De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 27 juni 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 27 juni 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 27 juni 2007
proces saneringsonderzoek Jelco van der Meulen Dirk Tijdeman

2 Inhoud presentatie doel: informeren over proces bodemsanering algemeen
afweging saneringswijze planning vervolg

3 proces bodemsanering is er een probleem hoe groot, hoe erg
hoe op te lossen keuze aanpak uitvoeren sanering sanering gereed restverontreiniging verkennend onderzoek nader onderzoek (* saneringsonderzoek saneringsplan (* begeleiding evaluatieverslag (* nazorg(plan) (* (* beschikking bevoegd gezag

4 saneringsonderzoek "hoe op te lossen?"
doelstelling bodemsanering: functiegericht herstel bodem risico's zoveel mogelijk beperken hoe? kosteneffectief zo min mogelijk nazorg hulpmiddelen (o.a.) rapport 'doorstart A5' ROSA

5 Bronlocaties grondvervuiling

6 Pluim van vervuild grondwater onder woonwijk

7 Dwarsdoorsnede vervuiling in grond en grondwater

8 "saneringsladder"

9 saneringstechnieken

10 saneringstechnieken (2)
fysisch gericht op verwijdering (ontgraven, pompen) of isoleren (damwand) biologisch gericht op biologische afbraak chemisch gericht op onschadelijk maken (oxideren, vastleggen) hulptechnieken gericht op oplosbaar maken (zeep, oplosmiddel, hitte)

11 stabiele eindsituatie

12

13 geschikte technieken (o.a.)
brongebied grondontgraving gestimuleerde afbraak persluchtinjectie bodemluchtextractie chemische oxidatie pluimgebied grondwateronttrekkig gestimuleerde afbraak ijzeroxidatie (scherm) natuurlijke afname

14 afwegingscriteria baten risico-reductie verwijderde vracht
stabiele eindsituatie lasten kosten saneringsduur nazorg grondwaterverbruik overlast faalkosten

15 bijzondere aspecten behoud monument minimale overlast

16 mogelijke varianten trede 1/2 variant (referentievariant)
grondontgraving en grondwateronttrekking trede 3 varianten in situ bronaanpak, natuurlijke afname pluim idem 1. + gestimuleerde biologische afbraak in situ bronaanpak, grondwateronttrekking

17 planning vervolg uitvoeren saneringsonderzoek
concept resultaten klankborden met bewoners (ca oktober) eventueel aanpassing nav input bewoners definitief maken saneringsonderzoek en opstellen saneringsplan indienen saneringsplan (ca voorjaar)

18 bio-barrier

19 grondwatersanering trede 1/2


Download ppt "Bodemsanering vml. PDM-terrein bewonersbijeenkomst 27 juni 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google