De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 27 juni 2007 Jelco van der Meulen Dirk Tijdeman proces saneringsonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 27 juni 2007 Jelco van der Meulen Dirk Tijdeman proces saneringsonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 27 juni 2007 Jelco van der Meulen Dirk Tijdeman proces saneringsonderzoek

2 Inhoud presentatie doel: informeren over proces  bodemsanering algemeen  afweging saneringswijze  planning vervolg

3 proces bodemsanering 1. is er een probleem 2. hoe groot, hoe erg 3. hoe op te lossen 4. keuze aanpak 5. uitvoeren sanering 6. sanering gereed 7. restverontreiniging  verkennend onderzoek  nader onderzoek (*  saneringsonderzoek  saneringsplan (*  begeleiding  evaluatieverslag (*  nazorg(plan) (* (* beschikking bevoegd gezag

4 saneringsonderzoek "hoe op te lossen?" doelstelling bodemsanering:  functiegericht herstel bodem  risico's zoveel mogelijk beperken  hoe?  kosteneffectief  zo min mogelijk nazorg  hulpmiddelen (o.a.)  rapport 'doorstart A5'  ROSA

5 Bronlocaties grondvervuiling

6 Pluim van vervuild grondwater onder woonwijk

7 Dwarsdoorsnede vervuiling in grond en grondwater

8 "saneringsladder"

9 saneringstechnieken

10 saneringstechnieken (2) fysisch gericht op verwijdering (ontgraven, pompen) of isoleren (damwand) biologisch gericht op biologische afbraak chemisch gericht op onschadelijk maken (oxideren, vastleggen) hulptechnieken gericht op oplosbaar maken (zeep, oplosmiddel, hitte)

11 stabiele eindsituatie

12

13 geschikte technieken (o.a.) brongebiedgrondontgraving gestimuleerde afbraak persluchtinjectiebodemluchtextractie chemische oxidatie pluimgebied grondwateronttrekkig gestimuleerde afbraak ijzeroxidatie (scherm) natuurlijke afname

14 afwegingscriteria baten risico-reductie risico-reductie verwijderde vracht verwijderde vracht stabiele eindsituatie stabiele eindsituatie lasten kosten saneringsduur nazorg grondwaterverbruik overlast faalkosten

15 bijzondere aspecten behoud monument behoud monument minimale overlast minimale overlast

16 mogelijke varianten trede 1/2 variant ( referentievariant ) grondontgraving en grondwateronttrekking trede 3 varianten 1. in situ bronaanpak, natuurlijke afname pluim 2. idem 1. + gestimuleerde biologische afbraak 3. in situ bronaanpak, grondwateronttrekking

17 planning vervolg uitvoeren saneringsonderzoek uitvoeren saneringsonderzoek concept resultaten klankborden met bewoners (ca oktober) concept resultaten klankborden met bewoners (ca oktober) eventueel aanpassing nav input bewoners eventueel aanpassing nav input bewoners definitief maken saneringsonderzoek en opstellen saneringsplan definitief maken saneringsonderzoek en opstellen saneringsplan indienen saneringsplan (ca voorjaar) indienen saneringsplan (ca voorjaar)

18 bio-barrier

19 grondwatersanering trede 1/2


Download ppt "Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 27 juni 2007 Jelco van der Meulen Dirk Tijdeman proces saneringsonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google