De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pidpa – HidroRio in Willebroek. HidroRio = project van Pidpa voor rioolbeheer Sinds 1 januari 2006 te Willebroek: oExploitatie van het rioleringsstelsel:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pidpa – HidroRio in Willebroek. HidroRio = project van Pidpa voor rioolbeheer Sinds 1 januari 2006 te Willebroek: oExploitatie van het rioleringsstelsel:"— Transcript van de presentatie:

1 Pidpa – HidroRio in Willebroek

2 HidroRio = project van Pidpa voor rioolbeheer Sinds 1 januari 2006 te Willebroek: oExploitatie van het rioleringsstelsel: Onderhoud en herstellingen oUitvoeren (en herstellen) van huisaansluitingen op openbaar domein oBeheer van pompstations en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties oBeheer van baangrachten (doorvoer RWA-regenwaterafvoer) oReinigen straatkolken oAdviesfunctie naar gemeenten en particulieren voor rioolbeheer oPlannen, ontwerpen en uitvoeren van nieuwe rioleringsprojecten oDit alles, op basis van gedetailleerde rioleringsdatabank

3 Rioleringsproject K-07-020: Ontdubbelen rioleringen Willebroek - Noord oHidroRio-opdracht: uitbouw gemeentelijk rioleringsstelsel in Willebroek oHidroRio = eigenaar en beheerder van de riolering (analoog met drinkwaternetwerk) en beheerder van de grachten oHidroRio = opdrachtgever voor de uitvoering van het rioleringsproject oSubsidies van Vlaamse Overheid (VMM) indien: oGescheiden rioleringsstelsel oVoldaan aan opgelegde termijnen

4 Rioleringsproject: Ontdubbelen rioleringen Willebroek – Noord: Waarom? oBestaande rioleringen erg verouderd  Vernieuwing dringt zich op oBijkomende aspect: verdere uitbouw KMO in de omgeving oNoodzaak tot scheiding afwatering bedrijven en woonzones. (De Veert – doorknippen Vaartsstraat) oInfluent RWZI Puurs sterk verdund oPrincipes van maximale afkoppeling te hanteren

5 Rioleringsproject : Ontdubbelen rioleringen Willebroek – Noord: Wat? oDe Veert: Bestaande riolering wordt RWA + aanleg nieuwe DWA leidingen oHoeikenstraat + Vaartstraat: Aanleg van nieuwe DWA leidingen + bijkomende bufferleidingen (RWA) oCallaertstraat – Zavelweg: Idem De Veert oKraagweg: Nieuwe DWA en RWA

6

7 Afkoppelingsbeleid

8 Afkoppeling in : Willebroek – Noord (bedrijven en particulieren) oHuidige situatie:  Lozingen afvalwater en regenwater via gemengde riolering oNieuwe situatie (scheiden afval- en regenwater):  Lozingen afvalwater in vuil water-riolering (DWA)  Hemelwater in regenwater-leiding (RWA)

9 Gescheiden riolering = afkoppelen van regenwater (RWA) afkomstig van daken, opritten, terassen,… + leiding met enkel afvalwater (DWA) (septisch water + afvalwaters afkomstig van wastafels, wasmachines, afwasmachines,…)

10 Gemengde rioleringen ook op privé-terrein maximaal scheiden: Voordelen: Herbruik van hemelwater Toekomst??? (hemelwaterbelasting) Vermijden afvalwaters in grachten en waterlopen Betere werking zuiverings- installaties RWA-netwerk opbouwen van leidingen,grachten, waterlopen, vijvers,… -> meer buffering, minder wateroverlast

11 Gescheiden uitvoering van afval- en hemelwater op privé-terrein wordt ook opgelegd: Gewestelijk stedenbouw- kundige verordening (herbruik hemelwater) sinds 1 februari 2005 VLAREM II – afvalwater lozen in openbare riolering en hemelwater uit openbare riolering houden Geldt voor particulieren, bedrijven (al dan niet ingedeelde) vanaf 01/08/2008.

12 Gescheiden riolering  samenwerking + inspanning van bedrijven, bewoners en Pidpa-HidroRio. Pidpa-HidroRio vraagt aan bedrijven/ bewoner: Een scheiding van het afvalwater en regenwater op het privaat en/ of bedrijfsdomein Pidpa-HidroRio biedt aan bedrijf / bewoner: oiedere bedrijf / woning aansluitpunt afvalwater (huisaansluitputje) oiedere woning aansluitpunt regenwater (huisaansluitputje) ogratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek oPremie aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering = 500 euro oRaamcontract werken op privé

13 Project HidroRio  hidrorio_afkoppeling@pidpa.be  0800-90300 Willebroek – Noord: ontdubbelen riolering Dossier K-07-020 Contactpersonen Gebiedsingenieur - Guido Slaets Toezichter - Bart van de Wiele Studiebureau - Talboom

14 Vragen ?


Download ppt "Pidpa – HidroRio in Willebroek. HidroRio = project van Pidpa voor rioolbeheer Sinds 1 januari 2006 te Willebroek: oExploitatie van het rioleringsstelsel:"

Verwante presentaties


Ads door Google