De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter Adriaenssens voorspelt dat 30% van onze jeugd problematisch gedrag zal gaan vertonen, wat betekent dat bijna een derde van het toekomstig talent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter Adriaenssens voorspelt dat 30% van onze jeugd problematisch gedrag zal gaan vertonen, wat betekent dat bijna een derde van het toekomstig talent."— Transcript van de presentatie:

1 Peter Adriaenssens voorspelt dat 30% van onze jeugd problematisch gedrag zal gaan vertonen, wat betekent dat bijna een derde van het toekomstig talent voor onze samenleving verloren dreigt te gaan vanwege ziektebeelden en ontoelaatbaar gedrag.

2 Pixar film: problematisch gedrag http://www.youtube.com/watch?v=kIPGZs0UCQc

3 INTERN BEGELEIDINGSTRAJECT

4 W AT ? Een traject in de school met ….  leerlingen  ouders  leerkrachten

5 V OOR WIE ? Jongeren in het secundair onderwijs die …  spijbelen  dreigen uit te vallen  grensoverschrijdend gedrag vertonen

6 D OELSTELLINGEN o Sociale vaardigheden verbeteren o Bewustwording van het belang van een goede en een positieve schoolloopbaan o Terug aansluiten bij het klasgebeuren

7 V OORWAARDEN IBT o Leerkrachtenteam vooraf betrekken o Duidelijke selectiecriteria o Projectverantwoordelijke IBT

8 M ETHODIEK Gebaseerd op contextuele benadering  goede screening  aansluiting bij individuele noden  korte remediëring  nazorg

9 O PSTART BEGELEIDING Intakegesprek met alle betrokkenen: o Klastitularis o Leerling o Ouders

10 U ITVOERING Activiteiten rond sociale vaardigheden: o Samenwerken o Luisteren en vragen stellen o Kernkwaliteiten kennen en herkennen o Zich op een respectvolle manier kunnen uiten o …

11 N AZORG o Evolutie bespreken met jongere en ouders o Geleidelijke overdracht naar een leerkracht

12 Meerwaarde School Ouders Jongeren

13 S CHOOL • Biedt zelf en onmiddellijke begeleiding • Krijgt meer inzicht in de thuissituatie van de leerling • Maakt kennis met verschillende methodieken om uitval te voorkomen

14 O UDERS • Contact tussen school en ouders verbetert • Ouders worden gehoord en erkend • Contact tussen ouders en jongeren versterkt

15 J ONGEREN • Blijven in hun vertrouwde omgeving • Werken aan hun sociale vaardigheden • Verbeteren de relatie met hun ouders • Worden gehoord en krijgen inzicht in hun gedrag en hoe de anderen hierop reageren

16 C OÖRDINATOR K ATLEEN V AN DE V ELDE C ONGRESSTRAAT 59 2060 A NTWERPEN 03 292 60 60 WWW. DESCHOOLBRUG. BE O NDERWIJSOPBOUWWERKER IBT S AIDA E L F ARKOUCH W ITTESTRAAT 116/4 2020 A NTWERPEN 03/292 60 55 WWW. DESCHOOLBRUG. BE


Download ppt "Peter Adriaenssens voorspelt dat 30% van onze jeugd problematisch gedrag zal gaan vertonen, wat betekent dat bijna een derde van het toekomstig talent."

Verwante presentaties


Ads door Google