De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jongeren in Maasdonk Raadsinformatieavond 10 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jongeren in Maasdonk Raadsinformatieavond 10 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Jongeren in Maasdonk Raadsinformatieavond 10 januari 2012

2 Programma 19.30 – 19.45 19.45 – 20.15 20.15 – 20.30 20.30 – 20.45 20.45 – 21.00 21.00 – 21.15 21.15 – 21.30 21.30 – 21.45 Welkom door wethouder Van de Ven Jeugd in Maasdonk door wethouder Van de Ven Jongerenwerk algemeen door Erik van Ginneken, jongerenwerker Tavenu Jongerengroepen in Maasdonk door Jurgen Cools, jongerenwerker Maasdonk Politiebeeld door Ruud Madretsma, taakaccenthouder jeugd politie Brabant-Noord, district Maasland Dorpsraad Nuland door Roos van der Kallen Ruimte voor interactie Raad - college Afsluiting door wethouder Van de Ven

3 Jeugd in Maasdonk – staat van de jeugd Aantal jongeren (0 tot 23 jaar): 3.388 Waarvan 17 tot 23 jaar: 703 88% lid van een vereniging Met de meeste jeugdigen en jongeren gaat het prima, maar ook: 13 trajecten schoolmaatschappelijk werk (PO) 6 trajecten jeugdpreventiewerk per jaar Circa 111 jongeren in geregistreerde opvoed- en opgroeihulp, met name in jeugdzorg en maatschappelijk werk 24 aanmeldingen bij BJZ per jaar Stijgend aantal signaleringen / zorgsignalen Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd 34% van de jongeren verlaat onderwijs zonder startkwalificatie Sommigen hebben meer hulp nodig. In het “lokale veld” moet gemeente eerste opvoedondersteuning verzorgen. Jongerenwerk is belangrijke toeleiding naar CJG en jeugdzorg (“CJG op locatie”), ‘straat’/JOP als vindplaats

4 Jeugd in Maasdonk – ‘lokale veld’ Transitie Jeugdzorg: er komt voor Maasdonk voor circa € 2 miljoen aan jeugdzorgtaken over naar de gemeente met circa 2 ton aan bezuiniging > lokale veld goed regelen om uitgaven in zorg te verminderen (preventie i.p.v. repressie) Huidige investeringen in lokale veld (categorie 10-23 jaar, excl JGZ) Algemeen –Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd€ 5.500 –CJG (voor ouders -9 mnd tot jongeren 23 jaar)€ 55.600 Preventie / primair onderwijs: –Marietje Kessels project (weerbaarheid)€ 15.250 –Schoolmaatschappelijk werk (SMW)€ 16.200 Individuele begeleiding / ondersteuning: –Jeugdpreventiewerk (JPW)€ 15.000 Georganiseerde jeugd / verenigingen –Subsidies jeugdwerk (excl sport)€ 14.750 –Subsidies jeugdsport€ 38.250 ‘ongeorganiseerde’ jeugd: –Jongerenwerk€ 18.000 Totaal€ 178.550 7 februari raadsinformatieavond Transitie Jeugdzorg

5 Jeugd in Maasdonk - Politiecijfers Meldingen jeugdoverlast dalen mede dankzij inzet jongerenwerk: moet wel gefaciliteerd worden & blijven

6 Jeugd in Maasdonk - Veiligheidsbeleid Beoogde effecten veiligheidsbeleid –Voorkomen dat in kaart gebrachte jeugdgroepen overlastgevend worden. Zo min mogelijk groepen in beke-rapportage (nu 1 hinderlijke groep in Nuland). –Geen overlastgevende of criminele jeugdgroepen –(ervaren) overlast als gevolg van groepen jongeren tot een minimum beperken; –Verbeteren contacten jeugd en omwonenden

7 Een greep uit het krantenarchief

8 Jeugd in Maasdonk - JOP Al 5 jaar discussie over JOP in Nuland Belevingsonderzoek & iDOP Nuland: ontmoetingsplek voor jongeren / jongeren een plek geven in de Nulandse gemeenschap Pas na duidelijkheid JOP > verdere ontwikkeling multifunctioneel veld Heiweg (andere doelgroep) JOP kan variëren van eigen gebouw tot “bankje plus” JOP Nuland als pilot?

9 Jongerenwerk algemeen Erik van Ginneken, jongerenwerker Tavenu Modern jongerenwerk

10 Jongerenwerk Maasdonk Jurgen Cools, Jongerenwerker Divers Toelichting groepen Maasdonk (samenstelling, leeftijd, allemaal inwoners MD) Ervaringen met deze groepen Wat willen de jongeren? Hoe kijken ze tegen gemeente aan? (om werk goed te doen, is facilitering noodzakelijk > ontmoetingsplek)

11 Politie Ruud Madretsma, taakaccenthouder Jeugd politie Brabant-Noord, district Maasland Klachten per kern Beeld van de jeugd Beke-indeling Handhavingsmogelijkheden bij wel en geen ‘verwijsplek’

12 Dorpsraad Nuland Roos van der Kallen

13 Ruimte voor interactie Vragen? (Formele) rol gemeenteraad - college

14 Afsluiting Samenvatting Afsluiting


Download ppt "Jongeren in Maasdonk Raadsinformatieavond 10 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google