De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 GEMEENSCHAPPELIJKE AANKOOPCENTRALE OCMW -STAD OCMW RAAD 08.06.2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 GEMEENSCHAPPELIJKE AANKOOPCENTRALE OCMW -STAD OCMW RAAD 08.06.2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 GEMEENSCHAPPELIJKE AANKOOPCENTRALE OCMW -STAD OCMW RAAD 08.06.2010

2 2 Beslissing oprichten gemeenschappelijke aankoopcentrale Besluit College 2 juni 2006: Opzetten van een expertisecentrum overheidsopdrachtenBesluit College 2 juni 2006: Opzetten van een expertisecentrum overheidsopdrachten Besluit College 29 december 2006: gunning opdracht aan PPIBesluit College 29 december 2006: gunning opdracht aan PPI Besluit College 10 oktober 2008: kennisname van auditrapport “Opzetten van een expertisecentrum ‘overheidsopdrachten’, het operationeel leiden ervan en het invullen van de nodige expertise om dit centrum te doen werken”.Besluit College 10 oktober 2008: kennisname van auditrapport “Opzetten van een expertisecentrum ‘overheidsopdrachten’, het operationeel leiden ervan en het invullen van de nodige expertise om dit centrum te doen werken”. Besluit College 17 oktober 2008: Kennisname rapport “Samenwerking tussen Stad en OCMW van Antwerpen. Een kwestie van doen?”Besluit College 17 oktober 2008: Kennisname rapport “Samenwerking tussen Stad en OCMW van Antwerpen. Een kwestie van doen?” Beslissing College 24 oktober 2008: Opstarten aanstelling van een leidinggevend,voor de operationele aansturing GAC.Beslissing College 24 oktober 2008: Opstarten aanstelling van een leidinggevend,voor de operationele aansturing GAC.

3 3 Beslissing samenwerking Stad - OCMW Tweedaagse manteam Stad en mancom OCMW 23&24/1/2008: afspraken over structurele samenwerking tussen Stad en OCMW.Tweedaagse manteam Stad en mancom OCMW 23&24/1/2008: afspraken over structurele samenwerking tussen Stad en OCMW. Besluit College 19 december 2008 (jaarnummer 17254): Voorstel om te starten met samenwerking Stad - OCMW op 9 concrete domeinen waaronder aankoop.Besluit College 19 december 2008 (jaarnummer 17254): Voorstel om te starten met samenwerking Stad - OCMW op 9 concrete domeinen waaronder aankoop.

4 4 Motivatie oprichten GAC Motivatie oprichten GAC : Aanstellen onderhandelaar op hoog niveau en met het nodige economische inzicht om tot betere prijscondities te komen. Overkoepelend eigenaarschap voor het ganse proces overheidsopdrachten Functiescheiding tussen gebruikers en verwervers van diensten, leveringen, werken. Creatie van expertisecentrum overheidsopdrachten

5 5 SITUATIE 2009

6 6 Organigram P&O (OCMW)

7 7 Patrimoniumonderhoud StafdienstFMIS Huisvesting Bouw- projecten Onderhoud VC CAL GebouwenLogistiek Noord Midden Exploitatie BOF Organigram PO (Stad)

8 8 Organigram SW (Stad)

9 9 Oorspronkelijk organigram aankopen OCMW (19 VTE)

10 10 Oorspronkelijk organigram CAL (Stad) (61.3VTE) AANKOOPDIRECTIE ( 1VTE) APPLICATIEBEHEE R (2 VTE ) STAFDIENST. ( 1 VTE) FINANCIEEL EXPERT (1 VTE) INTERNE CONTROLE (1 VTE) VERANTW. MVO _ ANALYSES (1VTE) BESTELLERS (4,9 VTE) BETALERS (4,5 VTE) AANKOOP KLANTENBEGELEID ERS ( 2,8 VTE) AANKOPERS ( 5,6 VTE) JURIDISCHE CEL (1,8 VTE) MAGAZIJN + VERANTW. ( 1 VTE) MAGAZIJNBEHEER (9 VTE) MAGAZIJNWERKIN G (22,2 VTE) AANBESTEDINGSB UREAU ( 3,8VTE)

11 11 TOEKOMSTIGE SITUATIE

12 12 Organisatievorm Mogelijke organisatievormen: IVAIVA EVAEVA Afzonderlijk departement/bedrijfseenheid onder OCMW of StadAfzonderlijk departement/bedrijfseenheid onder OCMW of StadVoorstel: Valt organisatorisch onder OCMWValt organisatorisch onder OCMW Rapportering aan OCMW secretaris – stadssecretaris – college – OCMW raadRapportering aan OCMW secretaris – stadssecretaris – college – OCMW raad Personeel = medewerkers Stad + OCMW ( = actueel)Personeel = medewerkers Stad + OCMW ( = actueel) Besparingen komen hoofdzakelijk ten goede aan de bestellerBesparingen komen hoofdzakelijk ten goede aan de besteller

13 13 Volgende stappen Mei 2010 :toepassing nieuw organigram OCMW-Stad Mei/juli 2010 : Analyse aankoopprocessen Cap Gemini Najaar 2010 : opmaak DVO ZB ( verrekening) en andere bedrijfseenheden / dochters Stad Januari 2011 :overdracht personeel/personeelsmiddelen van SW - PO ( adm. bestek opmaak) naar GAC

14 14 Voorlopig organigram GAC

15 15 DOELSTELLING GAC

16 16 Doelstellingen GAC AANKOOPCENTRALE VOOR ALLE AANKOPEN en OVERHEIDSOPDRACHTEN OCMW - STAD en GROEP ANTWERPEN

17 17 Wat houdt dit in? (1) Uitwerken van aankoopcentrale Prijsonderhandelingen Maximaliseren raamcontracten ( minder vrije lijnen) Marktverkenning en - analyse Adviesverlening Kwaliteitsopvolging Klantentevredenheid Kortere doorlooptijd Proactieve opvolging Transparantie van werkwijze - opvolging in elk stadium Optimalisatie van de procedures Dit wordt uiteindelijk allemaal verwerkt in een DVO Dit allemaal te verwerken in uiteindelijke SLA

18 18 “Afstoten" van alle niet-aankoop gerelateerde activiteiten cfr invoering GFP : 1/ afschaffen CAL-kredieten dwz geen goedkeuring facturen meer bij GAC 2/ bedrijven maken zelf hun aanvraag/bestelbon dwz bestelbons lopen dus niet meer via GAC Wat houdt dit in? (2)

19 19 Betere prijzen Transparantie Snellere doorlooptijd van procedures Betere dienstverlening Opvolging en pro-activiteit Tijdswinst Uiteindelijk resultaat

20 20 VRAGEN ?


Download ppt "1 GEMEENSCHAPPELIJKE AANKOOPCENTRALE OCMW -STAD OCMW RAAD 08.06.2010."

Verwante presentaties


Ads door Google