De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrije centra voor leerlingenbegeleiding Onderwijsloopbaan- begeleiding in de hedendaagse CLB-praktijk Schaarbeek - 31 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrije centra voor leerlingenbegeleiding Onderwijsloopbaan- begeleiding in de hedendaagse CLB-praktijk Schaarbeek - 31 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Vrije centra voor leerlingenbegeleiding Onderwijsloopbaan- begeleiding in de hedendaagse CLB-praktijk Schaarbeek - 31 mei 2011

2 Europa en beroepsopleidingen… 1.OESO-project: “Learning for jobs”. 2.Het communiqué van Brugge. 2

3 OESO-project: ‘Learning for jobs’ 3

4 VET in Flanders: strenghts 1.Veel keuze op ≠niveau’s en in ≠instellingen. 2.Goede PISA-resultaten. 3.Leerplicht tot 18 jaar. 4.Dynamisch beleid, gebruik maken van onderzoek bij vernieuwingen 5.Veel aandacht aan ondernemerschap- opleidingen 4

5 VET in Flanders: challenges 1.Te veel jongeren hebben een zwakke geletterdheid. 2.Te snelle keuze. Officieel op 14 jaar maar eigenlijk al op 12 jaar met beperkte mobiliteit tussen de verschillende stromen 3.Te weinig werkplekleren (sommige delen) 4.Aanbod te sterk vanuit vraagzijde leerlingen en te weinig vanuit noden van de arbeidsmarkt. 5

6 VET in Flanders: challenges 5. Wel veel keuze maar complexiteit moet opgevangen door betere keuzebegeleiding. 6. Kwaliteit van de loopbaanbegeleiding varieert; bronnen van informatie rond loopbanen is gefragmenteerd. 7. Partnerschap tussen sociale partners en beroepsonderwijs moet sterker. 6

7 Vet in Flanders: recommendations 1.Versterk algemene competenties vooral in BSO, DBSO en leertijd. 2.Stel studiekeuze uit. 3.Werkplekleren bevorderen. 4.Een responsief ‘VET’ aanbod. 5.Loopbaanbegeleiding versterken 7

8 Stel studiekeuze uit.  Aanbeveling: Stel studiekeuze uit tot min. 14 jaar en zorg voor een echt comprehensief systeem.  Implementatie: Stel institutionele transitie uit. Beter keuze en instellingsverandering aan elkaar koppelen. Leer leerkrachten omgaan met diversiteit. 8

9 Loopbaanbegeleiding versterken  Zorg dat LB voldoende aandacht krijgt; scheiden van psychologische begeleiding.  Bekijk de oprichting van apart beroep van loopbaanbegeleider.  Zorg voor objectieve begeleiding, onafhankelijk van het beschikbare aanbod van de ‘actuele’ opleidingsverstrekker.  Zorg voor een comprehensieve website over loopbaaninformatie voor alle niveaus van onderwijs. 9

10 Loopbaanbegeleiding versterken Implementatie:  Uitbreiden van bestaande opleidings- programma’s voor loopbaanbegeleiders.  Ontwerp een raamwerk voor alle loopbaanbegeleiders + opwaardering beroep  Training van begeleiders aanbieden op een flexibele manier 10

11 Loopbaanbegeleiding versterken  Onafhankelijke informatie: meer middelen voor de CLB’s voor de functie van loopbaanbegeleiding.  Laat leerkrachten zich hierin specialiseren en stel hen daarvoor vrij.  Zorg voor één goede website over loopbaaninformatie. 11

12 Het communiqué van Brugge Communiqué of the European Ministers for Vocational Education and Training, the European Social Partners and the European Commission, meeting in Bruges on 7 December 2010 to review the strategic approach and priorities of the Copenhagen process for 2011-2020 12

13 Het communiqué van Brugge  11 strategische doelstellingen 2011-2012. 22 korte termijn resultaten voor 2011-2014.  Doelstellingen en timing: akkoord tussen 33 landen Strategie: vrije keuze van elk land 13

14 Korte termijn-resultaten (1)Acties om aantrekkelijkheid en excellentie van BOO te bevorderen. Vlaanderen: herwaardering TSO en BSO, belang van prof. Bachelors, promotiecampagne 14

15 Korte termijn-resultaten (2) Activiteiten waarbij jonge leerlingen kennis maken met beroepen en carrière- mogelijkheden. Vlaanderen: Beroepenhuis Stimuleren richtingen wis-wet-techn. Aangepaste eindtermen 15

16 Korte termijn-resultaten (4) Er voor zorgen dat initieel beroeps- onderwijs sleutelcompetenties en vaardigheden inzake loopbaanbeheer bevatten. 16

17 Korte termijn-resultaten (10) Zorgen voor geïntegreerde begeleidings- diensten, die zowel onderwijs, opleiding als werkgelegenheid bestrijken en die nauwe aansluiting bieden op de behoeften van de arbeidsmarkt. Vlaanderen: samenwerking CLB’s en VDAB Taskforce. 17

18 Korte termijn-resultaten (12) Passende maatregelen treffen om mobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding te bevorderen. (16) Preventieve en curatieve maatregelen nemen opdat BOO maximaal bijdragen aan de bestrijding van vroegtijdig schoolverlaten. 18

19 Beleid in Vlaanderen ?  Ontwerpdecreet leerlingenbegeleiding ? Hoofdstuk: onderwijsloopbaanbegeleiding  Hervorming SO ?  Leerzorg ? 19

20 Wat doen wij daarmee… ? 20

21 Vrije centra voor leerlingenbegeleiding Wel thuis… Johan.david@vclb-koepel.be


Download ppt "Vrije centra voor leerlingenbegeleiding Onderwijsloopbaan- begeleiding in de hedendaagse CLB-praktijk Schaarbeek - 31 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google