De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten Een blik in de keuken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten Een blik in de keuken."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten Een blik in de keuken

2 Eventjes nog.... Waarom eigenlijk? Gegevens bepalen in lab Stoffen met informatie Beleid Normen Maatregelen Oppervlaktewater

3 A B M: helpt mee met zoeken puzzelstukjes

4 stoffen afvalwater producten oppervlaktewater diffuse bronnen lucht/bodem zuivering waterketen proces aanpak 1 2 3 stoffen-aanpak preventie emissies bekende stoffen effecten (TEB) toets emissies alle stoffen emissie/immissie toets immissies stoffen (effecten)Kader ABM

5 werkveld ABM suggesties saneringsinspanning: BBTBUT IT vergunning keuze maatregel 1) waterbezwaarlijkheid van stoffen 2) hoeveelheid van stoffen 3) kennis/overleg met bedrijf Plaats ABM in vergunningverlening

6 Wie doet wat?

7 Bevoegd gezag Resultaat beoordeling + plaats productdossier Gebruiker Maatwerk Info omgevingBesluit Volledige set Controle verzoek Controlerende instantie Worst-case Beperkte set Producent/leverancier PROCEDURE

8 Wanneer gebruiken?

9 Informatie Maatregelen Toetsen Wvo

10 A Bbt + IT B But + IT C IT Emissiebeleid Milieubezwaar Sanerings- inspanning Bbt= Beste bestaande technieken But= Best uitvoerbare technieken IT= Immissietoets

11 Wat is het?

12 Het schema n Schema voor stoffen (pag 58) n Toelichting (pag 55) n Schema voor preparaten (pag 63) n Toelichting (pag 59)

13 Informatie (Volledige set) Stoffen – –Resultaat beoordeling – –Zwarte lijststof – –Carcinogeen – –Mutageen – –Acute toxiciteit – –Biologische afbreekbaarheid – –Log P of BCF – –Oplosbaarheid Preparaten – –Resultaat beoordeling – –Samenstelling preparaat – –Per stof de stofgegevens

14 Informatie (Beperkte set) Stoffen – –Resultaat beoordeling – –Plaats productdossier Preparaten – –Resultaat beoordeling – –Naam en globale hoeveelheid in preparaat van: » »Zwarte lijst-stof » »Carcinogene stof » »Mutagene stof » »Componenten die er aan bijdragen dat preparaat aanpak A krijgt – –Plaats productdossier

15 Toelichting op het schema voor stoffen (1) n n Afbraakproducten n n Toepasbaar voor anorganische stoffen n n R-zinnen (R45/46 – R50-53) n n Ondergrenzen (additieven) n n Zwarte-lijststoffen

16 Toelichting op het schema voor stoffen (2) n n Acute toxiciteit n n Afbreekbaarheid n n Bio-accumulatie n n Oplosbaarheid n n Van nature voorkomend in oppervlaktewater n n Facultatief onderzoek n n Aanvullend wetenschappelijk bewijs

17 Wie vertelt wat?

18 Producenten/ Handel/ Branches Bureaus - Rapport - Brochure - CD ROM - evt. presentatie Bevoegd gezag Wvo (algemeen) - Rapport - Brochure - Workshop Aangesloten leden Bedrijven (Wvo, Wm) - Regionale voorlichting door Wvo bevoegd gezag - Rapport - Brochure - CD ROM - Nieuwsbrief Emissies - www.wateremissies.nl - Klankbordgroep - Steunpunt Emissies Wm bevoegd gezag - Regionale voorlichting door Wvo bevoegd gezag - Rapport - Brochure Bevoegd gezag (aanspreekpunt) - Specialisten workshop CIW


Download ppt "Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten Een blik in de keuken."

Verwante presentaties


Ads door Google