De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mal Groepsrisico stand van zaken Terry de Zoete 1 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mal Groepsrisico stand van zaken Terry de Zoete 1 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Mal Groepsrisico stand van zaken Terry de Zoete 1 december 2009

2 Inhoud presentatie Waarom Mal groepsrisico? Fasering van het project
Wat kun je met het eindproduct? Relatie met landelijke evaluatie groepsrisico Vervolgstappen

3 Waarom Mal groepsrisico?
Wettelijke verplichting: Bestuurlijke verantwoording Risico’s versus kosten en baten Afweging in praktijk niet goed: Ontbreken kosten-/baten analyse Complexe materie Geen goed instrumentarium beschikbaar Programmafinanciering VROM: Ontwikkeling digitaal hulpmiddel

4 Fasering van het project
Voorstudie haalbaarheid (2006) Ontwikkelen pilot-software (2008 – 2009) Landelijke aandacht/interesse Pilot-software gepresenteerd in diverse gremia Doorontwikkelen tot integraal instrument Inzichtelijk maken groepsrisico Hulpmiddel bij besluitvorming

5 Wat kun je met het eindproduct?
Samenwerking hulpverleners en bevoegde gezagen Systematiek voor afwegen hulpvraag vs hulpaanbod Catalogus met maatregelen Instrumentarium maatschappelijke kosten-/baten analyse Vergelijkingsmodel om risico’s op waarde te kunnen schatten Software applicatie via internet te ontsluiten

6 Relatie landelijke evaluatie GR
Oorspronkelijke planning: presenteren eindproduct tijdens RelEVant Landelijke evaluatie GR leidt mogelijk tot beleidswijziging Doorontwikkelen Mal GR erg kostbaar Extra fasering inbouwen Koppelen aan landelijke evaluatie

7 Definitieve doorontwikkeling Mal GR
Vervolgstappen Ontbrekende schakels in software invullen Brede praktijktest gebruiksvriendelijkheid Tussentijdse evaluatie uitvoeren (feb 2010): Instrument gebruiksvriendelijk? Geen ingrijpende wijziging landelijk GR-beleid? Definitieve doorontwikkeling Mal GR

8 Meer informatie via


Download ppt "Mal Groepsrisico stand van zaken Terry de Zoete 1 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google