De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk INFOVERGADERING Project Herinrichting Stevoortse Kiezel N739 Datum 8 februari 2012 OpdrachtgeverStad Hasselt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk INFOVERGADERING Project Herinrichting Stevoortse Kiezel N739 Datum 8 februari 2012 OpdrachtgeverStad Hasselt."— Transcript van de presentatie:

1 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk INFOVERGADERING Project Herinrichting Stevoortse Kiezel N739 Datum 8 februari 2012 OpdrachtgeverStad Hasselt Medeopdrachtgevers Infrax - AWV

2 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING Situering

3 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Algemene info  Wegenis- en rioleringswerken ▫ Aanleg van vrijliggende en aanliggende fietspaden ‘Module 13’ ▫ Heraanleg van wegenis ◦ Nieuwe opbouw ◦ Affrezen + nieuwe toplaag ▫ Aanleg van kruispuntoplossingen: ◦ Middeneiland ◦ Verhoogd wegdek in beton ▫ Aanleg van RWA- en DWA-rioleringsstelsel ▫ Ruimen en herprofileren van bestaande grachten ▫ Inplanting van een bufferbekken ▫ Bouw van een pompput/persleiding SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING

4 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Algemene info  Betalende partijen ▫ Stad Hasselt ▫ Agentschap Wegen en Verkeer ▫ Infrax SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING

5 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Materialen Wegenis  Rijweg Asfalt  Wegdek thv middeneiland Uitgewassen grijze betonverharding & verhoogd wegdek  Fietspad Betonverharding ◦ Vrijliggend: Grijs ◦ Aanliggend: Rood in de massa gekleurd  Overrijdbare middenberm Geprofileerde grijze betonverharding; motief b etonstraatstenen, 22 x 11 x 10 cm  Busperron Betonstraatstenen, grijs, 22 x 22 x 10 cm Beplanting  Bomen (eik)  Onderbeplanting (middengeleider) Lonicera nitida 'Maigrün'  Grasbermen SITUERING/ ALGEMENE INFO/ MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING

6 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken Aanliggende fietspaden SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING PDW

7 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel Aanliggende fietspaden SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP

8 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel Bushalte ter hoogte van de spoorweg SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP

9 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken Aanliggend en vrijliggende fietspaden : Grote Negenbunderstraat

10 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken Middengeleider ter hoogte van schooltje SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING PDW

11 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel Middengeleider ter hoogte van schooltje SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP

12 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel Overrijdbare middenberm SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP

13 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING PDW Vrijliggende fietspaden

14 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP Vrijliggende fietspaden – Gedeeltelijke opbraak bestaande rijweg

15 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP Vrijliggende fietspaden – nieuwe opbouw

16 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING PDW Middengeleider ter hoogte van hsnr 151 – vrijliggend fietspad

17 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel Vrijliggende fietspaden – aanleg middengeleider

18 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken Asverschuiving - vrijliggende fietspaden : Middengeleider ter hoogte van hsnr 151 – Schimpenstraat

19 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP Vrijliggende fietspaden – nieuwe opbouw

20 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP Vrijliggende fietspaden – Gedeeltelijke opbraak bestaande rijweg

21 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING PDW Verhoogd wegdek ter hoogte van Schimpenstraat – vrijliggend fietspad

22 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel Verhoogd wegdek ter hoogte van Schimpenstraat – vrijliggend fietspad SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP

23 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING PDW Bushalte ter hoogte van de Schimpenstraat (komende van Stevoort)

24 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Bushalte ter hoogte van de Schimpenstraat (komende van Kuringen) Plan der werken

25 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP Bushalte ter hoogte van de Schimpenstraat

26 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken Vrijliggende fietspaden : thv woningen

27 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP Vrijliggende fietspaden – rijweg nieuwe opbouw

28 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken Vrijliggende fietspaden met gracht: voorbij woningen

29 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk

30 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING PDW Fietsoversteek ter hoogte van de Haagstraat – Aansluiting met FASE 1

31 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Dwarsprofiel Aansluiting fietspaden met FASE 1 SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING TDP

32 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Riolering Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel - DWA (afvalwater) Probleem: DWA-collector in Kuringersteenweg Terreinprofiel Oplossing: oGravitaire afstroom vanaf hsnr 113 richting ‘Sterrebeek’ oNoodzaak tot plaatsen pompput aan het bufferbekken oPersleiding pompt afvalwater naar put daar waar er terug gravitaire afstroom is richting Kuringersteenweg (deel bestaande en te behouden riolering) - RWA (regenwater) oBuffering in bestaande en nieuwe grachten oBuffering in de berm oBuffering in bufferbekken langs de ‘Sterrebeek’ SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING PDW

33 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk RWA-Riolering – principeschets SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING PDW Afwatering naar bufferbekken Afwatering Herkenrodebosstraat Afwatering naar Kuringersteenweg Inplanting bufferbekken

34 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Plan der werken Inplanting pompput en bufferbekken langs ‘Sterrebeek’ SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING PDW

35 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk VOORLOPIGE PLANNING - FASERING Start der werken  verplaatsingen nutsleidingen najaar 2012  Start der werken voorjaar 2013 (kant Stevoort richting Kuringersteenweg) Fasering  4 fasen  Fase 1 : reeds aangelegd fietspad t.e.m. Schimpenstraat  Fase 2 : Schimpenstraat t.e.m. school (waarbij ter hoogte van school in 2 helften)  Fase 3 : School tot Kleine Negenbunder  Fase 4 : Kleine Negenbunder tot Kuringersteenweg OPGELET VOORLOPIGE PLANNING EN FASERING

36 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk SITUERING / ALGEMENE INFO / MATERIALEN / GRONDPLAN-DOORSNEDE/ RIOLERING Situering 1 2 3 4

37 Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk Vragenronde Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Ingenieursbureau Jaarbeurslaan 25 3600 Genk INFOVERGADERING Project Herinrichting Stevoortse Kiezel N739 Datum 8 februari 2012 OpdrachtgeverStad Hasselt."

Verwante presentaties


Ads door Google