De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

bewoners Pastoriedijk 230 – 56 Informatieavond rioolvervanging

Verwante presentaties


Presentatie over: "bewoners Pastoriedijk 230 – 56 Informatieavond rioolvervanging"— Transcript van de presentatie:

1 bewoners Pastoriedijk 230 – 56 Informatieavond rioolvervanging
Welkom WELKOM bewoners Pastoriedijk 230 – 56 (30 oktober 2012) Informatieavond rioolvervanging

2 Programma opening welkomstwoord Dhr. M. Speelman (portefeuillehouder deelgemeente Pernis) voorstelrondje toelichting van bevindingen en aspecten van de rioolvervanging (Projectmanager) pauze vragenronde afsluiting

3 Samenwerkende partijen
Deelgemeente Pernis Bewoners, ondernemers Pastoriedijk Gemeente Rotterdam verder de afdelingen: Watermanagement (GW), Ingenieursbureau (GW), De Werf Hoogvliet-Pernis, Communicatie (Sdr), Projectmanagement (SO)

4 W-Eur (Ned. / Eng.) voor de aanleg van rioleringsbuizen
Vanaf 1879 begint de uitvoering van plannen voor een Rotterdams rioleringsstelsel

5 Verbeteren sanitaire situatie
afvoeren hemelwater, afval water (in wetgeving opgenomen als overheidstaak) verbeteren volksgezondheid (voorkomen bacterievorming, ongedierte, ziekten enz.) daarmee bijdragen aan woonkwaliteit en woongenot

6 Ligging hoofdriool Pastoriedijk
in de voormalige brandgang tussen de achtertuinen (Pastoriedijk – Burg. Beyenstraat) inmiddels zeer oud (1955), beschadigingen, scheurtjes, gebreken betonnen delen met doorsnee van 300x450 mm en 400x600 mm vervangen van ± meter

7 Video inspectie foto (Pastoriedijk)

8 Video inspectie foto – voorbeeld van scheuren in riool

9 Mogelijke gevolgen bij verzakking of instorting riool
verzakking tegels of grasveld scheuren aan schuurtjes en tuinhuisjes toename van ongedierte

10 Luchtfoto huidige riooltraject

11 De ‘strengere’ aandachtspunten
de landelijke en gemeentelijke verplichting, zorgplicht: ‘het afvoeren van afvalwater’ betekent minder flexibiliteit voor burger/gebruiker het voor de toekomst regelen van toegankelijkheid i.v.m. beheer en inspectie (overeenkomst in contractvorm of toevoeging aan notariële akten vestigen erfdienstbaarheid)

12 De ‘flexibele’ aandachtspunten
overlast beperken (zoveel als mogelijk) huisaansluitingen nakijken en/of meenemen (is verantwoordelijkheid bewoner/eigenaar; kosten blijven voor rekening bewoner, maar nagaan of het werk tegelijkertijd kan worden meegenomen) waar nodig (beperkt) tuin herstel (laten) verzorgen waar nodig (de)montage en opslag van schuurtjes, tuinhuisjes enz.

13 technisch niet heel ingewikkeld
De vervanging … (1) technisch niet heel ingewikkeld werkruimte ter plaatse is beperkt (smal) schuurtjes, tuinhuisjes, bomen struiken ‘op het riool’ beton vervangen door pvc (400 mm) vrij verval riool (aanleg onder afschot) zo min mogelijk hoeken, zo recht mogelijk, de ideale lijn zoeken, minder inspectie/onderhoudsputten nodig nieuwe traject nauwkeuriger te bepalen a.d.h.v. nadere bezichtiging, inspectie, van de situatie

14 uw medewerking ….. klankbordgroep ……
De vervanging … (2) uw medewerking ….. klankbordgroep …… (kandidaten gevraagd voor klankbordgroepje vanuit bewoners. De klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd informatie en advies geven aan het projectteam)

15 Planning onderzoek, voorbereiding, uitwerking engineerings-tekeningen, inkoop, uitvoering indicatie rioolvervanging: een aantal maanden in de periode maart – okt 2013 (voor de aanpassing, herinrichting van Pastoriedijk-Boven; eind 2013 of begin 2014)

16 Dank voor uw aandacht P A U Z E
- vragenformulier - medewerker spreken

17 Vragen en gespreksronde
kandidaten klankbordgroep bewoners rondvraag sluiting


Download ppt "bewoners Pastoriedijk 230 – 56 Informatieavond rioolvervanging"

Verwante presentaties


Ads door Google