De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beeldbestekken in RAW Openbare ruimte in RAW Tim Aarsen Consulent CROW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beeldbestekken in RAW Openbare ruimte in RAW Tim Aarsen Consulent CROW"— Transcript van de presentatie:

1 Beeldbestekken in RAW Openbare ruimte in RAW Tim Aarsen Consulent CROW
Cursisten welkom heten Je zelf voorstellen Cursusmap doornemen Informatie rondje maken en hierbij vragen waarom de cursus wordt gevolgd

2 Even voorstellen…

3 Programnma: Kenmerken beeldbestek Kwaliteitsniveau’s Hoofdcodes
Kwaliteitscatalogus Hoofdstuk 70 Totstandkoming en status Hoe mee om te gaan in bestekken Meet en verrekenmethode: toezicht en betaling Aandachtspunten

4 Kenmerken beeldbestek
Beschrijving in kwaliteitsniveaus Resultaatsverplichting in weken Meetbare resultaatsverplichting Afbeelding (foto) als ondersteuning Normen opgenomen in kwaliteitscatalogus Kenmerken zichtbaar maken met res.beschrijving volgende sheet

5 Kwaliteitsniveaus Vijf kwaliteitsniveaus
niveau A+: nieuw/nagenoeg ongeschonden niveau A : intensief beheer niveau B : standaard beheer niveau C : extensief beheer niveau D : extensief (A+ en D in principe alleen voor monitoring) (10) (8) (6) (4) (2) Gestandaardiseerd: niveau A moet in gemeente X hetzelfde zijn als in gemeente Y Op elkaar afgestemd: niveau A van het ene onderwerp (bv grof zwerfvuil) is qua beeld vergelijkbaar met niveau A van een ander onderwerp (bv veegvuil) Ook wel de meetlat genoemd

6 Een hoofdcode per schaalbalk
RAW Beeldbestek Een hoofdcode per schaalbalk

7 Resultaatsbeschrijvingen Hoofdstuk 70

8 Resultaatsbeschrijvingen Hoofdstuk 70

9 Een hoofdcode per schaalbalk
RAW Beeldbestek Een hoofdcode per schaalbalk

10 Resultaatsbeschrijvingen Hoofdstuk 70

11 Resultaatsbeschrijvingen Hoofdstuk 70

12 Afbeelding als ondersteuning
Afbeeldingen zijn nodig: Om het ambitieniveau te beschrijven Voor communicatie met gebruikers (burgers) Om politiek helpen keuzes te maken Om het vereiste niveau te ondersteunen Afbeeldingen en/of foto’s zijn als communicatiemiddel en als hulp bij de monitoring bedoeld en hebben geen contractuele status

13 De kwaliteitscatalogus van CROW
Communiceren met bestuurders, bewoners en uitvoerders Ambitieniveau kiezen en monitoren Prestatieopdrachten aan uitvoerders verstrekken en toezicht houden Laten zien online! Klik op het plaatje van de publicatie om naar online KOR te gaan LET OP! ALLEEN ALS JE EEN INTERNETVERBINDING HEBT!

14 Hoofdstuk 70 In 2007 ontwikkelt en te gebruiken als voorlopig hoofdstuk; Wordt momenteel herzien; Niet opgenomen in de Standaard 2010 maar kan al wel worden gebruikt door: Hoofdstuk 70 van toepassing verklaren; Alle bepalingen apart in deel 3 van het bestek opnemen. Staan niet in de bestekschrijf programmatuur! Bepalingen downloaden:

15 Meet- en verrekenmethode
Hoofdstuk 70 onderscheid 2 meetmomenten: 4 wekelijkse opname Doel: Om vast te stellen of de aannemer recht heeft op de termijn (wordt de kwaliteit ook echt gehaald?) Dagelijks toezicht Tussentijds bijsturen, direct inspelen op klachten

16 4 wekelijkse opname

17 Meet- en verrekenmethode
Beheergebied opdelen in meetlocaties van ca. 1 ha. Meet 13 keer per jaar Meet 10%, minimaal 25 meetlocaties Bepaal a-select de te meten meetlocaties Gebruik een opnameformulier of PDA Lid 2 Lid 3 Lid 5

18 Meet- en verrekenmethode
Meetlocaties Voorwaarden: Omvang 90% van de te onderhouden openbare ruimte < 1 ha > 0,05 ha Max 200 m Lid 3 Lid 4

19 Meet- en verrekenmethode
meetlocatie

20 Meetronde

21 Meet- en verrekenmethode
Meetvakken, meetstroken, meetelementen Zoek per meetlocatie en per bestekspost de slechtste plek op Meetvak (100 m2) Meetstrook (100 m1) Meetelement (stuks) lid 7

22 Meet- en verrekenmethode
Verrekening 90% moet voldoen (per schaalbalk) Korting: factor 1,3 op prijs per eenheid - niet bij de eerste betalingstermijn Besteksmeldingen blijven mogelijk Lid 4 Lid 5 Lid 6

23 Voorbeeld: We meten 25 locaties
Te beoordelen: maaibeeld gazon en onkruid op verharding Afkeur: maaibeeld gazon op 10 locaties Onkruid op verharding op 1 locatie Maaibeeld: 10 / 25 = 40% afkeur Onkruid: 1 / 25 = 4% afkeur

24 Voorbeeld (vervolg): Maaibeeld: 10 / 25 = 40% afkeur
Onkruid: 1 / 25 = 4% afkeur Termijnbedrag maaien gazon = € 3.000,= Korting: € 3.000,= x 0,40 x 1,3 = € 1.560,= Termijnbedrag onkruid op verh. = € 1.570,= Korting: geen Bovendien: 10 bestekmeldingen m.b.t. maaien 1 bestekmelding m.b.t. onkruid

25 Dagelijks toezicht

26 Meet- en verrekenmethode
Besteksmeldingen Alles moet voldoen Verhelpen binnen reactietijd zoals vermeld in bestek Buiten reactietijd boete € 250,= per dag Een klacht is geen besteksmelding maar een tekortkoming die door derden (burgers) aan de opdrachtgever bekend wordt gemaakt Lid 4 Lid 1e

27 Meet- en verrekenmethode
Bij aanvang van het contract Bij aanvang bestaande situatie gezamenlijk schriftelijk vastleggen Van de kwaliteitsniveaus dient per bestekspost 90% te voldoen aan gestelde resultaat Wat bij aanvang niet voldoet: op niveau brengen (meer werk, indien niet in de opdracht voorzien) Lid 1 en 2 Lid 3 Let op: meerwerk is niet geregeld! Hoeveelheden zitten namelijk in de bestekspost zelf. Vooraf afspraken maken! Lid 4

28 Aandachtspunten Afwijkingen in areaal zijn bestekswijzigingen (par. 35 UAV1989/2012) dus: 1e bouwvergadering afspreken hoe hiermee wordt omgegaan of bepaling opnemen in deel 3. Te onderhouden areaal in de post zelf opnemen. Hoofdstuk 70 staat niet in B&S dus downloaden RSX-bestand en toevoegen in deel 3. Na afdrukken worden de hoofdcodes omgenummerd naar Een aantal hoofdcodes zijn leeg dus zelf vullen.

29 www.crow.nl/helpdesk 0318 – 695 317 RAW helpdesk: www.raw.nl
0318 –


Download ppt "Beeldbestekken in RAW Openbare ruimte in RAW Tim Aarsen Consulent CROW"

Verwante presentaties


Ads door Google