De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overheid & Markt, Ondernemend Aanbesteden Hans van WijckTeun van Reeuwijk, Inkoper Stichting RIJKProjectleider CROW Alkmaar, 1 november 2012 Workshop Communicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overheid & Markt, Ondernemend Aanbesteden Hans van WijckTeun van Reeuwijk, Inkoper Stichting RIJKProjectleider CROW Alkmaar, 1 november 2012 Workshop Communicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Overheid & Markt, Ondernemend Aanbesteden Hans van WijckTeun van Reeuwijk, Inkoper Stichting RIJKProjectleider CROW Alkmaar, 1 november 2012 Workshop Communicatie met inschrijvers, wat kan er wel en wat niet?

2 Communicatie met inschrijvers Programma Korte toelichting op communicatie tijdens aanbestedingstraject Welke communicatiemomenten zijn er Interactie Spelregels interactie Per communicatiemoment korte toelichting Bevindingen expertmeeting overheden (juli 2012) Ervaringen Stichting RIJK Discussie met deelnemers

3 Communicatie met inschrijvers ophelderen van onduidelijkheden in a. eisen van de vraagspecificatie b. uitsluitingsgronden c. kwalitatieve geschiktheidseisen d. eventuele selectiecriteria e. gunningscriterium vragen en de antwoorden aan alle gegadigden of inschrijvers verstrekken, behoudens in geval van een ‘gerechtvaardigd commercieel belang’ (dan een-op-een communicatie) vragen aan individuele gegadigden of inschrijvers i.v.m. onduidelijkheden in: a. de aanmelding als gegadigde b. de inschrijving wijzigen inschrijving niet toegestaan 3 Bron: leidraad aanbesteden bouwopdrachten

4 een-op-een communiceren afgestemd op beslissingen over belangrijke aspecten van het aanbestedingsproces focus op het belang van een naadloze afstemming tussen de vraag en een inschrijving (belang groter naarmate meer oplossingsvrijheid) als inschrijver wezenlijke informatie voorsprong heeft verkregen, moet de aanbesteder die neutraliseren 4 Bron: leidraad aanbesteden bouwopdrachten

5 communicatie met inschrijvers aanbestedingsproces kent verschillende (mogelijke) contactmomenten ook individuele contactmomenten aanbesteders maken daar geen of weinig gebruik van communicatie niet altijd even optimaal (laat te wensen over) inschrijvingen niet optimaal afgestemd op de vraag resultaten expertmeeting met aanbesteders (juli 2012) input workshop verstrekken inschrijvingsdocumenten inlichten inschrijven kwalitatieve beoordeling gunnen/sluiten contract openen inschrijvingssommen bekendmaken uitslag

6 Informeren inschrijvers, toelichting vooraf Aanbesteder nodigt inschrijvers uit voor toelichting op inschrijvingsdocumenten projectdoelstellingen emvi-aspecten algemene aandachtspunten ……… ja: 13 nee: 2 verstrekken inschrijvingsdocumenten inlichten inschrijven kwalitatieve beoordeling gunnen/sluiten contract openen inschrijvingssommen bekendmaken uitslag

7 Individuele Inlichtingen (ARW art. 2.17) naast algemene inlichtingen/aanwijzing (ARW art. 2.16) Gegeven de aan te bieden oplossing kan een inschrijver (vertrouwelijk) vragen stellen over: haalbaarheid van de oplossing daaraan verbonden risico’s invulling emvi-aspecten Doel: voorkomen ongewenste oplossingen staat u individuele inlichtingen toe ja: 10 nee: 5 verstrekken inschrijvingsdocumenten inlichten inschrijven kwalitatieve beoordeling gunnen/sluiten contract openen inschrijvingssommen bekendmaken uitslag

8 Toelichten inschrijving (ARW art. 2.26) Elke inschrijver geeft een toelichting op zijn ingediende inschrijving. Doel: aanbesteder informeren over opzet en inrichting kwalitatieve aspecten aanbieding en over ‘bijzonderheden’ zoals invulling emvi. Enkele bemerkingen uit expertmeeting -niet objectief -een vlotte prater kan de aanbesteder makkelijk beïnvloeden -inschrijving moet gewoon duidelijk zijn verstrekken inschrijvingsdocumenten inlichten inschrijven kwalitatieve beoordeling gunnen/sluiten contract openen inschrijvingssommen bekendmaken uitslag

9 Openen inschrijvingssommen in bijzijn van inschrijvers Kwalitatieve beoordeling staat vast; hierna inschrijvingssommen openen. Doel: transparantie t.a.v. scheiding kwalitatievebeoordeling / prijsbeoordeling verstrekken inschrijvingsdocumenten inlichten inschrijven kwalitatieve beoordeling gunnen/sluiten contract openen inschrijvingssommen bekendmaken uitslag nodigt u de inschrijvers hiertoe uit ja 14 nee 4

10 Bekendmaken van de emvi-uitslag Voornaamste bevindingen expertmeeting Verstrek info over totaal gescoorde meerwaarde alle inschrijvingen en de ranking, zonder naamsvermelding individuele emvi-uitslag en uitslag winnaar verstrekken inschrijvingsdocumenten inlichten inschrijven kwalitatieve beoordeling gunnen/sluiten contract openen inschrijvingssommen bekendmaken uitslag


Download ppt "Overheid & Markt, Ondernemend Aanbesteden Hans van WijckTeun van Reeuwijk, Inkoper Stichting RIJKProjectleider CROW Alkmaar, 1 november 2012 Workshop Communicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google