De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwen is vooruitzien Een nieuwe visie op vastgoed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwen is vooruitzien Een nieuwe visie op vastgoed."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwen is vooruitzien Een nieuwe visie op vastgoed

2 De zorgportefeuille

3

4 Kenmerken van zorghuisvesting De meeste gebouwen… … zijn ontworpen op basis van initiële huisvestingsbehoeften met minimale afmetingen. (norm College Bouw Zorginstellingen) … zijn ontworpen op basis van de laagste bouwkosten. … zijn technisch zeer beperkt aanpasbaar/flexibel. … presteren vanuit bouwfysisch oogpunt relatief laag. (minimum conform bouwbesluit)

5 Hoe komt dat? Een voorbeeldsituatie

6 Verzorgingshuis traditionele bouw Massief betonnen scheidingswanden beperken de functionele flexibiliteit

7 Verzorgingshuis traditionele bouw Gevel met vaste gevelopeningen beperken indeelbaarheid

8 Verzorgingshuis traditionele bouw Minimale isolatie is op lange termijn onvoldoende

9 Verzorgingshuis traditionele bouw Gevelafwerking en kozijnen

10 Verzorgingshuis traditionele bouw Binnenwanden

11 Verzorgingshuis traditionele bouw Afwerkingen

12 Verzorgingshuis traditionele bouw Sanitair en vaste inrichting

13 Conclusie Flexibiliteit beperkt zich tot het aanpassen van categorie licht naar categorie zwaar of andersom. (Alleen gebouwen van de laatste generatie ca. 5 jaar)

14 Actuele ontwikkelingen Liberalisering van de zorgmarkt, ofwel: Financiering op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB). Van budget-gestuurd naar exploitatie- gestuurd vastgoed beheer.

15 Uw uitdaging U wordt geacht een bedrijfseconomische afweging te maken ten aanzien van langere termijn investeringen in zorgvastgoed. U dient daarbij rekening te houden met de onzekerheden ten gevolge van veranderingen in de zorgsector. U dient af te wegen welk deel van van PGB ten behoeve voor toekomstige investeringen in vastgoed moet worden aangewend.

16 Uw wensen Toekomstbestendig vastgoed ‣ Comfortabele en eigentijdse huisvesting voor mensen met een zorgbehoefte. ‣ Een gebouw dat op basis van optimale exploitatiekosten en –opbrensten is ontworpen (niet op basis van de laagste bouwkosten). ‣ Gebouwen met een lange levensloop; breed inzetbaar en gemakkelijk functioneel aanpasbaar. Gebouw kan inspelen op veranderende organisatiesamenstelling, zorgverleningsconcepten, klantbehoeften en functies. ‣ Duurzame energiezuinige huisvesting.

17 Behoeften versus productkenmerken BehoeftenProductkenmerken Optimaal comfort en eigentijdse huisvesting voor mensen met zorgbehoefte. Gestandaardiseerde oplossing die voldoet aan de minimale comforteisen. Ontwerp o.b.v. optimale exploitatiekosten en -opbrengsten Ontwerp o.b.v. laagste bouwkosten Een gebouw met een lange levensloop; gemakkelijk functioneel aanpasbaar. Beperkt functioneel aanpasbaar Een duurzaam gebouw (goede EPN): - hoge isolatiewaarde - energiezuinige installaties Een standaard gebouw met minimale EPN: - Minimaal vereiste isolatiewaarde - Goedkoopste gebouwinstallaties

18 Behoeften versus productkenmerken BehoeftenProductkenmerken Optimaal comfort en eigentijdse huisvesting voor mensen met zorgbehoefte. Gestandaardiseerde oplossing die voldoet aan de minimale comforteisen. Ontwerp o.b.v. optimale exploitatiekosten en -opbrengsten Ontwerp o.b.v. laagste bouwkosten Een gebouw met een lange levensloop; gemakkelijk functioneel aanpasbaar. Beperkt functioneel aanpasbaar Een duurzaam gebouw (goede EPN): - hoge isolatiewaarde - energiezuinige installaties Een standaard gebouw met minimale EPN: - Minimaal vereiste isolatiewaarde - Goedkoopste gebouwinstallaties

19 Alles in één hand De leden van SBN zijn totaalaanbieders. Contractvormen gaan uit van optimale samenwerking en het faciliteren/begeleiden van de klant. ‣ Turn-key (Design and Build) ‣ DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)

20 Waarom samenwerken met SBN Partijen binnen SBN combineren maatwerk met een constante hoge kwaliteit en blijvende functionele flexibiliteit. Lage initiële investering door: ‣ Snel en efficiënt bouwproces ‣ Product- en processtandaardisatie Lage exploitatiekosten door: ‣ Lage verbouwkosten.

21 Zorghuisvesting in systeembouw Een voorbeeldsituatie.

22 Verzorgingshuis systeembouw Open draagstructuur voor maximale flexibiliteit

23 Verzorgingshuis systeembouw Geïntegreerde gevels met een hoge isolatiewaarde

24 Verzorgingshuis systeembouw Aanpasbare binnenwanden

25 Verzorgingshuis systeembouw Andere technieken, dezelfde beleving

26 Verzorgingshuis systeembouw

27 Flexibiliteit in de praktijk: van zorgappartementen naar starterswoningen

28 Verzorgingshuis systeembouw

29 Conclusies Systeembouw heeft een reeks goede eigenschappen, zoals: ‣ Mogelijkheid tot het aanpassen van het gebouw. ‣ Een efficiënt bouwproces ‣ Duurzaamheid: minder materiaal, minder afval

30 Onze ambities We willen nog verder gaan! ‣ Ontwerpen vanuit een Life Cycle Economy benadering, dus een multifunctioneel ontwerp en maximaal comfort. (Veel meer dan zorgcategorie licht en zwaar) ‣ Maximale duurzaamheid: energiezuinige installaties en hoge isolatiewaarde.

31 Onze uitdagingen Er moet duurzaam vastgoed ontwikkeld worden dat continu mee kan veranderen met de gehuisveste organisatie. Het communicatiegat tussen de zorg en de bouw moet worden gedicht. Er moet beweging komen in de bouw.

32 Ons commitment Wij ontwikkelen duurzaam vastgoed voor de zorg dat continu mee kan veranderen met de gehuisveste organisatie. Wij dichten het communicatiegat tussen de zorg en de bouw. Wij komen in beweging.

33 Partnership Systeembouwend Nederland wordt een kennisplatform voor zorginstellingen op het gebied van bouw. Doelstelling: Nieuwe huisvestingsconcepten ontwikkelen voor de zorg in nauwe samenwerking met uw achterban.

34 Systeembouwend Nederland Dank u voor uw aandacht. Voor meer informatie bezoek onze website: www.systeembouwendnederland.nl


Download ppt "Bouwen is vooruitzien Een nieuwe visie op vastgoed."

Verwante presentaties


Ads door Google