De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RPS advies- en ingenieursbureau Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch rps.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RPS advies- en ingenieursbureau Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch rps.nl."— Transcript van de presentatie:

1 RPS advies- en ingenieursbureau Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch rps.nl

2 Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie ▪ Globaal inzicht geven in wettelijke kaders ▪ Behoeften Essent / inzicht in de risico’s Omgevingstoets

3 Achtergrond Rural Planning Services 1972 environmental, energy & planning consultancy UK-based, London Stock Exchange 5.000 mensen, 85 locaties 20 landen Lokale kennis, internationale ervaring rps.nl

4 Nederland onafhankelijk advies 375 medewerkers 5 kantoren Breda, Hoogeveen, Rotterdam, Delft en Leerdam Samenwerken aan de toekomst van Nederland rps.nl

5 Eén merk, één doel, één passie Nederland mooier, veiliger en gezonder maken rps.nl

6 Onze opdrachtgevers

7 rps.nl

8 Wat is bodem? Grond, inclusief grondwater, met minder dan 50% bodemvreemd materiaal (zoals puin…)

9 rps.nl Geschiedenis Gifschandaal Lekkerkerk (begin 1980) 1 januari 1987: Wet bodembescherming (Wbb) 1 januari 1995: Circulaire bodemsanering 1 januari 2008: Besluit bodemkwaliteit (Bbk) als geheel na gefaseerde invoering Uitvoering door gecertificeerde en erkende bedrijven/personen

10 rps.nl Waarom bodemonderzoek? ActiviteitOnderzoekKaderBevoegd gezag BouwVerkennend bodemonderzoek (NEN5740 / 5707) Gemeentelijke bouwverordening Gemeente SaneringNader bodemonderzoek (NTA5755 / NEN5707) Saneringsplan Wet bodembeschermingGemeente Provincie (grote gemeenten) Grondverzet (transport)Partijkeuring (AP-04 / BRL 1001) Besluit bodemkwaliteitGemeente Grondverzet (arbo- hygienisch) MaatwerkARBO-wetgevingARBO-dienst (aannemer) BedrijfsvoeringNul- en eindsituatie onderzoek Wet milieubeheer / contracten Provincie Aan- en verkoopMaatwerkGeen

11 rps.nl Fases bodemonderzoek Historisch vooronderzoekWat is er in het verleden gebeurd? Verkennend bodemonderzoekIs er iets aan de hand? Nader bodemonderzoekOmvangsbepaling van het probleem. Risico’s? SaneringsplanHoe neem ik risico’s weg in relatie tot beoogd gebruik? SaneringUitvoering wordt milieukundig begeleid. Vindt uitvoering conform Wet- en regelgeving en saneringsplan plaats? Hoe om te gaan met afwijkingen?

12 rps.nl Toetsingswaarden Achtergrond- / streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde

13 rps.nl Saneren Saneren is wegnemen risico’s Saneringscriteria: grond 25 m³, grondwater 100 m³ nieuwe gevallen van bodemverontreiniging = Zorgplicht Bepalen risico’s en spoedeisendheid Aanpak via saneringsplan, BUS of plan van aanpak Saneringsmethode afhankelijk van beoogd gebruik, situatie en kosten

14 rps.nl Saneringsmogelijkheden ontgraven isoleren tijdelijke uitname onttrekking grondwater in-situ technieken

15 rps.nl

16 Besluit bodemkwaliteit Bbk staat los van Wbb! Vervangt (o.a.) Bouwstoffenbesluit (2008) Bbk bepaalt hergebruiksmogelijkheden grond, baggerspecie en bouwstoffen Kader: Generiek en Gebiedsspecifiek

17 rps.nl Klasse-indeling de grond voldoet aan de Achtergrondwaarde (schone grond) de grond is licht verontreinigd maar is geschikt voor de functie Wonen de grond is licht verontreinigd maar is niet geschikt voor de functie Wonen, maar wel voor functie Industrie de grond is niet geschikt voor de functie Industrie (Niet toepasbaar)

18 rps.nl Onderzoek binnen Bbk Partijkeuring (AP04) ▪ schone grond (2x50 grepen) ▪ verontreinigde grond (2x6 grepen) Bodemkwaliteitskaart ▪ toetsing Lokale Maximale Waarden ▪ maatwerk

19 rps.nl Toepassingsmogelijkheden = Generiek

20 rps.nl

21 Relatie tussen veiligheidsklasse en kwaliteitsklasse grond Kwaliteitsklasse grondVeiligheidsklasse Niet te gebruiken (>Interventiewaarde) Onaanvaardbaar risico (humaan-ecologisch- verspreiding) T&F-klasse >Industrie en { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2069601/slides/slide_21.jpg", "name": "Relatie tussen veiligheidsklasse en kwaliteitsklasse grond Kwaliteitsklasse grondVeiligheidsklasse Niet te gebruiken (>Interventiewaarde) Onaanvaardbaar risico (humaan-ecologisch- verspreiding) T&F-klasse >Industrie en Interventiewaarde) Onaanvaardbaar risico (humaan-ecologisch- verspreiding) T&F-klasse >Industrie en

22 rps.nl Risico’s Prijs ▪ Aannemer kan risico’s niet inkaderen > schrijft duur in ▪ Onverwacht onderzoek? Spoed = duur! ▪ Stilleggen werk door AI/handhaving > stagnatiekosten Planning ▪ Vertraging door verontreiniging, beschikking 1-15 weken ▪ Stilleggen werk door AI/handhaving Veiligheid Imago

23 rps.nl Conclusie Bodem is moeilijke materie en om geen onaanvaardbare risico’s te lopen is het van belang om tijdig de kwaliteit in kaart te hebben

24 rps.nl Omgevingstoets Bureaustudie niet alleen op bodem, maar diverse gebieden:  asbest  ecologie,  archeologie  NGE  geo(hydro)logie  bestemmingsplannen Snel (1-2 weken) Kort en bondig Direct advies voor eventueel vervolg

25 rps.nl Warmtetransportleiding Rotterdam Opdrachtgever: Visser & Smit Hanab Lengte 26 km – door Rotterdam Eerst uitgebreid historisch vooronderzoek Aanvullend onderzoek potentieel verdachte locaties Na overleg met DCMR; opstellen RSP Milieukundige begeleiding saneringswerkzaamheden (15 stuks)

26 rps.nl ▪VRAGEN


Download ppt "RPS advies- en ingenieursbureau Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch rps.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google