De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.fugro.com Workshop schematiseringsfactor Demonstratie voorbeeldcasus Werner Halter Lelystad, 29 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.fugro.com Workshop schematiseringsfactor Demonstratie voorbeeldcasus Werner Halter Lelystad, 29 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 www.fugro.com Workshop schematiseringsfactor Demonstratie voorbeeldcasus Werner Halter Lelystad, 29 april 2009

2 www.fugro.com Workshop schematiseringsfactor Inhoud 1.Publieksexperiment 2.Voorbeeldcase

3 www.fugro.com moet ‘goed’ (?) GESTAPELDE ONZEKERHEID volgens de regels data ondergrondmodel en geometrie waterspanningen en stijghoogtes grondparametersmodelkeuze stabiliteitssom

4 www.fugro.com  Representatief geval, gevraagd STBI … –Geen droogte, geen verkeer  Normale set grondonderzoek –Boringen, sonderingen –Peilbuiswaarnemingen  Gevraagd schematisering –Laagopbouw (klei, veen, zand) –Waterspanningen (freatische lijn, stijghoogte) –Parameters (gewicht veen)  U krijgt meerdere opties (stemmen) SIMPELE CASE

5 www.fugro.com KADE IN HET GROENE HART veenkade kruinniveau: circa NAP niveau achterland: circa NAP -4,5 m

6 www.fugro.com 1. LAAGOPBOUW ? Waar zit de laagscheiding? A. NAP -5,0 m (boring is waar) B. NAP -5,5 m (sondering is waar) -5,0 -5,5

7 www.fugro.com 2. GEWICHT VEEN VEEN KLEI ZAND 10,0 kN/m 3 10,3 kN/m 3 11,2 kN/m 3 3 veenmonsters GEWICHT VEEN Wat is het volumiek gewicht van dit veen? A. 10,0 kN/m 3 (ondergrens) B. 10,5 kN/m 3 (gemiddelde) ?

8 www.fugro.com 3. FREATISCHE LIJN Hoe hoog is de freatische lijn bij extreme neerslag? A. NAP -2,25 m (0,50 m boven maximum) B. NAP -2,50 m (0,50 m boven gemiddelde) ?

9 www.fugro.com 4. STIJGHOOGTE ? Tot waar heeft de stijghoogte invloed? A. NAP -5,5 m (onderkant veenlaag) B. NAP -8,0 m (halverwege kleipakket) -5,5 -8,0

10 www.fugro.com SAMENVATTING VRAGEN 1. Laagscheiding? A. NAP -5,0 m B. NAP -5,5 m 2. Volumiek gewicht van dit veen? A. 10,0 kN/m 3 B. 10,5 kN/m 3 3. Freatische lijn bij extreme neerslag? A. NAP -2,25 m B. NAP -2,50 m 4. Invloed stijghoogte? A. NAP -5,5 m B. NAP -8,0 m

11 www.fugro.com ANALYSE

12 www.fugro.com RESULTATEN MAX: F = 1,00 GEM: F = 0,91 MIN: F = 0,81

13 www.fugro.com Hydraulische kortsluiting Geometrie Diepte sloot Tussenzandlagen Verkeersbelasting Opbarsten Onzekerheden

14 www.fugro.com Stappenplan schematiseringsfactor Stap 1a Opstellen basisschematisatie  Maatgevend / representatief dwarsprofiel  Geometrie  Grondopbouw  Grondparameters Stap 1b Opstellen ontwerp  Schematiseringsfactor = 1,3  Omgevingseisen / wensen

15 www.fugro.com Stappenplan schematiseringsfactor Stap 2 Nagaan of reductie van de schematiseringsfactor nuttig is  Onderbouwen onzekerheden  Reductie onzekerheden

16 www.fugro.com Stappenplan schematiseringsfactor Stap 3a Identificeren onzekerheden  Bodemopbouw  Geometrie  Waterspanningen  Uitvoerings- en beheersaspecten  Overige Stap 3b Bepalen schematiseringsfactor  Bereken Stabiliteitsfactor (F en ΔF)  Schat kans op voorkomen (P)  Bepaal schematiseringsfactor (γ b ) mbv tabel / rekensheet

17 www.fugro.com Voorbeeldcase dijkversterking (stap 1)  Dijk voldoet niet aan stabiliteit binnenwaarts  Versterking  berm aanbrengen bij schematiseringsfactor van 1,3  Basisschematisatie  goed verdichte klei (optimistisch geschematiseerd) Stevige klei Aanbrengen berm

18 www.fugro.com Stappenplan schematiseringsfactor (stap 3) Stap 3 Ongunstige scenario’s:  Tussenzandlagen  Geulen  Slappe lagen Kans hierop > 50% Basisschematisatie te positief  Stap 1

19 www.fugro.com Voorbeeldcase dijkversterking Veen Zand Klei Aanbrengen berm  Dijk voldoet niet aan stabiliteit binnenwaarts  Versterking  berm aanbrengen  Basisschematisatie  realistischere schematisatie  Ontwerp van berm bij schematiseringsfactor = 1,3  Stabiliteitsfactor ≥ schematiseringsfactor x schadefactor x modelfactor  1,47 ≥ 1,3 x 1,13 x 1,0

20 www.fugro.com Stappenplan schematiseringsfactor (stap 3)

21 www.fugro.com Ongunstige scenario’s Veen Zand Klei S1: Slappe veenlaag 0,5m dikker S2: Taludhelling binnentalud 5% steiler S3: Freatische lijn in dijk is 1m hoger S4: Respons watervoerende laag 1m hoger S5: Verkeersbelasting hoger dan standaard

22 www.fugro.com FdFd ΔFdΔFd Pγbγb Basisschematisatie1,31 S1: Slappe veenlaag 0,5m dikker1,15-0.160,11,16 S2: Taludhelling binnentalud 5% steiler1,23-0,030,0011,02 S3: Freatische lijn in dijk is 1m hoger1,16-0,150,11,16 S4: Respons watervoerende laag 1m hoger1,24-0,070,011,02 S5: Verkeersbelasting hoger dan standaard1,29-0,020,011,02 Benodigde schematiseringsfactor: γ b 1,16 Toepassen tabel  Bepalen schematiseringsfactor

23 www.fugro.com FdFd ΔFdΔFd Pγbγb Basisschematisatie1,31 S1: Slappe veenlaag 0,5m dikker1,15-0.160,11,16 S2: Taludhelling binnentalud 5% steiler1,23-0,030,0011,02 S3: Freatische lijn in dijk is 1m hoger1,16-0,150,11,16 S4: Respons watervoerende laag 1m hoger1,24-0,070,011,02 S5: Verkeersbelasting hoger dan standaard1,29-0,020,011,02 Benodigde schematiseringsfactor: γ b 1,16  ΔF d waarden -0,16 en -0,15  liggen tussen -0,1 en -0,2  P waarden 0,1 en 0,1 bij elkaar optellen  ΣP = 0,2  Schadefactor = 1,13 Bepalen schematiseringsfactor

24 www.fugro.com Bepalen schematiseringsfactor  ΔF d waarden -0,16 en -0,15  liggen tussen -0,1 en -0,2  P waarden 0,1 en 0,1 bij elkaar optellen  ΣP = 0,2  Schadefactor = 1,13  Schematiseringsfactor = 1,16

25 www.fugro.com Toepassen van de rekensheet Bepalen schematiseringsfactor

26 www.fugro.com Schadefactor γ n Betrouwbaarheidsindex β req = 4 + ( γ n -1) / 13 Schematiseringsfactor γ b = γ n · β req Toelaatbare faalkans P toelaatbaar Totale faalkans P tptaal = (Σ Scenario’s) % van toelaatbare kans = P totaal / P toelaatbaar Bepalen schematiseringsfactor Scenario’s

27 www.fugro.com Aanscherpen met rekensheet  optimalisatieslag Bepalen schematiseringsfactor

28 www.fugro.com Voorbeeldcase dijkversterking Veen Zand  Stap 4: Aanpassen ontwerp Klei Aanpassen berm Verleggen sloot

29 www.fugro.com Stappenplan schematiseringsfactor (stap 4) Stap 4  Aanpassen ontwerp berm of  Verleggen van de sloot

30 www.fugro.com FdFd ΔFdΔFd Pγbγb Basisschematisatie1,47 S1: Slappe veenlaag 0,5m dikker1,31-0.160,11,16 S2: Taludhelling binnentalud 5% steiler1,43-0,040,0011,02 S3: Freatische lijn in dijk is 1m hoger1,31-0,140,11,16 S4: Respons watervoerende laag 1m hoger1,39-0,080,011,02 S5: Verkeersbelasting hoger dan standaard1,46-0,010,011,02 Benodigde schematiseringsfactor: γ b 1,16 Bepalen schematiseringsfactor  Ontwerp van berm bij schematiseringsfactor = 1,3  Stabiliteitsfactor ≥ schematiseringsfactor x schadefactor x modelfactor  1,47 ≥ 1,3 x 1,13 x 1,0  Uit tabel volgt: benodigde schematiseringsfactor = 1,16  Nieuwe stabiliteitsfactor ≥ schematiseringsfactor x schadefactor x modelfactor  Nieuwe stabiliteitsfactor ≥ 1,16 x 1,13 x 1,0  Nieuwe stabiliteitsfactor ≥ 1,31

31 www.fugro.com FdFd ΔFdΔFd Pγbγb Basisschematisatie1,31 S1: Slappe veenlaag 0,5m dikker1,15-0.160,11,16 S2: Taludhelling binnentalud 5% steiler1,23-0,030,0011,02 S3: Freatische lijn in dijk is 1m hoger1,16-0,150,11,16 S4: Respons watervoerende laag 1m hoger1,24-0,070,011,02 S5: Verkeersbelasting hoger dan standaard1,29-0,020,011,02 Benodigde schematiseringsfactor: γ b 1,16 Bepalen schematiseringsfactor  Ontwerp van berm bij schematiseringsfactor = 1,16

32 www.fugro.com Voorbeeldcase dijkversterking Veen Zand  Stap 5: Uitvoeren onderzoek Klei Onderzoeken van dikte slappe laag Hoogtemeting freatische lijn Stijghoogte meting ?

33 www.fugro.com Stappenplan schematiseringsfactor Stap 5  Stap 1  Sonderingen  Ligging slappe lagen pakket beter in kaart  Peilbuizen  Freatische waterstand of stijghoogte meten tijdens maatgevend hoogwater Gevolg:  Afname P Scenario x Of  Uitsluiten scenario  Lagere schematiseringsfactor γ b

34 www.fugro.com FdFd ΔFdΔFd Pγbγb Basisschematisatie1,31 S1: Slappe veenlaag 0,5m dikker1,15-0.160,11,16 S2: Taludhelling binnentalud 5% steiler1,23-0,030,0011,02 S3: Freatische lijn in dijk is 1m hoger1,16-0,150,11,16 S4: Respons watervoerende laag 1m hoger1,24-0,070,011,02 S5: Verkeersbelasting hoger dan standaard1,29-0,020,011,02 Benodigde schematiseringsfactor: γ b 1,16 Bepalen schematiseringsfactor  Uitvoeren grondonderzoek   Verlagen onzekerheden   Benodigde schematiseringsfactor wordt verlaagd

35 www.fugro.com Samenvatting Noodzakelijke controleslagen:  Is optimalisatie van schematiseringsfactor wel nodig?  Is mijn basisschematisatie voldoende nauwkeurig?  Geldt de schematiseringsfactor nog bij het aangepaste ontwerp? Methodes ter optimalisatie van de schematiseringsfactor:  Schematiseringsfactor bepalen met spreadsheet i.p.v. tabel  Betere onderbouwing basisschematisatie

36 www.fugro.com


Download ppt "Www.fugro.com Workshop schematiseringsfactor Demonstratie voorbeeldcasus Werner Halter Lelystad, 29 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google