De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infovergadering De Sombe 24/09/2012 1 Weg- en rioleringswerken in de Sombe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infovergadering De Sombe 24/09/2012 1 Weg- en rioleringswerken in de Sombe."— Transcript van de presentatie:

1 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 1 Weg- en rioleringswerken in de Sombe

2 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 2  Wie is RioP? Wat doet RioP?  Doelstellingen project  Wat zal er veranderen?  Hoe zullen de werken verlopen?  Hoe ziet het nieuwe wegdek eruit?  Waarom en wat is afkoppelen?  Wat is een gemengd stelsel?  Wat is een gescheiden stelsel ?  Scheiden op huisniveau voorbeeld Inhoud

3 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 3  Rol afkoppelingsdeskundige  Impact op dagelijks leven  Communicatie  Contactpersonen  Vragen Inhoud

4 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 4  RioP staat in voor het volledige rioolbeheer in de gemeente Waasmunster  RioP is een samenwerkingsverband tussen VMW en Aquafin  VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening): drinkwatermaatschappij  Aquafin: verantwoordelijk voor waterzuivering in Vlaams Gewest Wie is RioP ? Wat doet RioP in Waasmunster ?  Uitbouw en beheer van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur  Opbouw visie en studies om uitbouw en beheer zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk te laten verlopen  Plaatsen nieuwe huisaansluitingen  Uitvoeren van rioleringsprojecten  Begeleiding afkoppelingswerken op privédomein  Onderhoud van hydraulische structuren vb. pompstations  Bouwen en beheren van IBA’s  …

5 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 5  Voldoen aan de Europese kaderrichtlijnen voor afval- en oppervlaktewater •Goede waterkwaliteit tegen 2015, verlengbaar tot 2027, door •Lozingen in grond- en oppervlaktewater wegwerken •Overstorten van gemengde stelsels in grachten beperken •Oppervlaktewater in de gemengde stelsels beperken  Enkel mogelijk door een gezamenlijke inspanning •Vlaanderen: collectering en zuivering • Gemeente: riolering • U als eigenaar van uw perceel Doelstellingen project

6 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 6 Wat zal er veranderen?

7 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 7 Hoe zullen de werken verlopen?

8 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 8 Hoe zullen de werken verlopen?

9 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 9 Hoe zullen de werken verlopen?

10 Bestaande toestand -Bestaande rijweg in asfalt (breedte +/- 4,50m) -Bermen in gras -Opritten sluiten aan tot tegen de weg 10 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 Hoe ziet het nieuw wegdek eruit? www.mebumar.be

11 Hoe ziet het nieuw wegdek eruit? Nieuwe toestand -Rijweg in asfalt (breedte 4,50m) -Links en rechts: boordsteen en kantstrook in beton (breedte 20 + 30cm) -Opritten in straatstenen uit herbruik -Bermen in grond (gras) 11 Infovergadering De Sombe 24/09/2012

12 Hoe ziet het nieuw wegdek eruit? Nieuwe toestand – grondplan 12 Infovergadering De Sombe 24/09/2012

13 Hoe ziet het nieuw wegdek eruit? Nieuwe toestand – grondplan (detail) 13 Infovergadering De Sombe 24/09/2012

14 14 Timing project  Goedkeuring project: GR oktober 2012  Aanbesteding: december 2012 – Gunnen 2013  Start der Werken: 2 e kwartaal 2013  Uitvoeringstermijn: 140 werkdagen (samen met de Sint- Margrietstraat)

15 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 15 Raming project  Waasmunster:  Rioleringswerken: 212.018,53 € (excl BTW)  Wegeniswerken: 174.483,19 € (excl BTW )  Temse  Rioleringswerken: 320.967,71 € (excl BTW)  Wegeniswerken: 244.970,40 € (excl BTW)

16 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 16  Voldoen aan de VLAREM II wetgeving (BS 23-06-2008) Art.3 Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in het uitvoeringsplan.  Betere zuiveringsresultaten  Afkoppelingen op openbaar- en privé-terrein • Afkoppelen straten, parkings, pleinen… van de riolering • Afkoppelen op woningniveau (dakopp., opritten, terrassen, …)  Aanbod vanuit het gemeentebestuur: •Technische ondersteuning: afkoppelingsdeskundige • Gemeentelijke tussenkomst van 75 % van het gefactureerde bedrag met maximum 325 euro voor de afkoppeling op privaat domein (woning van voor 1999). Waarom afkoppelen ?

17 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 17 Wat is afkoppelen? Gemengd rioleringsstelsel

18 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 18 Bij droog weer en normale regenval volgt het afvalwater het normale rioleringstracé. Overstort Waterloop Collector Riolering Bij aanhoudende regen kan het verdunde afvalwater over de muur stijgen en rechtstreeks naar de rivier stromen. Overstort Waterloop Collector Riolering Wat is afkoppelen? Werking overstort

19 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 19 Wat is afkoppelen? Gescheiden rioleringsstelsel

20 20 •1. Afvalwater •Rioleringen (geen zink- of sterfputten) •2. Regenwater (hemelwater) •Opvang voor hergebruik •Infiltratie op eigen terrein •Grachten (buffering) •Leidingen (indien aanwezig RWA-leiding in de straat Wat is afkoppelen? Scheiden tot op huisniveau Infovergadering De Sombe 24/09/2012

21 21 Drinkwaterverbruik - regenwater Infovergadering De Sombe 24/09/2012 WC + Was + Tuin = 46% drinkwaterverbruik Bestemming Liter/dag/persoon % Bad/douche 44 40 WC 30 27 Was 17 15 Afwas 8 7 Drinken en koken 3 3 Tuin 4 4 Schoonmaak 4 4 Totaal 110 100

22 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 22 Scheiden tot op huisniveau voorbeeld

23 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 23 Rol afkoppelingsdeskundige •Infoavond •Inventarisatie bestaande toestand –Plan van de woning en de leidingen (info eigenaar/bewoner) –Opmeting, analyse ter plaatse •Geplande toestand –Opmaak plan –Overleg met eigenaar •Beschrijving uit te voeren werken Per woning wordt de beste oplossing gezocht, die voor alle partijen aanvaardbaar is.

24 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 24 Wat is afkoppelen? Scheiden tot op huisniveau

25 25 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 Keuringen • Worden aangevraagd door eigenaar (zie folder Aquaflanders) • Subsidie kan enkel bekomen worden als conform keuringsattest wordt voorgelegd en aanvraagformulier(gemeente Waasmunster) is ingevuld

26 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 26 Impact op het dagelijkse leven

27 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 27 Communicatie

28 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 28 Ilka Van Geel - Projectmanager ilka.vangeel@aquafin.be tel: 0476 96.79.31 Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige wouter.degroote@aquafin.be tel: 0479.64.57.29 Contactpersonen

29 Infovergadering De Sombe 24/09/2012 29 Vragenronde


Download ppt "Infovergadering De Sombe 24/09/2012 1 Weg- en rioleringswerken in de Sombe."

Verwante presentaties


Ads door Google