De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project: Steenweg op Kortenaken en Drinkteil

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project: Steenweg op Kortenaken en Drinkteil"— Transcript van de presentatie:

1 Project: Steenweg op Kortenaken en Drinkteil
Infovergadering Project: Steenweg op Kortenaken en Drinkteil

2 Particuliere afkoppeling
Wat wordt er gevraagd? Verplicht volledig gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater Bij voorkeur hergebruik van regenwater Maximaal laten infiltreren van regenwater Regenwater en huishoudelijk afvalwater scheiden

3 Particulier afkoppeling?

4 Wat doet Infrax en de gemeente voor u?
Afkoppelingsadvies Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor 1 regenwater- en vuilwater aansluiting. Gemeentelijke subsidies RWG “Geetbets” Keuring van de privéwaterafvoer aan het einde van de werken op openbaar domein

5 Afkoppelingsadvies Een afkoppelingsadviseur helpt u met:
Opmaak bestaande toestand Opmaak ontwerp (*) Afkoppeling / aansluiting locatie van de aansluitputjes Aanvragen van subsidies Iedere wijziging ontwerp en/of locatie putjes steeds melden aan de afkoppelingsdeskundige bij controle/keuring en aan de aannemer (*) Enkel voor panden met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005

6 Wat wordt van u verwacht voor keurder langs komt
Putten blootleggen Ter beschikking stellen rioleringsplannen Schets maken van vermoedelijke ligging riolering

7 Wanneer afkoppelen? Afstemming met uitvoering project (zo snel mogelijk en ten laatste bij einde project)

8 Hoe wordt elk perceel aangesloten?
Bestaande lozingspunten Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat deze op het terrein of rond de woning ( open of halfopen bebouwing) zijn samengebracht tot één leiding Nieuwe huisaansluitputjes 1 Putje voor afvalwater en 1 voor regenwater Plaatsing op privé Maximum aansluitdiepte op 1,20 m !! 4/5/2017

9 Aansluiting op de riolering
De aansluiting bestaat uit 2 putjes: 1 aansluiting voor regenwater 1 aansluiting voor vuilwater deze putjes worden op privé-eigendom geplaatst

10 Aansluiting voor regenwater

11 Aansluiting voor afvalwater

12 Voorbeeld

13 RWG-premies 2014 Rationeel Watergebruik Subsidie voor privé-woningen
Gescheiden afvoer (enkel voor woningen vóór ) infrax

14 Op welk subsidiebedrag heeft u recht voor uw gescheiden stelsel?
Bedrag afhankelijk van gemaakte kosten Maximum subsidiebedrag is € 425,00 Enkel bewezen kosten vanaf een bedrag van € 250,00 komen in aanmerking Gemaakte kosten Subsidie- percentage Maximum subsidiebedrag € 1 - € 1000 25 % 250,00 € € € 1500 20 % 350,00 € € € 2000 15 % 425,00 € Maximum € 2000 Max. 425,00 € 4/5/2017

15 Wie komt in aanmerking voor een premie gescheiden stelsel?
Procedure Na uitvoering van de keuring(*) van de privéwaterafvoer vult de afkoppelingsdeskundige het subsidieaanvraagformulier met u in en bezorgt dit aan Infrax (*) enkel geldig indien de eerste ingebruikname van de lozing vóór 1 juli 2011 was Wie komt in aanmerking voor een premie gescheiden stelsel? Bij woningen(*) die afkoppelingswerken voor 100% realiseren (*) met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005

16 Procedure Welke kosten komen in aanmerking?
kosten van aankoop materiaal en installatie Kosten van de erkende aannemer kosten ivm effectieve afkoppelingswerken (niet verfraaiing) Kopie van de gemaakte kosten aan Infrax als bijlage bij aanvraagformulier Zowel kastickets als facturen komen in aanmerking

17 Procedure Iedereen afkoppelen! Recht op premie vervalt
Wat indien er niet wordt afgekoppeld?  milieuovertreding (Vlarem II)! Mogelijke gevolgen: Schade aan netten: Vervuiling regenwaterstelsel Wateroverlast op vuilwaterstelsel Iedereen afkoppelen! Recht op premie vervalt Tweede keuring ten laste van eigenaar

18 Aansluitplicht Alle afvalwater moet op de openbare riolering aangesloten worden Ook bij gesloten bebouwing als hiervoor vloeren binnen dienen opgebroken te worden (bv. bij lozingen langs achter op het grachtenstelsel) Sterfputten, beerputten,… dienen kortgesloten te worden

19 Afkoppelingsdeskundige
Hydroservices BVBA Maxim Corten 0476/

20 Contact Infolijn: Storingslijn:


Download ppt "Project: Steenweg op Kortenaken en Drinkteil"

Verwante presentaties


Ads door Google