De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012"— Transcript van de presentatie:

1 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) infovergadering bewoners gemeente Herent Luc Vleugels Klein beeld in het midden van de slide (voorbehandeling van foto: zie slide 6 Beeld, groot centraal) Interessante locatie om rechten vrije afbeelding te vinden: Hoofdtitel zwart - Arial Black, 24 punt Subtitel grijs - Arial Black, 20 punt Spreker + datum zwart – Arial, 16 punt met “Lezing, naam” in bold Titel in blauwe balk beneden: Kies “View” in het menu en vervolgens “Header and Footer…”. Vul onderaan bij “Footer” de juiste titel in en klik op “Apply to All”. Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

2 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Agenda Verwelkoming Wetgeving Wat is een IBA? Welke werken moeten er rondom de woning gebeuren? Verdere Aanpak Tijdsverloop Conclusies Vragen? Agenda van de avond Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

3 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Wetgevend kader Europese Kaderrichtlijn Water: tegen 2015 goed oppervlaktewaterkwaliteit Invulling Vlaanderen door Zoneringsplan: afbakening collectief te zuiveren vs individueel te zuiveren gebied ontbrekende riolering aanleggen waar voorzien resterende woningen in het buitengebied: plaatsing van IBA’s aanpassingswerken aan bestaande rioleringen Verlengd met tweemaal zes jaar zonering volgende slide in beste geval Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

4 Waarom individuele zuivering?
(nog) geen volwaardige riolering, collectief te zuiveren individuele zuivering saneringsplicht = burger reeds aangesloten op een zuiveringsinstallatie

5 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Wetgevend kader Volgens huidige wetgeving Gemeente verantwoordelijk voor aanleg van ontbrekende riolen Burger verantwoordelijk voor plaatsing en onderhoud IBA Herent en Aquafin willen de zorg voor de IBA’s overnemen van de burger financieel: overname van investering en latere exploitatie (voor afkoppeling en IBA): m.u.v. elektriciteitskost . technisch: organisatie van aankoop, plaatsing en onderhoud ecologisch: door degelijk onderhoud en alarmbewaking een goede zuivering van het afvalwater garanderen Aansluitkost zoals nieuwbouw op riolering Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

6 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Wat is een IBA? Diverse systemen Individuele Behandeling van Afvalwater Installatie op privé- terrein voor zuivering afvalwater van één woning Compacte systemen actief slib Beluchting Natuurlijke systemen percolatierietveld, met of zonder wortelzonerietveld kokosbiobed Drie systemen Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

7 Compacte systemen: actief slib
Klassiek systeem, 3 kamers: Voorbezinkkamer: verwijdering van grove bezinkbare bestanddelen – buffering – afvlakken van pieklozing Beluchtingskamer: afvalwater in contact met biomassa Nabezinkkamer: slib en gezuiverd afvalwater gescheiden lbh= 3,60 – 1,20 – 1,80 m Regelmatig ruimen vbt Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

8 Compacte systemen : ondergedompelde beluchte bacteriefilter
1 kuip, 3 kamers : Voorbezinkkamer Beluchtingskamer met ondergedompelde bacteriedrager Nabezinkkamer Geschatte minimum levensduur 30 jaar diameter = 2,2 m hoogte = 2,1 m Bacteriedrager: gevlochen polypropyleen Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

9 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Natuurlijke systemen Percolatierietveld (met of zonder wortelzonerietveld) = 3m²/I.E. Rietland: percolatierietveld Ecoz NV: percolatierietveld met/zonder wortelzonerietveld Grotere kost bij verstopping, inhoud moet worden afgevoerd, levensduur ~15jaar afhankelijk van de belasting Folie = EPDM –rubber PE - bakken Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

10 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Natuurlijke systemen Kokosbiobed Kebro NV – CoConsulting (1m²/I.E.) Kokosvulling kan op composthoop, vervangen na ~10 à 15jaar afhankelijk van de belasting. Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

11 Wat moet er rondom de woning gebeuren?
IBA: enkel afvalwater mag aangesloten worden scheiding van regenwater en afvalwater is noodzakelijk afkoppelingsdeskundige zal hierbij ondersteunen Uitleg normale toestand versus gescheiden toestand Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

12 Wat moet er rondom de woning gebeuren?
aansluiting regenwater en effluent (gezuiverd water) op gracht of infiltratievoorziening is apart voorstel van de afkoppelingsdeskundige plaatsing IBA plaatsbepaling in overleg met eigenaar ondertekening princiepsakkoord voor uit te voeren werken en exploitatie (overeenkomst tussen burger en gemeente) kosten aankoop en plaatsing worden gedragen door de gemeente Aquafin stelt aannemer aan Afkoppelen niet vergeten Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

13 Wat moet er rond de woning gebeuren ?
Afkoppeling Verdere details zie volgende slides Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

14 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Waarom afkoppelen? Noodzakelijk voor de werking van de IBA: geen verdunning met regenwater. Bestrijding van verdroging door meer infiltratie van hemelwater in de bodem. Mogelijkheid tot waterbesparing, opvangen van water in regenwaterput/ton met allerlei verbruiksmogelijkheden. Komt de uitgaven ten goede Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

15 Waarheen met regenwater?
Opvang voor gebruik via regenwaterput; regenwaterton Infiltratie op eigen domein Buffering met vertraagd lozen op gracht of oppervlaktewater Ladder van lansink Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

16 Wat moet er rondom de woning gebeuren?
IBA plaatsen Zeer compact systeem heeft deugdelijkheid bewezen Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

17 Rol afkoppelingsdeskundige
fotoreportage inventarisatie bestaande toestand geplande toestand na afkoppeling, inclusief inplanting IBA beschrijvende meetstaat uit te voeren werken overeenkomst tussen de bewoner en eigenaar van de installatie: afspraken, rechten en plichten (o.m. toegankelijkheid en gebruik) toezicht en leiding der werken tijdens uitvoering nazorg In samenspraak met u de burgers Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

18 Wat doen gemeente Herent en Aquafin voor u?
RI-ANT zorgt voor: uniforme aankoop IBA’s offertevraag met beschouwing van: kostprijs kwaliteit van de installatie omgevingsfactoren elektriciteitsverbruik plaatsing van de IBA (ter beschikking stellen) indienststelling en oplevering ondersteuning afkoppelingswerken door afkoppelingsdeskundige onderhoud en controle van de gehele installatie bewaking van de goede werking met een telemetrie-systeem Bewaking benadrukken en tijdslimiet geven voor dringende oproepen ook voldoende buffering is voorzien Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

19 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Wat vragen wij van u? Eigenaar zorgt voor: Ter beschikking stellen van de grond – toegankelijkheid (voor onderhoud) Elektriciteit voor de IBA U betaalt jaarlijks een rioleringsbijdrage i.f.v. het drinkwaterverbruik zoals inwoners aangesloten op de riolering Oplettendheid omtrent wat geloosd wordt – indicatieve lijst, zie folder ( verf, vernis, white spirit, tampons, giftige producten,…) → overeenkomst tussen gemeente en burger Poort, hond,telefoonnummers zeker doorgeven voor alle latere afspraken etc Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

20 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Tijdsverloop 26/09/2012 infovergadering bewoners najaar 2012 en voorjaar 2013 bezoek van afkoppelingsdeskundige voor evaluatie en inventarisatie bestaande toestand hoe zit afwatering van regen- en afvalwater in elkaar (tip: plan van de woning opzoeken) is er voldoende ruimte voor een IBA ? Toegankelijkheid met graafmachine?? Minigraver, kraanwagen? Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

21 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Tijdsverloop afkoppelingsdeskundige brengt tweede bezoek met voorstel van geplande werken, raming, voorstel van overeenkomst princiepsakkoorden getekend uitvoering afkoppelingswerken en plaatsing IBA’s Na plaatsing: keuring Kan eventueel per post worden opgestuurd als alles duidelijk is eerste keer Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

22 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Conclusies kwaliteitsvolle installatie tegen de laagste prijs correcte plaatsing en afkoppeling o.l.v. afkoppelingsdeskundige effectief en efficiënt beheer dankzij: telemetrie onderhoud door eigen ervaren personeel alle inwoners van gemeente Herent betalen dezelfde vergoeding, rioleringsbijdrage, ongeacht aansluiting op riool of op IBA Benadrukken gelijkheidsbeginsel Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

23 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Contactgegevens Voor meer info kan u terecht bij : Luc Vleugels, afkoppelingsdeskundige Aquafin Gsm: Vragen ? Tessa vragen of dit ok is? Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

24 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Voor de werken Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

25 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Tijdens de werken Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

26 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Tijdens de werken: Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

27 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Na de werken: Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

28 Voorbereidende de werken kokosbed
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

29 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Tijdens de werken Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

30 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Tijdens de werken Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012

31 Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
Na de werken Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012


Download ppt "Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012"

Verwante presentaties


Ads door Google