De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 februari 2010 1 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Aquafin en AWW Een aanbod op maat van de Stad Antwerpen Heleen Geeraert Guy Verbuyst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 februari 2010 1 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Aquafin en AWW Een aanbod op maat van de Stad Antwerpen Heleen Geeraert Guy Verbuyst."— Transcript van de presentatie:

1 25 februari 2010 1 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Aquafin en AWW Een aanbod op maat van de Stad Antwerpen Heleen Geeraert Guy Verbuyst

2 25 februari 2010 2 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Inleiding Context Ervaring in de werking van RIANT Dialoog tussen Stad – RI-ANT - aangepaste communicatiestructuur Aansturing van projectenportefeuille Audit RI-ANT 2006 Visieplan als basis voor gerichte investeringen en onderhoud Optrekken investeringsbudget Bijsturen overeenkomst: verantwoordelijkheden, meetmechanismen en resultaatsverbintenis Voorstel bijsturing december 2006 Versnelde uitvoering van het visieplan  prioritering van projecten, onderhoud Financieel: transparante kostenregistratie en vergoeding RI-ANT Onderzoek naar verruiming opdracht RI-ANT (grachten, pompstations, IBA’s) BTW-optimalisatie: wegenis boven sleuf Aanpassing beheersovereenkomst noodzakelijk

3 25 februari 2010 3 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Inleiding Doelstellingen stad Antwerpen Strategische beleidsvisie mbt water (GR 22/9/2008)  volledige scheiding Doelstellingen van de stad (CBS 19/12/2008) Realisatie beleidsvisie op het vlak van riolering - optimale scheiding Rollend meerjarenprogramma met resultaatsverbintenis – planningsbevoegdheid bij RI-ANT Transparante rapportering Beperking van termijn “historische schade” Vergoeding gebruiksrecht/eigendomsoverdracht BTW-optimalisatie “wegherstel boven sleuf”

4 25 februari 2010 4 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Visieplan Inventarisatie van het rioolstelsel Hydraulische werking van de riolen Knelpunten & oorzaken achterhalen: wateroverlast, overstorten Ontbrekende rioolstrengen ontwerpen (zoneringsplan) Waar & hoe rendabel afkoppelen en gescheiden riolering aanleggen Structurele toestand van de riolen Toegespitst op ‘strategische riolen’ Versleten riolen, riolen die niet kunnen werken (slib, wortels, …), riolen waar lokale ingrepen of aanpassingen nodig zijn Inschatting structurele kwaliteit en restlevensduur van het rioolstelsel Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 1  Meerjareninvesteringsprogramma RI-ANT

5 25 februari 2010 5 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Van visieplan naar investeringsprogramma Prioriteiten RI-ANT Projecten die belangrijke hydraulische of structurele knelpunten oplossen (1) Bijkomende riolering te voorzien conform het zoneringsplan (2) Hoofdassen (onmiddellijk rendabel) voor de afkoppeling van regenwater (3) Uitgangspunten Wegherstel boven de rioleringssleuf tlv RI-ANT (aanbesteding vanaf 01/07/09) Prioriteiten 1 & 2 RI-ANT moeten uitgevoerd zijn voor eind 2019 Alle districtsprojecten aanbesteed in 2009 worden budgettair voorzien Jaarlijks budget voor participatie in districtsprojecten Niet rendabele RWA-leidingen worden geschrapt Vrijwaring “historische schade” door stad Antwerpen tot en met 2019 Realistische inschatting van Vlaamse subsidies & doorlooptijd projecten

6 25 februari 2010 6 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Investeringsprogramma inclusief dringende renovatie sifoneringen Eilandje 8,3 mio € (2010 - 2011) projectontwikkelingen (cfr. Eilandje, Petroleum Zuid) worden, indien niet in prioriteiten 1 & 2, meegenomen binnen het jaarlijkse budget voor districtsprojecten

7 25 februari 2010 7 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Onderhoud/beheer riolen Uitbreiding opdracht Verzorgingsgebied: aanpassing nav overdracht Eilandje Baangrachten en Bufferbekkens (Ganzemate &Kolonel Harrystraat) Ruien: aparte overeenkomst AWW – Aquafin - Stad Antwerpen Ongediertebestrijding: aparte overeenkomst AWW - Stad Antwerpen Raadpleging riolerings- en drinkwaterdatabank: een licentie voor stad voorzien Service Level Agreements Nieuwe aansluitingen Herstellingen riolen, aansluitingen en overwelvingen Klachten

8 25 februari 2010 8 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Ons voorstel Investeringen Zorgen dat we alle noden kunnen invullen (zie uitgangspunten) Kost wegherstel boven de sleuf is vanaf nu inbegrepen Prioriteiten RI-ANT Optimale afkoppeling: gescheiden stelsel waar dit onmiddellijk rendabel is Participatie in de districtsprojecten afhankelijk van het niveau saneringsbijdrage RIANT neemt de lead in de realisatie –Indienen jaarprogramma 31 maart – goedkeuring Stad/districten 30 juni –1 voltijdse projectcoördinator voor Stad en districten Opstellen van rollende meerjarenprogramma’s Saneringsbijdrage beslissingen van RvB van AWW Stijging met 0,25 €/m3 vanaf 2/3/2010

9 25 februari 2010 9 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Contactgegevens Voor meer info www.riant.bewww.riant.be Heleen Geeraert, relatiebeheerderGuy Verbuyst, projectleider RIANT heleen.geeraert@aquafin.begverbuyst@aww.be tel 03/450.46.43 tel 03/244.06.90

10 25 februari 2010 10 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Nodige middelen Leningen Investeringspiek tussen 2012-2018 : 143 mio € - leningsvolume 47,5 mio € Tarief bij ongewijzigd tarief  een structureel financieel tekort (lenen om te lenen) daarom In 2010 huidige saneringsbijdrage verhogen met 0,25 €/m3 tot 0,75 €/m3, met jaarlijkse indexering vanaf 2011 2013 bijkomend + 0,25 €/m3 2019 bijkomend + 0,35 €/m3 Impact op gezinsbudget 45 m³ drinkwater per persoon per jaar 0,25 €/m³ extra betekent 11,25 €/persoon/jaar of 1 €/persoon/maand Praktisch Tarieven zijn beslissing van Raad van bestuur van AWW (cfr. het drinkwater) Tariefverhoging 2010 bij start van de nieuwe overeenkomst

11 25 februari 2010 Rioolbeheer in Vlaanderen Tarieven


Download ppt "25 februari 2010 1 Samenwerken aan (afval)water loont - Aquafin en AWW Aquafin en AWW Een aanbod op maat van de Stad Antwerpen Heleen Geeraert Guy Verbuyst."

Verwante presentaties


Ads door Google