De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERWELKOMING Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester COLLECTOR OUWEGEM FASE 1 – 20.096A Den Bos - Beertegemstraat Infovergadering 16 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERWELKOMING Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester COLLECTOR OUWEGEM FASE 1 – 20.096A Den Bos - Beertegemstraat Infovergadering 16 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 VERWELKOMING Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester

3 COLLECTOR OUWEGEM FASE 1 – 20.096A Den Bos - Beertegemstraat Infovergadering 16 april 2014

4 4 PARTNERS • Projectleider: Tom Deweirdt • Werftoezicht: Jeffrey Smet

5 5 PARTNERS • Projectleider: Dave Delrue

6 6 PARTNERS • Zaakvoerder: Alain Koppen • Projectleider: Els Buytaert • Wegenis: Gaspar Bosteels

7 7 PARTNERS • Zaakvoerder: Geert Boone • Werfleider: Pascal Van Bever Maatschappelijke zetel: Bedrijvenlaan 4, 9080 Lochristi

8 8 WAAROM DEZE INFOVERGADERING? • Communicatie met bewoners !!! • Informeren omtrent mogelijke hinder !!!

9 9 SPELREGELS VOOR DEZE AVOND • Dit ontwerp is goedgekeurd. • Dit ontwerp is het resultaat van uitgebreid overleg en staat niet meer ter discussie. • Het project zal op deze wijze worden uitgevoerd. • Als u, als inwoner, een opmerking of suggestie heeft over één of ander aspect van persoonlijke aard, kan u dat vanavond na de vergadering bespreken.

10 10 WAAROM DEZE WERKEN?

11 HOEVER STAAN WE AL?

12 HOEVER STAAN WE AL IN ZINGEM? • 2006: 3,50% • 2012: 37,9 % (na collector Zingem) • 2014: 49,4% • 2015: 55,4 % (na collector Huise) • 2016: 67,7% (na collector Ouwegem fase 1) • 2018: 74% (na collector Ouwegem fase 2)

13 WAAR?

14 WAT VOORAF GING… • Rollend meerjarenprogramma 1999 - 2003: collector Ouwegem – Lozer • Scenario-analyse zuiveringsgebied Gavere: 5 afzonderlijke zuiveringsgebieden, waaronder Ouwegem • 29-11-2006: bilateraal overleg – IP 2008 – Voorwaarden inzake gemeentelijke rioleringen – RWZI Ouwegem – 2DWA • 21-10-2008: startvergadering – studiebureau IRTAS • GR 02-04-2009: overeenkomst Aquafin • Haalbaarheidsstudie

15 WAT VOORAF GING … • GR 01-04-2010: OF 1 diverse rioleringsdossiers • Overleg vergadering met AWV • Overlegvergadering met RWO en De Lijn • GBC 23-06-2010: bespreking startnota • GR 08-07-2010: bespreking ontwerp • 20-10-2010: hoorzitting • 19-12-2012: hoorzitting • 03-04-2013: bespreking met bewoners Beertegemstraat • GR 13-11-2013: goedkeuring ontwerp • 20-12-2013: open aanbesteding

16 WEGENIS

17 Dwarsprofiel

18

19

20 Grondplannen •Grondplan rioleringswerken •Grondplan wegeniswerken

21 Enkele beelden

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 RIOLERING

32 VERPLICHTE AFKOPPELING OP PRIVAAT TERREIN

33 Stappenplan afkoppelen Afkoppelingswerken - Door collectieve aannemer (cfr. open aanbesteding) Keuring door erkend keurder

34 Voorziene tussenkomsten  Financiële tussenkomst - Afkoppelingsstudie •Voor 100% gedragen door TMVW (middelen uit saneringsbijdrage) - Afkoppelingswerken •Volledige tussenkomst in de kosten van de onderbouw •Tussenkomst geldt voor de noodzakelijke werken verbonden aan afkoppeling, volgens offerte afkoppelingsdeskundige (exclusief herstel verhardingen, exclusief groen- en tuinherstel) •Gekoppeld aan een wegenis- en rioleringsproject

35 Inventief zijn bij afkoppelen ?  Niet mengen van afval- en regenwater  Verminder afvoer regenwater: Door bronmaatregelen, met nuttig gebruik - Regenton - Waterdoorlatende verharding - Infiltratie op perceel - Groendak - Regenwaterput, met herbuiksysteem  Aansluitingsplicht!

36 AANSLUITING OP RIOLERING • Alle bestaande aansluitingen worden overgekoppeld – 1 DWA – 1 RWA • Afkoppelingswerken op particulier terrein

37 Voorbereidende werken nutsleidingen

38 NUTSLEIDINGEN • Start der werken: 15 mei – Thv Den Bos • Aannemer Vindevogel • Wat? – Vernieuwen openbare verlichting – Ondergronds brengen net (bebouwde kom) – Ontdubbelen en vernieuwen drinkwaternet – Vernieuwen leidingen telecommunicatie • Bestaande huisaansluitingen worden gefaseerd overgekoppeld • Opgebroken verharding wordt voorlopig hersteld in afwachting van wegeniswerken

39 TIMING • Start der werken: 2 juni thv Den Bos • Uitvoeringstermijn: 200 WD • Voorziene einde: Mei 2015

40 FASERING • Den Bos: vanaf 2 juni • Beertegemstraat (Den Bos - PS): vanaf 12 juni tot eind augustus • Beertegemstraat (PS): augustus - september • Beertegemstraat (PS - Wijngaard): oktober - november • Beertegemstraat (Wijngaard - Kokerstraat): november - januari • Beertegemstraat thv Kokerstraat: november - januari • Beertegemstraat (Kokerstraat – Steenoven): november - januari • Beertegemstraat (Steenoven – N435): – 1 ste deel: opbraak + aanleg riolering: augustus – oktober – Nutsleidingen: kant oneven nummers – 2 de deel: wegenis: januari - februari • Kruispunt N435: maart – april

41 RAMING DER WERKEN • Aandeel Aquafin: € 1.951.331,93 • Gemeente Zingem: € 103.737,05 • TMVW: € 102.888,24

42 HINDER

43 Hoe blijft u op de hoogte? • Praktische informatie via bewonersbrief • Elektronische nieuwsbrief • Gemeentelijk informatieblad “De Zingemnaar” • Technische dienst • Gemeentelijke website • Facebook « wegeniswerken Zingem » • Website www.aquafin.bewww.aquafin.be • Media

44 WAARHEEN MET VRAGEN? • Contactpersonen – Aquafin • Contactcenter (van 7 tot 19 u): 03 450 45 45 • contact@aquafin.be contact@aquafin.be • Noodnummer: 0800 16 603 – Gemeentebestuur Zingem • Kathleen Hutsebaut – burgemeester • Peter Martens – diensthoofd TD – 09 389 01 20 – technischedienst@zingem.be technischedienst@zingem.be • Noodnummer: 0476 26 18 23 – Aannemer Audebo • Pascal van Bever: 0479 90 70 68

45 45 PAUZE Het gemeentebestuur biedt aan de bar een drankje aan

46 46 Gelieve terug naar jullie plaats terug te keren voor de vragenronde

47 47 VRAGENRONDE

48


Download ppt "VERWELKOMING Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester COLLECTOR OUWEGEM FASE 1 – 20.096A Den Bos - Beertegemstraat Infovergadering 16 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google