De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infovergadering Project: Steenweg op Kortenaken en Drinkteil.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infovergadering Project: Steenweg op Kortenaken en Drinkteil."— Transcript van de presentatie:

1 Infovergadering Project: Steenweg op Kortenaken en Drinkteil

2 Particuliere afkoppeling  Wat wordt er gevraagd?  Verplicht volledig gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater  Bij voorkeur hergebruik van regenwater  Maximaal laten infiltreren van regenwater  Regenwater en huishoudelijk afvalwater scheiden

3 Particulier afkoppeling?

4 Wat doet Infrax en de gemeente voor u? 1.Afkoppelingsadvies 2.Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor 1 regenwater- en vuilwater aansluiting. 3.Gemeentelijke subsidies RWG “Geetbets” 4.Keuring van de privéwaterafvoer aan het einde van de werken op openbaar domein

5 Afkoppelingsadvies  Een afkoppelingsadviseur helpt u met:  Opmaak bestaande toestand  Opmaak ontwerp (*)  Afkoppeling / aansluiting  locatie van de aansluitputjes  Aanvragen van subsidies  Iedere wijziging ontwerp en/of locatie putjes steeds melden aan de afkoppelingsdeskundige bij controle/keuring en aan de aannemer (*) Enkel voor panden met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005

6 Wat wordt van u verwacht voor keurder langs komt  Putten blootleggen  Ter beschikking stellen rioleringsplannen  Schets maken van vermoedelijke ligging riolering

7 Wanneer afkoppelen?  Afstemming met uitvoering project (zo snel mogelijk en ten laatste bij einde project)

8 Hoe wordt elk perceel aangesloten?  Bestaande lozingspunten  Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat deze op het terrein of rond de woning ( open of halfopen bebouwing) zijn samengebracht tot één leiding  Nieuwe huisaansluitputjes  1 Putje voor afvalwater en 1 voor regenwater  Plaatsing op privé  Maximum aansluitdiepte op 1,20 m !!

9 Aansluiting op de riolering  De aansluiting bestaat uit 2 putjes:  1 aansluiting voor regenwater  1 aansluiting voor vuilwater deze putjes worden op privé-eigendom geplaatst

10 Aansluiting voor regenwater

11 Aansluiting voor afvalwater

12 Voorbeeld

13 RWG-premies 2014  Rationeel Watergebruik  Subsidie voor privé-woningen  Gescheiden afvoer (enkel voor woningen vóór 01-02-2005)  infrax

14 Op welk subsidiebedrag heeft u recht voor uw gescheiden stelsel?  Bedrag afhankelijk van gemaakte kosten  Maximum subsidiebedrag is € 425,00  Enkel bewezen kosten vanaf een bedrag van € 250,00 komen in aanmerking Gemaakte kosten Subsidie- percentage Maximum subsidiebedrag € 1 - € 1000 25 %250,00 € € 1001- € 1500 20 %350,00 € € 1501- € 2000 15 %425,00 € Maximum € 2000 Max. 425,00 €

15 Procedure  Na uitvoering van de keuring(*) van de privéwaterafvoer vult de afkoppelingsdeskundige het subsidieaanvraagformulier met u in en bezorgt dit aan Infrax (*) enkel geldig indien de eerste ingebruikname van de lozing vóór 1 juli 2011 was Wie komt in aanmerking voor een premie gescheiden stelsel?  Bij woningen(*) die afkoppelingswerken voor 100% realiseren (*) met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005

16 Procedure  Welke kosten komen in aanmerking?  kosten van aankoop materiaal en installatie  Kosten van de erkende aannemer  kosten ivm effectieve afkoppelingswerken (niet verfraaiing)  Kopie van de gemaakte kosten aan Infrax als bijlage bij aanvraagformulier  Zowel kastickets als facturen komen in aanmerking

17 Procedure   Wat indien er niet wordt afgekoppeld?  milieuovertreding (Vlarem II)!  Mogelijke gevolgen:  Schade aan netten:  Vervuiling regenwaterstelsel  Wateroverlast op vuilwaterstelsel  Iedereen afkoppelen!  Recht op premie vervalt  Tweede keuring ten laste van eigenaar

18 Aansluitplicht  Alle afvalwater moet op de openbare riolering aangesloten worden  Ook bij gesloten bebouwing als hiervoor vloeren binnen dienen opgebroken te worden (bv. bij lozingen langs achter op het grachtenstelsel)  Sterfputten, beerputten,… dienen kortgesloten te worden

19 Afkoppelingsdeskundige  Hydroservices BVBA Maxim Corten 0476/88 00 35 Maxim.corten@hydroservices.be

20 Contact  Infolijn: 078 35 30 20  Storingslijn: 078 35 34 33  www.infrax.be


Download ppt "Infovergadering Project: Steenweg op Kortenaken en Drinkteil."

Verwante presentaties


Ads door Google