De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infovergadering wegenis- en rioleringswerken in de Klonkeveldstraat te Gavere 25 augustus 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infovergadering wegenis- en rioleringswerken in de Klonkeveldstraat te Gavere 25 augustus 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Infovergadering wegenis- en rioleringswerken in de Klonkeveldstraat te Gavere 25 augustus 2011

2 2 Burgemeester Hugo Leroy

3 3 Schepen Karel Hubau

4 Agenda Verwelkoming: Hugo Leroy, burgemeester Algemeen kader: Karel Hubau, schepen Technisch dossier: Ing. Thierry De Wilde (studiebureau Grontmij) –Wegenis –Riolering –Grondinnames Verloop project: Ing. Thierry De Wilde –Timing & belangrijke stappen Afkoppelingen op perceelsniveau: Ing. William Martens (Sr projectmanager TMVW) Vragenronde gemeente Gavere4

5 Afspraken Eerst presentatie Vragen achteraf GSM’s naderhand terug operationeel gemeente Gavere5

6 Doel van de hoorzitting Info verschaffen omtrent het project Klonkeveldstraat (communicatie met de burger) –Van... –Projectstudie = klaar –Kostenplaatje: budget / raming Toelichting technisch dossier –Wegenis, openbare verlichting (het zichtbare) –Riolering, afkoppelingen (het onzichtbare) Tijdsverloop van het project –Verschillende stadia –Data Verdere afspraken gemeente Gavere6

7

8 Algemeen kader De aanleiding van het project is om volgende redenen: 1.Het bestaand rioolstelsel bestaat uit verouderde, gemengde rioleringen –Opbraak van de bestaande rioleringen –Aanleg van een optimaal gescheiden rioolstelsel 2.De rijweg is dringend toe aan vernieuwing –Opbreken en vernieuwen van de wegenis –Aandacht voor parkeergelegenheid –Aandacht voor verkeersveiligheid: verbreden van de rijweg thv kruispunt met Stationsstraat 20/08/2014gemeente Gavere8

9 Algemeen kader De uitvoerende overheid: –Wegeniswerken: gemeente Gavere –Rioleringswerken: TMVW Studiebureau: –Grontmij Vlaanderen NV Kostprijs: € 480.000: –Gemeente Gavere: € 72.000 –TMVW: € 408.000 20/08/2014gemeente Gavere9

10 Teamwork = nodig voor het project De uitvoerende overheid: –Wegeniswerken: gemeente Gavere –Rioleringswerken: TMVW Studiebureau: –Grontmij Vlaanderen NV De aannemer (momenteel nog onbekend) –‘veilige’ realisatie volgens plan –‘minimale’ hinder –Maximale veiligheid tijdens de werken Betrokkenen –Direct betrokken bewoners & zelfstandigen, klanten, leveranciers,.. –Doorgaand verkeer Project aanpak – communicatie - samenspraak 20/08/2014gemeente Gavere10

11 Wegenis

12 Wegenis – Overzicht 20/08/2014gemeente Gavere12

13 Wegenis – Detail 1 20/08/2014gemeente Gavere13

14 Wegenis – Typedwarsprofiel 20/08/2014gemeente Gavere14 BetonstraatstenenAsfaltGrasbetontegels

15 Wegenis – Detail 2 20/08/2014gemeente Gavere15

16 Wegenis – Typedwarsprofiel vanaf huisnr. 35 20/08/2014gemeente Gavere16 Rijweg bestaat uit 2 stroken grasbetontegels

17 Wegenis – Grasbetontegels Gebruikt voor: –Parkeerstroken –Rijweg vanaf huisnr. 35 (2 stroken) 20/08/2014gemeente Gavere17

18 Riolering

19 Riolering – Algemeen Aanleg van een gescheiden rioolstelsel voor afvalwater (DWA) en voor regenwater (RWA) ipv gemengd rioolstelsel Elk perceel krijgt één RWA-aansluiting en één DWA- aansluiting 20/08/2014gemeente Gavere19

20 Riolering – Algemeen 20/08/2014gemeente Gavere20 GEMENGDE RIOLERING: Eén rioolleiding voor afvalwater en regenwater Nadelen: –Zeer veel verdund afvalwater aangesloten –Minder zuiverings- rendement RWZI –Overstorten –Geen mogelijkheid tot infiltratie (verdroging – grote piekafvoeren)

21 Riolering – Algemeen 20/08/2014gemeente Gavere21 GESCHEIDEN RIOLERING: Aparte rioolleidingen voor afvalwater en regenwater (dubbel stelsel) Afvalwater: loost via collectoren naar RWZI Regenwater: loost rechtstreeks naar waterlopen Regenwater is afkomstig van: –Grachten, afspoeling van velden –Verharde oppervlakte (wegenis + woningen)

22 Riolering – Algemeen Tracé van het rioolstelsel: –DWA sluit aan op Aquafin-collector in Stationsstraat –RWA sluit aan op het nabijgelegen waterlopenstelsel –Bouwen van een pompstation op het laagstgelegen punt 20/08/2014gemeente Gavere22

23 Riolering – Overzicht 20/08/2014gemeente Gavere23 Pompstation Aquafin-collector

24 Grondinnames

25 gemeente Gavere25

26 Verloop project

27 Opmaak conceptueel voorontwerp (onderzoeken mogelijke trajecten) Opmaak gecoördineerd voorontwerp => goedgekeurd Onderzoek afkoppelingen op private percelen Vergunningsaanvragen en grondinnemingen Detailontwerp, aanbesteding en gunning aannemer Uitvoering en oplevering => Meest optimistische timing start der werken: medio 2012 20/08/2014gemeente Gavere27

28 Afkoppelingen op perceelsniveau

29 29 Toelichting afkoppelen  Stappenplan afkoppelen  Voorziene tussenkomsten  Hoe afkoppelen ?  Aandachtspunten  Besluit

30 30 Stappenplan afkoppelen (1) 1- Opmaak van de afkoppelingsstudie door afkoppelingsdeskundige Eerste bezoek: - Inventarisatie bestaande toestand van de private waterafvoer - Ontwerp en bijhorende raming op basis van meest economische oplossing Tweede bezoek: - Toelichting ontwerp - Engagement in de vorm van een overeenkomst met de eigenaar

31 31 Stappenplan afkoppelen (2) 2- Afkoppelingswerken - Door de eigenaar - Door TMVW, via collectieve aannemer (vrije keuze) Bij werken via TMVW: de offerte is een bindende prijsafspraak 3- In geval zelf doen: - Afkoppelingswerken uit te voeren v óó r start rioleringswerken - Controle van de uitgevoerde afkoppelingswerken met afgifte van attest door afkoppelingsdeskundige

32 32 Voorziene tussenkomsten (1)  Financi ë le tussenkomst - Afkoppelingsstudie Voor 100% gedragen door TMVW - Afkoppelingswerken Tussenkomst van maximaal € 300 (incl. BTW) in de kosten op basis van de voorgelegde factuur / bewijsstukken Tussenkomst geldt voor de noodzakelijke werken verbonden aan afkoppeling, volgens offerte afkoppelingsdeskundige (inclusief herstel verhardingen, exclusief groen- en tuinherstel)

33 33 Voorziene tussenkomsten (2) In geval zelf doen: Aanvraagformulier overmaken aan TMVW – Stropkaai 14 te 9000 Gent, met bijgevoegd : kopie van factuur, controleattest, schets van de uitgevoerde werken In geval van via TMVW aangestelde aannemer: De tussenkomst wordt verrekend in de factuur  Uitvoeringstermijn Met TMVW: tijdens de werken op openbaar domein Zelf doen: v óó r aanvang van de werken in de straat

34 34 Hoe afkoppelen ?  Niet mengen van afval- en regenwater  Verminder afvoer regenwater: Door bronmaatregelen, met nuttig gebruik - Regenton - Waterdoorlatende verharding - Infiltratie op perceel - Groendak - Regenwaterput, met herbuiksysteem  Aansluitingsplicht!

35 35 Aandachtspunten  Consequenties: Aandacht van de bewoners - Straatkolken en terrassen rechtstreeks aangesloten op de waterlopen => Geen afval(water), verf, olie, … inkieperen! => Sop in het toilet - Zuiver afvalwater: gevaar op bezinking en aanslibbing! => Minder spoeling met regenwater => Septische put verplicht => Helling private afvalwaterafvoer zo groot mogelijk (1m/100m)

36 36 Besluit Project slaagt mits een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen  Stad of Gemeente  Inwoners  TMVW  Ontwerper  Afkoppelingsadviseur  Aannemer  VMM/Aquafin

37 Vragen Problemen/opmerkingen? Andere vragen?

38 38 Bedankt


Download ppt "Infovergadering wegenis- en rioleringswerken in de Klonkeveldstraat te Gavere 25 augustus 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google