De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 31 oktober 2007 Jelco van der Meulen Dirk Tijdeman saneringsonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 31 oktober 2007 Jelco van der Meulen Dirk Tijdeman saneringsonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 31 oktober 2007 Jelco van der Meulen Dirk Tijdeman saneringsonderzoek

2 Inhoud presentatie doel: informeren over afweging  procedure (herhaling)  afweging saneringswijze  planning vervolg

3 proces bodemsanering 1. is er een probleem 2. hoe groot, hoe erg 3. hoe op te lossen 4. keuze aanpak 5. uitvoeren sanering 6. sanering gereed 7. restverontreiniging  verkennend onderzoek  nader onderzoek (*  saneringsonderzoek  saneringsplan (*  begeleiding  evaluatieverslag (*  nazorg(plan) (* (* beschikking bevoegd gezag

4 saneringsonderzoek "hoe op te lossen?" doelstelling bodemsanering:  functiegericht herstel bodem  risico's zoveel mogelijk beperken  hoe?  kosteneffectief  zo min mogelijk nazorg ( stabiele eindsituatie)  hulpmiddelen (o.a.)  rapport 'doorstart A5'  ROSA

5 "saneringsladder"

6 stabiele eindsituatie

7 saneringstechnieken fysisch gericht op verwijdering (ontgraven, pompen) of isoleren (damwand) biologisch gericht op biologische afbraak chemisch gericht op onschadelijk maken (oxideren, vastleggen) hulptechnieken gericht op oplosbaar maken (zeep, oplosmiddel, hitte)

8

9 operationele technieken brongebiedgrondontgraving gestimuleerde afbraak persluchtinjectiebodemluchtextractie chemische oxidatie pluimgebied grondwateronttrekking gestimuleerde afbraak ijzeroxidatie (scherm) natuurlijke afname

10 afwegingscriteria baten • risico-reductie • verwijderde vracht • stabiele eindsituatie lasten • kosten • saneringsduur • nazorg • grondwaterverbruik • overlast • faalkosten

11 uitgewerkte varianten alle voldoen aan wettelijk kader trede 1/2 variant (referentievariant) -grondontgraving en grondwateronttrekking trede 3 varianten 1. in situ bronaanpak, natuurlijke afname pluim 2. idem 1 + gestimuleerde biologische afbraak 3. in situ bronaanpak, grondwateronttrekking

12 trede 1/2 referentievariant insteek = maximale verwijdering  alle sterk vervuilde grond ontgraven (bedrijfsterrein, 5500 m3, max 5 m diep)  overig vervuilde grond uitspoelen ( P+T )  alle sterk vervuilde grondwater ( tot < T-waarde ) oppompen, reinigen en lozen ( 5 miljoen m3 ) resultaat: kleine restverontreiniging, geen nazorg

13 trede 1/2 referentievariant ontgraven en oppompen

14 trede 3 (3.1) insteek = zoveel mogelijk vracht verwijderen, gebruik maken van natuurlijke afname  zoveel mogelijk kilo's vervuiling verwijderen (bedrijfsterrein, 2500 m3, max 5 m diep) biologisch/chemisch/fysisch  overig vervuilde grond blijft achter  vervuiling grondwater neemt af door natuurlijke processen (biologisch, vastlegging) resultaat: veel vracht verwijderd stabiele eindsituatie, geen nazorg

15 trede 3 (3.1) in situ bronaanpak, natuurlijke afname pluim

16 trede 3 (3.2) insteek = zoveel mogelijk vracht verwijderen biologisch afbraakproces stimuleren  zoveel mogelijk kilo's vervuiling verwijderen (bedrijfsterrein, 2500 m3, max 5 m diep) biologisch/chemisch/fysisch  overig vervuilde grond blijft achter  vervuiling grondwater neemt (sneller) af door gestimuleerde biologische processen resultaat: veel vracht verwijderd stabiele eindsituatie, lagere concentraties in kortere tijd, geen nazorg

17 trede 3 (3.2) in situ bronaanpak, gestimuleerde biologische afbraak trede 3 (3.2) in situ bronaanpak, gestimuleerde biologische afbraak

18 trede 3 (3.3) insteek = zoveel mogelijk vracht verwijderen, grondwateronttrekking  zoveel mogelijk kilo's vervuiling verwijderen (bedrijfsterrein, 2500 m3, max 5 m diep) biologisch/chemisch/fysisch  overig vervuilde grond blijft achter  alle sterk vervuilde grondwater ( tot I-waarde ) oppompen, reinigen en lozen ( 1,5 miljoen m3 ) resultaat: veel vracht verwijderd stabiele eindsituatie, geen nazorg

19 trede 3 (3.3) in situ bronaanpak, grondwateronttrekking trede 3 (3.3) in situ bronaanpak, grondwateronttrekking

20 afweging variant1/23.13.23.3 Verminderingrisico's+++++ Milieuvrachtverwijdering+++++ Milieu verbruik grondwater --++- Kosten--100%++15%+35%+35% Tijd+ 5 jaar -- 20 jaar + 5-15 jaar + 3 jaar

21 afweging (vervolg) variant1/23.13.23.3 Gebruiksbeperkingenbedrijfsterrein grondwater (eigen bron) ++++------ FaalscenarioKostenkansmonitoring+-- P+T P+T---P+T-+P+T++ Overlast bij aanleg tijdens sanering -----+------- Imago+++++

22 planning vervolg  definitief saneringsonderzoek (dit jaar)  keuze voorkeursvariant (dit jaar)  uitwerken saneringsplan (1e kwartaal 08)  indienen saneringsplan (ca april 08)


Download ppt "Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 31 oktober 2007 Jelco van der Meulen Dirk Tijdeman saneringsonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google