De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heroriëntering cursistenvergoedingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heroriëntering cursistenvergoedingen"— Transcript van de presentatie:

1 Heroriëntering cursistenvergoedingen
Extra informatie voor trainers Laatste update : Afdruk cursus : druk af in “puur zwart-wit” – handouts : 3/pagina Deze training wordt regelmatig aangevuld en gewijzigd : kijk op intranet voor de recentste versie. Je feedback (opmerkingen, fouten, hints) omtrent deze cursus wordt gewaardeerd : Vragen omtrent de cursistenvergoedingen? Mail naar (intern VDAB + partners) Gebruik training materiaal : intern VDAB + partners Onderaan de slides vind je extra informatie omtrent de inhoud van de slide en didactische hints die je helpen om de training te geven. Gebruik de slides in presentatiemode : er werden hyperlinks voorzien om te navigeren in de presentatie. Op het einde van een bepaald agenda-item klik je het knopje (vorm van een boek) rechts onderaan om terug te keren naar de agenda. Als er links onderaan op de slide een knop staat (in de vorm van een academische outfit), dan dien je deze link te gebruiken voor de training aan VDAB-collega’s. (niet voor gebruik met partners). Op die manier ga je sneller door de training, aangezien onze collega’s reeds basisinformatie gekregen hebben. BELANGRIJK : je dient, naast dit bestand, enkele afzonderlijke bestanden te hebben waarnaar verwezen (gelinkt) wordt vanuit deze training. Controleer de links ! maandag 3 april 2017

2 Objectieven Problemen met het huidig premiestelsel begrijpen
De geheroriënteerde vergoedingen begrijpen De aanpak van de overgang naar het nieuwe stelsel begrijpen Een klant op correcte manier informeren omtrent de nieuwe premies Het nieuwe addendum kunnen gebruiken De nieuwe onderrichtingen gebruiken De nieuwe premies correct registreren in de systemen Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Bovenstaande objectieven zijn geldig voor de trainingsronde die start in augustus (VDAB + partners) – VDAB personeel heeft al informatie gekregen in juni 2007. Tijdens de opleidingen (augustus - september) kan je voor de VDAB-collega’s kort herhalen wat reeds gekend zou moeten zijn. Links onderaan op de slide verschijnt een symbool (“academische outfit”) met hyperlink die je naar de volgende relevante slide brengt in het verhaal voor VDAB-collega’s. De (reeds gekende) objectieven voor de gespecialiseerde opleiding worden in het grijs aangeduid. Dit is een “teaser” voor de gespecialiseerde opleiding in december. Volgende doelstellingen werden naar de VDAB-partners gecommuniceerd : Algemene informatie verschaffen over de heroriëntering van de vergoedingen + De impact toelichten die deze heroriëntering heeft op de cursistencontracten + Het stroomlijnen van de communicatie naar (toekomstige) cursisten.

3 Agenda Inleiding Het huidig premiestelsel Het nieuwe premiestelsel
Voorbeeld : premies vroeger en nu Goede afspraken met onze cursisten : het addendum Onze aanpak voor een goede overgang - partners Enquête Onderrichtingen en registraties voor VDAB Onderrichtingen en registraties voor partners Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Voor de infosessies in augustus 2007 gelden volgende afspraken Infosessies voor VDAB-collega’s : inleiding kort herhalen – huidig premiestelsel kort herhalen – nieuwe premiestelsel herhalen : de training bevat vragen om te zien in welke mate onze doelstellingen van de TTT (1 juni 2007) in AMB/CC organisaties werden bereikt. Gebruik de hyperlinks om snel te navigeren naar het volgende onderwerp indien VDAB-collega’s de materie beheersen. Infosessies voor VDAB-partners : alle items behandelen rekening houdend met de extra informatie die onderaan in de slides opgenomen is. Voor het agendapunt “aanpak” dien je hierboven de link “partners” te gebruiken. Je kan steeds naar de agenda terug door het icoontje te klikken dat rechts onderaan verschijnt (op het einde van een hoofdstuk)

4 Agenda Inleiding Het huidig premiestelsel Het nieuwe premiestelsel
Voorbeeld : premies vroeger en nu Goede afspraken met onze cursisten : het addendum Onze aanpak voor een goede overgang Enquête Onderrichtingen en registraties voor VDAB Onderrichtingen en registraties voor partners Slide : onzichtbaar tijdens de presentatie

5 Inleiding Uit de beheersovereenkomst van de Vlaamse Regering en de VDAB (2005 – 2009) “Iedere persoon krijgt hier de mogelijkheid om zich gedurende de ganse professionele loopbaan te informeren, te (her)oriënteren, om en bij te scholen, zijn vaardigheden en talenten te laten valoriseren en te certificeren. (…) Bij dit alles is een evenredige participatie van kansengroepen een prioritaire zorg.” “Het volgen van opleidingen wordt aangemoedigd via (…) tegemoetkomingen voor opleidingen voor bepaalde werkzoekende-, werkgevers- en werknemerscategorieën en sectoren (het stimuleringsbeleid).” Slide (in presentatiemode te bekijken !) : VDAB (kort) + partner Extra informatie voor trainers De citaten verschijnen sequentieel. Klik voor vervagen 1e en verschijnen 2e citaat. Uit de Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding : “De competentiecentra vormen een belangrijke pijler bij de uitbouw van de competentie-dienstverlening voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers. De dienstverlening inzake begeleiding en opleiding wordt er verbreed en verdiept met aandacht voor een kwalitatieve en kostenefficiënte aanpak.” “Iedere persoon krijgt hier de mogelijkheid om zich gedurende de ganse professionele loopbaan te informeren, te (her)oriënteren, om en bij te scholen, zijn vaardigheden en talenten te laten valoriseren en te certificeren. (…) Bij dit alles is een evenredige participatie van kansengroepen een prioritaire zorg.” “Het volgen van opleidingen wordt aangemoedigd via (…) tegemoetkomingen voor opleidingen voor bepaalde werkzoekende-, werkgevers- en werknemerscategorieën en sectoren (het stimuleringsbeleid).” Opmerkingen : “…zijn vaardigheden en talenten te laten valoriseren en certificeren…” : EVC (Elders Verworven Competenties) met vandaag reeds het ervaringsbewijs (klant legt test/gesprek af bij een erkend testcentrum en krijgt een certificaat) Didactische informatie Geef kort commentaar bij de citaten uit de overeenkomst

6 Inleiding Kosteloos Vraaggericht Kwaliteitsvol
De VDAB werkt drempels voor participatie aan opleidingen weg door een Kosteloos Vraaggericht Kwaliteitsvol Opleidingsaanbod te realiseren Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Tijdens deze training benadrukken we de “kosteloosheid” van de opleidingen door het heroriënteren van de cursistenvergoedingen. De inleiding omvat uitleg over de kosteloosheid, vraaggerichtheid en het kwaliteitsvol opleidingsaanbod Didactische informatie Training VDAB augustus Herhaal hier kort de kosteloosheid, vraaggerichtheid en het kwaliteitsvolle (indien gekend ga je via de knop links onderaan verder, anders ga je door de rest van de slides). Je kan volgende vragen gebruiken voor interactiviteit : V1 : De opleidingen zijn kosteloos voor niet-werkende werkzoekenden. Wat versta je onder kosteloosheid ? (geen inschrijvingsgeld – gratis gebruik materiaal en materieel – terugbetaling inschrijvingsgeld en verplichte activiteiten indien erkende opleiding in onderwijsinstelling) – onkostenvergoedingen (1€-premie, vervoer, kinderopvang, communicatie, premie knelpuntberoepen, …worden verder uitgewerkt) V2 : Hoe hebben we de vraag naar méér geschoolde arbeidskrachten voor kansenberoepen aangepakt ? Geef enkele voorbeelden van kansenberoepen. We creëerden met de middelen van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord sinds 2005 bijkomende capaciteit voor opleiding in functie van kansenberoepen, waardoor de wachttijd daalde en er meer arbeidskrachten sneller op de markt kwamen. Een evaluatie gebeurt in het najaar van Voorbeelden : zie verder (slide) Didactische informatie Training partners augustus Overloop de volgende slides in verband met de kosteloosheid, vraaggerichtheid en kwaliteit, rekening houdend met het feit dat er partners in de zaal zitten.

7 Kosteloos Opleidingen = kosteloos voor niet-werkende werkzoekenden
Geen inschrijvingsgeld Materiaal en materieel gratis ter beschikking Onkostenvergoedingen en premies Slide : partner + enkel indien nodig : VDAB Extra informatie voor trainers De cursist die bij de VDAB is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende (de werkzoekende die geen betaalde beroepsarbeid verricht) heeft recht op gratis gebruik van leermateriaal, - materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor de opleiding. De cursist die bij de VDAB is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende en die een erkende opleiding volgt in een onderwijsinstelling heeft tevens recht op: terugbetaling van het inschrijvingsgeld terugbetaling van de kosten voor verplichte activiteiten binnen het opleidingsprogramma De heroriëntering van de onkostenvergoedingen die vanaf 1/1/2008 ingaat wordt verder in deze training besproken. Didactische informatie Bespreek de kosteloosheid van een opleiding voor de niet-werkende WZ – definieer de niet-werkende werkzoekende

8 Vraaggericht Behoud van extra capaciteit aan opleidingen in functie van kansenberoepen Autobuschauffeur Metselaar Opvoeder 3e jaar Bekister Lasser Verpleegkundige 3e jaar Schoonmaker Polyvalent verzorgende Boekhouder – management assistent Slide : partner + enkel indien nodig : VDAB Extra informatie voor trainers Blijven voorzien in bijkomende capaciteit voor opleidingen die voorbereiden op kansenberoepen (gecreëerd met de middelen van het Vlaams WerkgelegenheidsAkkoord en het Meerbanenplan sinds 2005) - vanaf 2008 zijn de momenteel toegewezen restmiddelen vanuit het Vlaams WerkgelegenheidsAkkoord en het Meerbanenplan uitgeput. De capaciteitsuitbreiding resulteert in een dalende wachttijd en een groter aantal werkzoekenden dat kan opgeleid worden Met middelen van het eerste VWA werden er acties opgezet om wachtlijsten voor knelpuntopleidingen weg te werken en tegen eind werkzoekenden toe te leiden naar een kansenberoep (vroeger : knelpuntberoep) In het najaar van 2007 wordt door PK-CC de doeltreffendheid van de lopende knelpuntopleidingen geëvalueerd (uitstroom naar kansenberoepen), wordt het aanbod van de capaciteitsuitbreiding getoetst aan het reguliere opleidingsaanbod en worden de beschikbare middelen eventueel herverdeeld. Didactische informatie Bespreek Vrachtwagenchauffeur Torenkraanbestuurder Bouwplaatsmachinist Heftruckchauffeur

9 Kwaliteitsvol Extra middelen voor opleidingsstages op de werkvloer
Geïndividualiseerde stageopvolging door stagebegeleiders Nauwe samenwerking met de sectoren Slide : partner + enkel indien nodig : VDAB Extra informatie voor trainers Stage gratis voor werkgever stagenemer blijft werkzoekende Info enkel intern VDAB : het uitgespaarde bedrag ten gevolge van de heroriëntering (6.5 milj. €) wordt op volgende manier verdeeld : 4 milj € voor extra capaciteit voor opleidingen in functie van kansenberoepen milj. € aan opleidingsstages Didactische informatie : kort bespreken

10 Agenda Inleiding Het huidig premiestelsel Het nieuwe premiestelsel
Voorbeeld : premies vroeger en nu Goede afspraken met onze cursisten : het addendum Onze aanpak voor een goede overgang Enquête Onderrichtingen en registraties voor VDAB Onderrichtingen en registraties voor partners Slide : onzichtbaar tijdens de presentatie Extra informatie voor trainers Didactische informatie Het “huidig premiestelsel” wordt herhaald. Door het kader te duiden wordt de leeroverdracht bij “het nieuwe premiestelsel” vergroot.

11 Het huidig premiestelsel
De 1 € opleidingspremie 1 € per effectief gevolgd uur opleiding Ook voor e-leren Voorwaarde : bij aanvang opleidingstraject Meer dan 1 jaar niet werkende werkzoekende Leefloner Probleem : betaalbaarheid en doelmatigheid premie OF Slide : VDAB (kort indien gekend) + partner Extra informatie voor trainers Het bereikte effect van de 1€-premie is niet in verhouding met de ingezette middelen. De 1€ opleidingspremie wordt vervangen door de stimulanspremie voor kansarmen met personen ten laste (zie verder in deze training) Opmerkingen : bij leefloners wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden - ook voor e-leren werd een premie van 1€ per opleidingsuur betaald Didactische informatie Stel eerst de vragen en doorloop nadien pas de info op je slide – besluit met te wijzen op het probleem V0.Wat houdt de 1€-premie in? V1. Een niet werkende werkzoekende is 11 maanden ingeschreven. Hij volgt een opleiding die wekelijks 30u bedraagt. Hoeveel € opleidingspremie krijgt hij per week ? (geen, hij dient méér dan 1 jaar als niet werkende werkzoekende ingeschreven te zijn) V2. Een leefloner (met attest OCMW) is 11 maanden ingeschreven en volgt een opleiding die wekelijks 30u bedraagt. Hoeveel € opleidingspremie krijgt hij per week? (30€)

12 Het huidig premiestelsel
Externe kinderopvang Forfait van 4€ (bruto) per halve dag opleiding – voor 1 kind nog niet toegelaten tot het kleuteronderwijs Probleem : Reële kost niet gedekt Méérdere kinderen Ouderbijdrage kinderopvang is verhoogd Buitenschoolse kinderopvang niet vergoed premie Slide : VDAB (kort indien gekend) + partner Extra informatie voor trainers huidige regeling : Een VDAB-cursist heeft recht op een forfaitaire vergoeding van 4€ bruto per halve dag opleiding voor de opvang van één kind, op voorwaarde dat het nog niet naar de kleuterschool gaat. De WZ die meer dan één kind heeft of een beroep moet doen op voor- en naschoolse opvang om een opleiding te kunnen volgen, wordt dus geconfronteerd met extra kosten. Buitenschoolse kinderopvang : er is behoefte bij VDAB-cursisten aan gemiddeld 15 uur buitenschoolse kinderopvang per week : 2u per dag (7u30  8u30 start opleidingen & vanaf einde opleidingen 16u  17u ) + 4u op woensdagnamiddag (cursus ook op woensdag namiddag) + 1 extra uur op vrijdagnamiddag opmerkingen : Bij afstandsleren wordt deze vergoeding enkel betaald indien de werkzoekende cursist naar het centrum komt (intake, test, contactmoment) - Op de premie voor kinderopvang wordt steeds bedrijfsvoorheffing (11,11%) ingehouden (ook het geval bij de leefloners). Didactische informatie Stel eerst de vragen en doorloop nadien pas de info op je slide – besluit met te wijzen op het probleem V1. Ik heb 3 kinderen, respectievelijk 2, 4 en 6 jaar. Hoeveel vergoeding voor kinderopvang krijg ik per week? (4€/halve dag = 40€/Week als de opleiding elke dag van de week plaats vindt en mijn jongste kind nog niet naar het kleuteronderwijs gaat ). V2. Wat is het probleem met de huidge regeling? (ontoereikend, buitenschoolse opvang niet vergoed, niet realistisch) V3. Een idee wat de behoefte is aan buitenschoolse kinderopvang? (15u/week)

13 Het huidig premiestelsel
Verplaatsingsvergoedingen Prijs ticket goedkoopste openbaar vervoermiddel betaald voor Verplaatsing van woonplaats naar opleidingscentrum Infosessie in het kader van een beroepsopleiding Sollicitatietraining en persoonsgerichte vorming Gespecialiseerde screening Slide : VDAB (kort indien gekend) + partner Extra informatie voor trainers De cursist heeft recht op terugbetaling van de reisonkosten voor de verplaatsingen van zijn woonplaats naar het opleidingscentrum Infosessie in het kader van een beroepsopleiding : verplaatsing vergoed Werkzoekenden die een sollicitatietraining volgen hebben recht op een terugbetaling van reisonkosten voor hun verplaatsing van en naar de sollicitatie- of de materiaalcel. Werkzoekenden die persoonsgerichte vorming volgen, hebben recht op terugbetaling van reisonkosten. Voor de voltooiingstage, alternerende stage, stage op de werkvloer heeft de cursist recht op terugbetaling van de reisonkosten. Deze vallen ten laste van de VDAB. gespecialiseerde screening in het kader van een opleiding : de oriëntatie; de technische screening (=profielbepaling); het geneeskundig onderzoek; het psychologisch onderzoek  terugbetaling reiskosten Er wordt geen verplaatsingsvergoeding betaald voor : intake (algemene screening) + begeleidingsgesprekken in werkwinkel Didactische informatie : wacht met tonen info tot je vragen behandelde - vragen voor interactiviteit V1. Ik woon op 4,9 km van de opleidingslocatie. Welke vergoeding krijg ik? (niets, eis is minstens 5 km van de opleidingslocatie te wonen) V2. Wat is het probleem met de verplaatsingsvergoeding ? (ontoereikend, omslachtige berekening)

14 Het huidig premiestelsel
Verplaatsingsvergoedingen Voorwaarde Wonen op minstens 5 km van de opleidingslocatie Probleem Berekening op basis van “goedkoopste openbaar vervoermiddel” Reële kosten niet gedekt premie Slide : VDAB (kort indien gekend) + partner Extra informatie voor trainers Voorwaarde : de plaats van opleiding of screening moet ten minste 5 kilometer van de verblijfplaats van de werkzoekende verwijderd zijn. Deze afstand wordt bij VDAB bepaald aan de hand van een routeplanner. De terugbetaling van de gemaakte reiskosten wordt beperkt tot de prijs van het goedkoopste openbaar vervoermiddel indien de nodige bewijsstukken niet kunnen voorgelegd worden. Info omtrent het goedkoopste vervoersmiddel staat op intranet. “kosteloosheid” is door dit systeem niet voor iedereen gegarandeerd. Opmerking : pijlen duiden op de heroriëntering van de premie Didactische informatie

15 Het huidig premiestelsel
Premie tot stimulering van een opleidingskeuze 150 € voor opleiding tussen 100 – 400 uren 250 € voor opleiding > 400 uren Voorwaarden Voor kortgeschoolde niet werkende werkzoekenden (in trajectbegeleiding) Opleiding leidt toe naar een kansenberoep Slide : VDAB (kort indien gekend) + partner Extra informatie voor trainers Doelgroep : Niet-gekwalificeerde werkzoekenden (niet-werkende werkzoekende, min. 18 jaar, kortgeschoold (geen diploma HSO of gestopt met leren)) die een opleiding volgen van minimum 100 uren die toeleidt naar een niveau beginnend beroepsbeoefenaar Voorwaarde : de werkzoekenden moeten in trajectbegeleiding zijn bij het begin van de opleiding. De lijst van knelpuntopleidingen (sectoraal en intersectoraal) wordt jaarlijks vastgesteld door de minister na het advies van het beheerscomité. Uitgangspunt is de jaarlijkse VDAB studie over kansenberoepen. Opmerking : Indien cursisten een opleiding met een duurtijd van meer dan 400 uren vroegtijdig stopzetten nadat ze 100 uren opleiding gevolgd hebben, behouden ze het recht op de tussentijdse uitbetaling van 150 euro. De resterende premie van 100 euro vervalt. De premie van 100 euro wordt wel betaald indien de cursisten de opleiding met succes beëindigd hebben. Didactische informatie : wacht met tonen info tot je vragen behandelde - vragen voor interactiviteit V1. Ik volg een opleiding tot een kansenberoep die 120 uren duurt in totaal. Krijg ik een premie? Hoeveel? Als je voldoet aan de voorwaarden (kortgeschoold, in traject) dan krijg je een premie van 150€ bij succesvol beëindigen van de opleiding.

16 Het huidig premiestelsel
Premie tot stimulering van een opleidingskeuze Probleem : Premies voor opleiding leiden niet tot blijvende beroepskeuze  Niet doeltreffend Heroriëntering budget méér investeren in oriëntatie- en motivatiemodule bijkomende capaciteit behouden voor knelpuntopleidingen budget Slide : VDAB (kort indien gekend) + partner Extra informatie voor trainers Problemen met premie tot stimulering van een opleidingskeuze Minder dan 6% vd werkzoekenden in opleiding zegt hierdoor beïnvloed te zijn – slechts voor 0.7% van de wz was premie doorslaggevend De premie wordt niet toegekend indien de cursist de opleiding vroegtijdig stopzet of niet beëindigd heeft met succes.

17 Het huidig premiestelsel
IBO-begeleidingspremie 1 € per uur uitgekeerd aan de werkgever ter compensatie voor de extra begeleiding van een kortgeschoolde cursist Probleem Aantal ongunstige stopzettingen te hoog Aantal kortgeschoolden in IBO nam niet toe budget Slide : VDAB (kort indien gekend) Extra informatie voor trainers Didactische informatie : wacht met tonen info tot je vragen behandelde - vragen voor interactiviteit V1. Vraag je cursisten om de premie te omschrijven. V2. Wat is het probleem met de IBO-begeleidingspremie ? (hoog aantal ongunstige stopzettingen – aantal kortgeschoolden in IBO nam niet toe)

18 Agenda Inleiding Het huidig premiestelsel Het nieuwe premiestelsel
Voorbeeld : premies vroeger en nu Goede afspraken met onze cursisten : het addendum Onze aanpak voor een goede overgang Enquête Onderrichtingen en registraties voor VDAB Onderrichtingen en registraties voor partners Slide : onzichtbaar tijdens de presentatie

19 Het nieuwe premiestelsel
Premiestelsel VDAB dateert uit 1988 en is onvoldoende mee geëvolueerd Niet langer toereikend voor ondersteuning beleid Beantwoordt niet meer aan noden werkzoekenden Zwakheden gelokaliseerd Bestaande middelen herbesteed Vergoedingen geheroriënteerd Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Het premiestelsel van de VDAB, juridisch verankerd in onder andere het Besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding (dat dateert uit 1988) is onvoldoende mee geëvolueerd en daarom niet langer toereikend om het beleid te ondersteunen. Het beantwoordt ook niet meer aan de noden van de huidige werkzoekendenpopulatie en de budgettaire draagkracht van de dienst. Samen met de arbeidsmarkt zijn ook de opdrachten en objectieven van de VDAB gewijzigd. Politieke, maatschappelijke en economische uitdagingen nopen ertoe beroepsopleiding op te vatten als de kortste omleiding naar werk, die in eerste instantie werkzoekenden uit de kansengroepen meer kansen moeten bieden om de overstap te maken van werkloosheid naar duurzame tewerkstelling, bij voorkeur binnen een kansenberoep. Op basis van evaluaties van de impact en kostprijs van de diverse premies, werden er binnen het huidige premiestelsel een aantal zwakheden gelokaliseerd, die in het bijzonder de betaalbaarheid en de doelmatigheid aantasten van de 1€-opleidingspremie, de knelpuntopleidingenpremie, de vergoeding voor communicatiekosten en de IBO-begeleidingspremie. (uit ‘ontwerp van nota aan de Vlaamse Regering …”) Situatieschets arbeidsmarkt 1988 : arbeidsmarkt was krap (er waren dus voldoende vacatures) – werkloosheidsgraad laag, vooral bij mannen maar jeugdwerkloosheid groot (even groot als nu totaal aantal werklozen) – opleidingen vooral gericht op typisch “mannelijke” beroepen – nog geen social profit – vooral secundaire sector (veel productie is ondertussen verhuisd) Didactische informatie : Bespreek Opleiding is de kortste omleiding naar werk

20 Het nieuwe premiestelsel
Criteria bij herbestemming van opleidingsvergoedingen Dekken van de reële kosten bij het volgen van een opleiding Voldoende aanbod van opleidingen die toeleiden naar kansenberoepen Begeleiding tijdens de opleiding/stage verbeteren premie Slide : partner Extra informatie voor trainers Criteria bij herbestemming van opleidingspremies (hier vind je de “kosteloosheid”, “kwaliteitsvol” en “vraaggerichtheid” terug) Dekken van de reële kosten bij het volgen van een opleiding : verplaatsingsvergoedingen + kinderopvangvergoeding + stimulanspremie aangepast aan de noden van de werkzoekenden Begeleiding tijdens de opleiding/stage verbeteren : intensieve begeleiding door klantenconsulenten en stagebegeleiders om een goede uitstroom naar werk te realiseren in samenwerking met de sectoren Voldoende aanbod van opleidingen die toeleiden naar kansenberoepen : capaciteitsuitbreiding voor kansenberoepen behouden (51% van de vacatures hebben betrekking op een kansenberoep) Didactische informatie Bespreek de criteria waarmee rekening werd gehouden bij nieuwe premiestelsel Doelmatiger en vraaggericht inzetten van de beschikbare middelen budget

21 Nieuwe premies Verplaatsingsvergoedingen Kinderopvang Stimulanspremie
& partners Kinderopvang Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers De cursisten die een opleiding of een stage volgen bij een organisatie of persoon waarmee de VDAB een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, of die een door de Raad van Bestuur bepaalde opleiding volgen bij een onderwijsinstelling hebben recht op dezelfde premies, vergoedingen en verzekering als de cursisten in opleiding bij de VDAB. De cursist die de opleiding volgt via een vorm van afstandsleren heeft geen recht op de bedoelde tegemoetkomingen (gratis gebruik van materiaal en materieel, persoonlijke beschermingsmiddelen, forfait 0.15€ per km verplaatsingsvergoeding, maaltijd- en verblijfsvergoeding, kinderopvangpremie, stimulanspremie) De vergoedingen en premie wordt minstens één keer per maand betaald. De uitbetaling gebeurt op een bankrekening of met een circulaire cheque. Didactische informatie Bespreek cursisten bij partners – premies en afstandsleren – betaling Opdracht in grote groep : deel de blanco matrix uit en vraag je publiek om deze matrix aan te vullen tijdens je uitleg. (alternatief voor groepswerk) Groepswerk (enkel mogelijk met kleinere groepen – anders bespreek je de premies onmiddellijk) Materiaal : document “matrix” + “matrix blanco” + extract premies uit VDAB besluit (documenten : 1 exemplaar per cursist) Cursisten werken samen in kleine groepjes Opdracht : vul de matrix aan (voordelen + voorwaarden) door gebruik te maken van het VDAB-besluit (hierin staat alle informatie omtrent premies Nabespreking : deel de ingevulde matrix uit en start je bespreking van de nieuwe premies aan de hand van de slides. Hierboven staan hyperlinks naar de betreffende premies. Gebruik ze en als het onderwerp afgesloten is klik je de pijl (rechts onderaan) om naar het vervolg van de opleiding te gaan. Stimulanspremie

22 Verplaatsingsvergoedingen
Regelmatige verplaatsingen voor een opleiding Forfaitaire kilometervergoeding afgestemd op reële kosten : 0.15€ per km (ongeacht het vervoermiddel) Geen bewijsstukken nodig Geen minimum afstand Occasionele verplaatsingen Jobpas (Netabonnement De Lijn) Goedkoop treinticket (NMBS) OF een Jobpas van De Lijn Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Voor herhaaldelijke verplaatsingen (heen en terug, tussen de verblijfplaats en de opleidingsplaats of stageplaats) in het kader van een opleiding wordt een onkostenvergoeding toegekend op basis van een forfaitaire verplaatsingsvergoeding van 0,15 € per kilometer, afgestemd op de reële kosten die niet werkende werkzoekenden (studies of leertijd beëindigd) dienen te maken. Dit is ongeacht de afstand die ze afleggen en ongeacht het voertuig dat ze gebruiken. De verplaatsingsvergoeding kan jaarlijks door de Raad van Bestuur worden aangepast. De cursist kan kiezen voor een Jobpas van De Lijn in plaats van de forfaitaire kilometervergoeding. De Vlaamse overheid wil de werkzoekenden stimuleren om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. De VDAB zit ook samen met De Lijn om de bereikbaarheid van de opleidingscentra te verbeteren (indien nodig) Voor occasionele verplaatsingen naar de lokale werkwinkel, een sollicitatiegesprek, etc. volstaan de bestaande initiatieven: de Jobpas (De Lijn) en het goedkope treinticket (NMBS). De cursist die bij de dienst is ingeschreven als niet werkende werkzoekende en die zijn studies of leertijd heeft beëindigd (slaat op het regulier onderwijs, niet de opleiding bij VDAB en partners – sluit cat 11 (deeltijdse leerlingen DBSO zonder stageplaats) uit) heeft recht op een vergoeding van 15 € voor het middagmaal, 15 € voor het avondmaal en 50 € voor de overnachting, wanneer de cursist een opleiding of stage volgt waarbij een overnachting vereist is. De dienst bepaalt wanneer overnachting vereist is. De vergoeding kan jaarlijks door de Raad van Bestuur worden aangepast. (vroeger : 5€ maaltijdvergoeding en 35€ verblijfsvergoeding) Didactische informatie Bespreek het onderscheid tussen de regelmatige verplaatsing in het kader van een opleiding en de occasionele verplaatsing in het kader van werk zoeken Indien je het groepswerk ingericht hebt, kan je de cursisten vragen wat ze gevonden hebben omtrent de nieuwe verplaatsingsvergoeding. Bedragen maaltijd- en verblijfsvergoeding wijzigen

23 Vergoeding kinderopvang
Doel Niet-werkende werkzoekende met kinderen ten laste stimuleren tot volgen van opleiding Inhoud Bijdrage van ouders in erkende of gecontroleerde instelling wordt volledig terugbetaald Buitenschoolse opvang : alle kinderen tot einde van het basisonderwijs Voltijdse kinderopvang : alle kinderen tot ze inschrijfbaar zijn in het kleuteronderwijs Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Vanaf 1 januari 2008 heeft een cursist die bij de dienst is ingeschreven als niet werkende werkzoekende en die zijn studies of leertijd heeft beëindigd recht op de vergoeding van de werkelijke uitgaven voor kinderopvang, voor zover het gaat om een door Kind & Gezin erkende dienst voor kinderopvang of buitenschoolse kinderopvang én voor alle kinderen tot en met het einde van het basisonderwijs (normaal : 12 jaar). Voltijdse kinderopvang kan tot het kind naar de kleuterschool kan gaan – buitenschoolse kinderopvang kan tot het einde van het basisonderwijs Uitgaven voor kinderopvang moeten betaald zijn Ofwel aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door Kind en Gezin Ofwel aan kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die onder toezicht staan van Kind en Gezin Ofwel aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of besturen van de gemeenschappen of gewesten Ofwel aan kleuter- of lagere scholen of aan instellingen of opvangvoorzieningen die verbonden zijn met de school of de inrichtende macht Volledige bewezen bijdrage van ouders wordt terugbetaald : cursisten moeten bewijslast (facturen, etc.) binnenbrengen Buitenschoolse kinderopvang : er wordt bij de berekeningen rekening gehouden met een behoefte aan gemiddeld 15 uur buitenschoolse kinderopvang per week (zie elders in deze training voor berekening) Didactische informatie Indien je het groepswerk ingericht hebt, kan je de cursisten vragen wat ze gevonden hebben omtrent de nieuwe vergoeding kinderopvang.

24 Stimulanspremie Doel De meest kansarme en hulpbehoevende werkzoekenden stimuleren tot volgen van intensieve en langdurige opleiding Leefloongerechtigde met personen ten laste Uitkeringsgerechtigde werkloze met gezinslast (minstens 1 jaar ingeschreven als niet werkende werkzoekende) = “werknemer met gezinslast” RVA Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Om ook de meest kansarme en hulpbehoevende werkzoekendenprofielen over de streep te trekken wordt een supplementaire financiële ondersteuning (naast kinderopvang- en verplaatsingsvergoeding, dekking materiaal- en inschrijvingskosten) ingevoerd, de zogenaamde ‘stimulanspremie’, specifiek bedoeld om werkzoekenden uit ééninkomsgezinnen met personen ten laste te stimuleren tot het volgen van een langdurige intensieve opleiding. De volgende categorieën van cursisten hebben recht op een stimulanspremie van 1€ per effectief gevolgd uur opleiding of stage de leefloongerechtigde, bedoeld in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, die één of meerdere personen ten laste heeft; de uitkeringsgerechtigde werkloze die volgens de werkloosheidsreglementering wordt beschouwd als werknemer met gezinslast en die bij de start van de opleiding minstens één jaar bij de dienst is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende. Voor de berekening van de periode van één jaar geldt de termijn vanaf de inschrijving als niet-werkende werkzoekende, welke termijn niet langer dan 3 maanden mag onderbroken worden door een voltijdse tewerkstelling tijdens het jaar voorafgaand aan de opleiding, gerekend van datum tot datum. Didactische informatie Indien je het groepswerk ingericht hebt, kan je de cursisten vragen wat ze gevonden hebben omtrent de nieuwe stimulanspremie. 7,2% van onze cursisten behoort tot de doelgroep

25 Stimulanspremie Inhoud Premie : 1€ per effectief gevolgd opleidingsuur
Opleiding minstens 24u/week (minstens reeds 150u gevolgd) Cursist moet bewijzen dat hij behoort tot doelgroep Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers De premie wordt betaald onder de volgende voorwaarden: de opleidingen worden georganiseerd gedurende minstens 24 uren per week en de cursist heeft effectief (dus niet voor klein verlet, betaalde feestdagen, afwezigheden/vertragingen ten gevolge van overmacht) minstens 150 uren opleiding of stage gevolgd; de cursist bewijst dat hij behoort tot een van de categorieën bedoeld in het eerste lid van paragraaf 3 van dit artikel door middel van een attest van het OCMW of van de RVA. Het is een bijkomende premie (naast kinderopvang en terugbetaling vervoerskosten) Didactische informatie : Bespreek

26 Overzicht vergoedingen en premies 1/2
Verplaatsingsvergoeding : ‘goedkoopste openb. verv’ (in kader van opleiding) Gewijzigd : forfait 0.15€/km of Jobpas Kinderopvang : 4€/halve dag, max 1 kind/2.5 j Gewijzigd : reële kost – tot einde basisonderwijs 1€ / gevolgd opleidingsuur Leefloners en langdurige werkzoekenden Gewijzigd : 1€ / gevolgd opleidingsuur Leefloners en langdurige werkzoekenden met personen ten laste – 24u/week & vanaf 150u gevolgd Slide : VDAB + partner (niet tonen aan WZ-cursisten) Extra informatie voor trainers De huidige betaalkalender voor alle vergoedingen blijft behouden (als de nodige gegevens geregistreerd werden) Opmerking : de nieuwe vergoedingen voor maaltijd- en verblijfsvergoedingen staan niet op de slide. Didactische informatie

27 Overzicht vergoedingen en premies 2/2
IBO-begeleidingspremie “Afgeschaft” Knelpuntopleidingspremie “Afgeschaft” Vergoeding communicatiekosten “Afgeschaft” 1€ premie e-leren “Afgeschaft” premie Slide : VDAB + partner (niet tonen aan WZ-cursisten) Extra informatie voor trainers “afgeschaft” wil zeggen dat het budget hergebruikt wordt voor andere zaken De 1€-premie voor alle vormen van afstandsleren wordt afgeschaft Didactische informatie : bespreek budget

28 Agenda Inleiding Het huidig premiestelsel Het nieuwe premiestelsel
Voorbeeld : premies vroeger en nu Goede afspraken met onze cursisten : het addendum Onze aanpak voor een goede overgang Enquête Onderrichtingen en registraties voor VDAB Onderrichtingen en registraties voor partners Slide : onzichtbaar tijdens de presentatie

29 Voorbeeld Welke vergoedingen krijgt Maarten ?
Alleenstaand – sinds 3/8/2002 ingeschreven als niet werkende WZ (attest RVA als werknemer met gezinslast) Behaalde een diploma in het BuSo (lasser) Startte 4 maanden geleden opleiding metselaar (duurt 6 maanden – 8u opleiding per dag) 3 kinderen ten laste : 1.5j – 5j 13j (dubbelde 4e leerjaar) Maarten Woont 17 km van opleidings-centrum - verplaatst zich per fiets Kinderen naar erkende opvang : 1.5j (110€) – 5j (35€) – 13j (35€) = 180€/maand Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Case Maarten, een alleenstaande niet-werkende WZ die sinds 3/8/2002 ingeschreven is, heeft niet meer dan 3 maanden onafgebroken gewerkt het afgelopen jaar. Hij behaalde een diploma in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (lasser) Hij wordt volgens de werkloosheidsreglementering beschouwd als werknemer met gezinslast en heeft een attest van de RVA. Maarten startte 4 maanden geleden een 6 maanden durende opleiding “metselaar” (elke dag 8 uren les). Hij heeft 3 kinderen ten laste met leeftijden : 1.5 jaar, 5 jaar en 13 jaar (dit kind dubbelde het 4e jaar in het basisonderwijs en zit nu in zijn laatste jaar basisonderwijs) en dient zijn kinderen regelmatig bij een onthaalmoeder achter te laten (onder toezicht van Kind en Gezin), hiervoor betaalt hij 180€ per maand. Het gezin woont op 17 km van de opleidingslocatie. Maarten gaat per fiets naar het opleidingscentrum van de VDAB Opmerkingen bijdrage kinderopvang varieert tussen 1.35€ en 24.07€ per dag (tussen juli 2007 en juni 2008) – bedrag afhankelijk van inkomen, kinderen ten laste, financiële situatie, verblijfsduur, echtscheiding/co-ouderschap (zie website Kind & Gezin) – de bedragen op deze slide zijn fictief Didactische informatie : Bespreek de situatie van Maarten. Welke vergoedingen krijgt Maarten ?

30 Voorbeeld – oud vergoedingenstelsel
Alleenstaand – sinds 3/8/2002 ingeschreven als niet werkende WZ (attest RVA als werknemer met gezinslast) Behaalde een diploma in het BuSo (lasser)  aanspraak op 1€/u opleidingspremie Startte 4 maanden geleden opleiding metselaar (duurt 6 maanden – 8u opleiding per dag)  40€ opleidingspremie per week 3 kinderen ten laste : 1.5j – 5j 13j (dubbelde 4e leerjaar)  gratis gebruik materiaal  knelpuntpremie 250€ (150€ + 100€) Woont 17 km van opleidings-centrum - verplaatst zich per fiets Kinderen naar erkende opvang : 1.5j (110€) – 5j (35€) – 13j (35€) = 180€/maand Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Volgens het oude premiestelsel 1 €/uur opleidingspremie want >1 jaar niet-werkend werkzoekend (langdurig werkzoekende) en heeft het laatste jaar niet langer dan 3 maanden onafgebroken gewerkt. Opmerking : Indien Maarten minder dan 12 maanden was ingeschreven (voor de rest : zelfde situatie) zou hij geen opleidingspremie (oude stelsel) ontvangen Gratis gebruik van leermateriaal/materieel, beschermingsmiddelen,.. nodig voor opleiding Knelpuntpremie : De premie bedraagt 250 € (opleiding duurt langer dan 400u) - Metselaar is een knelpuntenberoep (opleiding voldoet aan vooropgestelde minimum van 100 uren) - Maarten wordt gecatalogeerd als “kortgeschoolde” werkzoekende (geen diploma HSO behaald) en is ouder dan 18 jaar Verplaatsingsvergoeding = de prijs van het “goedkoopste openbaar vervoermiddel” tussen zijn verblijfplaats en de opleidingsplaats. In het huidige stelsel wordt een traject van 17km via de trein vergoed aan 17.9€/week. (info intranet) 4 € vergoeding voor kinderopvang per halve dag opleiding uitbetaald voor 1 kind (max 2.5 jaar – max 1 kind) wat neerkomt op 40€/week Didactische informatie Bespreek LET OP : de bullet  duidt op het OUDE stelsel (van belang bij overzicht van de case)  ’goedkoopste vervoermiddel’ vergoed : 17,9€ / week (60€/maand)  4€ / halve dag kinder-opvangpremie (+- 160€/maand)

31 Voorbeeld – nieuwe vergoedingenstelsel
Alleenstaand – sinds 3/8/2002 ingeschreven als niet werkende WZ (attest RVA als werknemer met gezinslast) Behaalde een diploma in het BuSo (lasser) aanspraak op stimulanspremie Startte 4 maanden geleden opleiding metselaar (duurt 6 maanden – 8u opleiding per dag) 3 kinderen ten laste : 1.5j – 5j 13j (dubbelde 4e leerjaar) gratis gebruik materiaal stimulanspremie 1€/effectief gevolgd uur opleiding (+- 40€/week) Woont 17 km van opleidings-centrum - verplaatst zich per fiets Kinderen naar erkende opvang : 1.5j (110€) – 5j (35€) – 13j (35€) = 180€/maand Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Volgens het nieuwe premiestelsel Stimulanspremie 1€ per effectief gevolgd uur opleiding Hij is voldoende lang (> 1jaar) ingeschreven en heeft gezinslast (attest RVA)  maakt aanspraak op de stimulanspremie. Indien hij echter minder dan 12 maanden was ingeschreven (voor de rest : zelfde situatie) zou hij geen stimulanspremie ontvangen. De opleiding duurt minstens 24u/week (8u/dag*5dagen/week=40u/week) – minstens 150u totaal zijn reeds gevolgd (is 4 maanden = +-640u bezig) Gratis gebruik van leermateriaal/materieel, beschermingsmiddelen,.. nodig voor opleiding Een forfaitaire verplaatsingsvergoeding van 0,15 €/ km (17 km)  17 km * 2 (h/t) * 0.15€/km = 5.1 € per dag opleiding OF een Jobpas (De Lijn) Terugbetaling van effectieve (reële) uitgaven kinderopvang (erkende instellingen) voor 3 kinderen (tot en met einde basisonderwijs, dus ook voor de 13-jarige die het 4e leerjaar dubbelde en nu in het laatste jaar zit), voor de dagen tijdens dewelke effectief opleiding of stage wordt gevolgd, cursist verantwoordt het bedrag van uitgaven door bewijsstukken. Maarten kan zijn facturen van 180€/maand binnenbrengen bij de VDAB en wordt hiervoor volledig vergoed. geen knelpuntpremie meer (afgeschaft) Didactische informatie Bespreek LET OP : de pijl als “bullet”  duidt op het NIEUWE stelsel (van belang bij overzicht van de case) 0.15€/km * 17km = 2.55€ per enkel traject  5.1€/dag (25.5€/week) 180€ / maand vergoeding kosten kinderopvang OF Jobpas

32 Voorbeeld – Overzicht  40€ opleidingspremie per week
 aanspraak op 1€/u opleidingspremie (40€/week)  gratis gebruik materiaal  knelpuntpremie 250€ aanspraak op stimulanspremie gratis gebruik materiaal stimulanspremie 1€/effectief gevolgd uur opleiding (40€/week)  4€ / halve dag kinderopvangpremie (+- 160€/maand) ’goedkoopste vervoermiddel’ vergoed (17.9€/week) Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Kinderopvang (Contacteer Kind & Gezin voor totaal overzicht) Didactische informatie Cursieve tekst geeft de oude situatie weer, blauwe tekst de nieuwe situatie. Zet gewoon de resultaten naast mekaar. LET OP : de bullet  geeft de regeling in het oude stelsel weer, de pijl  de regeling in het nieuwe stelsel (dit werd zo voorzien voor de papieren afdruk) 0.15€/km * 17km = 2.55€ per enkel traject  5.1€/dag (25.5€/week) 180€ / maand vergoeding kosten kinderopvang OF Jobpas

33 Agenda Inleiding Het huidig premiestelsel Het nieuwe premiestelsel
Voorbeeld : premies vroeger en nu Goede afspraken met onze cursisten : het addendum Onze aanpak voor een goede overgang Enquête Onderrichtingen en registraties voor VDAB Onderrichtingen en registraties voor partners Slide : onzichtbaar tijdens de presentatie

34 Het nieuwe addendum Nieuwe regeling op juridisch correcte manier geformuleerd en toegevoegd aan het cursistencontract Addendum voor cursisten In tweevoud aan de cursist ter ondertekening voorgelegd Vanaf 1 september voor starters met jaaroverschrijdende opleiding In december screening voor cursisten in opleiding (met jaaroverschrijdende opleiding) Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Er hoeft geen addendum gegeven te worden aan cursisten waarvan zeker is dat ze geen jaaroverschrijdende opleiding volgen De screening in december zorgt ervoor dat cursisten die in september niet opgevangen werden alsnog een addendum krijgen. Cursisten met jaaroverschrijdende contracten haal je uit AMI. Het addendum is ter beschikking gesteld voor partners via het internet Didactische informatie Bekijk samen met je cursisten het nieuwe addendum – zorg dat je de link naar het Word-document op voorhand verifieert !

35 Het nieuwe addendum Opgemaakt door de partij die het contract met de cursist opstelde (VDAB / partner) 2 exemplaren Opleidingscentrum (bewaard bij contract cursist) Cursist Addendum ter beschikking Via intranet en centraal documentbeheer (VDAB) Via website VDAB (partners) Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers x Didactische informatie

36 Agenda Inleiding Het huidig premiestelsel Het nieuwe premiestelsel
Voorbeeld : premies vroeger en nu Goede afspraken met onze cursisten : het addendum Onze aanpak voor een goede overgang Enquête Onderrichtingen en registraties voor VDAB Onderrichtingen en registraties voor partners Slide : onzichtbaar tijdens de presentatie

37 Opleidingspremies – acties partners
20/7 +-20/8 +-15/12 1/1 30/1  Elektronische nieuwsbrief : aankondiging wijziging & infosessie  Stappenplan & info op internet Infosessies partners-doelgroep Gespecialiseerde opleiding voor cursisten- administratie Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Stappenplan & info op internet (zie Infosessies partners vanaf augustus Praktisch : 1 deelnemer per organisatie die instaat voor verdere informatieverspreiding binnen z’n organisatie - Planning en inschrijving via website (zie doelstellingen elders in de training ! ) De planning en het inschrijvingsformulier : zie (inclusief up-to-date informatie) Gespecialiseerde opleiding heroriëntering (VDAB + partners) ten laatste in januari : omgaan met facturen/nota’s van de erkende kinderopvang - registreren in CVS - Nieuwe onderrichtingen in verband met premies – attesten RVA/OCMW - … Voor vragen: Didactische informatie Bespreek zeker de rol van de coördinatoren AMR/uitbestedingsverantwoordelijken omtrent opvolging aanwezigheden.

38 Opleidingspremies – acties werkzoekende
+-20/8 1/1 30/1 WZ in opleiding Addendum  bij contract Info wijzigingen via “Bijblijven” vanaf september tot december Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Bijblijven is het maandelijks infoblad voor cursisten (niet alle aanwezige partners kennen het) WZ die reeds in opleiding zijn en de opleiding duurt langer dan : addendum bij hun opleidingscontract (eind 2007) + info via “Bijblijven” editie september, het maandelijks infoblad, en dit tot december. Didactische informatie

39 Opleidingspremies – acties werkzoekende
+-20/8 1/1 30/1 Infosessie Info nieuwe regeling tijdens infosessie Info oude & nieuwe regeling via folder Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers WZ die een opleiding aanvragen (na 20/8/07 en voor 31/12/07) krijgen tijdens de infosessie informatie over de ingang van de nieuwe regeling vanaf 1/1/08. Tijdens de infosessie wordt een folder verspreid die de oude en de nieuwe regeling omvat. Voor infosessies vanaf 1/1/08 wordt uiteraard enkel de nieuwe regeling besproken Didactische informatie

40 Opleidingspremies – acties werkzoekende
+-20/8 1/1 30/1 Werkzoekende start jaaroverschrijdende opleiding Addendum onmiddellijk bij contract Info oude & nieuwe regeling via folder Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers WZ start een opleiding na het verlof maar het einde van de opleiding is vóór 31/12/2007 : er is geen addendum nodig & de cursisten worden niet geïnformeerd. WZ start een opleiding en de opleiding is jaaroverschrijdend : het addendum bij het opleidingscontract wordt ondertekend (met aankondiging nieuwe regeling 2008) en de cursist krijgt een folder met uitleg over het oude stelsel én het nieuwe premiestelsel. Info enkel intern VDAB : werkzoekenden op de wachtlijst van een opleiding krijgen via de standaard mailing (verplichte communicatie in wachttijd) informatie over de ingang van de nieuwe regeling vanaf 2008, “Bijblijven” is altijd een bijlage in deze mailing. Info partners : werkzoekenden op de wachtlijst kunnen geïnformeerd worden met de folder. Vanaf wordt in de communicatie naar de WZ en in het cursistencontract enkel nog het nieuwe premiestelsel vermeld. Vanaf zijn alle folders, brochures, publicaties, aangepast aan het nieuwe premiestelsel. Didactische informatie

41 Opleidingspremies – acties werkzoekende
+-20/8 1/1 30/1 Werkzoekenden – interesse voor opleidingen Informatie via website Informatie via gebruikelijke kanalen Informatie via aangepaste opleidingengids Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers In de opleidingengids is informatie omtrent de premies enkel nog te vinden in de algemene pagina “wettelijke garanties en voordelen” WZ met interesse voor opleidingen vinden informatie op het internet en vanaf 1/1/08 geüpdate (opleidings)brochures Vakbonden verspreiden de folder (oude en nieuwe regeling) tot het einde van het jaar. Voor de vakbonden worden 2 opleidingssessies voorzien in september. Aanpassing opleidingengids Didactische informatie Vakbonden : Info oude & nieuwe regeling via folder

42 Overgang naar nieuwe stelsel - prestaties
1/1 7/1 31/3 Cursist gestart Omschakeling voor alle cursisten Prestaties en vergoedingen 2007 ten laatste binnen (18.00u) Correcties uiterlijke datum Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers Onze partners en VDAB-medewerkers moeten verwittigd worden dat de prestaties binnen de afgesproken termijn moeten genoteerd worden. De vraag die hier behandeld wordt : Wat met vergoedingen voor cursisten die vóór 1 januari 2008 startten? (groene schemerzone geeft aan dat cursist op gelijk welk moment kan gestart zijn, maar met een jaaroverschrijdende opleiding) Prestaties en vergoedingen 2007 moeten binnen de afgesproken termijn ingevoerd worden (ten laatste 7/1/ u) Correcties uiterlijk tegen 31/3/2008 Prestaties en vergoedingen 2008 volgens het nieuwe systeem Info voor partners : Alle prestaties die later ingegeven worden, worden niet meegerekend voor het jaar 2007 en kunnen niet gefactureerd worden. Didactische informatie Prestaties en vergoedingen 2008 volgens nieuwe afspraken

43 Overgang naar nieuwe stelsel - varia
Wijzigingen in de toepassingen vanaf 1/1/2008 Helpdesk “vergoedingen” voor VDAB en partners Recentste info via intranet en internet raadpleegbaar Slide : VDAB + partner (vervolg opleiding partner : klik icoon links onderaan ! ) Extra informatie voor trainers Tegelijkertijd loopt een ICT-analyse voor wijzigingen in de systemen (AMI/CVS). Tegen december 2007 moeten de aanpassingen zijn doorgevoerd. E-leren : De opleidingscontracten worden aangepast op de website vanaf Didactische informatie

44 Agenda Inleiding Het huidig premiestelsel Het nieuwe premiestelsel
Voorbeeld : premies vroeger en nu Goede afspraken met onze cursisten : het addendum Onze aanpak voor een goede overgang Enquête Onderrichtingen en registraties voor VDAB Onderrichtingen en registraties voor partners Slide : VDAB + partner

45 Enquête Enquête gezinssituatie Gebruik openbaar vervoer Kinderopvang …
VDAB dient dit op regelmatige tijdstippen te organiseren Eerste meting : september Enquêteformulier – invoer in database Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers

46 Agenda Inleiding Het huidig premiestelsel Het nieuwe premiestelsel
Voorbeeld : premies vroeger en nu Goede afspraken met onze cursisten : het addendum Onze aanpak voor een goede overgang Enquête Onderrichtingen en registraties voor VDAB Onderrichtingen en registraties voor partners Slide : VDAB + partner

47 Onderrichtingen VDAB Zie opleiding december
Slide : wordt slechts gebruikt in training december – slide reeds voorzien Extra informatie voor trainers Didactische informatie xx

48 Registratie in AMI-DosMan
Zie opleiding december Slide : wordt slechts gebruikt in training december – slide reeds voorzien Extra informatie voor trainers Didactische informatie xx

49 Agenda Inleiding Het huidig premiestelsel Het nieuwe premiestelsel
Voorbeeld : premies vroeger en nu Goede afspraken met onze cursisten : het addendum Onze aanpak voor een goede overgang Enquête Onderrichtingen en registraties voor VDAB Onderrichtingen en registraties voor partners Slide : wordt slechts gebruikt in training december – slide reeds voorzien

50 Onderrichtingen partners VDAB
Zie opleiding december Slide : wordt slechts gebruikt in training december – slide reeds voorzien Extra informatie voor trainers x Didactische informatie xx

51 Registratie in CVS Onderrichtingen en registraties voor partners
Slide : wordt slechts gebruikt in training december – slide reeds voorzien Extra informatie voor trainers x Didactische informatie

52 Dank je wel …. Slide : VDAB + partner Extra informatie voor trainers
Didactische informatie : bespreek


Download ppt "Heroriëntering cursistenvergoedingen"

Verwante presentaties


Ads door Google