De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mal Groepsrisico stand van zaken Terry de Zoete 1 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mal Groepsrisico stand van zaken Terry de Zoete 1 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Mal Groepsrisico stand van zaken Terry de Zoete 1 december 2009

2 Inhoud presentatie Waarom Mal groepsrisico? Fasering van het project Wat kun je met het eindproduct? Relatie met landelijke evaluatie groepsrisico Vervolgstappen

3 Waarom Mal groepsrisico? Wettelijke verplichting: –Bestuurlijke verantwoording –Risico’s versus kosten en baten Afweging in praktijk niet goed: –Ontbreken kosten-/baten analyse –Complexe materie –Geen goed instrumentarium beschikbaar Programmafinanciering VROM: –Ontwikkeling digitaal hulpmiddel

4 Fasering van het project Voorstudie haalbaarheid (2006) Ontwikkelen pilot-software (2008 – 2009) –Landelijke aandacht/interesse –Pilot-software gepresenteerd in diverse gremia Doorontwikkelen tot integraal instrument –Inzichtelijk maken groepsrisico –Hulpmiddel bij besluitvorming

5 Wat kun je met het eindproduct? Samenwerking hulpverleners en bevoegde gezagen Systematiek voor afwegen hulpvraag vs hulpaanbod Catalogus met maatregelen Instrumentarium maatschappelijke kosten-/baten analyse Vergelijkingsmodel om risico’s op waarde te kunnen schatten Software applicatie via internet te ontsluiten

6 Relatie landelijke evaluatie GR Oorspronkelijke planning: presenteren eindproduct tijdens RelEVant Landelijke evaluatie GR leidt mogelijk tot beleidswijziging Doorontwikkelen Mal GR erg kostbaar –Extra fasering inbouwen –Koppelen aan landelijke evaluatie

7 Vervolgstappen Ontbrekende schakels in software invullen Brede praktijktest gebruiksvriendelijkheid Tussentijdse evaluatie uitvoeren (feb 2010): –Instrument gebruiksvriendelijk? –Geen ingrijpende wijziging landelijk GR-beleid? Definitieve doorontwikkeling Mal GR

8 Meer informatie via www.malgroepsrisico.nl


Download ppt "Mal Groepsrisico stand van zaken Terry de Zoete 1 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google