De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor iedere leerling een oplossing!. …uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat er nog steeds baankansen zijn in branches waar geen startkwalificatie voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor iedere leerling een oplossing!. …uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat er nog steeds baankansen zijn in branches waar geen startkwalificatie voor."— Transcript van de presentatie:

1 Voor iedere leerling een oplossing!

2 …uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat er nog steeds baankansen zijn in branches waar geen startkwalificatie voor nodig is… (Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie SZW, 2012)

3 Aanleiding en ontstaansgeschiedenis  Toeleiding van jongeren uit PrO en VSO naar werk  Krachten bundelen  ‘Pro-actief Bruggen Bouwen’  Zeeuwse Stichting Maatwerk vanaf 21 juli 2011

4 De Zeeuwse Stichting Maatwerk  Samenwerking 18 scholen voor PrO en VSO in Provincie Zeeland  Delen van faciliteiten, methodieken en kennis  Bieden van maatwerktrajecten aan leerlingen  Centrale aanspreekpunt UWV, werkgevers, provincie, gemeenten en samenwerkingsverband VO

5 Samenwerkende scholen  VSO De Argo, Terneuzen  VSO De Klimopschool, Middelburg  De Vliethoeve, Kortgene  VSO Asteria College, Middelburg  VSO Odyzee College, Goes  VSO Deltaschool, Goes  Praktijkschool Hulst, Hulst  Calvijn College, Krabbendijke  Acreon, Goes  Praktijkschool De Wissel, Goes  VSO De Sprienke, Goes  Praktijkschool Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee  VSO Regenboog Wingerd, Terneuzen  VSO Beatrixschool, Schouwen-Duiveland  VSO Auris College, Goes  Praktijkschool De Sprong, Terneuzen  Eben-Haëzerschool, Oostkapelle  Praktijschool het Bolwerk, Middelburg

6 Doelgroep  Leerlingen VSO en PrO die een onderwijs werktraject nodig hebben  ZMOLK-ers  Ex-leerlingen (nazorg)  Jongeren tot 27 jaar (uitbreiding)  Voortijdig schoolverlaters, WAJONG, thuisproblematiek, … (uitbreiding)

7 Externe ontwikkelingen De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de arbeidstoeleiding van jongeren zonder startkwalificatie: 1.Participatiewet 2.Decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten 3.Decentralisatie van de AWBZ naar de gemeenten 4.Invoering van Passend Onderwijs 5.Invoering van de Entree opleiding 6.Invoering van de referentieniveaus rekenen en taal 7.Invoering van de Wet Kwaliteit (V)SO

8 Activiteiten Zeeuwse Stichting Maatwerk 2014 1.Afstemming tussen Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs  Maatwerkbesprekingen  Stuurgroepoverleg  Strategisch overleg

9 2.Herijking van de samenwerking en verduurzaming inclusief aansluiting bij werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland/Werkgeversservicepunten/UWV • In kaart brengen van kansrijke vacatures onder startkwalificatieniveau • Pilot inschatting arbeidsvermogen • Pilot loonwaardebepaling • Inventarisatie (re)integratie instrumentaria • Inrichten overlegstructuur scholen/WSP’s/Orionis-Walcheren • Ontwikkelen uitstroom- en volgmonitor • Naschoolse begeleiding op de werkplek (nazorg) • Ontwikkelen plan van aanpak garantiebanen (Sociaal Akkoord)

10 Activiteitenagenda Zeeuwse Stichting Maatwerk 2014 3. Samenwerking ZSM & samenwerkingsverband VO en MBO  Beschrijven ZSM voor het ondersteuningsplan samenwerkingsverbanden VO  Overleg MBO 4. Gezamenlijk aanbod van branchegerichte cursussen  Bepalen tarieven cursussen

11 Meer info:www.zeeuwsestichtingmaatwerk.nlwww.zeeuwsestichtingmaatwerk.nl Contact: Coördinator Karel Kerckhaert Saxhavenstraat 25 4561 HB Hulst kerckhrt@zeelandnet.nl 06-12969393


Download ppt "Voor iedere leerling een oplossing!. …uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat er nog steeds baankansen zijn in branches waar geen startkwalificatie voor."

Verwante presentaties


Ads door Google