De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Funderen van een bouwwerk les 6 Zettingen Zettingen bij funderingen op staal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Funderen van een bouwwerk les 6 Zettingen Zettingen bij funderingen op staal."— Transcript van de presentatie:

1 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Funderen van een bouwwerk les 6 Zettingen Zettingen bij funderingen op staal

2 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 2 Zetting van een slappe laag In de kleilaag heerst een gemiddelde korrelspanning p’ ww v’v’ p’ v’v’ diepte onsamendrukbaar kleilaag onsamendrukbaar

3 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 3  p’ Hoe reageert de grond op een belastingverhoging? Spanningsverhoging  p’ ww v’v’ p1’p1’ p2’p2’ v’v’ diepte onsamendrukbaar kleilaag onsamendrukbaar Zetting van een slappe laag P2’P2’ P1’P1’ p’ p’ = (p 1 +p 2 ) / 2

4 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 4 Zettingen Hoe reageert de grond op een belastingverhoging? Spanningsverhoging  p’ Zetting w p’  p’

5 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 5 Zettingen Uitzetten op logaritmisch papier levert een lineair verband op: Zetting w p’  p’ 1000100101

6 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 6 Zetting van een laag: Terzaghi: met:w = eindzetting h = laagdikte C = zettingsconstante vlg. Terzaghi p’  p’ h

7 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 7 Samendrukkingsapparaat Grondmonster Ring Met water gevuld bakje Meethorloge Gewicht Contra- Gewicht

8 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Effect van een voorbelasting Ontlasten: Geeft opvering, echter veel minder dan de samendrukking bij belasten Her-belasten Geeft zettingen, maar ook veel minder dan bij een nieuwe belasting

9 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 9 Tijd-zettingsgedrag De berekende zettingen zijn eindzettingen. Onder eindzettingen wordt verstaan: de zetting na 10.000 dagen (ca. 30 jaar) Na 30 jaar gaat het zettingsproces nog wel door, maar in een sterk vertraagd tempo. Vertraging in zettingsgedrag heeft 2 oorzaken: Uitpersen van water heeft tijd nodig Kruip van de grond (seculair effect)

10 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 10 Uitpersen van water Korrelskelet samendrukbaar Water onsamendrukbaar Dit leidt ertoe dat het gewicht aanvankelijk door het water wordt gedragen

11 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 11 Doorlatendheid van grond Doorlatendheid groot water stroomt gemakkelijk Doorlatendheid klein water stroomt moeilijk Grote korrels en grote poriën: Kleine korrels en kleine poriën:

12 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 12 Doorlatendheid van grond Doorlatendheid groot: zand grind Doorlatendheid klein: klei veen Samendrukbare lagen hebben over het algemeen ook een geringe doorlatendheid

13 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 13 Uitpersen van water: schematisch model Belasting water

14 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 14 Zetting van een laag: Terzaghi: met:w = eindzetting h = laagdikte C = zettingsconstante vlg. Terzaghi p’  p’ h

15 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 15 Voorbeeld opgave zettingen Vraag A Dezelfde grondopbouw als de eerdere opgave: –zandlaag  droog = 17 kN/m 3 en  nat = 19 kN/m 3, dikte 5 m –daaronder een kleilaag met  nat = 16 kN/m 3, dikte 7 m, C = 30 –daaronder een veenlaag met  nat = 11 kN/m 3, dikte 3 m, C = 15 –daaronder zand met  nat = 20 kN/m 3, dikte 10 m –Grondwaterstand: 2 m onder maaiveld Het maaiveld wordt 2 m opgehoogd met zand (  droog = 17 kN/m 3 ) Bereken de maaiveldzetting, indien de zandlagen onsamendrukbaar zijn.

16 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 16 0 -2 -5 -12 -15 -25  droog = 17 kN/m 3  nat = 19 kN/m 3  nat = 16 kN/m 3  nat = 11 kN/m 3  nat = 20 kN/m 3  [ kPa = kN/m 2 ] 100200 300 400  v ' = -2  v;gem ' = (61+103)/2 = 82 kPa  v;gem ' = 104,5 kPa 34 - 0 = 34 kPa 91 - 30 = 61 203 - 100 = 103 236 - 130 = 106 436 - 230 = 206 Oude situatie: korrelspanningen  v ‘

17 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 17 0 -2 -5 -12 -15 -25  droog = 17 kN/m 3  nat = 19 kN/m 3  nat = 16 kN/m 3  nat = 11 kN/m 3  nat = 20 kN/m 3  [ kPa = kN/m 2 ] 100200 300 400  v ' = -2  v;gem ' = 82+34 = 116 kPa  v;gem ' = 104,5 +34= 138,5 kPa  v ' = 2*17 = 34 kPa 68 - 0 = 68 kPa 125 - 30 = 95 237 - 100 = 137 270 - 130 = 140 Nieuwe situatie: korrelspanningen  v ‘

18 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 18 Zetting kleilaag: w klei = 7* 1/30 * ln{ (82+34)/82 } = 0,08 m Zetting veenlaag: w veen = 3* 1/15 * ln{ (104,5+34)/104,5 } = 0,06 m W tot = 0,08 + 0,06 = 0,14 m Uitwerking voorbeeld zettingen

19 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Zetting onder een fundering op staal 2:1 Effect van belastingspreiding

20 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 20 Een bouwmuur met een lengte van 8 m wordt gefundeerd op een strook met afmetingen 0,8 m x 8 m. Men wil op 2 m onder maaiveld funderen. De representatieve waarde van de belasting uit de bouwmuur bedraagt 200 kN/m’. De ondergrond bestaat uit –6 m zand Ф’ = 30 o γ droog = 17 kN/m 3, γ nat = 19 kN/m 3 –1 m klei met samendrukk.const. C=20, γ nat = 16 kN/m 3 –20 m zand De grondwaterstand bedraagt 1,5 m onder maaiveld Opgave 2 m 0,8 m 1,5 m 200 kN/m' Bereken voor de volgende situatie 1.de overall-veiligheid 2.de zetting 4 m 1 m zand klei

21 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Berekening bezwijkdraagvermogen Grootte invloedsgebied: Ф’ = 30º t e = 1,8*B ef met B ef = 0,8m t e = 1,4 m dus valt binnen de zandlaag

22 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 22 Draagkracht gedraineerde geval F v =  max ’ * A ef met:  max ’ = c e ’ * N c * s c * i c +  v ’ * N q * s q * i q + 0,5*  e ‘ * B ef * N  * s  * i  s  = 1 - 0,3 * B ef / L ef s q = 1 + (B ef / L ef ) * sin(  e ’) s c = (s q * N q - 1) / ( N q - 1) 2 m 0,8 m 1,5 m 200 kN/m'  ’ = 30 o, c’ = 0,  droog = 17 kN/m 3,  nat = 19 kN/m 3

23 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 23 Oplossing: draagkrachtfactoren N:  e ’ = 30 o => N  = 20, N q = 18 vormfactoren s: s  = 1 - 0,3 * B ef / L ef = 1 s q = 1 + (B ef / L ef ) * sin(  e ’) = 1 s c = (s q * N q - 1) / ( N q - 1) = niet relevant want c' = 0 factoren voor invloed horizontale belasting i: Geen horizontale belasting, dus deze zijn alle 1 korrelspanning op het funderingsoppervlak  v '   v ’ = 17 * 1,5 + 19 * 0,5 - 0,5 * 10 = 30 kN/m 2 effectief volumegewicht binnen het invloedsgebied t e :  e ‘  e ‘ = 19 - 10 = 9 kN/m 3

24 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bou GME3 les 3 dia 24 Oplossing draagkracht: Bezwijkdraagvermogen:  max ’ = c e ’ * N c * s c * i c +  v ’ * N q * s q * i q + 0,5*  e ‘ * B ef * N  * s  * i  = 0 + 540 + 72 = 612 kN/m 2 F v =  max ’ * A ef = 612 * 8 * 0,8 = 3.917 kN Belasting: F s = q * l = 200*8 = 1.600 kN De overall veiligheid bedraagt: --------------- = 2,4 3.917 kN 1.600 kN

25 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Zetting 2 m 0,8 m 1,5 m 200 kN/m' 4 m 1 m 2:1 4,5 m 0,8m + 4,5 m σ v ’ = 25,5 kPa σ v ’ = 66 kPa σ v ’ = 72 kPa p oud = σ v;gem ’ = 69 kPa Δσ’ = 200 kN/m per 5,3 m Δσ’ = 37,7 kN/m 2 oftewel 37,7 kPa => p nieuw p nieuw = 37,7 + 69 = 106,7 kPa zetting = 1m / 20 * ln (106,7 / 69) = 0,02 m zand klei


Download ppt "HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Funderen van een bouwwerk les 6 Zettingen Zettingen bij funderingen op staal."

Verwante presentaties


Ads door Google