De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen
2/04/2017 Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen Verslag van het Rekenhof 2/04/2017 Rekenhof - commentaar bij 14de voortgangsrapportage Masterplan Antwerpen

2 Ontwikkelingen sinds januari 2010
Weinig beslissingen binnen BAM Werken Burchtse Weel, Noorderlaanbrug, Kattendijksluis, Van Cauwelaertsluis en tramlijnprojecten Brabo I in uitvoering Knelpunten Brabo II nog in discussie Beslissing Vlaamse Regering Masterplan 2020 op 30 maart 2010: bijkomende projecten + dubbelbesluit 2/04/2017

3 Beoordeling verslaggeving
BAM geeft afdoende informatie over aandeel BAM in Masterplan Antwerpen Géén geactualiseerde kostentabel bij 14°rapportage Nota VR Masterplan 2020  Vragenlijst van Rekenhof aan minister over impact  Antwoorden namens regering in bijlage 2 Quid informatie andere actoren dan BAM ? Afspraken met kabinet minister Crevits Informatie DAM-werkgroepen ? (o.a. kosten onduidelijk) 2/04/2017

4 Beoordeling dubbelbesluit
Dubbelbesluit VR 30 maart 2010 impliceert 4 voorwaarden voor Oosterweelverbinding: capaciteit, tunnelveiligheid, kostprijs en realisatietermijn Voorwaarden niet gepreciseerd Vergelijking tunnel-en brugvariant nog onvoldoende duidelijk Welke kostprijselementen komen in aanmerking ? 2/04/2017

5 Beoordeling Masterplan 2020
Algemeen beeld doelstellingen en reikwijdte Masterplan 2020 Handhaving principes tolfinanciering, vrachtwagenverbod kennedytunnel, ESR-neutraliteit Enkel indicatieve ramingen in overzichtstabel Masterplan 2020 Nog niet specifiek genoeg Budgettaire impact op toekomstige beleidsruimte Vlaamse Regering nog onvoldoende duidelijk Rol BAM wordt kleiner  kaderovereenkomst BAM aanpassen 2/04/2017

6 Beoordeling Masterplan 2020 (2)
Risicomanagement door betrokken agentschappen voor projectonderdelen buiten verantwoordelijkheid BAM belangrijker in Masterplan 2020 Geen nieuwe planning Impact op financiering: tolinkomsten Impact op raamovereenkomst met studiegroep SAM 2/04/2017

7 Masterplan 2020 en Oosterweelverbinding
Impact visie Oosterweelproject onder meer op investering Schijn, Ijzerlaanbrug  mogelijk verloren kosten Optie concessieformule Oosterweelverbinding aan bestaand overheidsbedrijf buiten ESR-consolidatiekring Nieuwe adviesaanvraag aan INR over ESR-neutraliteit ESR-neutraliteit nog niet definitief Let op voor substantiële projectwijzigingen Oosterweelproject binnen vergunningtraject en aanbestedingsprocedure Keuze voor tunnel is substantiële verandering Gefaseerde realisatie ligt niet voor de hand Aanpassing MER en GRUP 2/04/2017

8 Quid knelpunten ? Vier knelpunten (cfr. Bespreking 13° rapportage BAM)
Masterplan 2020 Procedure nietigverklaring GRUP Nieuwe GRUP nodig Niet weerhouden ESR-neutraliteit Nieuwe aanvraag ESR-neutraliteit lopende Moeilijke zoektocht financiering Financiering moet volledig worden herbekeken Maatschappelijke draagvlak Blijvend aandachtspunt 2/04/2017

9 Aanbevelingen Voor de commissie
Aanpassing beslissing commissie 22 maart 2005 ; nieuwe afspraken n.a.v. beslissing VR 30 maart 2010 Voor de regering Operationeel plan Masterplan 2020 gebruiken als nieuw referentiekader voor projectbeheersing en beleidsverantwoording Transparante communicatie over vergelijking tunnel- of brugvariant Voorzichtigheid bij verdere besluitvorming binnen lopende aanbestedingsprocedure en vergunningentraject Oosterweelverbinding 2/04/2017

10 Aanbevelingen Precisering kosten en budgettaire impact Masterplan 2020 (ESR-neutraliteit en kostenbeheersing) Risicobeheersing Masterplan 2020 door regering en betrokken overheidsdiensten ; onder meer toepassing aanbevelingen Sneller door Beter (resolutie ) Transparantie studiekosten DAM-werkgroepen ; in mededinging stelling dienstverlening Masterplan 2020 Voor de BAM Relevantie trafiekprognoses nagaan voor financieringsmogelijkheden, gelet op recente evoluties Verloren kosten inventariseren 2/04/2017


Download ppt "Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google