De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pidpa – HidroRio in Willebroek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pidpa – HidroRio in Willebroek"— Transcript van de presentatie:

1 Pidpa – HidroRio in Willebroek

2 HidroRio = project van Pidpa voor rioolbeheer
Sinds 1 januari 2006 te Willebroek: Exploitatie van het rioleringsstelsel: Onderhoud en herstellingen Uitvoeren (en herstellen) van huisaansluitingen op openbaar domein Beheer van pompstations en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties Beheer van baangrachten (doorvoer RWA-regenwaterafvoer) Reinigen straatkolken Adviesfunctie naar gemeenten en particulieren voor rioolbeheer Plannen, ontwerpen en uitvoeren van nieuwe rioleringsprojecten Dit alles, op basis van gedetailleerde rioleringsdatabank

3 Rioleringsproject K-07-020: Ontdubbelen rioleringen Willebroek - Noord
HidroRio-opdracht: uitbouw gemeentelijk rioleringsstelsel in Willebroek HidroRio = eigenaar en beheerder van de riolering (analoog met drinkwaternetwerk) en beheerder van de grachten HidroRio = opdrachtgever voor de uitvoering van het rioleringsproject Subsidies van Vlaamse Overheid (VMM) indien: Gescheiden rioleringsstelsel Voldaan aan opgelegde termijnen

4 Ontdubbelen rioleringen Willebroek – Noord: Waarom?
Rioleringsproject: Ontdubbelen rioleringen Willebroek – Noord: Waarom? Bestaande rioleringen erg verouderd  Vernieuwing dringt zich op Bijkomende aspect: verdere uitbouw KMO in de omgeving Noodzaak tot scheiding afwatering bedrijven en woonzones. (De Veert – doorknippen Vaartsstraat) Influent RWZI Puurs sterk verdund Principes van maximale afkoppeling te hanteren

5 Ontdubbelen rioleringen Willebroek – Noord: Wat?
Rioleringsproject: Ontdubbelen rioleringen Willebroek – Noord: Wat? De Veert: Bestaande riolering wordt RWA + aanleg nieuwe DWA leidingen Hoeikenstraat + Vaartstraat: Aanleg van nieuwe DWA leidingen + bijkomende bufferleidingen (RWA) Callaertstraat – Zavelweg: Idem De Veert Kraagweg: Nieuwe DWA en RWA

6

7 Afkoppelingsbeleid

8 Willebroek – Noord (bedrijven en particulieren)
Afkoppeling in: Willebroek – Noord (bedrijven en particulieren) Huidige situatie: Lozingen afvalwater en regenwater via gemengde riolering Nieuwe situatie (scheiden afval- en regenwater): Lozingen afvalwater in vuil water-riolering (DWA) Hemelwater in regenwater-leiding (RWA)

9 Gescheiden riolering =
afkoppelen van regenwater (RWA) afkomstig van daken, opritten, terassen,… + leiding met enkel afvalwater (DWA) (septisch water + afvalwaters afkomstig van wastafels, wasmachines, afwasmachines,…)

10 Gemengde rioleringen ook op privé-terrein maximaal scheiden:
Voordelen: Herbruik van hemelwater Toekomst??? (hemelwaterbelasting) Vermijden afvalwaters in grachten en waterlopen Betere werking zuiverings-installaties RWA-netwerk opbouwen van leidingen,grachten, waterlopen, vijvers,… -> meer buffering, minder wateroverlast

11 Gescheiden uitvoering van afval- en hemelwater op privé-terrein wordt ook opgelegd:
Gewestelijk stedenbouw-kundige verordening (herbruik hemelwater) sinds 1 februari 2005 VLAREM II – afvalwater lozen in openbare riolering en hemelwater uit openbare riolering houden Geldt voor particulieren, bedrijven (al dan niet ingedeelde) vanaf 01/08/2008.

12 Gescheiden riolering 
samenwerking + inspanning van bedrijven, bewoners en Pidpa-HidroRio. Pidpa-HidroRio vraagt aan bedrijven/ bewoner: Een scheiding van het afvalwater en regenwater op het privaat en/ of bedrijfsdomein Pidpa-HidroRio biedt aan bedrijf / bewoner: iedere bedrijf / woning aansluitpunt afvalwater (huisaansluitputje) iedere woning aansluitpunt regenwater (huisaansluitputje) gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek Premie aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering = 500 euro Raamcontract werken op privé

13  hidrorio_afkoppeling@pidpa.be  0800-90300
Project HidroRio Willebroek – Noord: ontdubbelen riolering Dossier K Contactpersonen Gebiedsingenieur - Guido Slaets Toezichter - Bart van de Wiele Studiebureau - Talboom

14 Vragen ?


Download ppt "Pidpa – HidroRio in Willebroek"

Verwante presentaties


Ads door Google