De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

advies- en ingenieursbureau

Verwante presentaties


Presentatie over: "advies- en ingenieursbureau"— Transcript van de presentatie:

1 advies- en ingenieursbureau
RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch rps.nl

2 Kabels, Leidingen en Bodem
Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven in wettelijke kaders Behoeften Essent / inzicht in de risico’s Omgevingstoets rps.nl

3 Achtergrond Rural Planning Services 1972
environmental, energy & planning consultancy UK-based, London Stock Exchange 5.000 mensen, 85 locaties 20 landen Lokale kennis, internationale ervaring rps.nl

4 Nederland onafhankelijk advies 375 medewerkers
5 kantoren Breda, Hoogeveen, Rotterdam, Delft en Leerdam Samenwerken aan de toekomst van Nederland rps.nl

5 Eén merk, één doel, één passie
Nederland mooier, veiliger en gezonder maken rps.nl

6 Onze opdrachtgevers rps.nl

7 rps.nl

8 Wat is bodem? Grond, inclusief grondwater, met minder dan 50% bodemvreemd materiaal (zoals puin…) rps.nl

9 Uitvoering door gecertificeerde en erkende bedrijven/personen
Geschiedenis Gifschandaal Lekkerkerk (begin 1980) 1 januari 1987: Wet bodembescherming (Wbb) 1 januari 1995: Circulaire bodemsanering 1 januari 2008: Besluit bodemkwaliteit (Bbk) als geheel na gefaseerde invoering Uitvoering door gecertificeerde en erkende bedrijven/personen rps.nl

10 Waarom bodemonderzoek?
Activiteit Onderzoek Kader Bevoegd gezag Bouw Verkennend bodemonderzoek (NEN5740 / 5707) Gemeentelijke bouwverordening Gemeente Sanering Nader bodemonderzoek (NTA5755 / NEN5707) Saneringsplan Wet bodembescherming Gemeente Provincie (grote gemeenten) Grondverzet (transport) Partijkeuring (AP-04 / BRL 1001) Besluit bodemkwaliteit Grondverzet (arbo-hygienisch) Maatwerk ARBO-wetgeving ARBO-dienst (aannemer) Bedrijfsvoering Nul- en eindsituatie onderzoek Wet milieubeheer / contracten Provincie Aan- en verkoop Geen rps.nl

11 Fases bodemonderzoek Historisch vooronderzoek
Wat is er in het verleden gebeurd? Verkennend bodemonderzoek Is er iets aan de hand? Nader bodemonderzoek Omvangsbepaling van het probleem. Risico’s? Saneringsplan Hoe neem ik risico’s weg in relatie tot beoogd gebruik? Sanering Uitvoering wordt milieukundig begeleid. Vindt uitvoering conform Wet- en regelgeving en saneringsplan plaats? Hoe om te gaan met afwijkingen? rps.nl

12 Toetsingswaarden Achtergrond- / streefwaarde Tussenwaarde
Interventiewaarde rps.nl

13 Saneren Saneren is wegnemen risico’s
Saneringscriteria: grond 25 m³, grondwater 100 m³ nieuwe gevallen van bodemverontreiniging = Zorgplicht Bepalen risico’s en spoedeisendheid Aanpak via saneringsplan, BUS of plan van aanpak Saneringsmethode afhankelijk van beoogd gebruik, situatie en kosten rps.nl

14 Saneringsmogelijkheden
isoleren ontgraven tijdelijke uitname in-situ technieken onttrekking grondwater rps.nl

15 rps.nl

16 Besluit bodemkwaliteit
Bbk staat los van Wbb! Vervangt (o.a.) Bouwstoffenbesluit (2008) Bbk bepaalt hergebruiksmogelijkheden grond, baggerspecie en bouwstoffen Kader: Generiek en Gebiedsspecifiek rps.nl

17 Klasse-indeling de grond voldoet aan de Achtergrondwaarde (schone grond) de grond is licht verontreinigd maar is geschikt voor de functie Wonen de grond is licht verontreinigd maar is niet geschikt voor de functie Wonen, maar wel voor functie Industrie de grond is niet geschikt voor de functie Industrie (Niet toepasbaar) rps.nl

18 Onderzoek binnen Bbk Partijkeuring (AP04) schone grond (2x50 grepen)
verontreinigde grond (2x6 grepen) Bodemkwaliteitskaart toetsing Lokale Maximale Waarden maatwerk rps.nl

19 Toepassingsmogelijkheden = Generiek
rps.nl

20 rps.nl

21 Relatie tussen veiligheidsklasse en kwaliteitsklasse grond
Niet te gebruiken (>Interventiewaarde) Onaanvaardbaar risico (humaan-ecologisch-verspreiding) T&F-klasse >Industrie en <Interventiewaarde Basisklasse Industrie Wonen Geen maatregelen vereist AW2000 (achtergrondwaarde) rps.nl

22 Risico’s Prijs Aannemer kan risico’s niet inkaderen > schrijft duur in Onverwacht onderzoek? Spoed = duur! Stilleggen werk door AI/handhaving > stagnatiekosten Planning Vertraging door verontreiniging, beschikking 1-15 weken Stilleggen werk door AI/handhaving Veiligheid Imago rps.nl

23 Conclusie Bodem is moeilijke materie en om geen onaanvaardbare risico’s te lopen is het van belang om tijdig de kwaliteit in kaart te hebben rps.nl

24 Omgevingstoets Bureaustudie niet alleen op bodem,
maar diverse gebieden: asbest ecologie, archeologie NGE geo(hydro)logie bestemmingsplannen Snel (1-2 weken) Kort en bondig Direct advies voor eventueel vervolg rps.nl

25 Warmtetransportleiding Rotterdam
Opdrachtgever: Visser & Smit Hanab Lengte 26 km – door Rotterdam Eerst uitgebreid historisch vooronderzoek Aanvullend onderzoek potentieel verdachte locaties Na overleg met DCMR; opstellen RSP Milieukundige begeleiding saneringswerkzaamheden (15 stuks) rps.nl

26 VRAGEN rps.nl


Download ppt "advies- en ingenieursbureau"

Verwante presentaties


Ads door Google