De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 EVC ACV seminarie Brugge 25 09 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 EVC ACV seminarie Brugge 25 09 2009."— Transcript van de presentatie:

1 www.vdab.be 0800 30 700 EVC ACV seminarie Brugge 25 09 2009

2 www.vdab.be 0800 30 700 De VDAB en EVC Een dubbele rol De VDAB als actor op de arbeidsmarkt De VDAB als EVA

3 www.vdab.be 0800 30 700 Een leeftijds”piramide” ! ! De arbeidsethiek verandert “Werk” verplaatst zich in de wereld Zal de overheid nog aantrekkelijk genoeg blijven? Wil men nog wel een “vaste” job? Men wil op zijn minst loopbaan kansen….inhoudelijk? Zullen wij daar soepel kunnen op inspelen? Is onze regelgeving aangepast? Is diplomagedreven rekruteren nog OK? De omgeving en werken in de overheid

4 www.vdab.be 0800 30 700 HRM www.vdab.be 0800 30 700 sluit 2 soorten ‘evenwaardige’ contracten af –Een administratief contract Zowel voor de medewerker als de organisatie een correcte en efficiënte afhandeling van de processen m.b.t. personeelsadministratie –Een psychologisch contract Voor de organisatie: een strategische partner zijn Voor de medewerker: een evenwicht nastreven tussen persoonlijke doelen en organisatie doelen

5 www.vdab.be 0800 30 700 HRM www.vdab.be 0800 30 700 Maximaal evenwicht nastreven tussen de belangen van de organisatie en de belangen van de medewerker

6 www.vdab.be 0800 30 700 Competentiegericht werken: een extra kans! www.vdab.be 0800 30 700 Als motor voor wendbaarheid Als motor voor loopbaankansen Als motor om continuïteit te garanderen Als motor om een aantrekkelijke werkgever te zijn

7 www.vdab.be 0800 30 700 EVC een bijzondere toepassing van competentiegericht werken www.vdab.be 0800 30 700

8 www.vdab.be 0800 30 700 Erkennen van Verworven Competenties = erkennen van ervaring in een bepaalde job Vertaald in ervaringsbewijs Wat is EVC ?

9 www.vdab.be 0800 30 700 Ervaringsbewijs Arbeidsconsulent

10 www.vdab.be 0800 30 700 Ken je er ook zo? Wie heeft er op school “zijn best niet gedaan” en heeft daar eigenlijk nu wel spijt van…. Ik doe dat dagelijks al jaren…. maar ja ik kan en mag er niet aan meedoen… Ik heb geen enkele doorgroeikans meer.. Ik kan heel goed “XXX” maar zoiets als job mag ik vergeten…

11 www.vdab.be 0800 30 700 Adjunct-arbeidsconsulenten niveau C  doen gelijkaardig werk van arbeidsconsulenten niveau B  niet verloond op niveau B Promotie naar niveau B  niet mogelijk via diploma  wel mogelijk via ervaringsbewijs Aanleiding binnen VDAB

12 www.vdab.be 0800 30 700 Uit de aanvraag EVC Mensen werken vaak reeds jaren in deze sector en hebben vanuit hun praktijk de nodige competenties verworven maar worden daar niet voor gevaloriseerd. Met het realiseren van een dergelijke EVC procedure willen wij een voorbeeldfunctie opnemen en extra stimulansen creëren om binnen de Vlaamse Overheid nog actiever werk te maken van het verlonen van mensen op basis van hun competenties. Een dergelijke procedure geeft aan mensen uit de sector, die omwille van diverse redenen minder kansen kregen in het onderwijs, een opportuniteit om hun competenties te “bewijzen” Het vinden van geschikt en gecertificeerd personeel zal met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt ook voor dit beroep een uitdaging worden, zeker voor de overheidssector. Het hebben van een ervaringsbewijs zal de instroom/doorstroom van kansengroepen in het beroep bevorderen.

13 www.vdab.be 0800 30 700 Uitwerken standaard –obv interviews –obv beroepscompetentieprofiel –door ontwikkelgroep SERV VDAB, Web vzw, Groep Intro, Vokans Vakbondsvertegenwoordigers –Komen tot richtlijnen voor de beoordeling Ontwikkeling ervaringsbewijs ESF-oproep ervaringsbewijs arbeidsconsulent

14 www.vdab.be 0800 30 700 EVC een bijzondere toepassing van competentiegericht werken www.vdab.be 0800 30 700 “Titel van beroepsbekwaamheid” - ervaringsbewijs Beroepsstandaard –Kerncompetenties (gedragsgericht) –Hoe moet de beoordeling verlopen –Vertrekt van de beroepsrealiteit

15 www.vdab.be 0800 30 700 De praktijk in de VDAB: uit de richtlijnen www.vdab.be 0800 30 700 Je kiest als kandidaat je specialiteit Rollenspel, opdracht postbak, criteriumgericht interview, gerichte kennistest Klantencases zijn de rode draad (4 cases) De regionale situatie wordt geschetst Beoordeling via een 3-puntenschaal Maximum 8 uur duurtijd Maximum 2 personen voor 2 beoordelaars In het centrum is het volgende minsten aanwezig Om als competent beoordeeld te worden moet je…

16 www.vdab.be 0800 30 700 1.Contact opnemen met erkend testcentrum 2.Verkennend gesprek met begeleider –Uitleg over wat je moet kennen en kunnen –Uitleg over het verloop van de praktische proef 3.Afleggen praktische proef 4.Nabespreking praktische proef 5.Al dan niet behalen van ervaringsbewijs 6.Specifiek taakgerichte proef voor de functie in Werkwinkel X Hoe behaal je een ervaringsbewijs ?

17 www.vdab.be 0800 30 700 Vervoerskosten –volledig terugbetaald (naar en van testcentrum) Verkennend gesprek –gratis voor iedereen Praktische proef –Kosteloos voor iedereen Wat kost me een ervaringsbewijs ?

18 www.vdab.be 0800 30 700 Weerhouden testcentrum = Web consult (Turnhout) Testen vanaf 2010 Stand van zaken ervaringsbewijs Arbeidsconsulent

19 www.vdab.be 0800 30 700 Meer informatie over ervaringsbewijzen op www.ervaringsbewijs.bewww.ervaringsbewijs.be

20 www.vdab.be 0800 30 700 En nu?


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 EVC ACV seminarie Brugge 25 09 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google