2,1 m  Bacteriedrager: gevlochen polypropyleen Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

9 9 Natuurlijke systemen Percolatierietveld (met of zonder wortelzonerietveld) = 3m²/I.E. Rietland: percolatierietveldEcoz NV: percolatierietveld met/zonder wortelzonerietveld Folie = EPDM –rubber PE - bakken Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

10 10 Natuurlijke systemen Kokosbiobed Kebro NV – CoConsulting (1m²/I.E.) Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

11 11 Wat moet er rondom de woning gebeuren? IBA: enkel afvalwater mag aangesloten worden  scheiding van regenwater en afvalwater is noodzakelijk  afkoppelingsdeskundige zal hierbij ondersteunen Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

12 12 Wat moet er rondom de woning gebeuren? 1. aansluiting regenwater en effluent (gezuiverd water) op gracht of infiltratievoorziening  is apart voorstel van de afkoppelingsdeskundige 2. plaatsing IBA  plaatsbepaling in overleg met eigenaar  ondertekening princiepsakkoord voor uit te voeren werken en exploitatie (overeenkomst tussen burger en gemeente)  kosten aankoop en plaatsing worden gedragen door de gemeente  Aquafin stelt aannemer aan Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

13 13 Afkoppeling Wat moet er rond de woning gebeuren ? Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

14 14 Waarom afkoppelen?  Noodzakelijk voor de werking van de IBA: geen verdunning met regenwater.  Bestrijding van verdroging door meer infiltratie van hemelwater in de bodem.  Mogelijkheid tot waterbesparing, opvangen van water in regenwaterput/ton met allerlei verbruiksmogelijkheden. Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

15 15 Waarheen met regenwater?  Opvang voor gebruik via regenwaterput; regenwaterton  Infiltratie op eigen domein  Buffering met vertraagd lozen op gracht of oppervlaktewater Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

16 16 Wat moet er rondom de woning gebeuren? IBA plaatsen Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

17 17 Rol afkoppelingsdeskundige  fotoreportage  inventarisatie bestaande toestand  geplande toestand na afkoppeling, inclusief inplanting IBA  beschrijvende meetstaat uit te voeren werken  overeenkomst tussen de bewoner en eigenaar van de installatie: afspraken, rechten en plichten (o.m. toegankelijkheid en gebruik)  toezicht en leiding der werken tijdens uitvoering  nazorg Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

18 18 RI-ANT zorgt voor:  uniforme aankoop IBA’s offertevraag met beschouwing van:  kostprijs  kwaliteit van de installatie  omgevingsfactoren  elektriciteitsverbruik  plaatsing van de IBA (ter beschikking stellen)  indienststelling en oplevering  ondersteuning afkoppelingswerken door afkoppelingsdeskundige  onderhoud en controle van de gehele installatie  bewaking van de goede werking met een telemetrie-systeem Wat doen gemeente Herent en Aquafin voor u? Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

19 19 Eigenaar zorgt voor:  Ter beschikking stellen van de grond – toegankelijkheid (voor onderhoud)  Elektriciteit voor de IBA  U betaalt jaarlijks een rioleringsbijdrage i.f.v. het drinkwaterverbruik zoals inwoners aangesloten op de riolering  Oplettendheid omtrent wat geloosd wordt – indicatieve lijst, zie folder ( verf, vernis, white spirit, tampons, giftige producten,…) → overeenkomst tussen gemeente en burger Wat vragen wij van u? Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

20 20  26/09/2012  infovergadering bewoners  najaar 2012 en voorjaar 2013  bezoek van afkoppelingsdeskundige voor evaluatie en inventarisatie bestaande toestand  hoe zit afwatering van regen- en afvalwater in elkaar (tip: plan van de woning opzoeken)  is er voldoende ruimte voor een IBA ? Tijdsverloop Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

21 21  afkoppelingsdeskundige brengt tweede bezoek met voorstel van geplande werken, raming, voorstel van overeenkomst  princiepsakkoorden getekend  uitvoering afkoppelingswerken en plaatsing IBA’s  Na plaatsing: keuring Tijdsverloop Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

22 22  kwaliteitsvolle installatie tegen de laagste prijs  correcte plaatsing en afkoppeling o.l.v. afkoppelingsdeskundige  effectief en efficiënt beheer dankzij:  telemetrie  onderhoud door eigen ervaren personeel  alle inwoners van gemeente Herent betalen dezelfde vergoeding, rioleringsbijdrage, ongeacht aansluiting op riool of op IBA Conclusies Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

23 23 Contactgegevens Voor meer info kan u terecht bij : Luc Vleugels, afkoppelingsdeskundige Aquafin Gsm: 0476 96 79 20 luc.vleugels@aquafin.be Vragen ? Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

24 Voor de werken 24 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

25 Tijdens de werken 25 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

26 Tijdens de werken: 26 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

27 Na de werken: 27 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

28 Voorbereidende de werken kokosbed 28 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

29 Tijdens de werken 29 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

30 Tijdens de werken 30 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

31 Na de werken 31 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012


Download ppt "1 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012 Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) infovergadering bewoners gemeente Herent Luc Vleugels."

Verwante presentaties


Ads door Google