De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stedelijk Waterplan Gorinchem Han Lievense Afdeling Weg en Water oktober 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stedelijk Waterplan Gorinchem Han Lievense Afdeling Weg en Water oktober 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Stedelijk Waterplan Gorinchem Han Lievense Afdeling Weg en Water oktober 2006

2 Waterplan Waarom een Waterplan Positie van het Waterplan Totstandkoming van het waterplan Inhoud van het Waterplan Planning en kosten

3 Waarom een waterplan Advies vanuit de NBW om verplichte wateropgaaf in beeld te brengen Roep om duidelijkheid. Wie doet wat, waar, hoe en waarom Hoe denken de burgers over het water in de stad Waar bevinden zich de problemen bij hevige neerslag

4 Positie waterplan GRP Water Riool WP PB BP SP AP

5 Betrokkenen De gemeente neemt initiatief. Projectleiders van Waterschap(pen) en Gemeente trekken de kar en financieren Overige waterpartners (prov ws / rws) doen mee vanaf de zijlijn (in projectgroep) Een extern adviesbureau schrijft het plan (Witteveen en Bos) Burgers worden geraadpleegd in het “WaterbeRaad” Bestuurders beslissen in de Stuurgroep

6 Inhoud Waterplan Inventarisatie van: – alle waterige plannen – watersysteem (modellering) – knelpunten – afspraken – eigendommen Visie op de inrichting Maatregelenplan

7 Kader vast stellen dat een genormeerde bui van 124 mm in 5 dagen, die eens per 100 jaar valt (+ 10%), in 2015 door het oppervlaktewatersysteem verwerkt moet kunnen worden zonder dat inundatie optreedt.

8

9 Planning Proces -Vaststellen door waterschap en in college in oktober - Bewoners informeren in november Werkzaamheden - Uitvoering conform planning in het waterplan tussen nu en 2014

10 Kosten Totale kosten van de maatregelen € 1.861.000 Bijdrage waterschap€ 928.300 Bijdrage derden€ 20.000 Bijdrage Gemeente€ 912.700 Dekking uit andere plannen€ 260.700 Nodig voor uitvoering waterplan€ 652.000 verspreid over periode 2007-2014 Dekking uit de in het beleidsprogramma opgenomen middelen

11 Stedelijk Waterplan Gorinchem Han Lievense Afdeling Weg en Water oktober 2006


Download ppt "Stedelijk Waterplan Gorinchem Han Lievense Afdeling Weg en Water oktober 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google