De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor iedere leerling een oplossing!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor iedere leerling een oplossing!"— Transcript van de presentatie:

1 Voor iedere leerling een oplossing!

2 (Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie SZW, 2012)
…uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat er nog steeds baankansen zijn in branches waar geen startkwalificatie voor nodig is… (Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie SZW, 2012) Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie SZW, 2012

3 Aanleiding en ontstaansgeschiedenis
Toeleiding van jongeren uit PrO en VSO naar werk Krachten bundelen ‘Pro-actief Bruggen Bouwen’ Zeeuwse Stichting Maatwerk vanaf 21 juli 2011

4 De Zeeuwse Stichting Maatwerk
Samenwerking 18 scholen voor PrO en VSO in Provincie Zeeland Delen van faciliteiten, methodieken en kennis Bieden van maatwerktrajecten aan leerlingen Centrale aanspreekpunt UWV, werkgevers, provincie, gemeenten en samenwerkingsverband VO

5 Samenwerkende scholen
VSO De Argo, Terneuzen VSO De Klimopschool, Middelburg De Vliethoeve, Kortgene VSO Asteria College, Middelburg VSO Odyzee College, Goes VSO Deltaschool, Goes Praktijkschool Hulst, Hulst Calvijn College, Krabbendijke Acreon, Goes Praktijkschool De Wissel, Goes VSO De Sprienke, Goes Praktijkschool Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee VSO Regenboog Wingerd, Terneuzen VSO Beatrixschool, Schouwen-Duiveland VSO Auris College, Goes Praktijkschool De Sprong, Terneuzen Eben-Haëzerschool, Oostkapelle Praktijschool het Bolwerk, Middelburg

6 Doelgroep Leerlingen VSO en PrO die een onderwijs werktraject nodig hebben ZMOLK-ers Ex-leerlingen (nazorg) Jongeren tot 27 jaar (uitbreiding) Voortijdig schoolverlaters, WAJONG, thuisproblematiek, … (uitbreiding)

7 Externe ontwikkelingen
De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de arbeidstoeleiding van jongeren zonder startkwalificatie: 1. Participatiewet Decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de AWBZ naar de gemeenten Invoering van Passend Onderwijs Invoering van de Entree opleiding Invoering van de referentieniveaus rekenen en taal Invoering van de Wet Kwaliteit (V)SO

8 Activiteiten Zeeuwse Stichting Maatwerk 2014
Afstemming tussen Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Maatwerkbesprekingen Stuurgroepoverleg Strategisch overleg

9 Herijking van de samenwerking en verduurzaming inclusief aansluiting bij werkgroep
Arbeidsmarktregio Zeeland/Werkgeversservicepunten/UWV In kaart brengen van kansrijke vacatures onder startkwalificatieniveau Pilot inschatting arbeidsvermogen Pilot loonwaardebepaling Inventarisatie (re)integratie instrumentaria Inrichten overlegstructuur scholen/WSP’s/Orionis-Walcheren Ontwikkelen uitstroom- en volgmonitor Naschoolse begeleiding op de werkplek (nazorg) Ontwikkelen plan van aanpak garantiebanen (Sociaal Akkoord)

10 Activiteitenagenda Zeeuwse Stichting Maatwerk 2014
3. Samenwerking ZSM & samenwerkingsverband VO en MBO Beschrijven ZSM voor het ondersteuningsplan samenwerkingsverbanden VO Overleg MBO 4. Gezamenlijk aanbod van branchegerichte cursussen Bepalen tarieven cursussen

11 Meer info: www.zeeuwsestichtingmaatwerk.nl
Contact: Coördinator Karel Kerckhaert Saxhavenstraat 25 4561 HB Hulst


Download ppt "Voor iedere leerling een oplossing!"

Verwante presentaties


Ads door Google