De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700. www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 proudly presents DE ARBEIDSMARKTREGISSEUR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700. www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 proudly presents DE ARBEIDSMARKTREGISSEUR."— Transcript van de presentatie:

1

2 proudly presents DE ARBEIDSMARKTREGISSEUR

3 Regisseren is niet acteren Regisseren veronderstelt de volgende taken: het vastleggen van de operationele strategische doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid; het in kaart brengen en het ordenen van de activiteiten van de betrokken actoren; de afstemming tussen de betrokken actoren verwezenlijken door het opnemen van een coördinerende rol (integratie); het bewerkstelligen van oplossingen (inspiratie); het opzetten van een transparant en permanent monitoringsysteem.

4 Beheersovereenkomst Regieopdrachten ≠ Actoropdrachten Aanpassing: interne organisatie & allocatie van middelen Beheersmatig Budgettair Managementmatig

5 opdracht knelpunten op de arbeidsmarkt anticiperen en remediëren regelgeving middelen instrumenten draagvlak de burger het systeem via { maatschappelijke evoluties arbeidsmarkt evoluties

6 arbeidsvraag werkzoekendenpopulatie arbeidsmarktactoren bemiddeling begeleiding competentie- ontwikkeling opdracht

7 invulling SAMEN Kwaliteitsbewaking VDAB, partners en partnerschappen Innovatie Strategie Afstemming en regulering Arbeidsmarktgegevens Prognoses Evoluties

8 invulling = complex ≠ onmogelijk houvast: beleidscyclus

9 voorwaarden Alle partners en potentiële partners kennen, erkennen en vertrouwen Aanwezig zijn    onderhouden van netwerk Continue betrokkenheid  Verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens Een correct beeld van de arbeidsmarkt hebben Doelstellingen formuleren Prioriteiten vastleggen Richtlijnen en afspraken opstellen Middelen verdelen Vooruitdenken

10 kritieke succesfactoren partnerschappen waarden regionaal + centraal regie + actor

11 acties 1. cultuurverandering 2. afstemming en regulering 4. innovatie 3. transparantie

12 Arbeidsmarktbeleid en Beleidsondersteuning Opvolgen en interpreteren van analyses arbeidsmarktgegevens Bespreekbaar maken voor partners In kaart brengen van behoeften Coördinatie opmaak jaaractieplan + organiseren van inbreng door partners Beleidsaccenten vertalen naar partners Bottum up beleidssignalen geven

13 Uitbesteding Zicht hebben op totaliteit van uitbestedingsmiddelen (LPP, CPP,…) Beheer van lokale middelen ESF- en andere tenders: lezen en beoordelen van dossiers Opvolgen van projecten: kwalitatief en kwantitatief Bijv. Trajecttendering, tendering IBO-begeleiding, tendering activeringstrajecten, tendering inschakelingscoaching, projectprogrammatie.

14 Communicatie en relatienetwerking Deelname aan externe beleidsmatige vergaderingen in de regio Lokaal partneroverleg Overdracht van informatie en beleidsvisie aan interne en externe vergaderingen Partnerschappen opzetten om tegemoet te komen aan de noden van de arbeidsmarkt

15 Regierol VDAB AMB- Antwerpen In afstemming met strategische partner ‘Stad Antwerpen’

16 Samenwerkingsovereenkomst: Doelstelling Versterking samenwerking tussen Stad Antwerpen en VDAB Valoriseren decretale regierollen  VDAB: beleidslijnen Raad van Bestuur en doelstellingen beheersovereenkomst Grotere doeltreffendheid arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid

17 Onderscheiden Regierollen VDAB: Arbeidsmarktbeleid Betreft het geheel van acties (waaronder bv. toeleiding, begeleiding, competentieversterking en vacaturematching) die worden opgezet om werkzoekenden zo snel mogelijk aan een job te helpen. a.Zorgt voor transparantie op arbeidsmarkt b.Bepaalt strategie op arbeidsmarkt in overleg met strategische partners c.Zorgt voor afstemming en regulering van activiteiten op arbeidsmarkt d.Stimuleert innovatie  Strategische partnerschappen

18 Onderscheiden Regierollen Stad Antwerpen: Werkgelegenheids- en onderwijsbeleid a.Aantrekken en behouden van ondernemingen b.Versterken van handels- en horecakernen c.Uitbouw lokale diensteneconomie en sociale economie d.Aanpak jobobstakels e.Uitbouw synergie bedrijfsleven-onderwijs-arbeidsmarkt  Strategische partnerschappen

19 Onderscheiden Regierollen 5 prioriteiten in het samenwerkingsakkoord: 1.Investeren in analyse en monitoring 2.Investeren in bemiddelbaar maken werkzoekenden 3.Investeren in vraaggerichte aanpak 4.Investeren in uitbouw sociale economie 5.Investeren in de politieke regie van het Antwerpse arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid

20 Onderscheiden Regierollen Jaarlijkse afspraken over de gezamenlijke middeleninzet (LPP)  Opvolging door regieoverleg Stad Antwerpen – VDAB  Vertaling in jaarplannen VDAB en tweejaarlijkse operationele plannen Stad Antwerpen/Werk en Economie

21 Onderscheiden Regierollen In samenwerking met: –OCMW Antwerpen: maximale synergie –Nationale Bank van België: sociaaleconomische monitoring + databanken VDAB –Sectoren: belang van de sectorale aanpak; verstevigen en verduurzamen –Commerciële en niet commerciële partners: uitvoering


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700. www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 proudly presents DE ARBEIDSMARKTREGISSEUR."

Verwante presentaties


Ads door Google