De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grondwater & IJpelaar Bas Hoefeijzers Eric Willekens, mei 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grondwater & IJpelaar Bas Hoefeijzers Eric Willekens, mei 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Grondwater & IJpelaar Bas Hoefeijzers Eric Willekens, mei 2011

2 Inhoudsopgave Oorzaak overlast
Verantwoordelijkheden van de burger en de overheid Gemeentelijke plannen Mogelijke plannen voor de burger Het vervolg

3 Oorzaak overlast

4 Oorzaak overlast(1)

5 Oorzaak overlast(2)

6 Oorzaak overlast(3) Leem Veen

7 Oorzaak overlast(4) Grondwaterstanden in Ijpelaar rond Rijnauwenstraat – Wildenborgstraat in periode : PB1: 0,1-0,7 m – MV PB2: 0,3-0,8 m – MV PB3: 0,4-0,7 m – MV PB4: 0,4-0,7 m – MV PB5: 0,3-0,7 m – MV PB6: 0,7-0,9 m – MV PB7: 0,4-0,7 m – MV

8 Oorzaak overlast (5)? Grondwater stroomt naar IJpelaar
Regenwater kan moeilijk in de bodem zakken in IJpelaar Oppervlaktewater in IJpelaar is gedempt zodat grondwater en regenwater slecht kunnen wegstromen Gevolg: grondwater tijdens natte periode op ca. 40 cm.

9 Vragen?

10 Wie is verantwoordelijk voor het oplossen?
Wettelijk kader 1: waterwet Wettelijk kader 2: bouwbesluit

11 Wettelijk kader 1: Waterwet (1)
….De waterwet geeft de gemeente een zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijke te voorkomen of te beperken voor zover gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn…. ……de gemeente is niet verantwoordelijk voor het handhaven van het grondwaterpeil in bebouwd gebied…. ….de zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht….. …. de zorgplicht leidt niet tot aansprakelijkheid voor schadesituaties in het verleden….

12 Wettelijk kader 2: Bouwbesluit
…De bouwregelgeving verplicht niet tot het waterdicht maken van ruimten beneden de begane grondvloer, tenzij deze ruimten als zogenoemd verblijfsgebied worden gebruikt…. …Gemeenten hoeven in hun beleid dan ook evenmin als uitgangspunt een grondwatersituatie te hanteren, waarbij kelders of kruipruimten gevrijwaard worden van grondwateroverlast …. …de wetgeving geeft verder expliciet aan dat de particulier zelf moet zorgen dat zijn gebouw voldoet aan wensen die hij daarbovenop zelf heeft ten aanzien van het object…

13 Conclusie verantwoordelijkheden
Gemeente Zelf voor maatregelen op eigen terrein zorgen als er problemen zijn. Maken aansluitmogelijkheden drainage voor de burger De gemeente ontwerpt een voorziening op een manier dat de burger optimaal profiteert Burger De burger heeft het recht om aan te sluiten op een voorziening in openbaar gebied

14 Vragen?

15 Hoe verder?

16 Wat gaat de gemeente doen?
Plan: Rioolvervanging met aanleg drainage Plan: Aanleg oppervlaktewater met onderbemaling Plan: Herstraten van wegen met betere afwatering regenwater Voorlopige realisatieperiode: 2013 tot 2018

17 Gemeente in openbaar gebied
Stap 1: definitieve keuze vorm nieuw riool Stap 2: uitwerken structuurplan voor IJpelaar-totaal Stap 3: vaststellen principe fasering voor uitvoering Stap 4: starten met de voorbereiding van fase 1

18 Wat kan de perceelseigenaar doen?
Drainage in de tuin Waterdicht maken van vloer van woonkamer Waterdicht maken van muren Isoleren van kruipruimten

19 Gemeente & burgers Eind begin 2012: Organiseren diverse bloksgewijze bijeenkomsten Mogelijke oplossingen Individuele oplossingen of bloksgewijze oplossingen Nu starten of wachten?

20 Vragen?

21 Meer weten? Internet: Brochure "Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak“ 2. Google [ oplossing vocht ] 3. Google [ drainage tuin] Mail aan Breda:


Download ppt "Grondwater & IJpelaar Bas Hoefeijzers Eric Willekens, mei 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google