De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERWELKOMING Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester WEGENIS EN RIOLERING Landegemstraat Infovergadering 28 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERWELKOMING Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester WEGENIS EN RIOLERING Landegemstraat Infovergadering 28 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1

2 VERWELKOMING Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester

3 WEGENIS EN RIOLERING Landegemstraat Infovergadering 28 april 2015

4 4 PARTNERS Projectleider: Dave Delrue

5 5 PARTNERS Zaakvoerder: Alain Koppen Projectleider: Els Buytaert Wegenis: Gaspar Bosteels

6 6 PARTNERS Zaakvoerders: – Guy en Lisette Audoorn Maatschappelijke zetel: Gentsesteenweg 30, 9750 Zingem

7 7 WAAROM DEZE INFOVERGADERING? Communicatie met bewoners !!! Informeren omtrent mogelijke hinder !!!

8 8 SPELREGELS VOOR DEZE AVOND Dit ontwerp is goedgekeurd. Dit ontwerp is het resultaat van uitgebreid overleg en staat niet meer ter discussie. Het project zal op deze wijze worden uitgevoerd. Als u, als inwoner, een opmerking of suggestie heeft over één of ander aspect van persoonlijke aard, kan u dat vanavond na de vergadering bespreken.

9 9 WAAROM DEZE WERKEN?

10 HOEVER STAAN WE AL IN ZINGEM? 2006: 3,50% 2012: 37,9 % (na collector Zingem) 2014: 49,4% 2015: 55,4 % 2016: 67,7% (na collector Ouwegem fase 1) 2018: 74% (na collector Ouwegem fase 2)

11 WAT VOORAF GING… Rollend meerjarenprogramma 1999 - 2003: collector Ouwegem – Lozer Scenario-analyse zuiveringsgebied Gavere: 5 afzonderlijke zuiveringsgebieden, waaronder Ouwegem 29-11-2006: bilateraal overleg – IP 2008 – Voorwaarden inzake gemeentelijke rioleringen – RWZI Ouwegem – 2DWA 21-10-2008: startvergadering – studiebureau IRTAS GR 02-04-2009: overeenkomst Aquafin Haalbaarheidsstudie

12 WAT VOORAF GING … GR 01-04-2010: OF 1 diverse rioleringsdossiers 20-10-2010: hoorzitting 19-12-2012: hoorzitting 10-04-2013: bespreking met bewoners GR 22-05-2014: goedkeuring ontwerp 10-07-2014: open aanbesteding

13 WEGENIS

14 Dwarsprofiel

15 Grondplannen Grondplan rioleringswerken Grondplan wegeniswerken

16 Enkele beelden

17

18

19

20

21 RIOLERING

22 22 Situering project

23 23 Situering project

24 Afkoppelingswerken op perceelsniveau Wegenis-en rioleringswerken in de Landegemstraat DOM-264/09/200-Z

25 Sectienummering of iets anders Wegenis- en rioleringswerken in de Landegemstraat 28/04/2015 25 Toelichting afkoppelen  scheiden en afkoppelen  Stappenplan afkoppelen  Voorziene tussenkomsten

26 Sectienummering of iets anders Wegenis- en rioleringswerken in de Landegemstraat 28/04/2015 26 scheiden en afkoppelen  Algemeen waterverkoopreglement –In voege sinds 01/07/2011 –Art. 12 §1. De privéwaterafvoer moet conform de gangbare wettelijke en technische voorschriften zijn. Zij moet in de volgende gevallen hierop gekeurd worden »1° voor de eerste ingebruikname; »2° bij belangrijke wijzigingen; »3° na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant; »4° bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem. –De keuring ontslaat de klant evenwel niet van zijn verantwoordelijkheid voor de staat van de privéwaterafvoer.

27 Sectienummering of iets anders Wegenis- en rioleringswerken in de Landegemstraat 28/04/2015 27 Stappenplan afkoppelen 1.Opmaak van de afkoppelingsstudie door afkoppelingsdeskundige (reeds in orde) Eerste fase  Bezoek afkoppelingsdeskundige  Inventarisatie bestaande toestand van de private waterafvoer  Ontwerp en bijhorende raming op basis van meest economische oplossing Tweede fase  Engagement in de vorm van een overeenkomst met de eigenaar

28 Sectienummering of iets anders Wegenis- en rioleringswerken in de Landegemstraat 28/04/2015 28 Stappenplan afkoppelen 2.Afkoppelingswerken  Door FARYS, via collectieve aannemer

29 Stappenplan afkoppelen Keuring door erkend keurder

30 Sectienummering of iets anders Wegenis- en rioleringswerken in de Landegemstraat 28/04/2015 30 Voorziene tussenkomsten  Financiële tussenkomst  Afkoppelingsstudie –Voor 100 % gedragen door FARYS  Afkoppelingswerken –Volledige tussenkomst in de kosten van de onderbouw –Tussenkomst geldt voor de noodzakelijke werken verbonden aan afkoppeling, volgens raming afkoppelingsdeskundige (exclusief herstel verhardingen, groen- en tuinherstel) –Bovengrondse werken (o.a. verhangen regenafvoerpijpen / dakgoten …) en eventuele inpandige werken (op vraag van eigenaar) zijn te coördineren door de eigenaar

31 Inventief zijn bij afkoppelen ?  Niet mengen van afval- en regenwater  Verminder afvoer regenwater: Door bronmaatregelen, met nuttig gebruik - Regenton - Waterdoorlatende verharding - Infiltratie op perceel - Groendak - Regenwaterput, met herbuiksysteem  Aansluitingsplicht!

32 AANSLUITING OP RIOLERING Alle bestaande aansluitingen worden overgekoppeld – 1 DWA – 1 RWA Afkoppelingswerken op particulier terrein

33 Voorbereidende werken nutsleidingen

34 NUTSLEIDINGEN Wat? – Vernieuwen openbare verlichting – Ondergronds brengen net (bebouwde kom) – Ontdubbelen en vernieuwen drinkwaternet – Vernieuwen leidingen telecommunicatie Bestaande huisaansluitingen worden gefaseerd overgekoppeld Opgebroken verharding wordt voorlopig hersteld in afwachting van wegeniswerken

35 NUTSLEIDINGEN Aannemer Vindevogel Aanleg leidingen: 4 mei tot ca. 8 juni – Start aan onpare kant huisnr. 21 – richting Beertegemstr. – Daarna pare kant vanaf de Beertegemstraat Aansluitend overkoppelingen: ca. 10 WD Sloop bovengronds net + plaatsen nieuwe OV

36 Wegenis- en rioleringswerken in de Landegemstraat 28/04/2015 36 Nutsleidingen  Nieuwe aansluiting van nutsleidingen – best nu aanvragen – is dringend! Waarom? Herstel in nieuw aangelegde voetpaden: -Kan nooit in dezelfde staat worden hersteld -Zorgt voor extra hinder -Zorgt voor extra kosten

37 Wegenis- en rioleringswerken in de Landegemstraat 28/04/2015 37 Nutsleidingen Hoe? Tijdig aanvragen via de betrokken netbeheerder  Drinkwater: –078/35 35 99 –www.farys.bewww.farys.be  Gas – Electriciteit: –078/ 35 35 34 –www.eandis.bewww.eandis.be  Proximus: –0800/ 22 800 –www.proximus.bewww.proximus.be

38 TIMING WEGENIS en RIOLERING Afkoppelingen op privaat terrein Start der wegeniswerken: eerste week augustus Uitvoeringstermijn: 80 WD Voorziene einde: einde 2015

39 FASERING Aanleg RWA in losweg Opbraak wegenis: kant pare nummers Aanleg DWA Opbraak wegenis: kant onpare nummers Aanleg RWA Opbraak oude riolering in zijbermen Rioolaansluitingen Rioolkolken Fundering Boordstenen Onderlaag asfaltverharding Voetpaden Toplaag asfaltverharding

40 RAMING DER WERKEN Totaal:€ 784.255,00 Afkoppelingen:€ 101.140,00

41 HINDER

42 Hoe blijft u op de hoogte? Praktische informatie via bewonersbrief Elektronische nieuwsbrief Gemeentelijk informatieblad “De Zingemnaar” Technische dienst Gemeentelijke website Facebook « wegeniswerken Zingem » Media

43 WAARHEEN MET VRAGEN? Contactpersonen – Gemeentebestuur Zingem Kathleen Hutsebaut – burgemeester Peter Martens – diensthoofd TD – 09 389 01 20 – technischedienst@zingem.be technischedienst@zingem.be Noodnummer: 0476 26 18 23 – Aannemer Audoorn 09 384 16 05

44 44 PAUZE Het gemeentebestuur biedt aan de bar een drankje aan

45 45 Gelieve terug naar jullie plaats terug te keren voor de vragenronde

46 46 VRAGENRONDE

47


Download ppt "VERWELKOMING Kathleen HUTSEBAUT Burgemeester WEGENIS EN RIOLERING Landegemstraat Infovergadering 28 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google