De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wateren op de hogere zandgronden met voedselarm, zuur tot zwak gebufferd water Emiel Brouwer m.m.v. Roland Bobbink Jan Roelofs Vennen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wateren op de hogere zandgronden met voedselarm, zuur tot zwak gebufferd water Emiel Brouwer m.m.v. Roland Bobbink Jan Roelofs Vennen."— Transcript van de presentatie:

1 Wateren op de hogere zandgronden met voedselarm, zuur tot zwak gebufferd water Emiel Brouwer m.m.v. Roland Bobbink Jan Roelofs Vennen

2 Indeling naar buffering Zuur ven: pH < 4,5; alkaliniteit < 50 µeq/liter. Knolrus, veenmossen, Vensikkelmos /libellen (Watersnuffel e.a.), waterkevers, muggenlarven, Heikikker Zeer zwak gebufferd ven: pH 4,5 – 6,5; alkaliniteit 50-200 µeq/liter. Waterlobelia, Vlottende bies, Duizendknoopfonteinkruid / salamanders, enkele vissoorten Zwak gebufferd ven: pH 5 – 7; alkaliniteit 200-1000 µeq/liter. Stijve moerasweegbree, Ongelijkbladig fonteinkruid, Pilvaren / slakken, weekdieren, veel vissoorten

3 weinig stikstof (N), fosfor (P) en koolstof (C) beschikbaar Zacht waterLand CO 2 Hard water (CO 2 ) CO 2 HCO 3 CO 2 (CO 2 ) CO 2 (CO 2 ) CO 2 (CO 2 ) CO 2 O2O2 (CO 2 ) CO 2

4 Indeling naar: hydrologie Contact met andere oppervlaktewateren (gradiënten!) Permanente versus droogvallende wateren Grondwaterstromingen & peilfluctuatie

5 Schijngrondwaterspiegel fluctuerend peil = waterkerende laag = regionaal grondwater

6 Grondwaterstromingen & peilfluctuatie Schijngrondwaterspiegel fluctuerend peil = waterkerende laag = regionaal grondwater Schijngrondwaterspiegel constant peil

7 Grondwaterstromingen & peilfluctuatie Schijngrondwaterspiegel fluctuerend peil = waterkerende laag = regionaal grondwater Schijngrondwaterspiegel constant peil Regionaal grondwater Weinig gebufferd

8 Grondwaterstromingen & peilfluctuatie Schijngrondwaterspiegel fluctuerend peil = waterkerende laag = regionaal grondwater Schijngrondwaterspiegel constant peil Regionaal grondwater Weinig gebufferd Regionaal grondwater Gebufferd

9 Effecten van droogvallen

10

11

12 Zuur ven Zeer zwak gebufferd ven = regionaal grondwater = waterkerende laag //////////////// = klei / leem laag //////////////// /////////////////// Zwak gebufferd ven Aantastingen, verdroging: oorspronkelijke situatie /////////////////////////////////////

13 Zuur ven Voormalig zeer zwak gebufferd ven = regionaal grondwater = waterkerende laag //////////////// = klei / leem laag //////////////// /////////////////// Zwak gebufferd ven Aantastingen, verdroging: verdroogde situatie ///////////////

14 Aantastingen, verdroging: gevolgen abiotiek Kleiner wateroppervlak: kwantitatieve achteruitgang Verzuring inzijggebied: zuurder grondwater Minder grondwateraanvoer: buffering, ijzer, kooldioxide, peilfluctuatie Vaker droogvallen: minder drijftillen, oxidatie venbodem

15

16 Windwerking ZW NO ZW NO

17 Windwerking ZW NO ZWNO

18

19 Aantastingen: versnippering

20 Herstelmaatregelen: Herstel kwantitatieve hydrologie Herstel grondwateraanvoer Verminderen verdamping/drainage Venpeil opstuwen Peilfluctuatie verlagen/verhogen Wegzijging verminderen?

21 Venpeil Peil opstuwen: blijf zorgen voor voldoende doorstroming! Fluctuatie verhogen: in wateren met vegetatie uit Oeverkruidklasse. Doel: voedselarmoede in stand houden Fluctuatie verkleinen: alleen zinvol in vennen met hoogveenachtige of laagveenachtige vegetaties die gevoelig zijn voor peilschommelingen

22 Herstelmaatregelen tegen verzuring Spontaan herstel? Inlaat gebufferd water Bekalking van het inzijggebied

23 Herstel Bergvennen (1993 - 94)

24 Keyenhurk Verspreiding van Oeverkruid Voor herstel Hersteld, geen inlaat 1 jaar na waterinlaat 11 jaar na waterinlaat

25 Scherpven Verspreiding Oeverkruid 19-09-2007

26


Download ppt "Wateren op de hogere zandgronden met voedselarm, zuur tot zwak gebufferd water Emiel Brouwer m.m.v. Roland Bobbink Jan Roelofs Vennen."

Verwante presentaties


Ads door Google