De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop atelier Drechtsteden Jaap van Leeuwen Bas-Jan Kramp Sandra Bos (tijdelijk vervangen door Bert Zwiep)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop atelier Drechtsteden Jaap van Leeuwen Bas-Jan Kramp Sandra Bos (tijdelijk vervangen door Bert Zwiep)"— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop atelier Drechtsteden Jaap van Leeuwen Bas-Jan Kramp Sandra Bos (tijdelijk vervangen door Bert Zwiep)

2 Agenda Huidige situatie Bespreking atelier rapport inkoop Nadere acties Gevraagde beslissingen + toelichting kwartiermakersdirecteur

3 Huidige situatie Dordrecht 150 mio 4 fte Zwijndrecht 50 mio 2,6 fte Papendrecht 30 mio 2 fte HIA 27 mio deeltijd Sliedrecht 23 mio deeltijd GRD ? 1 fte Regio ZHZ ? 0 fte

4 Inventarisatie en voorstellen Atelier rapport inkoop Functies en aantallen Hoofdtaken Beleid en Ontwikkelingen

5 Inkoopbeleid Drempelbedragen Verplichtstelling Eén inkoopbeleid voor al onze klanten, met vaste drempelbedragen. Gaan we inkoop verplichtstellen of niet (doel- en rechtmatigheid).

6 Samenwerking intern/extern Interne SCD afdelingen en inkoop IBD / SDD en inkoop IBD en SDD begeleiden ook aanbestedingen. Hoe werken we samen met deze organisaties?

7 Ontwikkelingen binnen inkoop 1 Doelmatigheid en rechtmatigheid Het op een rechtmatige manier realiseren van de inkoopdoelstelling. De beste prijs kwaliteitsverhouding voor producten, diensten en werken binnen de grenzen van rechtmatigheid.

8 Ontwikkelingen binnen inkoop 2 Arbeidsmarkt Krapte op de markt en ontwikkeling van de inkoopfunctie (kennisniveau en waardering) binnen de overheid leidt tot krapte. Daarom is een goed beloningstelsel noodzakelijk. Voorstel schaalverdeling

9 Hoofdtaken SCD inkoop Werkwijze Tactische Inkoop - uitvoeren aanbestedingen Strategische Inkoop - advies - ontwikkelen tools (inkoophandboek, etc.) Taken en competenties reeds benoemd Geen operationele inkoop (bestellen/bewaken/nazorg)

10 Hoofdtaken SCD inkoop Benadering klant accountmanager per organisatie – vaste contactpersoon voor klantspecifieke zaken projectmatig werken voor inkoopgenerieke zaken door vak-/kennisgebied inhoudelijke inkoper – werken in cross functional teams

11 Hoofdtaken SCD inkoop Taken hoofd, sr, mr, jr, administratieve ondersteuning Kennisgebieden Leveringen, diensten, werken, regelgeving, kostenanalyse, duurzaam inkopen, innovatie, contractvormen, etc. Contracten boete clausules, wanprestatie, raamcontracten Applicaties contractbeheerssysteem, intranet, tools, etc.

12 Hoofdtaken SCD Inkoop Produkten Diverse aanbestedingsvormen Marktconsultatie Organisatieadvies Contractbeheer ABC-analyse Inkooptrainingen Contract- en leveranciersmanagement

13 Koppeling van werkzaamheden in het advies en beleidsproces in twee clusters. Hier aan zijn, per cluster, de met het proces verband houdende uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden toegevoegd. Clustering van werkzaamheden in het proces van administratie en gegevensbeheer Clustering van werkzaamheden die te maken hebben met gebouw en werkplekinrichting, incl ICT Organogram Servicecentrum Drechtsteden Accountmanagement serviceplein en telefoonbalie Bedrijfsvoering salarisadministratie, financiële administratie Verzekeringsportefeuille DIV, BAS/MID Administratie en gegevensbeheer gebouw, restaurant telefoon, voorzieningen werkplekinrichting, beheer helpdesk, netwerkbeheer Gebouw en Infrastructuur p-beleid en advies, LCD juridisch advies, vertegenwoor- diging, bezwaar en beroep, aansprakelijkheid, inkoop Advies en Beleid 1 comm advies en begeleiding middelen en ondersteuning inform en autom. advies AO/IC Advies en Beleid 2 en Plustaken Directeur SCD

14 Functies en aantallen 1 Total spend 250-300 mio = 14 fte (1 per 20 mio) Huidig: 9,6 fte waarvan 5 vacatures (3 ingevuld middels externe inhuur) Aanloopfase 14 fte incl. 2 externe inhuur Maturity fase 12 fte (efficiencyslag: tools aanwezig, werkprocessen, klantcontacten) Inventarisatie 2005 = 7 fte

15 Functies en aantallen 2 Huisvesting Centraal Dienstengebouw Noordendijk flex / thuis Decentraal klantorganisaties Scholing GIP (3 personen) Seminars Nevi

16 Acties 1 Inventarisatie inkoopbeleid, inkoopvoorwaarden Besluitvorming per gemeente Contractinventarisatie binnen middelendomein Contractinventarisatie buiten middelendomein Contractbeheerssysteem (diverse processsen, o.a. FMIS) Huisvesting

17 Acties 2 Taken basispakket Taken pluspakket Inventarisatie per gemeente ICT ondersteuning Proces- en taakbeschrijvingen (uitzonderingen bij werken?) …


Download ppt "Inkoop atelier Drechtsteden Jaap van Leeuwen Bas-Jan Kramp Sandra Bos (tijdelijk vervangen door Bert Zwiep)"

Verwante presentaties


Ads door Google