De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heroriëntering cursistenvergoedingen zaterdag 28 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heroriëntering cursistenvergoedingen zaterdag 28 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Heroriëntering cursistenvergoedingen zaterdag 28 juni 2014

2 Objectieven • Problemen met het huidig premiestelsel begrijpen • De geheroriënteerde vergoedingen begrijpen • De aanpak van de overgang naar het nieuwe stelsel begrijpen • Een klant op correcte manier informeren omtrent de nieuwe premies • Het nieuwe addendum kunnen gebruiken • De nieuwe onderrichtingen gebruiken • De nieuwe premies correct registreren in de systemen

3 Agenda • Inleiding Inleiding • Het huidig premiestelsel Het huidig premiestelsel • Het nieuwe premiestelsel Het nieuwe premiestelsel • Voorbeeld : premies vroeger en nu Voorbeeld : premies vroeger en nu • Goede afspraken met onze cursisten : het addendum Goede afspraken met onze cursisten : het addendum • Onze aanpak voor een goede overgang - partners Onze aanpak voor een goede overgang partners • Enquête Enquête • Onderrichtingen en registraties voor VDAB • Onderrichtingen en registraties voor partners

4 Agenda • Inleiding • Het huidig premiestelsel • Het nieuwe premiestelsel • Voorbeeld : premies vroeger en nu • Goede afspraken met onze cursisten : het addendum • Onze aanpak voor een goede overgang • Enquête • Onderrichtingen en registraties voor VDAB • Onderrichtingen en registraties voor partners

5 “Het volgen van opleidingen wordt aangemoedigd via (…) tegemoetkomingen voor opleidingen voor bepaalde werkzoekende-, werkgevers- en werknemerscategorieën en sectoren (het stimuleringsbeleid).” Inleiding “Iedere persoon krijgt hier de mogelijkheid om zich gedurende de ganse professionele loopbaan te informeren, te (her)oriënteren, om en bij te scholen, zijn vaardigheden en talenten te laten valoriseren en te certificeren. (…) Bij dit alles is een evenredige participatie van kansengroepen een prioritaire zorg.” Uit de beheersovereenkomst van de Vlaamse Regering en de VDAB (2005 – 2009)

6 Inleiding • De VDAB werkt drempels voor participatie aan opleidingen weg door een Kosteloos Vraaggericht Kwaliteitsvol Opleidingsaanbod te realiseren

7 Kosteloos • Opleidingen = kosteloos voor niet-werkende werkzoekenden • Geen inschrijvingsgeld • Materiaal en materieel gratis ter beschikking • Onkostenvergoedingen en premies

8 Vraaggericht • Behoud van extra capaciteit aan opleidingen in functie van kansenberoepen Vrachtwagenchauffeur Autobuschauffeur Verpleegkundige 3e jaar Opvoeder 3e jaar Schoonmaker Metselaar Bekister Polyvalent verzorgende Bouwplaatsmachinist Torenkraanbestuurder Lasser Boekhouder – management assistent Heftruckchauffeur

9 Kwaliteitsvol • Extra middelen voor opleidingsstages op de werkvloer • Geïndividualiseerde stageopvolging door stagebegeleiders • Nauwe samenwerking met de sectoren

10 Agenda • Inleiding • Het huidig premiestelsel • Het nieuwe premiestelsel • Voorbeeld : premies vroeger en nu • Goede afspraken met onze cursisten : het addendum • Onze aanpak voor een goede overgang • Enquête • Onderrichtingen en registraties voor VDAB • Onderrichtingen en registraties voor partners

11 Het huidig premiestelsel • De 1 € opleidingspremie • 1 € per effectief gevolgd uur opleiding • Ook voor e-leren • Voorwaarde : bij aanvang opleidingstraject • Meer dan 1 jaar niet werkende werkzoekende • Leefloner • Probleem : betaalbaarheid en doelmatigheid premie OF

12 Het huidig premiestelsel • Externe kinderopvang • Forfait van 4€ (bruto) per halve dag opleiding – voor 1 kind nog niet toegelaten tot het kleuteronderwijs • Probleem : Reële kost niet gedekt • Méérdere kinderen • Ouderbijdrage kinderopvang is verhoogd • Buitenschoolse kinderopvang niet vergoed premie

13 Het huidig premiestelsel • Verplaatsingsvergoedingen • Prijs ticket goedkoopste openbaar vervoermiddel betaald voor • Verplaatsing van woonplaats naar opleidingscentrum • Infosessie in het kader van een beroepsopleiding • Sollicitatietraining en persoonsgerichte vorming • Gespecialiseerde screening

14 Het huidig premiestelsel • Verplaatsingsvergoedingen • Voorwaarde • Wonen op minstens 5 km van de opleidingslocatie • Probleem • Berekening op basis van “goedkoopste openbaar vervoermiddel” • Reële kosten niet gedekt premie

15 Het huidig premiestelsel • Premie tot stimulering van een opleidingskeuze • 150 € voor opleiding tussen 100 – 400 uren • 250 € voor opleiding > 400 uren • Voorwaarden • Voor kortgeschoolde niet werkende werkzoekenden (in trajectbegeleiding) • Opleiding leidt toe naar een kansenberoep

16 Het huidig premiestelsel • Premie tot stimulering van een opleidingskeuze • Probleem : Premies voor opleiding leiden niet tot blijvende beroepskeuze  Niet doeltreffend • Heroriëntering budget • méér investeren in oriëntatie- en motivatiemodule • bijkomende capaciteit behouden voor knelpuntopleidingen budget

17 Het huidig premiestelsel • IBO-begeleidingspremie • 1 € per uur uitgekeerd aan de werkgever ter compensatie voor de extra begeleiding van een kortgeschoolde cursist • Probleem • Aantal ongunstige stopzettingen te hoog • Aantal kortgeschoolden in IBO nam niet toe budget

18 Agenda • Inleiding • Het huidig premiestelsel • Het nieuwe premiestelsel • Voorbeeld : premies vroeger en nu • Goede afspraken met onze cursisten : het addendum • Onze aanpak voor een goede overgang • Enquête • Onderrichtingen en registraties voor VDAB • Onderrichtingen en registraties voor partners

19 Het nieuwe premiestelsel • Premiestelsel VDAB dateert uit 1988 en is onvoldoende mee geëvolueerd • Niet langer toereikend voor ondersteuning beleid • Beantwoordt niet meer aan noden werkzoekenden Zwakheden gelokaliseerd Bestaande middelen herbesteed Vergoedingen geheroriënteerd Opleiding is de kortste omleiding naar werk

20 Het nieuwe premiestelsel • Criteria bij herbestemming van opleidingsvergoedingen • Dekken van de reële kosten bij het volgen van een opleiding • Voldoende aanbod van opleidingen die toeleiden naar kansenberoepen • Begeleiding tijdens de opleiding/stage verbeteren Doelmatiger en vraaggericht inzetten van de beschikbare middelen premie budget

21 Nieuwe premies Verplaatsingsvergoedingen Kinderopvang & partners Stimulanspremie

22 Verplaatsingsvergoedingen • Regelmatige verplaatsingen voor een opleiding • Forfaitaire kilometervergoeding afgestemd op reële kosten : 0.15€ per km (ongeacht het vervoermiddel) • Geen bewijsstukken nodig • Geen minimum afstand • Occasionele verplaatsingen • Jobpas (Netabonnement De Lijn) • Goedkoop treinticket (NMBS) Bedragen maaltijd- en verblijfsvergoeding wijzigen OF een Jobpas van De Lijn

23 Vergoeding kinderopvang • Doel • Niet-werkende werkzoekende met kinderen ten laste stimuleren tot volgen van opleiding • Inhoud • Bijdrage van ouders in erkende of gecontroleerde instelling wordt volledig terugbetaald • Buitenschoolse opvang : alle kinderen tot einde van het basisonderwijs • Voltijdse kinderopvang : alle kinderen tot ze inschrijfbaar zijn in het kleuteronderwijs

24 Stimulanspremie • Doel • De meest kansarme en hulpbehoevende werkzoekenden stimuleren tot volgen van intensieve en langdurige opleiding • Leefloongerechtigde met personen ten laste • Uitkeringsgerechtigde werkloze met gezinslast (minstens 1 jaar ingeschreven als niet werkende werkzoekende) = “werknemer met gezinslast” RVA 7,2% van onze cursisten behoort tot de doelgroep

25 Stimulanspremie • Inhoud • Premie : 1€ per effectief gevolgd opleidingsuur • Opleiding minstens 24u/week (minstens reeds 150u gevolgd) • Cursist moet bewijzen dat hij behoort tot doelgroep

26 Overzicht vergoedingen en premies 1/2 Gewijzigd : forfait 0.15€/km of Jobpas Verplaatsingsvergoeding : ‘goedkoopste openb. verv’ (in kader van opleiding) Gewijzigd : reële kost – tot einde basisonderwijs Kinderopvang : 4€/halve dag, max 1 kind/2.5 j Gewijzigd : 1€ / gevolgd opleidingsuur Leefloners en langdurige werkzoekenden met personen ten laste – 24u/week & vanaf 150u gevolgd 1€ / gevolgd opleidingsuur Leefloners en langdurige werkzoekenden

27 Overzicht vergoedingen en premies 2/2 IBO-begeleidingspremie“Afgeschaft” Knelpuntopleidingspremie “Afgeschaft”Vergoeding communicatiekosten “Afgeschaft”1€ premie e-leren premie budget

28 Agenda • Inleiding • Het huidig premiestelsel • Het nieuwe premiestelsel • Voorbeeld : premies vroeger en nu • Goede afspraken met onze cursisten : het addendum • Onze aanpak voor een goede overgang • Enquête • Onderrichtingen en registraties voor VDAB • Onderrichtingen en registraties voor partners

29 Voorbeeld 3 kinderen ten laste : 1.5j – 5j 13j (dubbelde 4 e leerjaar) Woont 17 km van opleidings- centrum - verplaatst zich per fiets Startte 4 maanden geleden opleiding metselaar (duurt 6 maanden – 8u opleiding per dag) Welke vergoedingen krijgt Maarten ? Alleenstaand – sinds 3/8/2002 ingeschreven als niet werkende WZ (attest RVA als werknemer met gezinslast) Kinderen naar erkende opvang : 1.5j (110€) – 5j (35€) – 13j (35€) = 180€/maand Behaalde een diploma in het BuSo (lasser) Maarten

30 Voorbeeld – oud vergoedingenstelsel Alleenstaand – sinds 3/8/2002 ingeschreven als niet werkende WZ (attest RVA als werknemer met gezinslast) 3 kinderen ten laste : 1.5j – 5j 13j (dubbelde 4 e leerjaar) Woont 17 km van opleidings- centrum - verplaatst zich per fiets Startte 4 maanden geleden opleiding metselaar (duurt 6 maanden – 8u opleiding per dag)  aanspraak op 1€/u opleidingspremie  gratis gebruik materiaal  4€ / halve dag kinder- opvangpremie (+- 160€/maand)  ’goedkoopste vervoermiddel’ vergoed : 17,9€ / week (60€/maand)  knelpuntpremie 250€ (150€ + 100€) Kinderen naar erkende opvang : 1.5j (110€) – 5j (35€) – 13j (35€) = 180€/maand Behaalde een diploma in het BuSo (lasser)  40€ opleidingspremie per week

31 Voorbeeld – nieuwe vergoedingenstelsel Alleenstaand – sinds 3/8/2002 ingeschreven als niet werkende WZ (attest RVA als werknemer met gezinslast) 3 kinderen ten laste : 1.5j – 5j 13j (dubbelde 4 e leerjaar) Woont 17 km van opleidings- centrum - verplaatst zich per fiets Startte 4 maanden geleden opleiding metselaar (duurt 6 maanden – 8u opleiding per dag) Kinderen naar erkende opvang : 1.5j (110€) – 5j (35€) – 13j (35€) = 180€/maand  aanspraak op stimulanspremie  gratis gebruik materiaal  180€ / maand vergoeding kosten kinderopvang  0.15€/km * 17km = 2.55€ per enkel traject  5.1€/dag (25.5€/week)  stimulanspremie 1€/effectief gevolgd uur opleiding (+- 40€/week) Behaalde een diploma in het BuSo (lasser) OF Jobpas

32 Voorbeeld – Overzicht  aanspraak op stimulanspremie  gratis gebruik materiaal  180€ / maand vergoeding kosten kinderopvang  0.15€/km * 17km = 2.55€ per enkel traject  5.1€/dag (25.5€/week)  stimulanspremie 1€/effectief gevolgd uur opleiding (40€/week)  gratis gebruik materiaal  knelpuntpremie 250€  aanspraak op 1€/u opleidingspremie (40€/week)  4€ / halve dag kinderopvangpremie (+- 160€/maand)  ’goedkoopste vervoermiddel’ vergoed (17.9€/week) OF Jobpas  40€ opleidingspremie per week

33 Agenda • Inleiding • Het huidig premiestelsel • Het nieuwe premiestelsel • Voorbeeld : premies vroeger en nu • Goede afspraken met onze cursisten : het addendum • Onze aanpak voor een goede overgang • Enquête • Onderrichtingen en registraties voor VDAB • Onderrichtingen en registraties voor partners

34 Het nieuwe addendum • Nieuwe regeling op juridisch correcte manier geformuleerd en toegevoegd aan het cursistencontract • Addendum voor cursisten Addendum • In tweevoud aan de cursist ter ondertekening voorgelegd • Vanaf 1 september voor starters met jaaroverschrijdende opleiding • In december screening voor cursisten in opleiding (met jaaroverschrijdende opleiding)

35 Het nieuwe addendum • Opgemaakt door de partij die het contract met de cursist opstelde (VDAB / partner) • 2 exemplaren • Opleidingscentrum (bewaard bij contract cursist) • Cursist • Addendum ter beschikking • Via intranet en centraal documentbeheer (VDAB) • Via website VDAB (partners)website VDAB http://partners.vdab.be/cvs/vergoedingen.shtml

36 Agenda • Inleiding • Het huidig premiestelsel • Het nieuwe premiestelsel • Voorbeeld : premies vroeger en nu • Goede afspraken met onze cursisten : het addendum • Onze aanpak voor een goede overgang • Enquête • Onderrichtingen en registraties voor VDAB • Onderrichtingen en registraties voor partners

37 Opleidingspremies – acties partners +-20/81/1  Elektronische nieuwsbrief : aankondiging wijziging & infosessienieuwsbrief  Infosessies partners-doelgroep 20/7+-15/12  Gespecialiseerde opleiding voor cursisten- administratie 30/1  Stappenplan & info op internetStappenplan info op internet

38 Opleidingspremies – acties werkzoekende +-20/8 WZ in opleiding Addendum Addendum  bij contract 1/1  Info wijzigingen via “Bijblijven” vanaf september tot december 30/1

39 Opleidingspremies – acties werkzoekende +-20/8 Infosessie  Info nieuwe regeling tijdens infosessie  Info oude & nieuwe regeling via folderfolder 1/1 30/1

40 Opleidingspremies – acties werkzoekende +-20/8 Werkzoekende start jaaroverschrijdende opleiding  Addendum onmiddellijk bij contract Addendum  Info oude & nieuwe regeling via folderfolder 1/1 30/1

41 Opleidingspremies – acties werkzoekende +-20/8  Informatie via website  Informatie via gebruikelijke kanalen  Informatie via aangepaste opleidingengids Werkzoekenden – interesse voor opleidingen 1/1  Vakbonden : Info oude & nieuwe regeling via folderfolder 30/1

42 Overgang naar nieuwe stelsel - prestaties 1/1 Omschakeling voor alle cursisten 7/1 Prestaties en vergoedingen 2007 ten laatste binnen (18.00u) 31/3 Correcties 2007 uiterlijke datum Cursist gestart Prestaties en vergoedingen 2008 volgens nieuwe afspraken

43 Overgang naar nieuwe stelsel - varia • Wijzigingen in de toepassingen vanaf 1/1/2008 • Helpdesk “vergoedingen” voor VDAB en partners • Recentste info via intranet en internet raadpleegbaarinternet cursistenvergoedingen@vdab.be

44 Agenda • Inleiding • Het huidig premiestelsel • Het nieuwe premiestelsel • Voorbeeld : premies vroeger en nu • Goede afspraken met onze cursisten : het addendum • Onze aanpak voor een goede overgang • Enquête • Onderrichtingen en registraties voor VDAB • Onderrichtingen en registraties voor partners

45 Enquête • Enquête gezinssituatie • Gebruik openbaar vervoer • Kinderopvang • … • VDAB dient dit op regelmatige tijdstippen te organiseren • Eerste meting : september • Enquêteformulier – invoer in database

46 Agenda • Inleiding • Het huidig premiestelsel • Het nieuwe premiestelsel • Voorbeeld : premies vroeger en nu • Goede afspraken met onze cursisten : het addendum • Onze aanpak voor een goede overgang • Enquête • Onderrichtingen en registraties voor VDAB • Onderrichtingen en registraties voor partners

47 Onderrichtingen VDAB • Zie opleiding december

48 Registratie in AMI-DosMan • Zie opleiding december

49 Agenda • Inleiding • Het huidig premiestelsel • Het nieuwe premiestelsel • Voorbeeld : premies vroeger en nu • Goede afspraken met onze cursisten : het addendum • Onze aanpak voor een goede overgang • Enquête • Onderrichtingen en registraties voor VDAB • Onderrichtingen en registraties voor partners

50 Onderrichtingen partners VDAB • Zie opleiding december

51 Registratie in CVS • Onderrichtingen en registraties voor partners

52 Dank je wel ….


Download ppt "Heroriëntering cursistenvergoedingen zaterdag 28 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google