De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen Verslag van het Rekenhof 20/06/2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen Verslag van het Rekenhof 20/06/2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen Verslag van het Rekenhof 20/06/2014 1

2 Ontwikkelingen sinds januari 2010 • Weinig beslissingen binnen BAM • Werken Burchtse Weel, Noorderlaanbrug, Kattendijksluis, Van Cauwelaertsluis en tramlijnprojecten Brabo I in uitvoering • Knelpunten Brabo II nog in discussie • Beslissing Vlaamse Regering Masterplan 2020 op 30 maart 2010: bijkomende projecten + dubbelbesluit 20/06/20142

3 Beoordeling verslaggeving • BAM geeft afdoende informatie over aandeel BAM in Masterplan Antwerpen • Géén geactualiseerde kostentabel bij 14°rapportage • Nota VR Masterplan 2020  Vragenlijst van Rekenhof aan minister over impact  Antwoorden namens regering in bijlage 2 • Quid informatie andere actoren dan BAM ?  Afspraken met kabinet minister Crevits  Informatie DAM-werkgroepen ? (o.a. kosten onduidelijk) 20/06/20143

4 Beoordeling dubbelbesluit • Dubbelbesluit VR 30 maart 2010 impliceert 4 voorwaarden voor Oosterweelverbinding:  capaciteit, tunnelveiligheid, kostprijs en realisatietermijn  Voorwaarden niet gepreciseerd • Vergelijking tunnel-en brugvariant nog onvoldoende duidelijk • Welke kostprijselementen komen in aanmerking ? 20/06/20144

5 Beoordeling Masterplan 2020 • Algemeen beeld doelstellingen en reikwijdte Masterplan 2020 • Handhaving principes tolfinanciering, vrachtwagenverbod kennedytunnel, ESR-neutraliteit • Enkel indicatieve ramingen in overzichtstabel Masterplan 2020  Nog niet specifiek genoeg  Budgettaire impact op toekomstige beleidsruimte Vlaamse Regering nog onvoldoende duidelijk • Rol BAM wordt kleiner  kaderovereenkomst BAM aanpassen 20/06/20145

6 Beoordeling Masterplan 2020 (2) • Risicomanagement door betrokken agentschappen voor projectonderdelen buiten verantwoordelijkheid BAM belangrijker in Masterplan 2020 • Geen nieuwe planning • Impact op financiering: tolinkomsten • Impact op raamovereenkomst met studiegroep SAM 20/06/20146

7 Masterplan 2020 en Oosterweelverbinding • Impact visie Oosterweelproject onder meer op investering Schijn, Ijzerlaanbrug  mogelijk verloren kosten • Optie concessieformule Oosterweelverbinding aan bestaand overheidsbedrijf buiten ESR-consolidatiekring  Nieuwe adviesaanvraag aan INR over ESR-neutraliteit  ESR-neutraliteit nog niet definitief • Let op voor substantiële projectwijzigingen Oosterweelproject binnen vergunningtraject en aanbestedingsprocedure – Keuze voor tunnel is substantiële verandering – Gefaseerde realisatie ligt niet voor de hand • Aanpassing MER en GRUP 20/06/20147

8 Quid knelpunten ? Vier knelpunten (cfr. Bespreking 13° rapportage BAM) Masterplan 2020 Procedure nietigverklaring GRUP Nieuwe GRUP nodig Niet weerhouden ESR- neutraliteit Nieuwe aanvraag ESR- neutraliteit lopende Moeilijke zoektocht financiering Financiering moet volledig worden herbekeken Maatschappelijke draagvlakBlijvend aandachtspunt 20/06/20148

9 Aanbevelingen Voor de commissie • Aanpassing beslissing commissie 22 maart 2005 ; nieuwe afspraken n.a.v. beslissing VR 30 maart 2010 Voor de regering • Operationeel plan Masterplan 2020 gebruiken als nieuw referentiekader voor projectbeheersing en beleidsverantwoording • Transparante communicatie over vergelijking tunnel- of brugvariant • Voorzichtigheid bij verdere besluitvorming binnen lopende aanbestedingsprocedure en vergunningentraject Oosterweelverbinding 20/06/20149

10 Aanbevelingen • Precisering kosten en budgettaire impact Masterplan 2020 (ESR-neutraliteit en kostenbeheersing) • Risicobeheersing Masterplan 2020 door regering en betrokken overheidsdiensten ; onder meer toepassing aanbevelingen Sneller door Beter (resolutie 3.3.2010) • Transparantie studiekosten DAM-werkgroepen ; in mededinging stelling dienstverlening Masterplan 2020 Voor de BAM • Relevantie trafiekprognoses nagaan voor financieringsmogelijkheden, gelet op recente evoluties • Verloren kosten inventariseren 20/06/201410


Download ppt "Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen Verslag van het Rekenhof 20/06/2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google