De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsinformatieavond 10 januari 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsinformatieavond 10 januari 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Raadsinformatieavond 10 januari 2012
Jongeren in Maasdonk Raadsinformatieavond 10 januari 2012

2 Programma 19.30 – 19.45 19.45 – 20.15 20.15 – 20.30 20.30 – 20.45 20.45 – 21.00 21.00 – 21.15 21.15 – 21.30 21.30 – 21.45 Welkom door wethouder Van de Ven Jeugd in Maasdonk door wethouder Van de Ven Jongerenwerk algemeen door Erik van Ginneken, jongerenwerker Tavenu Jongerengroepen in Maasdonk door Jurgen Cools, jongerenwerker Maasdonk Politiebeeld door Ruud Madretsma, taakaccenthouder jeugd politie Brabant-Noord, district Maasland Dorpsraad Nuland door Roos van der Kallen Ruimte voor interactie Raad - college Afsluiting door wethouder Van de Ven

3 Jeugd in Maasdonk – staat van de jeugd
Aantal jongeren (0 tot 23 jaar): 3.388 Waarvan 17 tot 23 jaar: 703 88% lid van een vereniging Met de meeste jeugdigen en jongeren gaat het prima, maar ook: 13 trajecten schoolmaatschappelijk werk (PO) 6 trajecten jeugdpreventiewerk per jaar Circa 111 jongeren in geregistreerde opvoed- en opgroeihulp, met name in jeugdzorg en maatschappelijk werk 24 aanmeldingen bij BJZ per jaar Stijgend aantal signaleringen / zorgsignalen Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd 34% van de jongeren verlaat onderwijs zonder startkwalificatie Sommigen hebben meer hulp nodig. In het “lokale veld” moet gemeente eerste opvoedondersteuning verzorgen. Jongerenwerk is belangrijke toeleiding naar CJG en jeugdzorg (“CJG op locatie”), ‘straat’/JOP als vindplaats

4 Jeugd in Maasdonk – ‘lokale veld’
Transitie Jeugdzorg: er komt voor Maasdonk voor circa € 2 miljoen aan jeugdzorgtaken over naar de gemeente met circa 2 ton aan bezuiniging > lokale veld goed regelen om uitgaven in zorg te verminderen (preventie i.p.v. repressie) Huidige investeringen in lokale veld (categorie jaar, excl JGZ) Algemeen Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd € CJG (voor ouders -9 mnd tot jongeren 23 jaar) € Preventie / primair onderwijs: Marietje Kessels project (weerbaarheid) € Schoolmaatschappelijk werk (SMW) € Individuele begeleiding / ondersteuning: Jeugdpreventiewerk (JPW) € Georganiseerde jeugd / verenigingen Subsidies jeugdwerk (excl sport) € Subsidies jeugdsport € ‘ongeorganiseerde’ jeugd: Jongerenwerk € Totaal € 7 februari raadsinformatieavond Transitie Jeugdzorg

5 Jeugd in Maasdonk - Politiecijfers
Meldingen jeugdoverlast dalen mede dankzij inzet jongerenwerk: moet wel gefaciliteerd worden & blijven

6 Jeugd in Maasdonk - Veiligheidsbeleid
Beoogde effecten veiligheidsbeleid Voorkomen dat in kaart gebrachte jeugdgroepen overlastgevend worden. Zo min mogelijk groepen in beke-rapportage (nu 1 hinderlijke groep in Nuland). Geen overlastgevende of criminele jeugdgroepen (ervaren) overlast als gevolg van groepen jongeren tot een minimum beperken; Verbeteren contacten jeugd en omwonenden

7 Een greep uit het krantenarchief
'Nuland krijgt nieuwe jeugdontmoetingsplek' 'Geen vaste hangplek voor jongeren, wel een mobiele overkapping' 'Geen vaste JOP maar mobiele overkapping' 'Eén hangplek voor Nulandse jongeren' 'Hangjeugd knokt voor volgende generatie' 'Niemand wil een hangplek in de buurt' 'Maasdonk: geen bus als tijdelijke JOP' 'Gemeenteraad van Maasdonk wil actie tegen hangjeugd' 'Uitstel van executie JOP' 'Nieuwe locatie voor JOP Nuland' 'Toch een bus voor Nulandse hangjeugd' 'Maasdonk nog in maag met hanggroep' 'Jongerenveld verdeelt raad' 'Onderzoek naar hangjeugd Maasdonk' 'Rechtszaak tegen hangplek' 'Stadse fratsen in Maasdonk' 'Je zult maar hangjongere zijn in Maasdonk' 'Hangplek Maasdonk wordt opgeruimd' 'Jongeren krijgen ontmoetingsplek in Nuland' 'Nieuwe plek voor jongeren Nuland' 'JOP het liefst niet te dicht bij huizen'

8 Jeugd in Maasdonk - JOP Al 5 jaar discussie over JOP in Nuland
Belevingsonderzoek & iDOP Nuland: ontmoetingsplek voor jongeren / jongeren een plek geven in de Nulandse gemeenschap Pas na duidelijkheid JOP > verdere ontwikkeling multifunctioneel veld Heiweg (andere doelgroep) JOP kan variëren van eigen gebouw tot “bankje plus” JOP Nuland als pilot?

9 Jongerenwerk algemeen
Erik van Ginneken, jongerenwerker Tavenu Modern jongerenwerk

10 Jongerenwerk Maasdonk
Jurgen Cools, Jongerenwerker Divers Toelichting groepen Maasdonk (samenstelling, leeftijd, allemaal inwoners MD) Ervaringen met deze groepen Wat willen de jongeren? Hoe kijken ze tegen gemeente aan? (om werk goed te doen, is facilitering noodzakelijk > ontmoetingsplek)

11 Politie Ruud Madretsma, taakaccenthouder Jeugd politie Brabant-Noord, district Maasland Klachten per kern Beeld van de jeugd Beke-indeling Handhavingsmogelijkheden bij wel en geen ‘verwijsplek’

12 Dorpsraad Nuland Roos van der Kallen

13 Ruimte voor interactie
Vragen? (Formele) rol gemeenteraad - college

14 Afsluiting Samenvatting Afsluiting


Download ppt "Raadsinformatieavond 10 januari 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google