De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF - DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 STARTVERGADERING 17 september 2013 OPROEP 266 INNOVATIE OPROEP 269 MENSGERICHT ONDERNEMEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF - DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 STARTVERGADERING 17 september 2013 OPROEP 266 INNOVATIE OPROEP 269 MENSGERICHT ONDERNEMEN."— Transcript van de presentatie:

1 ESF - DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 STARTVERGADERING 17 september 2013 OPROEP 266 INNOVATIE OPROEP 269 MENSGERICHT ONDERNEMEN

2 Verwelkoming & inleiding 1.Levensloop van een project 2.Thematische werking 3.Registratie activiteiten 4.Afspraken

3 1. Levensloop van een project Projectovereenkomst Coaching Controle ter plaatse Thematische werking Rapportering Beoordeling rapportering

4 1. Levensloop van een project Rol projectbeheerder  Eerste aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot het inhoudelijke, financiële, procedurele…  Coachingsbezoek  Beoordelaar van uw rapporteringen  Controle ter plaatse met collega

5 2. Thematische werking Thematische werking  Werken op twee sporen:  Thematische werking met promotoren en andere belanghebbenden om te komen tot gezamenlijk product, event, etc.  Thematische werking met belanghebbenden en eventueel promotoren om bijvoorbeeld een nieuwe ESF-oproep te lanceren

6 2. Thematische werking  Sociale inclusie  Allochtonen en ondernemerschap  Jeugdwerkloosheid  Armoede  Competentiedenken  Loopbaanontwikkeling  Ervaringsbewijs  Loopbaanbegeleiding  POP

7 2. Thematische werking  Mensgericht ondernemen  Structuur  Leeftijdsbewust personeelsbeleid

8 2. Thematische werking Vormen van thematische werking  Naargelang de thema’s en de noden zal beslist worden over de vorm van de thematische werking.  Enkele voorbeelden:  Uitwisseling van informatie  Peer review  Taskforce  Policy event  Trainingssessies

9 Personeels- en deelnemers-registratie bij ESF-projecten Programma 2007 - 2013 3. Registratie activiteiten

10 A. Registratiewijze Intern en Extern personeel:  Een sluitende registratie is verplicht.  Het ESF-Agentschap Vlaanderen beveelt VIER mogelijkheden aan.

11 A. Mogelijkheid 1 Via VOORAF toewijzing personeelslid op ESF- project  in ondertekende arbeidsovereenkomst OF  in ondertekend addendum aan de bestaande arbeidsovereenkomst OF  in een verklaring op eer door CEO of HR OF  in verslag van gemachtigd bestuursorgaan van de organisatie

12 A. Mogelijkheid 1  De toewijzing moet in orde zijn zodra het personeelslid start in het project!  Plus STEEDS met vermelding van  naam van het project;  % toewijzing;  functie en opdracht van de persoon in het project én  start- en einddatum in het project.

13 A. Mogelijkheid 1  Indien geen toewijzing of geen correcte toewijzing naar datum en vorm, wordt er een beoordeling gemaakt van de behaalde resultaten.  Indien resultaten dan niet behaald blijken, (opleidingsuren, begeleidingen of outputs) komen slechts de klassieke registraties met handtekening en tegentekening in aanmerking.

14 A. Mogelijkheid 2  Of via ondertekende en tegengetekende agenda (minimaal per maand ondertekend) met vermelding van de ESF- prestatie, uitgedrukt in uren per dag.  tip: gebruik hierbij de activiteiten zoals benoemd in de planning bij het projectvoorstel

15 A. Mogelijkheid 3  Of via prikklok, enkel indien ESF-project gerelateerde uren een afzonderlijke code hebben

16 A. Mogelijkheid 4  Of via prestatiestaten met vermelding van:  naam opleiding, begeleiding, werk- of stuurgroep  datum  naam lesgever, begeleider, organisator  start- en einduur per dagdeel met telkens handtekening van betrokken personeelslid/-leden (kruisje of paraaf is onvoldoende)  met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF  + tegentekening door lesgever of begeleider voor bevestiging correctheid

17  deze verklaringen corresponderen logischerwijs met de cursistregistraties tegengetekend door de opleider, begeleider of organisator.  voorbereidingstijd kan worden geïllustreerd a.d.h.v.. agenda’s, verslagen, uitgewerkte cursusteksten, voorleggen van oefeningen en hun uitwerking, registratie …  de registratie van extra-vorming van een intern personeelslid kan via een prestatiestaat gebeuren indien de extra-vorming in de oproep als directe kost wordt gedefinieerd.

18 B. Registratiewijze Deelnemers  Een sluitende registratie is ook hier verplicht.  Let op! CVS IS GEEN REGISTRATIESYSTEEM Het is slechts de verwerking van de eigenlijke registratie, van de brondocumenten.  Het ESF-Agentschap Vlaanderen beveelt vier mogelijkheden aan.

19  Registratie van afwezigheden van de deelnemer(s) met duidelijke vermelding reden en bewijsstuk indien gewettigd.

20 B. Mogelijkheid 1  ESF-acties met een deelnemersuren- registratie op basis van handtekenlijsten.  Voorbeelden: opleidingen, loopbaanbegeleiding of overige begeleidingen en activiteiten met test- of werkgroepen.

21  Via handtekenlijsten met vermelding van:  naam opleiding, begeleiding, werk- of stuurgroep  datum  naam lesgever, begeleider, organisator  start- en einduur per dagdeel met telkens handtekening van betrokken deelnemers (kruisje of paraaf is onvoldoende)  met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF  + tegentekening door lesgever of begeleider voor bevestiging correctheid

22 B. Mogelijkheid 2  ESF-acties met een ‘koppenfinanciering’ die niet gebaseerd zijn op een minimale vereiste op- of begeleidingsduur uitgedrukt in deelnemersuren  Voorbeelden: ervaringsbewijzen, trajectbegeleidingen en screenings

23  Via registratie met : o door cliënt ondertekend contract met vermelding van afspraken en inhoud, o EN fysiek cliëntdossier, o EN handtekeningen van cliënt en betrokken intern of extern personeelslid bij de gedateerde sleutelmomenten.  steeds met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF

24 B. Mogelijkheid 3  ESF-acties met een deelnemersuren- registratie op basis van een prikklok- registratie voor voltijdse prestatie.  Voorbeelden: opleidingen voor werkzoekenden en WEP’ers  Indien geen voltijdse prestatie moet prikklok een afzonderlijke code hebben.

25  Via registratie met : o door cliënt ondertekend contract met vermelding van afspraken en inhoud, o EN registratie via prikklok (met maandelijkse uitprint die getekend wordt door de betrokken opleider of begeleider). o indien geen prikklokregistratie dient de registratie te gebeuren conform de beschrijving onder mogelijkheid 1.  steeds met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF

26 B. Mogelijkheid 4  ESF-acties via e-learning (gebaseerd op deelnemersuren):  Een gecentraliseerde registratie van in- en uitlogtijd gekoppeld aan automatische uitlog wanneer de module 10 minuten niet gebruikt wordt.  EN wekelijkse uitprints van de overeenkomstige prestatielijsten gehandtekend door de betrokken opleider of begeleider.

27 4. Afspraken  Vragen? Neem gerust contact op met je projectbeheerder  Ondertekenen projectovereenkomsten zodra mogelijk


Download ppt "ESF - DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 STARTVERGADERING 17 september 2013 OPROEP 266 INNOVATIE OPROEP 269 MENSGERICHT ONDERNEMEN."

Verwante presentaties


Ads door Google