De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal waterbeleid en Europese doelstellingen Wim Van Gils Beleidsmedewerker Water.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal waterbeleid en Europese doelstellingen Wim Van Gils Beleidsmedewerker Water."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal waterbeleid en Europese doelstellingen Wim Van Gils Beleidsmedewerker Water

2 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Inhoud 1.Welk lokaal waterbeleid ? 2.Welke Europese doelstellingen ? 3.De toestand 4.Europese doelstellingen vertaald 5.Uitdagingen voor lokaal waterbeleid

3 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Welk lokaal waterbeleid ? Waterzuivering –Riolering, IBA’s, KWZI’s –Zoneringsplannen –(uitvoeringsplannen) Deelbekkenbeheerplannen –Beheer waterlopen –Grondwater –…..

4 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Europese doelstellingen Richtlijn Stedelijk Afvalwater Kaderrichtlijn Water Nitraatrichtlijn, grondwaterrichtlijn, zwemwaterrichtlijn, …..

5 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Richtlijn Stedelijk Afvalwater Aantal IE31/12/9831/12/05 < 2000Indien inzameling, “toereikende behandeling” 2000-10.000Inzameling, secundaire behandeling > 10.000Inzameling, Tertiaire behandeling Toereikende behandeling : behandeling van stedelijk afvalwater door middel van een proces en/of afvoersysteem waardoor de ontvangende wateren na de lozing aan de relevante kwaliteitsdoelstellingen en aan de relevante bepalingen van deze en andere communautaire richtlijnen voldoen;

6 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen KRLW - DIWB Goede ecologische toestand in 2015 Organisatie waterbeheer per stroomgebied Participatie Kostenterugwinningsprincipe (!)

7 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen De toestand Slechte waterkwaliteit Achterstand zuivering De toestand in West-Vlaanderen Slecht rendement investeringen

8 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Waterkwaliteit Doelstellingen (Vlarem) bijna nergens bereikt (< 1 %) Achterblijver op EU-vlak Geen vooruitgang meer sinds 2000 Nivellering: zwarte punten raken opgelost, beste waterlopen raken gedegradeerd

9 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Achterstand zuivering Vlaanderen behoort tot de achterblijvers op het vlak van de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. Zuiveringsgraad –Vlaanderen 63 % –EU gemiddelde 77 % –Buurlanden + 85 %

10 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen West-Vlaanderen Rioleringsgraad 84,0 % (VL: 86,4 %) Zuiveringsgraad 64,1 % (VL: 63,8 %) Arrondissementrioleringsgraadzuiveringsgraad Brugge89,0 %78,7 % Diksmuide66,4 %48,1 % Ieper74,0 %55,7 % Kortrijk89,1 %63,4 % Oostende91,7 %88,3 % Roeselare80,3%41,4 % Tielt66,0 %28,0 % Veurne85,7 %78,7 %

11 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Rendement

12 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Europese doelstellingen vertaald Doelstelling Kaderrichtlijn Water:  100% zuiveringsgraad tegen 2015 Zuivering individueel of collectief Afstemming met andere waterbeheerders

13 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Uitdagingen lokaal waterbeleid Is 100 % zuiveringsgraad in 2015 realistisch ? –1990  2004 30%  63% –( 2,35 % / jaar) –Extrapolatie 2015: 89 % –IBA’s: 2 – 4 % (afh van zonering)  Versnelling noodzakelijk

14 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Uitdagingen lokaal waterbeleid Financieringsvraagstuk –Stijging kosten door groter patrimonium –Onderhoud en vervanging loopt ernstig achter –Kostenbeheersing ontbreekt –Wie draagt kosten voor IBA ? –Stijging drinkwaterfactuur ?

15 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Uitdagingen lokaal waterbeleid Doorgedreven afkoppeling noodzakelijk –Financieel (minstens 20% goedkoper) –Ecologisch (beter rendement) –Vraagt nieuwe aanpak mét burgers (huizen afkoppelen) –Financiële prikkel ?

16 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Besluit (zoneringsplannen) Belangrijk als eerste stap planning Voortmaken ! Probleem niet doorschuiven naar burgers Kans voor sensibilisatie burgers Geen verborgen keuze tegen KWZI’s !

17 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Besluit (algemeen) Grote uitdaging Grote lokale verschillen Nieuwe aanpak nodig –Lange termijn denken, planning –Afkoppelen met de burgers –Betere controle –Afstemming andere waterbeheerders

18 Bedankt Wim Van Gils Beleidsmedewerker water Bond Beter Leefmilieu wim.van.gils@bblv.be


Download ppt "Lokaal waterbeleid en Europese doelstellingen Wim Van Gils Beleidsmedewerker Water."

Verwante presentaties


Ads door Google