De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

| 29 juni 2014 || 1 | Aanpak Voortijdig schoolverlaten Gemeente ‘s-Hertogenbosch Henny Wibbelink Teammanager afdeling Jeugd & Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "| 29 juni 2014 || 1 | Aanpak Voortijdig schoolverlaten Gemeente ‘s-Hertogenbosch Henny Wibbelink Teammanager afdeling Jeugd & Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 | 29 juni 2014 || 1 | Aanpak Voortijdig schoolverlaten Gemeente ‘s-Hertogenbosch Henny Wibbelink Teammanager afdeling Jeugd & Onderwijs h.wibbelink@s-hertogenbosch.nl www.tomdenbosch.nl

2 | 29 juni 2014 || 2 | Taken van de gemeente 1.Leerplicht (5 – 18 jaar) 2.Voortijdig schoolverlaten(18 - 23 jaar) Per jaar 350 nieuwe vsv’ers (NEET) Onderzoek in 2007: 450 vsv’ers thuis (geen school, geen werk, geen uitkering) •

3 | 29 juni 2014 || 3 | Start van T.O.M. = Traject Op Maat Doelgroep: Jongeren van 18-27 jaar, zonder startkwalificatie en werk, met grote afstand tot leren en werken. Doel: Duurzaam toeleiden naar school en/of werk. Werkwijze: Inzetten op verandering bij de jongere, door intensieve coaching en groepsaanpak

4 | 29 juni 2014 || 4 | T.O.M. – Ontstaan Keus voor uitvoering door de gemeente Redenen: 1.Aansluiten bij jeugdbeleid 2.Ontwikkelen naar integrale en duurzame aanpak 3.Geen “bloedgroepen” discussie over bevoegdheden, middelen, taken 4.Wens optimale flexibiliteit Dus: coaches in dienst nemen en ruimte huren

5 T.O.M. Werkwijze (inzet 2013) •Coaches. 3,5 fte - 1 vanuit gemeente, coördinerende taken - 1 gedetacheerd vanuit mbo - 2 gedetacheerd vanuit jongerenwerk - 1 vanuit gemeente, ook leerplichtambtenaar •Eigen locatie (T.O.M.’s Place) •Trainingen door externen •Individuele trajecten | 29 juni 2014 || 5 |

6 | 29 juni 2014 || 6 | T.O.M. – Werkwijze (Kern) Kern van de aanpak: -Maatwerk: mogelijkheden en wensen van de jongere zijn leidend -Individuele coaching in combinatie met groepsbegeleiding -Laagdrempelig met een tweede/derde/…. kans -T.O.M.-team werkt zelfstandig, innovatief, creatief, goed toegerust -Nazorg is deel van de aanpak -Investeren in samenwerking met partners -Vertrouwen winnen en geven, huiskamergevoel -Jongeren zijn welkom zolang ze zich inspannen en ontwikkelen

7 | 29 juni 2014 || 7 | T.O.M. – Werkwijze (Groep) Groepsbegeleiding: 3 dagen per week met ruimte voor individuele gesprekken / activiteiten en groepstrainingen (communicatieve vaardigheden, loopbaanbegeleiding, theater, sport, creativiteit, vrijwilligerswerk, meidenproject, muziek, solliciteren, schuldhulpverlening e.d.) Begroting 2013: € 350.000 voor 150 jongeren (zonder inzet van Jongerenwerk)

8 | 29 juni 2014 || 8 | T.O.M. Resultaat Resultaten : 150 jongeren per jaar Uitstroom: - werk32 % - voltijd opleiding30% - leren/werken12 % - wajong/wsw11 % - uitgevallen in traject15 %

9 | 29 juni 2014 || 9 | T.O.M. Kenmerken van jongeren Kenmerken van een gemiddelde T.O.M.-jongere -19 jaar -Man (65 %) -Autochtoon (65 %) -5 maanden in traject, zonder nazorg mee te tellen Persoonlijke omstandigheden - zwaarder wordende problematiek: van keuzeprobleem naar multiproblem - steeds vaker licht verstandelijk gehandicapt - vaak gezinsproblematiek - vaak zorgmijdend: soms is testen al een succes!

10 | 29 juni 2014 || 10 | T.O.M. Toekomst Voortdurende discussie over - Verbinden met werk van partners (in de wijk) - Zelf verzorgen van trainingen of uitbesteden - Passend aanbod voor de huidige jongeren - Groepsaanbod voor de verschillende doelgroepen (man-vrouw, leeftijd, werkervaring, wel/geen uitkering) - Outreachende benadering = huisbezoek vanuit registratie - Toelating jongeren onder de 18 jaar - Successen met bepaalde doelgroepen (Marokkaanse mannen, ex-gedetineerden) - Rol van ouders/gezin - Nazorg Maar geen discussie over prioritering jongeren en waarde van T.O.M.!

11 Bedankt voor uw aandacht | 6 maart 2013, Mechelen |


Download ppt "| 29 juni 2014 || 1 | Aanpak Voortijdig schoolverlaten Gemeente ‘s-Hertogenbosch Henny Wibbelink Teammanager afdeling Jeugd & Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google