De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AFKOPPELING VAN HEMELWATER & AFVALWATER

Verwante presentaties


Presentatie over: "AFKOPPELING VAN HEMELWATER & AFVALWATER"— Transcript van de presentatie:

1 AFKOPPELING VAN HEMELWATER & AFVALWATER
WATERPLAN OPWIJK 1° 400 euro: nieuwbouw woning of woongebouw 2° 500 euro: bestaande woning of woongebouw Voorwaarden: Verplichte plaatsing regenwatertank van minstens liter (rekening houdende met de voorschriften van de Code van Goede Praktijk voor hemelwaterputten) Minstens aansluiting van toiletten op het regenwatercircuit. Aanbevolen aansluitingspunten: toiletten, wasmachine, buitenkraan, binnenkraan. De aanvraag indienen bij de Cel Leefmilieu, nadat de regenwaterinstallatie operationeel is. Meer informatie + uitgebreide technische info: Cel Leefmilieu – milieuambtenaar – GAC I – Marktstraat 55 – Opwijk

2 Inventarisatie Resultaat: Clusters: collectieve lozingen 1026 woningen
Geïsoleerde lozingen (100 m – regel) woningen Diffuse lozingen woningen Totaal woningen

3 Zonering Opwijk Het afvalwaterplan 10 - jarenplan 3 miljoen euro
Af te koppelen Af te koppelen in tweede faze Reeds aangesloten aan RWZI Nog niet aangesloten KWZI KWZI ofwel Pomp IBA Collector Verbindingsriool Vuilwaterbuis Zonering Opwijk Het afvalwaterplan 10 - jarenplan 3 miljoen euro 1,5 miljoen € voor de gemeente

4 vuilwaterbuis

5 Kleinschalige waterzuivering geïntegreerd in het landschap

6 Overstortzuivering en buffering van hemelwater
100 m³ vervuild regenwater  overstortzuivering 300 m³ onvervuild  naar waterbuffer Overstortzuivering: 1 cm/m² buffering 100 m³ (1 m hoogte) = 100 m²/ha Waterbuffer: 3 cm/m² buffering 300 m³ (0,5 m hoogte) = 600 m²/ha. Totale Ruimtebehoefte: 700 m²/ha.

7 geen overstromingen of verdroging
AFKOPPELEN - Wegwijs Schema Ter plaatse afvalwater zuiveren Ter plaatse regenwater vasthouden en infiltreren Minimum watertransport Geen collectoren Riolen doorknippen Kleine buisdiameters Doorlatende verhardingen en dan de bodem in Zelfzuiverend buizen Minimale kosten Maximale natuur Inspraak zuivere waterlopen geen overstromingen of verdroging

8 Wegwijs - Afkoppelen Hoe ?

9 Afkoppelen Hoe ? Zichtbare afvoer van regenwater via goten
Afvoer van regenwater naar wadi

10 Wegwijs - Afkoppelen Hoe ?

11 HEMELWATER HERGEBRUIK IN OPWIJK

12 Subsidie voor hemelwaterhergebruik in Opwijk
400 euro: nieuwe woningen/woongebouwen 500 euro: bestaande woningen/woongebouwen Voorwaarde: Minstens een aansluiting van hemelwater op toiletten, en liefst meerdere toestellen – zoals wasmachine, buitenkraan, binnenkraan. De installatie moet “bedrijfsklaar” zijn vooraleer het ingevuld aanvraagformulier kan ingediend worden bij de Cel Leefmilieu Aanvraagformulieren + gratis informatiebrochure ‘regenwater een hemels geschenk: praktische tips voor het opvangen en benutten van regenwater in huis’: Cel Leefmilieu – GAC I – Markstraat 55 Technische informatie over volledige regenwaterinstallaties: te bekomen bij de Cel Leefmilieu 400 euro: nieuwe woningen/woongebouwen 500 euro: bestaande woningen/woongebouwen Voorwaarde: Minstens een aansluiting van hemelwater op toiletten, en liefst meerdere toestellen – zoals wasmachine, buitenkraan, binnenkraan. De installatie moet “bedrijfsklaar” zijn vooraleer het ingevuld aanvraagformulier kan ingediend worden bij de Cel Leefmilieu Aanvraagformulieren + gratis informatiebrochure ‘regenwater een hemels geschenk: praktische tips voor het opvangen en benutten van regenwater in huis’: Cel Leefmilieu – GAC I – Markstraat 55 Technische informatie over volledige regenwaterinstallaties: te bekomen bij de Cel Leefmilieu

13 PRAKTISCHE TIPS EN KORT OVERZICHT VAN MODELLEN

14

15

16

17 MODELLEN VAN VALPIJPEN

18 VOORBEELDEN COMPLETE REGENWATERINSTALLATIES

19

20

21


Download ppt "AFKOPPELING VAN HEMELWATER & AFVALWATER"

Verwante presentaties


Ads door Google