De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 INFODAG ESFTENDER Competentieversterking WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 INFODAG ESFTENDER Competentieversterking WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 INFODAG ESFTENDER Competentieversterking WELKOM

2 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Agenda van de dag  Inleiding  Actiemodel  Aandachtspunten  Rechten en plichten van de werkzoekende  Financiering  Tenderteam  Planning  Voorbeelden actieverloop  Vragen en antwoorden

3 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Te starten opleidingen: Uitstroom-engagement: Prijs per jaar: 973 per jaar 584 per jaar of 60% 2.537.482 € Perceel B: opleiding arbeidsgehandicapten

4 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Perceel B: opleiding arbeidsgehandicapten

5 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 1.870 1.169 of 62,5 % 5.840.332,1 € Te starten opleidingen: Uitstroom-engagement: Prijs per jaar: Perceel D: opleidingen andere kansengroepen

6 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Perceel D: opleidingen andere kansengroepen

7 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Taak VDAB of Opmaak opleidings- overeenkomst Aanmaak trajectlijn Verlenen inzagerecht Recrutering Competentie versterking Bemiddeling nr werk taak door aanbieder ikv ESF CV Taak aanbieder ikv ESF competentieversterking Actiemode l Toewijzing traject Opstart traject Aanvraag opleiding Intake Screening Aanvraag doelgroepprofiel Aanvraag trajectlijn of overleg trajectbegeleider partner trajectbegeleiding

8 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Actiemodel: Recrutering  Aanbieder is verantwoordelijk voor recrutering  Regionale recruteringsacties kunnen op vraag van de aanbieder georganiseerd worden ism VDAB en andere werkwinkelpartners

9 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Actiemodel: doelgroepbepaling Opleidingsverstrekker toetst bij VDAB of klant behoort tot kansengroepen  Personen met een arbeidshandicap (B)  Andere kansengroepen: (D) Allochtonen 50+ Kortgeschoolden

10 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Doelgroepcriteria Te behalen doelgroepbereik : lettercode B: 100 % PmAH lettercode D: min. 80 % kansengroepen

11 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Actiemodel: Trajectlijn  Competentieversterking moet kaderen in een trajectbegeleiding  Indien klant in trajectbegeleiding : competentieversterkende actie enkel in overleg met trajectbegeleider  Indien klant niet in trajectbegeleiding: VDAB contacteren met vraag tot opstart van een trajectbegeleiding  Aanvraag inzagerechten

12 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Actiemodel: Opleidingsovereenkomst Aanbieder en cursist leggen opleiding vast in overeenkomst  verplicht gebruik CVS-contract  in functie van waarborgen gelijke rechten cursisten voor dekking van de arbeidsongevallenverzekering voor uitbetalingsinstelling

13 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Actiemodel: Competentieversterking Alle competentieversterkende acties kaderen in de begeleiding naar duurzaam werk zoals beschreven in de offerte  Beroepsopleiding  Sollicitatietraining  Persoonsgerichte vorming  Opleiding/Begeleiding op werkvloer

14 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Actiemodel: Competentieversterking Aandachtspunten:  Aansprakelijkheid  Kosteloosheid  Vroegtijdige beëindiging in samenspraak met trajectbegeleider

15 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Aandachtspunten: CVS Verplichte registratie  Trajectlijn (via VDAB)  Opleidings- en ev. stageovereenkomst  Verloop van de opleiding en ev. stage  Registraties in functie van sociale prestaties  Aanpassen competenties (via VDAB)

16 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Aandachtspunten: CVS  Toegang CVS : via tenderteam Ondertekenen CVS-contract erkende promotoren Verklaring van de gebruiker Verplichte CVS opleiding Toekenning persoonlijke ESF-login

17 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Aandachtspunten: ESF-verplichtingen Sluitende registratie-verplichting (aanvullend op CVS) Publicitaire verplichtingen http://www.esfagentschap.be/NIV_1/publiciteit/regelegeving.htm Bewaarduur van de stukken: 10 jaar vanaf documentdatum (VDAB) sowieso tot 31/12/2021 (Europa)

18 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Rechten van werkzoekende  Gedragscode gerespecteerd door aanbieders  Respecteren privacy-wetgeving  Recht op dezelfde vergoedingen als andere VDAB-cursisten

19 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Rechten werkzoekende: klachtenprocedure  Elke aanbieder heeft een interne procedure  Aanbieder informeert de werkzoekende over interne en externe procedures  De klant kan kiezen welke klachtenprocedure wordt gevolgd

20 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Plichten werkzoekende: Transmissie RVA  Aanbieder geeft nooit rechtstreeks gegevens door aan RVA  Aanbieder registreert verloop van acties in CVS (automatische gegevensuitwisseling RVA- VDAB)  Aanbieder meldt weigering van de medewerking van de klant aan trajectbegeleider  VDAB hoort de partijen en beslist over eventuele transmissie.  De VDAB start de transmissieprocedure indien nodig.

21 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Financiering  80% vast gedeelte Indien voldaan aan kansengroepvoorwaarde Betaald in 12 maandelijkse schijven Indien vroeger beëindigd: resterende maandelijkse schijven, mits minimumduur opleiding werd bereikt  20% variabel gedeelte Resultaat uitstroom gemeten 3 maanden na einde competentieversterking Betaald per positief resultaat tot uitstroomnorm van het kalenderjaar werd bereikt

22 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Rol Tenderteam  Zorgt voor afsprakenkader tussen de aanbieders en de lokale VDAB  Leidt tendering in goede banen Bemiddeling Monitoring Voorbereiding facturatie …  Eerste aanspreekpunt voor aanbieders

23 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Arbeidsmarktregie Centraal  Afdeling Arbeidsmarktregie: Luc Van de Putte, directeur  Tenderteam: Gregory Verhaeghe, teamverantwoordelijke  Internet: trefwoord ‘esftendering’ esftendering@vdab.be www.vdab.be/esftendering

24 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 AntwerpenAnke Anseel en Jeroen Peeters Mechelen / Turnhout Patrick Maes en Laurent De Cock Vlaams-Brabant / Brussel Chris Thijs en Anna Vanderstukken West-Vlaanderen Guido Deschacht en Erik Lievens Gent Laurent De Cock en An Leemans Aalst / Sint-Niklaas An Leemans en Laurent De Cock Limburg Patrick Maes, Lieve Gerrits en Anna Vanderstukken Projectmedewerkers Tenderteam

25 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Planning  Week 47-48: Regionaal overleg: maken planningsafspraken in samenspraak met aanbieder en lokale VDAB  Week 01: Start tendering  CVS-opleiding

26 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Actie en resultaat

27 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 Actie < minimumduur en resultaat

28 www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 VRAGEN EN ANTWOORDEN


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 INFODAG ESFTENDER Competentieversterking WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google