De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering Bedrijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering Bedrijven"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering Bedrijven
StadsOntwikkeling Beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering Bedrijven Afdeling Economische Zaken Utrecht Brigitte Hulscher

2 Waarom een regeling? BSSB is in het leven geroepen en functioneert vanaf 2003 in de huidige opzet Regeling is voor ondernemers Gevestigd in stedelijke vernieuwingsgebieden (krachtwijken) Bij herontwikkeling/ vernieuwing/ herstructurering Met als gevolg omzetderving, draagvlakvermindering of extra kosten

3 BSSB tot nu toe Afgelopen 6 jaar (sinds 2003) zijn er 22 aanvragen ingediend door ondernemers Hiervan zijn 19 aanvragen na een toets door het IMK gehonoreerd Subsidies zijn verstrekt voor verplaatsing, herinrichting, verhuizing, winststagnatie en huurverhoging Bedragen varieerden van € tot € per ondernemer Voorbeelden: winkelcentra Rijnlaan en ‘t Goylaan Budget 2006 t/m 2009 was € ,- Dekking kwam uit ISV 2 middelen.

4 Knelpunten huidige regeling
Uit een evaluatie van IMK op verzoek van de raad: De geografische beperking tot de Krachtwijken De doelgroepbeperking tot detailhandel De indexering van de bedragen en hoogte van bedragen

5 Verruiming nieuwe regeling
De genoemde knelpunten zijn in de nieuwe regeling opgelost: 1. Vergroting van het geografisch werkgebied Naast de krachtwijken Overvecht, Zuilen, Ondiep, Hoograven en Kanaleneiland kunnen ook ondernemers elders in de stad die te maken krijgen met herstructurering of vernieuwing in aanmerking komen 2. Aanpassing toetsingscriteria uitbreiding met de doelgroep ‘vrije beroepen’ 3. Verhoging van de subsidiebedragen

6 Procedure Ondernemers die een subsidieaanvraag willen indienen kunnen zich wenden tot het IMK of de afdeling EZ van de gemeente (6 weken voordat gebeurtenis plaatsvindt) Voldoet een ondernemer aan de criteria dan kan hij een aanvraag indienen bij het IMK IMK toets de aanvraag op o.a. op levensvatbaarheid v.d. onderneming Na deze toets ontvangt EZ de aanvraag voor besluitvorming in het college ( duur: 8 weken)

7 Type bijdragen Nieuwbouw en renovatie bedrijfsruimte
Huurdervingsbijdrage Winststagnatie/ Omzetderving Draagvlakvermindering Herinrichtingsbijdrage Stagnatieschade Subsidie max € ,-

8 VRAGEN?


Download ppt "Beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering Bedrijven"

Verwante presentaties


Ads door Google