De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Word Wijs! ? GSIW Actiegroep Leren-Werken stelt het project Word Wijs! voor. • promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent • duur project: 1/10/2012 tot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Word Wijs! ? GSIW Actiegroep Leren-Werken stelt het project Word Wijs! voor. • promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent • duur project: 1/10/2012 tot."— Transcript van de presentatie:

1

2 Word Wijs! ? GSIW Actiegroep Leren-Werken stelt het project Word Wijs! voor. • promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent • duur project: 1/10/2012 tot 30/9/2013 • 1 fulltime equivalent • ongekwalificeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar coachen in hun educatief perspectief • extra maatregel om schooluitval actief tegen te gaan • stuurgroep/focusgroepen Word Wijs!

3 Word Wijs! in de Stap Werking de Stap • open onderwijshuis voor iedereen met vragen over volwasseneneducatie (front-office): informatiebemiddeling • aanspreekpunt voor professionelen met vragen over het volledige onderwijslandschap (back-office) Signalen vanuit de Stap • meer en meer vragen ivm ongekwalificeerde uitstroom • doelgroep kampt vaak met ruimere problematiek Vraag • is informatiebemiddeling voor deze specifieke doelgroep (nog) voldoende? Word Wijs!

4 Doelstelling Word Wijs! De ongekwalificeerde uitstroom tegengaan Wat betekent ongekwalificeerde uitstroom? • statistieken (de Stap: 20,08% zonder diploma) statistieken • vraag naar kwalificatie of diploma secundair onderwijs is groot • vele ongekwalificeerde jongeren hebben nood aan meer dan informatiebemiddeling: ondersteuning en coaching • Project Word Wijs! stelt coaching en follow-up voor: • educatief perspectief • professioneel perspectief is hier nauw met verweven • warme overdracht naar een traject naar werk kan ook

5 Doelgroep Jongeren die ongekwalificeerd uitstromen (18 tot 25 jaar): • diegenen die dreigen uit te vallen (risicoleerlingen: preventie = prioritair) • diegenen die reeds uitgevallen zijn maar toch hun diploma willen behalen • jongeren die in groot Gent wonen, leven of werken Moeilijk begeleidbaar/bereikbaar maar niet onbegeleidbaar: • schoolmoe • psychosociale problematiek • moeilijkheden in de thuis – en woonsituatie • denken wél werk te vinden zonder diploma Word Wijs!

6 Samenwerking met partners/doorverwijzers/toeleiding Word Wijs! Instroom van de doelgroep: • Gentse CLB’s van de drie netten: VCLB Gent, CLB GO!, ICLB • partners uit onderwijs, arbeid en welzijn: • DBSO/Syntra • VDAB • tweedekansonderwijs • volwassenenonderwijs • OCMW • CAW • JAC • JES • Jong • …

7 Wat? Trajectbegeleiding • consultant begeleiden in zijn zoektocht • toeleiden naar opleiding rechtstreeks of via tussenstappen • oriëntatiefase/zelfdiagnose • intake: in kaart brengen van vraag van consultant • opstellen stappenplan • opmaak Trajectovereenkomst • informeren, motiveren, activeren • zoeken naar oplossingen remmende factoren • consultant = piloot, begeleider = copiloot • coachen bij het maken van keuzes • dossier aanvullen • follow-up Word Wijs!

8 Hoe? • intensief • integraal • flexibel • persoonlijk • vrijwillig versus aanklampend • onafhankelijk • laagdrempelig • empowerend Word Wijs!

9 Methodiek Zelf geen methodieken ontwikkelen, vertrekken vanuit bestaande methodieken: •coachende benadering •Love project (Loopbaanleren in Vlaanderen en Europa) •zelfdiagnose/loopbaanbegeleidings oefeningen (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik) •oplossingsgerichte aanpak •omgaan met weerstand •… •wordt verder ontwikkeld tijdens de lopende begeleidingen op maat van de consultanten Word Wijs!

10 Case Jongeman is 19 jaar en zit in 6 BSO. Hij is schoolmoe en stopt met studeren in mei. De CLB begeleider heeft alles geprobeerd maar de jongere is niet te motiveren om nog twee maanden vol te houden. Hij vindt werk in een farmaceutisch bedrijf en werkt gedurende 6 maand aan de band met een tijdelijk contract met zicht op verlenging. Hij wil opklimmen tot ploegbaas, maar krijgt de mededeling dat hij daarvoor minstens het diploma secundair onderwijs nodig heeft. Hij wil blijven werken maar weet dat bandwerk niet zijn ding is. Hij komt langs bij de Stap met de vraag om toch via avondonderwijs een diploma secundair onderwijs behalen. Word Wijs!

11 Vooropgesteld resultaat • trajectbegeleiding en follow-up traject voor 40 ongekwalificeerde jongeren (18-25 jaar) die leven, wonen of studeren in groot Gent • netwerk uitbouwen met/en sensibiliseren van onderwijs, arbeidsmarkt en welzijn die geconfronteerd worden met deze jongeren • rapportage en aanbevelingen om de zorg, de coaching en follow- up van de ongekwalificeerde jongeren beter te kunnen opnemen

12 Pluspunten •snelle uitvoerbaarheid: gebruik maken van bestaande structuren, expertise en netwerk van de Stap •preventief •mogelijke proeftuin voor de ‘leerwinkel’ in wording •de Stap is een onafhankelijk, neutraal, netoverstijgend, objectieve en laagdrempelige instantie •‘de consultant staat centraal ‘ Word Wijs!

13 Contact •persoonlijk en op afspraak •telefonisch: •publiek nummer: 09 233 75 15 (openingsuren) •intern nummer: 09 225 32 68 •GSM Bert: 0494 93 40 95 •GSM Marjan: 0494 93 45 65 •mail: wordwijs@destapgent.be - marjan@destapgent.be - bert@destapgent.bewordwijs@destapgent.bemarjan@destapgent.be bert@destapgent.be •website: www.destapgent.bewww.destapgent.be Word Wijs!

14 Vragen?

15


Download ppt "Word Wijs! ? GSIW Actiegroep Leren-Werken stelt het project Word Wijs! voor. • promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent • duur project: 1/10/2012 tot."

Verwante presentaties


Ads door Google