De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Beeldbestekken in RAW Openbare ruimte in RAW Tim Aarsen Consulent CROW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Beeldbestekken in RAW Openbare ruimte in RAW Tim Aarsen Consulent CROW."— Transcript van de presentatie:

1 1 Beeldbestekken in RAW Openbare ruimte in RAW Tim Aarsen Consulent CROW

2 2 Even voorstellen…

3 3 Programnma: •Kenmerken beeldbestek •Kwaliteitsniveau’s •Hoofdcodes •Kwaliteitscatalogus •Hoofdstuk 70 -Totstandkoming en status -Hoe mee om te gaan in bestekken -Meet en verrekenmethode: toezicht en betaling •Aandachtspunten

4 4 Kenmerken beeldbestek •Beschrijving in kwaliteitsniveaus •Resultaatsverplichting in weken •Meetbare resultaatsverplichting •Afbeelding (foto) als ondersteuning •Normen opgenomen in kwaliteitscatalogus

5 5 Kwaliteitsniveaus Vijf kwaliteitsniveaus niveau A + : nieuw/nagenoeg ongeschonden niveau A : intensief beheer niveau B : standaard beheer niveau C : extensief beheer niveau D : extensief (A + en D in principe alleen voor monitoring) -(10) -(8) -(6) -(4) -(2)

6 6 RAW Beeldbestek Een hoofdcode per schaalbalk 70.50.27 70.50.31

7 7 Resultaatsbeschrijvingen Hoofdstuk 70 •

8 8

9 9 RAW Beeldbestek Een hoofdcode per schaalbalk 70.50.27 70.50.31

10 10 Resultaatsbeschrijvingen Hoofdstuk 70 •

11 11 Resultaatsbeschrijvingen Hoofdstuk 70

12 12 Afbeelding als ondersteuning Afbeeldingen zijn nodig: 1.Om het ambitieniveau te beschrijven 2.Voor communicatie met gebruikers (burgers) 3.Om politiek helpen keuzes te maken 4.Om het vereiste niveau te ondersteunen Afbeeldingen en/of foto’s zijn als communicatiemiddel en als hulp bij de monitoring bedoeld en hebben geen contractuele status

13 13 • Communiceren met bestuurders, bewoners en uitvoerders • Ambitieniveau kiezen en monitoren • Prestatieopdrachten aan uitvoerders verstrekken en toezicht houden www.crow.nl/kwaliteitscatalogus De kwaliteitscatalogus van CROW

14 14 Hoofdstuk 70 •In 2007 ontwikkelt en te gebruiken als voorlopig hoofdstuk; •Wordt momenteel herzien; •Niet opgenomen in de Standaard 2010 maar kan al wel worden gebruikt door: -Hoofdstuk 70 van toepassing verklaren; -Alle bepalingen apart in deel 3 van het bestek opnemen. Staan niet in de bestekschrijf programmatuur! Bepalingen downloaden: http://www.crow.nl/beeldbestekken

15 15 Meet- en verrekenmethode •Hoofdstuk 70 onderscheid 2 meetmomenten: -4 wekelijkse opname -Doel: -Om vast te stellen of de aannemer recht heeft op de termijn (wordt de kwaliteit ook echt gehaald?) -Dagelijks toezicht -Doel: -Tussentijds bijsturen, direct inspelen op klachten

16 16 4 wekelijkse opname

17 17 Meet- en verrekenmethode Beheergebied opdelen in meetlocaties van ca. 1 ha. •Meet 13 keer per jaar •Meet 10%, minimaal 25 meetlocaties •Bepaal a-select de te meten meetlocaties •Gebruik een opnameformulier of PDA 70.07.02 Lid 2 Lid 3 Lid 5

18 18 Meetlocaties Voorwaarden: •Omvang 90% van de te onderhouden openbare ruimte •< 1 ha •> 0,05 ha •Max 200 m Meet- en verrekenmethode 70.03.01 Lid 3 Lid 4

19 19 Meet- en verrekenmethode meetlocatie

20 20 Meetronde

21 21 Meet- en verrekenmethode Meetvakken, meetstroken, meetelementen •Zoek per meetlocatie en per bestekspost de slechtste plek op •Meetvak (100 m 2 ) •Meetstrook (100 m 1 ) •Meetelement (stuks) 70.07.02 lid 7

22 22 Meet- en verrekenmethode Verrekening •90% moet voldoen (per schaalbalk) •Korting: factor 1,3 op prijs per eenheid - niet bij de eerste betalingstermijn •Besteksmeldingen blijven mogelijk 70.07.03 Lid 4 Lid 5 Lid 6

23 23 Voorbeeld: •We meten 25 locaties •Te beoordelen: maaibeeld gazon en onkruid op verharding •Afkeur: -maaibeeld gazon op 10 locaties -Onkruid op verharding op 1 locatie •Maaibeeld: 10 / 25 = 40% afkeur •Onkruid: 1 / 25 = 4% afkeur

24 24 Voorbeeld (vervolg): •Maaibeeld: 10 / 25 = 40% afkeur •Onkruid: 1 / 25 = 4% afkeur •Termijnbedrag maaien gazon = € 3.000,= •Korting: € 3.000,= x 0,40 x 1,3 = € 1.560,= •Termijnbedrag onkruid op verh. = € 1.570,= •Korting: geen •Bovendien: -10 bestekmeldingen m.b.t. maaien -1 bestekmelding m.b.t. onkruid

25 25 Dagelijks toezicht

26 26 Meet- en verrekenmethode Besteksmeldingen •Alles moet voldoen •Verhelpen binnen reactietijd zoals vermeld in bestek •Buiten reactietijd boete € 250,= per dag •Een klacht is geen besteksmelding maar een tekortkoming die door derden (burgers) aan de opdrachtgever bekend wordt gemaakt 70.05.01 Lid 4 70.01.01 Lid 1e

27 27 Meet- en verrekenmethode Bij aanvang van het contract •Bij aanvang bestaande situatie gezamenlijk schriftelijk vastleggen •Van de kwaliteitsniveaus dient per bestekspost 90% te voldoen aan gestelde resultaat •Wat bij aanvang niet voldoet: op niveau brengen (meer werk, indien niet in de opdracht voorzien) 70.04.01 Lid 1 en 2 Lid 3 Lid 4

28 28 Aandachtspunten •Afwijkingen in areaal zijn bestekswijzigingen (par. 35 UAV1989/2012) dus: -1 e bouwvergadering afspreken hoe hiermee wordt omgegaan of bepaling opnemen in deel 3. -Te onderhouden areaal in de post zelf opnemen. •Hoofdstuk 70 staat niet in B&S dus downloaden RSX- bestand en toevoegen in deel 3. •Na afdrukken worden de hoofdcodes omgenummerd naar 709999 •Een aantal hoofdcodes zijn leeg dus zelf vullen.

29 29 www.raw.nlwww.crow.nl/helpdeskrawhelpdesk@crow.nl 0318 – 695 317 RAW helpdesk:


Download ppt "1 Beeldbestekken in RAW Openbare ruimte in RAW Tim Aarsen Consulent CROW."

Verwante presentaties


Ads door Google