De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPENBARE INFORMATIEVERGADERING BETREFFENDE HET BBP 6 D Woensdag 9 februari 2011 om 19u Gemeenteschool « Tamaris-Condor »

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPENBARE INFORMATIEVERGADERING BETREFFENDE HET BBP 6 D Woensdag 9 februari 2011 om 19u Gemeenteschool « Tamaris-Condor »"— Transcript van de presentatie:

1 OPENBARE INFORMATIEVERGADERING BETREFFENDE HET BBP 6 D Woensdag 9 februari 2011 om 19u Gemeenteschool « Tamaris-Condor »

2 BBP 6D mod • Wat is een BBP ? • De BBP in Sint-Jans-Molenbeek • Beknopte historische toelichting van het BBP 6D • Nadelen van het BBP 6D (1981) • Doelstellingen van de wijziging • Toekomstig BBP • Conclusies van de hydrologische studie

3 Wat is een BBP ? Het is een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) • De best emmingsplannen leggen de gedetailleerde bestemming* van een deel van het gemeentelijk grondgebied vast (beperkte omvang). •De BBP worden ontwikkeld door de gemeenten. Ze streven 2 doelstellingen na : – Beheren van de bestemming – Beheren van de bebouwing in detail:  Inplanting en bouwvolume  De materialen van de constructies en hun directe omgeving  Het tracé en de maatregelen van aanleg voor de verbindingswegen  • Woongebied, gebied voor handel en diensten, gebied voor koeren en tuinen, maximum uitbreiding van de garages….

4 De BBP in Sint-Jans-Molenbeek • Globale herziening van de BBP eind 2006. De meeste BBP werden meer dan 30 jaar geleden opgesteld en zijn niet meer aangepast aan de huidige stedelijke en ecologische context. • Bevindingen omtrent het BBP 6 D. Bevindingen met betrekking tot de huidige situatie opgetekend door de stedenbouwkundige dienst: de natuurlijke vegetatie is zeer interessant en de groene ruimte geeft een meerwaarde aan de wijk Echter, voorziet het van kracht zijnde BBP in de oprichting van 2 gebouwen op de hoek van de Scheutbosch en Schoonslaapsterstraat

5 BBP 6D : goedgekeurd door KB van 16/9/1969 17 14 17 14 Aantal verdiepingen boven de begane grond Beknopte historiek

6 BBP 6D : goedgekeurd door KB van 19/3/1981 8 8 8 8 8 8 Aantal verdiepingen boven de begane grond 5 4 2-3

7 PPAS 6D : 2011 8* 5* 4* * Verdieping achter 5* 4* 3* 5* 4* 3* 1 4* 3* 8 Aantal verdiepingen boven de begane grond

8 Nadelen van het huidige BBP 1.Stadspark onopvallend, moeilijk beheer, weinig kwaliteitsvol voor de bewoners van de wijk 2.Inplanting en volume van de laatst te bouwen gebouwen volgens het BBP zijn niet geintegreerd in de huidige context van de gebouwen die grenzen aan de site. (Presentatie van de schetsen later in de presentatie)

9 Voordelen van het wijzigen van dit BBP: De verdeling van het zeer groot huizenblok in twee, door het verplaatsen van de toekomstige gebouwen loodrecht op de Schoonslaapsterstraat, maakt het volgende mogelijk: Doelstellingen van de wijziging  creëren van een open park aan de wijk TOEKOMSTIG BBP HUIDIG BBP

10 Doelstellingen van de wijziging  Zorgt ervoor dat de bezonning in de woongebieden niet wordt aangetast. 13u0017u00 In de late namiddag liggen de woningen van de Scheutboschlaan in de schaduw. De inplanting van nieuwe gebouwen werpen geen schaduwen op de woningen. TOEKOMSTIG BBP HUIDIG BBP

11 Doelstellingen van de wijziging Doorlaatbare oppervlakken : +/- 11.140 m²Doorlaatbare oppervlakken :+/- 14.880m² Huisvesting : indien 8 verd. : +/- 17.400 m² indien 6 verd. : +/- 13.800 m² Parkgebied: +/- 11.140 m² Huisvesting : +/- 12.240 m² Parkgebied: +/- 12.590m²  Toename van de doorlaatbare oppervlakken  Toename van het parkgebied  Afname van de woonoppervlakte (+ verbetering van het rusthuis) OPENBAAR PARK PRIVATE DOORLAATBARE ZONE ONDERGRONDSE PARKING TE BOUWEN OPENBAAR PARK PRIVATE DOORLAATBARE ZONE ONDERGRONDSE PARKING TE BOUWEN

12 Doelstellingen van de wijziging  behoud van een verkeersvrije verbinding HUIDIG BBP TOEKOMSTIG BBP

13 Doelstellingen van de wijziging  Uitbreiding van het rusthuis en de aansluitingen tussen de twee rusthuizen ter verbetering van het beheer TOEKOMSTIG BBP HUIDIG BBP

14 Toekomstig BBP 38 m 30 m 40 m 16,5 14 28 29 37,5 m 30 m 25% 56% 70% 90% 56% Maximale terrein bezetting 30 m Legende (klik om meer te zien): Afmetingen tussen de gebouwen

15 Huidig BBP Het huidig BBP voorziet hoogtes van GV+8 (effen rood). Volgens de GSV, rekening houdend met de omliggende hoogten, hoogten GV+6 (rode puntjes ) zijn meer geschikt De voorgestelde volumes (GV+ 3 tot GV+ 5) zijn volledig aangepast aan de omringende bouwvolumes OPENBAAR PARK PRIVATE DOORLAATBARE ZONE ONDERGRONDSE PARKING TE BOUWEN OPENBAAR PARK PRIVATE DOORLAATBARE ZONE ONDERGRONDSE PARKING TE BOUWEN Toekomstig BBP

16 Schets van de locatie 4 sets van foto's en schetsen zullen volgen:  Een luchtfoto definieert eerst waar de foto's worden genomen en hun invalshoek.  Daarna komt de foto van de werkelijke situatie.  Dan is een schets van de situatie zoals die zou zijn in functie van het van kracht zijnde BBP.  Tot slot een schets van de toekomstige situatie

17 Situatie in januari 2011 Huidig BBP Toekomstig BBP

18 Situatie in januari 2011 Huidig BBP Toekomstig BBP

19 Situatie in januari 2011 Huidig BBP Toekomstig BBP

20 Situatie in januari 2011Huidig BBPToekomstig BBP

21 Conclusies van de hydrologische studie  Historisch gezien was het gebied dat overeenkomt met het BBP 6D erg nat(waterscheiding Leybeek). Maar vanaf de aanleg van de Louis Mettewielaan is de waterloop gekanaliseerd.  De grondwaterstand bevindt zich ongeveer op 3 meter diepte.  De “sponsachtige “ afdruk van het terrein, na enkele dagen regen, is niet te wijten aan het grondwater dat veel te laag staat ten opzichte van het maaiveld. De zichtbare vochtigheid is te wijten aan de bodemkwaliteit: zeer doorlaatbaar aan het oppervlakte en ondoordringbaar op diepte (klei)  De oprichting van een gebouw in dit gebied overbelast de bodem niet. Dat wil zeggen dat de oprichting van een gebouw lichter is dan het gewicht van de aarde die moet worden uitgegraven. Het voorziene gebouw zal dus geen enkele invloed hebben. (De zuiger effect theorie is een theorie die enkel kan worden gevalideerd in geval van een gesloten volume. Dit is hier niet het geval)


Download ppt "OPENBARE INFORMATIEVERGADERING BETREFFENDE HET BBP 6 D Woensdag 9 februari 2011 om 19u Gemeenteschool « Tamaris-Condor »"

Verwante presentaties


Ads door Google