De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester"— Transcript van de presentatie:

1

2 Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester
VERWELKOMING Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester

3 COLLECTOR OUWEGEM FASE 1 – 20.096A Den Bos - Beertegemstraat
Infovergadering 16 april 2014

4 PARTNERS Projectleider: Tom Deweirdt Werftoezicht: Jeffrey Smet

5 PARTNERS Projectleider: Dave Delrue

6 PARTNERS Zaakvoerder: Alain Koppen Projectleider: Els Buytaert Wegenis: Gaspar Bosteels

7 Zaakvoerder: Geert Boone Werfleider: Pascal Van Bever
PARTNERS Zaakvoerder: Geert Boone Werfleider: Pascal Van Bever Maatschappelijke zetel: Bedrijvenlaan 4, 9080 Lochristi

8 WAAROM DEZE INFOVERGADERING?
Communicatie met bewoners !!! Informeren omtrent mogelijke hinder !!!

9 SPELREGELS VOOR DEZE AVOND
Dit ontwerp is goedgekeurd. Dit ontwerp is het resultaat van uitgebreid overleg en staat niet meer ter discussie. Het project zal op deze wijze worden uitgevoerd. Als u, als inwoner, een opmerking of suggestie heeft over één of ander aspect van persoonlijke aard, kan u dat vanavond na de vergadering bespreken.

10 WAAROM DEZE WERKEN?

11 HOEVER STAAN WE AL?

12 HOEVER STAAN WE AL IN ZINGEM?
2006: 3,50% 2012: 37,9 % (na collector Zingem) 2014: 49,4% 2015: 55,4 % (na collector Huise) 2016: 67,7% (na collector Ouwegem fase 1) 2018: 74% (na collector Ouwegem fase 2)

13 WAAR?

14 WAT VOORAF GING… Rollend meerjarenprogramma : collector Ouwegem – Lozer Scenario-analyse zuiveringsgebied Gavere: 5 afzonderlijke zuiveringsgebieden, waaronder Ouwegem : bilateraal overleg IP 2008 Voorwaarden inzake gemeentelijke rioleringen RWZI Ouwegem 2DWA : startvergadering – studiebureau IRTAS GR : overeenkomst Aquafin Haalbaarheidsstudie

15 WAT VOORAF GING … GR 01-04-2010: OF 1 diverse rioleringsdossiers
Overleg vergadering met AWV Overlegvergadering met RWO en De Lijn GBC : bespreking startnota GR : bespreking ontwerp : hoorzitting : hoorzitting : bespreking met bewoners Beertegemstraat GR : goedkeuring ontwerp : open aanbesteding

16 WEGENIS

17 Dwarsprofiel

18 Dwarsprofiel

19 Dwarsprofiel

20 Grondplannen Grondplan rioleringswerken Grondplan wegeniswerken

21 Enkele beelden

22 Enkele beelden

23 Enkele beelden

24 Enkele beelden

25 Enkele beelden

26 Enkele beelden

27 Enkele beelden

28 Enkele beelden

29 Enkele beelden

30 Enkele beelden

31 RIOLERING

32 VERPLICHTE AFKOPPELING OP PRIVAAT TERREIN

33 Stappenplan afkoppelen
Afkoppelingswerken - Door collectieve aannemer (cfr. open aanbesteding) Keuring door erkend keurder

34 Voorziene tussenkomsten
Financiële tussenkomst - Afkoppelingsstudie Voor 100% gedragen door TMVW (middelen uit saneringsbijdrage) - Afkoppelingswerken Volledige tussenkomst in de kosten van de onderbouw Tussenkomst geldt voor de noodzakelijke werken verbonden aan afkoppeling, volgens offerte afkoppelingsdeskundige (exclusief herstel verhardingen, exclusief groen- en tuinherstel) Gekoppeld aan een wegenis- en rioleringsproject

35 Inventief zijn bij afkoppelen ?
Niet mengen van afval- en regenwater Verminder afvoer regenwater: Door bronmaatregelen, met nuttig gebruik - Regenton - Waterdoorlatende verharding - Infiltratie op perceel - Groendak - Regenwaterput, met herbuiksysteem Aansluitingsplicht!

36 AANSLUITING OP RIOLERING
Alle bestaande aansluitingen worden overgekoppeld 1 DWA 1 RWA Afkoppelingswerken op particulier terrein

37 Voorbereidende werken nutsleidingen
dd maand 2013 Voorbereidende werken nutsleidingen Synductis

38 NUTSLEIDINGEN Start der werken: 15 mei Aannemer Vindevogel Wat?
Thv Den Bos Aannemer Vindevogel Wat? Vernieuwen openbare verlichting Ondergronds brengen net (bebouwde kom) Ontdubbelen en vernieuwen drinkwaternet Vernieuwen leidingen telecommunicatie Bestaande huisaansluitingen worden gefaseerd overgekoppeld Opgebroken verharding wordt voorlopig hersteld in afwachting van wegeniswerken

39 TIMING Start der werken: 2 juni thv Den Bos Uitvoeringstermijn: 200 WD
Voorziene einde: Mei 2015

40 FASERING Den Bos: vanaf 2 juni
Beertegemstraat (Den Bos - PS): vanaf 12 juni tot eind augustus Beertegemstraat (PS): augustus - september Beertegemstraat (PS - Wijngaard): oktober - november Beertegemstraat (Wijngaard - Kokerstraat): november - januari Beertegemstraat thv Kokerstraat: november - januari Beertegemstraat (Kokerstraat – Steenoven): november - januari Beertegemstraat (Steenoven – N435): 1ste deel: opbraak + aanleg riolering: augustus – oktober Nutsleidingen: kant oneven nummers 2de deel: wegenis: januari - februari Kruispunt N435: maart – april

41 RAMING DER WERKEN Aandeel Aquafin: € 1.951.331,93
Gemeente Zingem: € ,05 TMVW: € ,24

42 HINDER

43 Hoe blijft u op de hoogte?
Praktische informatie via bewonersbrief Elektronische nieuwsbrief Gemeentelijk informatieblad “De Zingemnaar” Technische dienst Gemeentelijke website Facebook « wegeniswerken Zingem » Website Media

44 WAARHEEN MET VRAGEN? Contactpersonen Aannemer Audebo Aquafin
Contactcenter (van 7 tot 19 u): Noodnummer: Gemeentebestuur Zingem Kathleen Hutsebaut – burgemeester Peter Martens – diensthoofd TD Noodnummer: Aannemer Audebo Pascal van Bever:

45 Het gemeentebestuur biedt aan de bar een drankje aan
PAUZE Het gemeentebestuur biedt aan de bar een drankje aan

46 Gelieve terug naar jullie plaats terug te keren voor de vragenronde

47 VRAGENRONDE

48


Download ppt "Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester"

Verwante presentaties


Ads door Google