De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 Geïntegreerde werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 Geïntegreerde werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede."— Transcript van de presentatie:

1 www.vdab.be 0800 30 700 Geïntegreerde werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede

2 www.vdab.be 0800 30 700 Opzet - Uitgangspunt Gebaseerd op de publicatie van het HIVA “W²” Uitgewerkt in kader van en met middelen van het WIP (werk- en investeringsplan) Visie: De arbeidsmarktintegratie van mensen in armoede kan een middel zijn tot sociale inclusie. Het hebben van een duurzame job kan het armoederisico verlagen.

3 www.vdab.be 0800 30 700 Wat? Twee delen: Individueel en Collectief = +/- 18 maanden  VDAB TB: screening + opstart traject en toeleiding naar  Collectieve remediëring bij partner (6 maanden)  TB: nazorg/ vervolgtraject => interactie en samenwerking tussen beide!!!

4 www.vdab.be 0800 30 700 Individueel luik Centraal:  vertrouwensrelatie  Intensieve samenwerking met netwerk (welzijnsactoren) Hoe?  1 FTE Trajectbegeleider wordt hiertoe vrijgesteld (evt. 2 x 0.5FTE)  Case load: +/- 40 begeleiding / jaar = Tijd en ruimte om de werkzoekende intensief te begeleiden  Via Bind-kracht methodiek

5 www.vdab.be 0800 30 700 Collectief luik  Uitbesteding - Vlaams: 10 percelen  Oost-Vlaanderen: Gent, Sint-Niklaas (Dender-Waas), Aalst (Zuid-Oostvlaanderen)  Uitgangspunt = ervaringswereld van mensen in armoede  Empowerment staat centraal  Integratie van oriëntering en sollicitatietraining  Gradueel opgebouwd  Aandacht voor gezinsaspecten  Recht op vergoeding voor verplaatsing en kinderopvang  Intensieve samenwerking met TB

6 www.vdab.be 0800 30 700 vertrouwensband = Brede exploratie van welzijnsthema’s en mogelijk jobdoelwit Aan de hand van:  Huisbezoeken  Outreachend werken  Verbredende en verbindende gesprekken => beeld van wensen, mogelijkheden, belemmeringen

7 www.vdab.be 0800 30 700 Netwerkt  Met partners in de WW  Met nieuwe partners indien dit aangewezen blijkt voor het project  Zetelt in de stuurgroep van het project (= VDAB, OCMW, gemeente/stad, dienstverlener, empowermentorganisaties, welzijnsorganisaties, RVA, …)

8 www.vdab.be 0800 30 700 Doelgroep Eerste screening door doorverwijzer VDAB én andere:  Uitkeringsgerechtigd EN gezinshoofd OF  Cat. 05 OF  wz in budgetbegeleiding Bijkomend:  Detectie armoede (knipperlichtlijst)  Bereidheid tot instappen in collectief gedeelte

9 www.vdab.be 0800 30 700 Concreet  Aanmelding  Vragen  Twijfels Barbara.Bert@vdab.be 09/235.84.17 Claudine.VanWalle@vdab.be 09/267.66.81


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 Geïntegreerde werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede."

Verwante presentaties


Ads door Google