De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Time Out Projecten Elegast vzw. Situering: •Buitenbeentje in hulpverlening •Met expertise vanuit de bijzondere jeugdzorg - actief in het onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Time Out Projecten Elegast vzw. Situering: •Buitenbeentje in hulpverlening •Met expertise vanuit de bijzondere jeugdzorg - actief in het onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Time Out Projecten Elegast vzw

2 Situering: •Buitenbeentje in hulpverlening •Met expertise vanuit de bijzondere jeugdzorg - actief in het onderwijs •Subsidiëring door Ministerie van Onderwijs •Ingebed in de bredere werking van Elegast

3 Evolutie doorheen de jaren: Time Out Drop outs Centrale OOOC - dagopvang Intern onderwijs in OOOC Potgieter

4 Visie en missie •Schooluitval terugdringen •Probleemsituaties binnen schoolse context aanpakken •Inzicht in eigen gedrag •Meegeven van nodige succes-ervaring •Doorbreken van negatief spiraal •Hulp op maat

5 DoelgroepDoelgroep • Jongeren van 12 tot 18 jaar • Jongeren die willen • Vanuit een vorm van regulier secundair onderwijs • Jongere kan terug naar school na Time Out • Problematische schoolcarrière Reïntegratie regulier onderwijs

6 AANMELDING via aanmeldingsformulier AANMELDING via aanmeldingsformulier -Via CLB -In contact met school, ouders en leerling -Vrijwillig project !!! -zicht op de situatie van de jongere -formuleren van reeds geleverde inspanningen -formuleren van concrete doelstellingen -officiële gegevens van de school / CLB

7 Intakegesprek •Jongere / ouders / school / CLB / TO •Afstemmen van de doelstellingen •Kan TO een antwoord bieden? •Geeft de jongeren TO een kans? •Eventuele startdatum afspreken

8 Mogelijke doelstellingen •Inzicht bijbrengen in eigen gedrag •Werken rond spijbelproblematiek en schoolmotivatie •Schooluitval voorkomen •Oriëntatie naar en / of reïntegratie in regulier onderwijs •Netwerkversterkend en reïntegrerend werken •Aanbieden van een geïntegreerde aanpak van problematisch gedrag •Reductie van de gedragsproblematiek en neutralisering van de probleemsituatie •Activeren van leef- en schoolse context met het oog op probleemoplossing •Buffer naar instroom zwaardere vormen van hulpverlening •…

9 Individuele begeleidingen op school •Individuele begeleiding rond afgebakend thema •Jongeren worden begeleid tijdens de schooluren •Wekelijks twee gesprekken (in totaal 4) •Opstart en afronding gelijk aan externe TO •Begeleiding en sturing conflictsituaties / HERGO op school

10 Een zinvol groepstraject met individuele accenten, gebaseerd op een aantal concrete doelstellingen 2 tot 4 weken Praktische vorming Theoretische vorming Praktijk en Project Individueel traject

11 Herinstapgesprek •Iedereen rond de tafel •Aan de hand van een evaluatieformulier •Wat heb je geleerd? •Wat zal er in de toekomst anders zijn? •Voorstelling nazorg

12 Mogelijke taken begeleider Time Out Begeleiden groepsactiviteiten: –Geven van groepsdynamische vorming –Doceren van theoretische vorming –Praktijk: werkhuis – atelierwerking (metaal, hout, electriciteit), knutsel en crea – activiteit, sport –Projectwerking: organiseren en begeleiden van educatieve uitstappen –…

13 Administratieve taken: –bijhouden van opvolgingsfiches –verslagen jongeren –vergaderingen en teamverslagen –lesvoorbereidingen –beheer van dossier van eigen jongeren –planning herinstapgesprekken en evaluatiegesprekken

14 •Organiseren en begeleiden van vormingen op scholen / externe partners (afhankelijk van groep tot groep… kan van alles zijn) •Begeleiden en opvolgen stagiairs •Mee denken en uitwerken van nieuwe methodieken, strategiën, inspelend op de veranderende doelgroep en mogelijke verschuivingen en ontwikkelingen in het werkveld. Mee verantwoordelijkheid opnemen in de inhoud van de werking; de werking mee dragen.

15 2 Bijkomende projecten •Navorming leerkrachten: -Bruikbare praktische vorming -Positieve kijk -Respect voor de kracht van de leerkracht -Beperkte groepen -Nazorg

16 Navorming leerkrachten •De leerkracht als coach •De leerkracht als persoon •Positieve communicatie •Agressie in de klas •Positief in relatie gaan met tieners

17 Individuele trajectbegeleiding •Individueel, gestructureerd en intensief traject •Vanuit de kracht van de jongere •Van maximum 16 weken (waarvan maximum 4 weken uit de school) •Met recht op 4 weken extra ingebouwde nazorg •Met betrekking van context en belangrijke derden •Met als doel: positief evolueren op verschillende domeinen •Met extra focus op reïntegratie binnen de schoolse context


Download ppt "Dienst Time Out Projecten Elegast vzw. Situering: •Buitenbeentje in hulpverlening •Met expertise vanuit de bijzondere jeugdzorg - actief in het onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google