De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 INFODAG ESFTENDER Competentieversterking WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 INFODAG ESFTENDER Competentieversterking WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 INFODAG ESFTENDER Competentieversterking WELKOM

2 Agenda van de dag  Inleiding  Actiemodel  Aandachtspunten  Rechten en plichten van de werkzoekende  Financiering  Tenderteam  Planning  Voorbeelden actieverloop  Vragen en antwoorden

3 Te starten opleidingen: Uitstroom-engagement: Prijs per jaar: 973 per jaar 584 per jaar of 60% € Perceel B: opleiding arbeidsgehandicapten

4 Perceel B: opleiding arbeidsgehandicapten

5 of 62,5 % ,1 € Te starten opleidingen: Uitstroom-engagement: Prijs per jaar: Perceel D: opleidingen andere kansengroepen

6 Perceel D: opleidingen andere kansengroepen

7 Taak VDAB of Opmaak opleidings- overeenkomst Aanmaak trajectlijn Verlenen inzagerecht Recrutering Competentie versterking Bemiddeling nr werk taak door aanbieder ikv ESF CV Taak aanbieder ikv ESF competentieversterking Actiemode l Toewijzing traject Opstart traject Aanvraag opleiding Intake Screening Aanvraag doelgroepprofiel Aanvraag trajectlijn of overleg trajectbegeleider partner trajectbegeleiding

8 Actiemodel: Recrutering  Aanbieder is verantwoordelijk voor recrutering  Regionale recruteringsacties kunnen op vraag van de aanbieder georganiseerd worden ism VDAB en andere werkwinkelpartners

9 Actiemodel: doelgroepbepaling Opleidingsverstrekker toetst bij VDAB of klant behoort tot kansengroepen  Personen met een arbeidshandicap (B)  Andere kansengroepen: (D) Allochtonen 50+ Kortgeschoolden

10 Doelgroepcriteria Te behalen doelgroepbereik : lettercode B: 100 % PmAH lettercode D: min. 80 % kansengroepen

11 Actiemodel: Trajectlijn  Competentieversterking moet kaderen in een trajectbegeleiding  Indien klant in trajectbegeleiding : competentieversterkende actie enkel in overleg met trajectbegeleider  Indien klant niet in trajectbegeleiding: VDAB contacteren met vraag tot opstart van een trajectbegeleiding  Aanvraag inzagerechten

12 Actiemodel: Opleidingsovereenkomst Aanbieder en cursist leggen opleiding vast in overeenkomst  verplicht gebruik CVS-contract  in functie van waarborgen gelijke rechten cursisten voor dekking van de arbeidsongevallenverzekering voor uitbetalingsinstelling

13 Actiemodel: Competentieversterking Alle competentieversterkende acties kaderen in de begeleiding naar duurzaam werk zoals beschreven in de offerte  Beroepsopleiding  Sollicitatietraining  Persoonsgerichte vorming  Opleiding/Begeleiding op werkvloer

14 Actiemodel: Competentieversterking Aandachtspunten:  Aansprakelijkheid  Kosteloosheid  Vroegtijdige beëindiging in samenspraak met trajectbegeleider

15 Aandachtspunten: CVS Verplichte registratie  Trajectlijn (via VDAB)  Opleidings- en ev. stageovereenkomst  Verloop van de opleiding en ev. stage  Registraties in functie van sociale prestaties  Aanpassen competenties (via VDAB)

16 Aandachtspunten: CVS  Toegang CVS : via tenderteam Ondertekenen CVS-contract erkende promotoren Verklaring van de gebruiker Verplichte CVS opleiding Toekenning persoonlijke ESF-login

17 Aandachtspunten: ESF-verplichtingen Sluitende registratie-verplichting (aanvullend op CVS) Publicitaire verplichtingen Bewaarduur van de stukken: 10 jaar vanaf documentdatum (VDAB) sowieso tot 31/12/2021 (Europa)

18 Rechten van werkzoekende  Gedragscode gerespecteerd door aanbieders  Respecteren privacy-wetgeving  Recht op dezelfde vergoedingen als andere VDAB-cursisten

19 Rechten werkzoekende: klachtenprocedure  Elke aanbieder heeft een interne procedure  Aanbieder informeert de werkzoekende over interne en externe procedures  De klant kan kiezen welke klachtenprocedure wordt gevolgd

20 Plichten werkzoekende: Transmissie RVA  Aanbieder geeft nooit rechtstreeks gegevens door aan RVA  Aanbieder registreert verloop van acties in CVS (automatische gegevensuitwisseling RVA- VDAB)  Aanbieder meldt weigering van de medewerking van de klant aan trajectbegeleider  VDAB hoort de partijen en beslist over eventuele transmissie.  De VDAB start de transmissieprocedure indien nodig.

21 Financiering  80% vast gedeelte Indien voldaan aan kansengroepvoorwaarde Betaald in 12 maandelijkse schijven Indien vroeger beëindigd: resterende maandelijkse schijven, mits minimumduur opleiding werd bereikt  20% variabel gedeelte Resultaat uitstroom gemeten 3 maanden na einde competentieversterking Betaald per positief resultaat tot uitstroomnorm van het kalenderjaar werd bereikt

22 Rol Tenderteam  Zorgt voor afsprakenkader tussen de aanbieders en de lokale VDAB  Leidt tendering in goede banen Bemiddeling Monitoring Voorbereiding facturatie …  Eerste aanspreekpunt voor aanbieders

23 Arbeidsmarktregie Centraal  Afdeling Arbeidsmarktregie: Luc Van de Putte, directeur  Tenderteam: Gregory Verhaeghe, teamverantwoordelijke  Internet: trefwoord ‘esftendering’

24 AntwerpenAnke Anseel en Jeroen Peeters Mechelen / Turnhout Patrick Maes en Laurent De Cock Vlaams-Brabant / Brussel Chris Thijs en Anna Vanderstukken West-Vlaanderen Guido Deschacht en Erik Lievens Gent Laurent De Cock en An Leemans Aalst / Sint-Niklaas An Leemans en Laurent De Cock Limburg Patrick Maes, Lieve Gerrits en Anna Vanderstukken Projectmedewerkers Tenderteam

25 Planning  Week 47-48: Regionaal overleg: maken planningsafspraken in samenspraak met aanbieder en lokale VDAB  Week 01: Start tendering  CVS-opleiding

26 Actie en resultaat

27 Actie < minimumduur en resultaat

28 VRAGEN EN ANTWOORDEN


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800 30 700 INFODAG ESFTENDER Competentieversterking WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google